Endre dokumenter eller felt i en sendt avtale


Endre dokumentene og/eller feltene i en avtale som er sendt – bare tjenesteplaner på Enterprise-nivå

Hvis en avtale ble sendt ut til signering og du innser at du må utføre noen endringer i avtalen etter at den ble sendt, kan du endre avtalen i stedet for å avbryte den og begynne på nytt. Innstillingen for å endre avtalen kan aktiveres globalt (på kontonivå) eller for hver enkelt gruppe.

Du kan bruke endring av avtaler for å legge til, slette, erstatte (slette og legge til) og ordne dokumenter og/eller skjemafelt.

Funksjonen for å endre avtaler kan bare brukes på dokumenter som oppfyller “kan endres”-kriteriet. Hvis dokumentet kan endres, vises koblingen Endre avtale på Behandle-siden når dokumentet velges. En avtale som kan endres er en avtale som oppfyller følgende kriterier:

 • Avtalen er ikke signert, godkjent eller delegert til en underskriver eller godkjenner av delegerende som den ble tilordnet.
 • Avtalen inneholder ikke en digital eller skrevet signatur.
 • Avtalen er ikke startet fra en egendefinert arbeidsflyt.
 1. Klikk Behandle-koblingen for å gå til Behandle-siden

 2. Velg avtalen du vil endre.

  Hvis avtalen kan endres, vil koblingen Endre avtale være tilgjengelig på høyre side.

  Bilde av Behandle-siden med en valgt avtale

  Klikk på Endre avtale for å åpne en Send-side i modus for begrenset redigering.

  Du kan ikke gjøre endringer i delene Mottakere og Melding.

 3. Send-siden kan du legge til, slette, erstatte (slette og deretter legge til) og ordne dokumenter.  

  Vise den begrensede Send-siden

 4. Avhengig av Send-innstillingene kan du bruke alternativet Forhåndsvis og legg til signaturfelt for å legge til skjemafelt i den endrede avtalen.

  • Hvis du ikke vil legge til skjemafelt eller alternativet Forhåndsvis og legg til signaturfelt ikke er aktivert, klikker du deretter Oppdater for å lagre endringene.
  • Hvis du vil legge til skjemafelt, aktiverer du alternativet Forhåndsvis og legg til signaturfelt ved behov, og klikker deretter Oppdater for å åpne redigeringsmiljøet. Klikk Oppdater når du er ferdig i redigeringsmiljøet.


Mottakersamhandling med endrede avtaler

Mottakeren av en endret avtale varsles om at avtalen er endret umiddelbart etter å ha klikket på Se gjennom og signer-knappen i e-postmeldingen. 

Mottakeren må klikke på OK før avtalen kan signeres, godkjennes eller delegeres for å bekrefte at avtalen er endret. 

Bilde av feilmelding når en avtale allerede er signert

Adobe-logoen

Logg på kontoen din