HiDPI, Retina-display støtte | Acrobat, Reader

Gjengivelse av problemer på Windows HiDPI- og Mac Retina-skjermer

Windows 8.1 64-bit HiDPI og Mac Retina-skjermer skalerer programbrukergrensesnitt forskjellig fra skjermer med lavere oppløsning. På disse maskinene kan Acrobat og Adobe Reader-versjoner tidligere enn 11.0.07 vise uklare ionner, dialogbokskanter som forsvinner fra skjermen, feilinnretting objekt og uklar tekst og kontroller.

Disse problemene er betydelig redusert emd 11.0.07-oppdateringen.

For mer informasjon, se Produktmerknader. 10.x-produkter støtter ikke Retina-displayet på Mac.

11.0.07-skaleringsinnstillinger

Acrobat og Reader benytter seg nå av HiDPI-monitorer og kan skalere brukergrensesnittet til 200 %. Skaleringen aktiveres automatisk ved å bruke systeminnstillinger, og du kan tilpasse det ved å velge Preferanser > Generelt > Skala for skjermoppløsning. Verdien er satt til Automatisk som standard, men du kan tvinge den til 100 % eller 200 %. Brukerens systemkontrollpanel administrerer andre elementer som skriftstørrelsen, menyelementer og rullegardinlister, heller enn programmets preferanser.

 

11.0.07-skaleringsinnstillinger og oppførsel er som følger:

 • Automatisk
  • For innstillinger opp til 150 %, vis grensesnittet på 100 %.
  • For innstillinger opp til 150 % eller høyere, vis grensesnittet på 200 %.
 • 100 %
 • 200 %

Registerkonfigurasjon

Hvis du trenger skaleringsinnstillinger annet enn 100 % eller 200 %, kan du finjustere din konfigurasjon ved å redigere en registerpreferanse.

Forsiktig: Redigering av registeret er for avanserte brukere og krever administratortilgang. Feil kan forårsake alvorlige problemer som kan kreve at du installerer Windows på nytt.. Du redigerer registeret på egen risiko.

UI-ikoner er designet for å se bra ut i innstillinger for 100 % og 200 %. I andre innstillinger kan noen ikoner vises strukket.

For å konfigurere dine skaleringsinnstillinger:

 1. Klikk på Start.
 2. Skriv regedit.exe og trykk på Gå tilbake for å åpne registerredigereren.
 3. Naviger til en av følgende:

Reader: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\11.0\AVGeneral
Acrobat: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat \11.0\AVGeneral

 1. Hvis dDPIScaling ikke finnes i høyre rute, høyreklikk og velg Ny > Strengverdi.
 2. Høyreklikk dDPIScaling og velg Endre.
 3. Angi verdien som nødvendig. For eksempek, 1,2 = 120 %, 1,5 = 150 %, 1,7 = 170 %, og så videre. En verdi på 0,0 betyr at programmer velger hvilken innstilling den vil bruke.
 4. Start produktet på nytt.
Nøkkeldialogboks

Maskininnstillinger for 11.x Mac-brukere

Noen installasjoner tidligere enn 11.0.07 har lav oppløsning som standard. For å bekrefte innstillingen, velger du Acrobat eller Reader-programmet, gå til Fil/få info og fastslå om innstillingen Åpne i lav oppløsning er dempet.

Løsning 1

 1. Åpne Applications/Adobe Acrobat XI Pro/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/Info.plist.
 2. Finn NSHighResolutionCapable.
 3. Hvis verdien er falsk, endre den til sann.
 4. Start produktet på nytt.

Løsning 2

 1. Åpne et Terminal-vindu. 
 2. Skriv inn touch /Applications/Adobe\ Acrobat\ XI\ Pro/Adobe\ Acrobat\ Pro.app/
 3. Fravelg Åpne i lav oppløsning slik at programmet åpnes i høy oppløsning.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet