Endre dokumenter eller felt i en sendt avtale

Endre dokumentene og/eller feltene i en avtale som er sendt – bare tjenesteplaner på Enterprise-nivå

Hvis en avtale ble sendt ut til signering og du innser at du må utføre noen endringer i avtalen etter at den ble sendt, kan du endre avtalen i stedet for å avbryte den og begynne på nytt. Innstillingen for å Endre avtalen kan aktiveres globalt (på kontonivå) eller for hver enkelt gruppe.

Du kan bruke Endre avtaler for å:

 • Legge til, slette, erstatte, omordne (slette og legge til) og omordne dokumenter.
 • Legge til, slette, erstatte og omorganisere skjemafelt.
 • Redigere feltegenskaper som standardverdier, deltakertilordning og valideringsregler.
 • Oppdatere verdier brukt på et Forhåndsutfyll-felt i tilfelle feil informasjon ble satt inn.
  • Når du lagrer et endret skjema, må alle feltene med Forhåndsutfyll fylles inn på nytt.

Funksjonen for å endre avtaler kan bare brukes på dokumenter som oppfyller “kan endres”-kriteriet. Hvis dokumentet kan endres, vises koblingen Endre avtale på Behandle-siden når dokumentet velges. En avtale som kan endres er en avtale som oppfyller følgende kriterier:

 • Avtalen er ikke signert, godkjent eller delegert til en underskriver eller godkjenner av delegerende som den ble tilordnet.
 • Avtalen inneholder ikke en digital eller skrevet signatur.
 • Avtalen er ikke startet fra en egendefinert arbeidsflyt.
 1. Klikk Behandle-koblingen for å gå til Behandle-siden

 2. Velg avtalen du vil endre.

  Hvis avtalen kan endres, vil koblingen Endre avtale være tilgjengelig på høyre side.

  Bilde av Behandle-siden med en valgt avtale

  Klikk på Endre avtale for å åpne en Send-side i modus for begrenset redigering.

  Du kan ikke gjøre endringer i delene Mottakere og Melding.

 3. Send-siden kan du legge til, slette, erstatte (slette og deretter legge til) og ordne dokumenter.  

  Vise den begrensede Send-siden

 4. Avhengig av Send-innstillingene kan du bruke alternativet Forhåndsvis og legg til signaturfelt for å legge til skjemafelt i den endrede avtalen.

  • Hvis du ikke vil legge til skjemafelt eller alternativet Forhåndsvis og legg til signaturfelt ikke er aktivert, klikker du deretter Oppdater for å lagre endringene.
  • Hvis du vil legge til skjemafelt, aktiverer du alternativet Forhåndsvis og legg til signaturfelt ved behov, og klikker deretter Oppdater for å åpne redigeringsmiljøet. Klikk Oppdater når du er ferdig i redigeringsmiljøet.

Mottakersamhandling med endrede avtaler

Mottakeren av en endret avtale varsles om at avtalen er endret umiddelbart etter å ha klikket på Se gjennom og signer-knappen i e-postmeldingen. 

Mottakeren må klikke på OK før avtalen kan signeres, godkjennes eller delegeres for å bekrefte at avtalen er endret. 

Bilde av feilmelding når en avtale allerede er signert

Kjente problemer

Hvis den første mottakeren delegerer sin myndighet til en annen part og avsenderen endrer avtalen etter delegeringen, vil en ekstra mottaker (delegert til-parten) legges til avtalen, samtidig som en signaturblokk legges til automatisk for signaturen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet