Del en individuell avtale med en annen part

Som avsender av dokumenter kan du dele dine individuelle avtaler med en hvilken som helst annen e-postadresse, så lenge den delte parten ikke allerede er knyttet til avtalen.

Denne funksjonaliteten er nyttig for å dele en avtale når noen må se en individuell transaksjon, men ikke krever en vedvarende visning av en brukers fullstendige liste over avtaler. (Se Kontodeling hvis du må opprette en vedvarende visning av en gruppes fullstendige utvalg av avtaler.)

Ved deling av en avtale får mottakeren en e-post med en PDF-kopi av avtalen i gjeldende tilstand (f.eks. vil en pågående avtale levere en PDF med alt innhold levert av tidligere mottakere).

Deling av en avtale med interne brukere vil også fylle ut avtalen på delt til brukerens Behandle side, hvor de kan gjennomgå og overvåke avtalen etter hvert som den utvikles.

Merk:
 • Du kan ikke oppheve deling av en avtale.
 • Avtaler kan bare deles når de er i følgende Status:
  • Underveis
  • Venter på deg
  • Fullført
 • Denne delingen beholdes selv om du skjuler transaksjonen på Behandle -sidevisningen
 • Hvis du prøver å dele en avtale med en e-postadresse som allerede er deltaker i den avtalen, genereres en feilmelding som angir at én eller flere det deles med, allerede er deltaker i avtalen.

Dele en enkeltavtale:

 1. Som avsender av avtalen, gå til Behandle -siden og velg avtalen du vil dele.

  Dette åpner Handlinger-menyen til høyre i vinduet.

 2. Velg Del en handling.

  Hvis du ikke ser muligheten til å dele, kan kontoen eller gruppen din bli nektet autoriteten. Kontakt kontoen eller gruppelederen for å evaluere kontrollene.

 3. Skriv inn e-postadressen til personen du vil dele avtalen med.

  Legg til en valgfri melding som skal inkluderes i e-postvarslingen.

  Klikk på Del -knappen.

  Dele avtale

  En suksessmelding leveres etter at delingen er fullført:

  Suksessmelding

Når du deler en avtale:

 • Mottakeren får tilsendt en e-post med en PDF-fil med avtalen i gjeldende tilstand.
 • Avtalens visning på Behandle-siden oppdateres for å vise listen over parter avtalen har blitt delt med.
 • Aktivitetsloggen og revisjonsrapporten oppdateres med oppføringen av deling(er). 
 • Dele-handlingen viser et tall som gjenspeiler det totale antallet ganger avtalen har blitt delt (internt og eksternt). 
Oppføringer over fullførte delinger

Merk:

Eksterne mottakere av en deling registreres kun med e-postadressen deres.

Interne mottakere viser profilnavnet i tillegg til e-postadressen.

Dele en avtale med en ekstern e-postadresse

En ekstern e-postadresse er definert som enhver e-postadresse som ikke er i din egen Adobe Acrobat Sign-konto. Dette kan inkludere andre personer i bedriften din som enten har en annen Acrobat Sign-konto eller som ikke har en konto i det hele tatt.

 • Antall ganger du kan dele en avtale med eksterne e-postadresser er begrenset basert på tjenestenivået som deleren er i:
  • Prøvenivåer: 5
  • Individuelt nivå: 10
  • Småbedriftsnivå: 10
  • Forretningsnivå: 20
  • Foretaksnivå: 20
 • Totalantallet delinger til eksterne e-postadresser er per avtale.
 • Avtaler delt med interne brukere er ubegrenset og teller ikke mot det totale antallet delinger til eksterne adresser.
 • En feil utløses når en avtale har nådd sitt maksimale antall eksterne delinger:
For mange delinger-feil

Dele en avtale med en intern bruker

Når en avtale deles med en intern e-postadresse (enhver e-postadresse i din egen Acrobat Sign-konto), fylles avtalen ut på den brukerens Behandle side (i tillegg til den tilsendte PDF-kopien). Dette gir sanntidstilgang til transaksjonen for gjennomgang.

Lys grå tekst under avtaletittelen indikerer for brukeren at avtalen er en delt transaksjon.

Delt av på Behandle-siden

Behandle -sidevisning av en delt avtale gir skrivebeskyttet tilgang. Ingen fullmakt til å redigere eller kansellere avtalen gis via deling av en individuell avtale.

Delt til-brukeren har autoritet til å:

 • Åpne og gjennomgå avtalen i dens nåværende tilstand.
 • Last ned en PDF-kopi av avtalen i dens nåværende tilstand.
 • Last ned revisjonsrapporten i dens nåværende tilstand.
 • Skjul avtalen fra deres Behandle-sidevisning.
 • Del avtalen med andre parter.
 • Legg til deres egne personlige notater.
 • Gå gjennom mottakeren(e) med hensyn til mottakerrollene og autentiseringsmetoden.
 • Få tilgang til aktivitets -loggen.

Den delte til-brukeren kan ikke endre transaksjonen for å endre status, dokumenter, mottakere eller autentiseringsmetoder. Den eneste meningsfulle fullmakten en delt til-bruker har, er å dele avtalen videre.

Deling med en intern bruker påvirker ikke grensen som brukes på eksterne delinger.

Delt til brukers Behandle-side

Adobe-logoen

Logg på kontoen din