Print_double-sided

Du kan skrive ut tosidige utskrifter fra Adobe Reader og Adobe Acrobat hvis skriveren støtter denne funksjonen. Alternativene kontrolleres av skriverdriveren, ikke Adobe Acrobat eller Adobe Reader. Se i skriverdokumentasjonen for å finne ut hvilke funksjoner skriveren støtter. (Tosidig utskrift kalles også dobbeltsidig utskrift, duplex, dupleks og utskrift på to sider.)


(Windows) Tosidig utskrift i Acrobat, Reader DC

 1. I Acrobat eller Reader, velg Fil> Skriv ut.

 2. Velg Skriv ut på begge sider av arket i utskriftsdialogen.

  Dupleksutskrift
 3. Velg Skriv ut.

(Mac) Tosidig utskrift i Acrobat, Reader DC

 1. I Acrobat eller Reader, velg Fil> Skriv ut.

 2. Velg Skriv ut på begge sider av arket i utskriftsdialogen.

  Tosidig utskrift
 3. Velg Skriv ut.

(Windows) Tosidig utskrift i Acrobat Reader 10 eller eldre

 1. Gå til Fil > Skriv ut i Acrobat eller Reader.

 2. Klikk Egenskaper.

  Klikk Egenskaper
 3. Klikk kategorien Layout. Denne dialogen er ulik på ulike skrivere. Den dialogboksen du får opp, er ikke nødvendigvis lik den du ser nedenfor.

  Klikk kategorien Layout
 4. Velg et alternativ i ruten Skriv ut på begge sider. Avhengig av skriverdriveren kan dette hete "tosidig utskrift" eller lignende. Hvis du ikke ser en rute for tosidig utskrift, støtter ikke den valgte skriveren dette. Funksjonen kan også være deaktivert (se Kontrollere at skriverfunksjoner er aktivert).

 5. Klikk OK, og klikk deretter på OK igjen for å skrive ut.

 
 

(Windows) Kontrollere at skriverfunksjoner er aktivert

Hvis du ikke ser noe alternativ for tosidig utskrift, kan det hende funksjonen bare er deaktivert.

 1. Gå til Start > Skrivere og telefakser (Windows XP) eller Start > Enheter og skrivere (Windows 7).

 2. Høyreklikk skriveren, og velg Utskriftsinnstillinger.
 3. Klikk Avansert.

 4. Utvid Dokumentalternativer > Skriverfunksjoner.

 5. Velg alternativene du ønsker å bruke, og velg så På i hurtigmenyen. Hvis du ikke finner alternativer for å aktivere tosidig utskrift og stifting, støtter ikke skriveren disse funksjonene.

 6. Klikk OK og så OK igjen for å lukke dialogboksen.

(Mac OS) Tosidig utskrift i Acrobat, Reader 10 eller eldre

 1. Velg Fil > Skriv ut.

 2. (Reader X / Acrobat X) Klikk på Skriver-knappen nederst i dialogen Skriv ut, og klikk deretter på Ja.

  Klikk på knappen på skriveren
 3. Forsikre deg om at utskriftsdialogboksen er i utvidet modus ved å klikke pilen til høyre for hurtigmenyen for skriver.

  Utskriftsdialogboks for utvidet modus
 4. I utskriftsdialogboksen velger du Layout i hurtigmenyen.

  Velg Layout

  Utskriftdialogboksen med Layout valgt fra hurtigmenyen for modus. Innbinding på langsiden valgt fra hurtigmenyen for tosidig utskrift.

 5. I hurtigmenyen for tosidig utskrift velger du en innbindingstype.

 6. Klikk Skriv ut og deretter OK fra utskriftsdialogboksen.

Tosidige utskrifter på enkeltsidige skrivere

Hvis skriveren ikke støtter tosidig utskrift, kan du skrive ut dokumenter på begge sider av arket manuelt. Fremgangsmåten for dette avhenger av hvordan papir mates inn i skriveren og hvordan den sender ut utskriftene. Skriv ut noen testsider ved å følge disse instruksjonene for å forstå hvordan du skal mate arkene inn i skriveren for andre gang.

Skriveren sender ut utskriften med den trykte siden ned

Følg disse instruksjonene hvis skriveren sender ut sidene i rekkefølge (fra side 1). Sidene kommer ut fra skriveren med den trykte siden ned (vanlig for laserskrivere).

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. I hurtigmenyen for Utskriftsområde velger du å skrive ut kun partallssider.

  Velg Bare partallssider i undermenyen under Utskriftsområde
 3. Velg alternativet for å skrive ut i motsatt rekkefølge. I denne sammenhengen gjør alternativet for motsatt rekkefølge at sidene skrives ut i riktig rekkefølge.

 4. Klikk OK eller Skriv ut.

 5. Hvis antallet sider er et oddetall, legger du til et blankt ark, slik at den siste siden får et ark å skrives ut på.

 6. Legg utskriftsstabelen i mateskuffen slik at utskriften kommer på de uutskrevne sidene. Rett øverste kant på arkene mot skriveren. Sørg for at kantene på stabelen er jevne.

 7. Gå til Fil > Skriv ut og velg Bare oddetallssider i menyen for utskriftsområde. (Ikke velg utskrift i omvendt rekkefølge denne gangen.)

  Velg Fil og Bare oddetallssider
 8. Klikk OK eller Skriv ut.

Papiret kommer ut av skriveren med trykt side opp

Følg disse instruksjonene hvis skriveren sender ut sidene i omvendt rekkefølge (fra siste side). Sidene kommer ut fra skriveren med den trykte siden opp (vanlig for laserskrivere).

 1. Velg Fil > Skriv ut.

 2. I hurtigmenyen for Utskriftsområde velger du å skrive ut kun partallssider.

  Velg Bare partallssider i undermenyen under Utskriftsområde
 3. Klikk OK eller Skriv ut.

 4. Hvis antallet sider er et oddetall, legger du til et blankt ark, slik at den siste siden får et ark å skrives ut på.

 5. Legg utskriftsstabelen i mateskuffen slik at utskriften kommer på de uutskrevne sidene. Rett øverste kant på arkene mot skriveren. Sørg for at kantene på stabelen er jevne.

 6. Gå til Fil > Skriv ut og velg Bare oddetallssider i menyen for utskriftsområde.

 7. Velg alternativet for å skrive ut i motsatt rekkefølge. I denne sammenhengen gjør alternativet for motsatt rekkefølge at sidene skrives ut i riktig rekkefølge.

  Velg alternativet for å skrive ut i motsatt rekkefølge
 8. Klikk OK eller Skriv ut.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet