Merk:
Artikkelen nedenfor inneholder instruksjoner for det nye Adobe Sign-grensesnittet.
Klikk her for å se de samme instruksjonene for det klassiske Adobe Sign-grensesnittet.


Dele en avtale (eller et annet objekt) med en annen bruker

Som avsender av dokumentet kan du dele en avtale med andre personer hvis de har en e-postadresse. Denne funksjonen er nyttig for ledere eller personer som må se transaksjoner som er sendt ut.

Merk:

Deling gir bare visningstilgang til et dokument og dokumentets historikk.

  1. Hvis du er avsender av avtalen, går du til Behandle-siden og klikker avtalen. Klikk deretter på Del-lenken til høyre på siden.

  2. Skriv inn e-postadressen til personen du vil dele med. Legg til en melding å sende i e-postadressen, og klikk Del avtale-knappen.

    Dele avtale

    Merk:

    Denne delingen beholdes selv om du skjuler transaksjonen på Behandle-sidevisningen.

Brukeren som mottar det delte dokumentet, kan se at det er delt, på Behandle-siden.

Lys grå skrift under tittelen på dokumentet angir hvem som delte det:

Delt av på Behandle-siden