Avtalestatuser

Avtaler kan ha ulike statuser. De er delt inn i kategorier på siden Manage (Behandle). Du kan både filtrere og søke etter status.

Waiting for Me to Approve (Venter på at jeg skal godkjenne)

Avtaler i denne delen venter på at du skal godkjenne dem.

Transaksjoner havner i denne kategorien fordi

 • du har sendt og angitt at du må godkjenne etter at noen har signert
 • du har angitt at du må godkjenne først, og navigert bort fra godkjenningssiden
 • noen har sendt deg en avtale for godkjenning
 • en annen bruker som deler sin konto med deg, har avtaler som må godkjennes

Waiting for Me to Sign (Venter på at jeg skal signere)

Avtaler i denne delen venter på at du skal signere dem.

Transaksjoner havner i denne kategorien fordi

 • du har sendt og angitt at du må signere etter at noen andre har signert
 • du har angitt at du må signere først, og navigert bort fra signeringssiden
 • noen har sendt deg en avtale for signering
 • en annen bruker som deler sin konto med deg, har avtaler som må signeres

Draft (Utkast)

Avtaler i denne delen er ennå ikke sendt, og må fullføres før de kan sendes.

Transaksjoner havner i denne kategorien fordi

 • du startet prosessen med å sende, og navigerte bort fra redigeringssiden
 • en annen bruker som deler sin konto med deg, har utkast til avtaler

Waiting for Me to Prefill (Venter på at jeg skal forhåndsutfylle)

Avtaler i denne delen venter på at du skal fullføre forhåndsutfylling, og sendes ikke før du har fullført den prosessen.

Transaksjoner havner i denne kategorien fordi

 • du begynte å sende en avtale du måtte forhåndsutfylle, og navigerte bort fra forhåndsutfyllingssiden
 • en annen bruker som deler sin konto med deg, har avtaler som venter på forhåndsutfylling

Out for Signature (Ute til signering)

Avtaler i denne delen venter på at andre skal signere dem.

Transaksjoner havner i denne kategorien fordi

 • du har sendt en avtale til andre for signering
 • en annen bruker som deler sin konto med deg, har avtaler som venter på å signeres av andre

Signed (Signert)

Avtaler i denne delen er signert.

Transaksjoner havner i denne kategorien fordi

 • du har fullført og signert en avtale som ble sendt til deg
 • du har sendt en avtale du måtte signere, og alle parter har signert
 • du har sendt en avtale som andre måtte signere, og alle parter har signert
 • en annen bruker som deler sin konto med deg, har signert avtaler

Signed in Reader (Signert i Reader)

Avtaler i denne delen er signert med Acrobat eller Reader og er sendt til deg.

Transaksjoner havner i denne kategorien fordi

 • noen har signert et dokument med Acrobat eller Reader og sendt det til deg
 • du har signert et dokument med Acrobat eller Reader og sendt det til noen andre
 • en annen bruker som deler sin konto med deg, har avtaler som ble signert i Acrobat eller Reader

Canceled/Declined (Avbrutt/avvist)

Avtaler i denne delen er avbrutt av deg eller avvist av en underskriver.

Transaksjoner havner i denne kategorien fordi

 • du har avbrutt en avtale du har sendt
 • en underskriver avviste en avtale du sendte til vedkommende
 • du har avvist en avtale som ble sendt til deg
 • en avtale genererte et systemproblem og ble avbrutt automatisk
 • en annen bruker som deler sin konto med deg, har avbrutt eller avvist avtaler

Expired (Utløpt)

Avtaler i denne delen er avbrutt fordi utløpsdatoen er forbi.

Transaksjoner havner i denne kategorien fordi

 • du har angitt en utløpsdato for en avtale, og datoen passerte før avtalen ble fullført
 • en annen bruker som deler sin konto med deg, har utløpte avtaler

Archived(Arkivert)

Avtaler i denne delen ble lastet opp via koblingen Archive a Document (Arkiver et dokument) på startsiden.

Transaksjoner havner i denne kategorien fordi

 • du brukte koblingen Archive a Document (Arkiver et dokument) til å laste opp et dokument
 • en annen bruker som deler sin konto med deg, har arkiverte avtaler

Merk:

Fra siden Manage (Behandle) kan du laste opp dokumenter til arkivet ved å klikke på koblingen Upload Agreements (Last opp avtaler) i denne delen.

Library Template (Bibliotekmal)

Dokumenter i denne delen er bibliotek- og skjemafeltmaler som kan brukes flere ganger.

Dokumenter havner i denne kategorien fordi

 • du har opprettet en bibliotek- eller skjemafeltmal
 • malen er delt med gruppen eller kontoen av opphavspersonen
 • en annen bruker som deler sin konto med deg, har opprettet en mal

Merk:

Bibliotek- og skjemafeltmaler har en kobling for send og edit (rediger) på siden Manage (Behandle). De kan brukes til å sende eller redigere malen.

Widget (Kontrollprogram)

Dokumenter i denne delen er vertsbaserte avtaler du har opprettet.

Dokumenter havner i denne kategorien fordi

 • du opprettet kontrollprogrammet
 • kontrollprogrammet er delt med deg av en annen bruker
 • en annen bruker som deler sin konto med deg, har opprettet et kontrollprogram

Kontrollprogrammer har en kobling for hent kode og edit (rediger) på siden Manage (Behandle). De kan brukes til å henholdsvis hente URL eller JavaScript-kode eller redigere kontrollprogrammet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet