Mangler utskriftsknappen?

Hvis du ikke kan se knappene Skriv ut og Avbryt, er det angitt en lav oppløsning for skjermen. Reader er ikke utformet for skjermer med lav oppløsning (minimum anbefalt oppløsning er 1 024 x 768). Du kan imidlertid omgå denne begrensningen. Gjør ett av følgende for å skrive ut dokumentet:

 • Trykk Enter eller Retur.
 • Hvis det vises et rullefelt til høyre for dialogboksen, drar du glidebryteren ned for å få tilgang til knappene.

Merk:

(Windows) På noen skjermer dekker oppgavelinjen i Windows utskriftsknappen. Du kan skjule oppgavelinjen slik at den bare vises når markøren er helt nederst på skjermen. Høyreklikk på oppgavelinjen, og velg Egenskaper. I dialogboksen Egenskaper merker du av for Skjul oppgavelinjen automatisk og klikker OK.

Angi egenskapene for oppgavelinjen til å skjule oppgavelinjen, slik at du kan velge utskriftsknappen.
Angi egenskapene for oppgavelinjen til å skjule oppgavelinjen, slik at du kan velge utskriftsknappen

Se også artikkelen for relatert registerrettelse: HiDPI, Retina-skjermstøtte

Skrive ut en PDF

 1. Velg Fil > Skriv ut, eller klikk -ikonet på verktøylinjen.

 2. Velg en skriver og antall kopier som skal skrives ut.

 3. (Valgfritt) Klikk på Egenskaper for å åpne egenskapene for skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for skriveren.

 4. Velg et alternativ under Sider som skal skrives ut:

  • Alt - skriver ut alle sidene i PDF-dokumentet.
  • Gjeldende side - skriver ut gjeldende side i PDF-dokument.
  • Sider - angir sideområdet som skal skrives ut. Du kan skrive inn nummer på enkeltsider, et område eller en kombinasjon. Eksempel: 1, 6-18, 33, 98.
  • Flere alternativer - angir flere alternativer, for eksempel partall- eller oddetallsider og sider i omvendt rekkefølge.
  Sider som skal skrives ut
 5. Angi andre alternativer etter behov:

  • Sideskalering og -håndtering
  • Retning
  • Kommentarer og skjemaer

  Merk:

  Når du endrer innstillingen, vises forhåndsvisningen. Klikk pilknappen nederst for å forhåndsvise de andre sidene.

 6. Hvis nødvendig, klikk Utskriftsformat for å endre papirstørrelse, papirkilde eller retning.

 7. Velg Skriv ut.

Grunnleggende utskriftsoppgaver

Skrive ut på begge sider

Print_double-sided

Du kan skrive ut på begge sider hvis skriveren støtter funksjon for dobbeltsidig utskrift (tosidig utskrift).  

Merk: Dobbeltsidig utskrift kalles dupleks, rygg mot rygg, front mot rygg eller tosidig utskrift.

Skriverdriveren styrer alternativene, ikke Adobe Acrobat DC eller Adobe Reader DC. Se dokumentasjonen for skriveren for funksjoner som skriveren støtter.


 • Aktiver Skriv ut på begge sider i dialogboksen Skriv ut, og velg kanten du vil vende.

Merk:

Det kan være tilfeller der skriveren faktisk støtter tosidig utskrift og alternativet ikke vises i dialogboksen Skriv ut. I slike tilfeller åpner du skriveregenskapene for direkte tilgang til dette alternativet fra innstillingene for skriveren.

Grunnleggende utskriftsoppgaver

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se artikkelen Skrive ut dobbeltsidig, og hvis du skal løse relaterte problemer, kan du se Løse problemer med dobbeltsidig utskrift

Skrive ut i svart-hvitt

Print_color-in-shades-of-grey

Du kan skrive ut en farge-PDF-fil i grågraderinger (kalles også gråtoner eller sammensatt grå).


 • I dialogboksen Skriv ut aktiverer du Skriv ut i gråtoner.
Skrive ut i svart-hvitt

Skrive ut en i annen størrelse

Resize_pages

Du kan skalere side til å forstørres eller reduseres når du skriver ut. Du kan automatisk skalere for å tilpasse til siden eller smalere manuelt etter prosentverdier.


 • I dialogboksen Skriv ut klikker du Størrelse og angir deretter skaleringsalternativene.
print_resize

Skrive ut dokumenter i stort format

Print_posters-as-banners

Du kan skrive ut et dokument i stort format, for eksempel en plakat eller et banner, ved å dele sidene opp i flere ark (kalles side ved side). Alternativet Plakat beregner hvor mange ark som trengs. Du kan justere størrelsen på originalen til papiret, og angi hvor mye hver flis overlapper. Du kan deretter sette sammen flisene.


 • I dialogboksen Skriv ut klikker du Plakat, og deretter angir du overlappingsalternativene.
Skrive ut dokumenter i stort format

Skrive ut flere sider på et ark

Print_multiple-pages-per-sheet

Du kan skrive ut flere enn én side av en PDF-fil på ett enkelt ark. Utskrift av flere sider per ark kalles også N-sider-utskrift (for eksempel 2-sider eller 6-sider). Du kan angi hvordan sidene ordnes, vannrett på tvers av siden eller i loddrette kolonner.


 • I dialogboksen Skriv ut klikker du Flere, og deretter angir du sidene du vil skrive ut på ett ark, og andre relaterte alternativer.
Skrive ut flere sider på et ark

Skrive ut hefter

Print_a-booklet

Du kan skrive ut et flersidig dokument som et hefte. Det legges ut to sider per ark. Når du sorterer, bretter og stifter de dobbeltsidige arkene, er resultatet en bok med riktig siderekkefølge.


 • I dialogboksen Skriv ut klikker du Hefte, og deretter angir du heftealternativene.
Skrive ut hefter

Skriv ut kommentarer

Print_comments

Du kan skrive ut kommentarer på riktig sted (som klistrelapper på en side), i en liste eller et sammendrag.

Gjør ett av følgende i området Kommentarer og skjemaer:


 • Velg et alternativ fra rullegardinlisten.
 • Klikk Summer opp kommentarer.
Skriv ut kommentarer

Skrive ut en del av en side

Print_a-portion-of-a-page

Du kan skrive ut en del av en side i et PDF-dokument. Bruk Øyeblikksbilde-verktøyet til å merke bare området du vil skrive ut. Området kan være tekst, grafikk eller begge deler. Du kan skrive ut det merkede området i full størrelse, eller tilpasse det til arket.


 1. Velg Rediger > Ta øyeblikksbilde.
 2. Tegn et rektangel for å merke en del av en side.
 3. Velg Fil > Skriv ut.
 4. Klikk Valgt grafikk i dialogboksen Skriv ut.
Skrive ut en del av en side

Hvorfor kan jeg ikke skrive ut dokumentet mitt?

Start med disse feilsøkingstipsene

Utskriftproblemer kan ha ulike årsaker. Start med dette nyttige tekniske notatet for å identifisere problemet: Feilsøke PDF-utskrift | Acrobat, Reader

Hvis PDF-filen er passordbeskyttet og utskrift er ikke tillatt

Hvis du mottar en passordbeskyttet PDF-fil, kan du bruke det utpekte passordet til å skrive ut dokumentet. Noen beskyttede dokumenter har begrensninger som gjør at du ikke kan skrive ut, redigere eller kopiere innhold i dokumentet. Hvis et dokument har begrensninger for utskrift, kontakter du PDF-forfatteren.

(Bare Windows) Beskyttet modus påvirker

Standard beskyttet modus utvider sikkerheten i Acrobat Reader DC. Hvis du vil finne ut om beskyttet modus påvirker utskrift, deaktiverer du det midlertidig. Høyreklikk dokumentet i nettleseren, og velg Dokumentegenskaper. Hvis du vil se om beskyttet modus er aktivert, klikker du Avansert.

Hvis du vil deaktivere beskyttet modus, velger du Rediger > Innstillinger og klikker Sikkerhet (utvidet) til venstre. Fjern avmerkingen for Aktiver beskyttet modus ved oppstart. Lukk Reader, start på nytt, og prøv å skrive ut dokumentet på nytt.

Merk:

Når du har skrevet ut, merker du av for Aktiver beskyttet modus ved oppstart for å få maksimal sikkerhet.

Simulere overtrykking av farger

Overtrykkingssimulering anslår hvordan blanding og overtrykking av farget grafikk ser ut når den skrives ut på en offsetpresse. Du kan simulere effektene av overtrykking på en bordfargeskriver ved å velge Simuler overtrykking i dialogboksen Avansert skriveroppsett. Overtrykkingssimulering konverterer spotfarger for å behandle farger for utskrift. Hvis du skal bruke en fil til endelig utskrift, må du ikke velge Simuler overtrykking.

Merk:

Fargeskrivere varierer stort når det gjelder kvaliteten av fargegjengivelsen. Dette er årsaken til at prøvetrykk fra en tjenesteleverandør er den beste metoden for å kontrollere den endelige utskriften.

Tre overlappende sirkler uten overtrykking (til venstre) sammenlignet med tre overlappende sirkler med overtrykking (til høyre)
Tre overlappende sirkler uten overtrykking (til venstre) sammenlignet med tre overlappende sirkler med overtrykking (til høyre).

Hva skal jeg gjøre hvis Acrobat Reader DC spør om å lagre en fil når et dokument skrives ut?

Hvis Acrobat Reader DC spør om å lagre en fil når du klikker Skriv ut, klikker du dialogboksen Avansert skriveroppsett og fjerner merket for alternativet Skriv ut til fil.

Merk:  

 • Pass på at du har valgt en fysisk skriver å skrive ut på og ikke Adobe PDF / XPS / Send note eller andre virtuelle skrivere.
 • Alternativet Skriv ut til fil var tilgjengelig i dialogboksen Skriv ut frem til Acrobat 10.X-versjonene.

Hva må jeg gjøre for å skrive ut kommentarer som er tilgjengelige i PDF-dokumentet?

Det finnes bestemte merknader (for eksempel hurtignotater) som er tilgjengelige i PDF-dokumentet, og merknadene skrives ikke ut som standard hvis du ikke vil de skal skrives ut.

Dette er bevisst utformet slik at slike merknader ikke hindrer visningen av innholdet som er tilgjengelig bak dem.

Det kan imidlertid være tilfeller der du vil skrive dem ut. Slik skriver du ut notater og andre merknader:

 1. Gå til Rediger > Innstillinger.
 2. Velg Kommentar fra Kategorier-listen.
 3. Aktiver alternativet Skriv ut notater og hurtigmenyer.

Acrobat Reader DC krasjer under utskrift / Acrobat Reader DC skriver ikke ut etter klikking på Skriv ut-knappen

Dette kan forekomme hvis en installasjonsfil for Adobe Acrobat DC er skadet. Hvis du vil løse problemet, må du passe på at du bruker den nyeste versjonen av Adobe Reader DC- / Acrobat DC-programmet.

Hvis det oppstår problemer med den nyeste versjonen:

 1. Avinstaller Acrobat Reader DC ved å bruke Acrobat cleaner-verktøyet.
 2. Installer Acrobat Reader DC på nytt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet