Brukerveiledning Avbryt

Angi påminnelser for avtalemottakere

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  6. Endre navn/e-postadresse
  7. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  9. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  10. Brukeridentitetstyper og SSO
  11. Bytte brukeridentitet
  12. Autentisere brukere med MS Azure
  13. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  14. Produktprofiler
  15. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Webskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske forseglinger
  7. Digital identitet
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Endre avtaler
   9. Avtalenavn
   10. Språk
   11. Private meldinger
   12. Tillatte signaturtyper
   13. Påminnelser
   14. Passordbeskyttelse for signert dokument
   15. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   16. Innholdsbeskyttelse
   17. Aktiver Notarize-transaksjoner
   18. Dokumentutløp
   19. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   20. Sigeringsrekkefølge
   21. Liquid Mode
   22. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   23. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   24. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Egendefinerte e-postmaler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  3. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  4. Kunder innen helsesektoren
  5. IVES-støtte
  6. eOriginal-oppbevaring for løsørepapir
  7. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Send samlet – manuelle mottakere
   2. Send samlet – CSV-opplasting
   3. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   4. Legg til påminnelser til Send samlet
   5. Rapportering for Send samlet
 2. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
 1. Vanlige spørsmål om forfatting
 2. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 3. Behandle avtaler 
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 4. Revisjonsrapport
 5. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Adobe Acrobat Sign har et alternativ for å sende jevnlige påminnelser via e-post til mottakere som forventes å samhandle med avtalene dine.

Aktiver/deaktiver avtalepåminnelser

Alle tjenestenivåer har tilgang til:

 • Opprette sykliske påminnelser
  • Under sendeprosessen
  • Fra Behandle-siden
 • Opprette sykliske og ad hoc-påminnelser fra Behandle-siden

Enkeltperson- og Team-tjenestenivåene kan ikke automatisere eller undertrykke påminnelsesfunksjonen.

Alternativer på selskaps- og bedriftsnivå

Enterprise- og Business-tjenestenivåene kan selektivt vise Påminnelse-alternativet under sendeprosessen eller aktivere konto-/gruppeomfattende automatisering.

Funksjonen kan aktiveres/deaktiveres og konfigureres av:

Merk:

Aktivering av standardpåminnelser undertrykker muligheten til å konfigurere påminnelser på Send-siden, hvis ikke alternativet «Tillat at avsendere angir eller endrer» er aktivert.

Revisjonsrapporten

Selskaps- og bedriftsnivåkontoer har muligheten til å legge til påminnelseshendelser i revisjonsrapportene ved å navigere til Kontoinnstillinger > Globale innstillinger > Revisjonsrapport og aktivere alternativet Inkluder påminnelser i revisjonsrapport.

Konfigurer påminnelser som skal rapporteres i revisjonsrapporten.

Når aktivert, logges en opptegnelse over hver sendte e-postpåminnelse på revisjonsrapporten (opptil maksimalt 250 påminnelseshendelser).

Påminnelser rapportert i revisjonsrapporten.

Varsel:

Når påminnelsesmeldinger undertrykkes legges ingen oppdateringer til i revisjonsrapporten. Denne begrensningen inkluderer påminnelser som utløses for å produsere en webhook-hendelse. f.eks., når kontoinnstillingene er konfigurert til å legge til påminnelser til revisjonsrapporten, og individuelle grupper har påminnelses-e-posten undertrykt, vil de spesifikt konfigurerte gruppene ikke inkludere påminnelseshendelser i sine revisjonsrapporter.

Angi en påminnelse under sendeprosessen

Brukere som ikke har en standardpåminnelse konfigurert for sin gruppe eller konto, kan definere en påminnelse under sendeprosessen.

Disse påminnelsene er alltid sykliske og gjelder for alle mottakerne av avtalen. Avsenderen trenger bare å definere gjentakelsen som påminnelsen skal utløse. Det er seks alternativer:

 • Hver dag
 • Hver uke
 • Hver virkedag
 • Annenhver dag
 • Hver tredje dag
 • Hver femte dag

Når en avtale med en påminnelse sendes første gang, leveres en Vennligst signer-e-postmelding til den første mottakeren. Denne hendelsen starter tidtakeren for den første påminnelsen.

Hvis påminnelsen er konfigurert for å bli sendt hver tredje dag (for eksempel), vil den første påminnelsen bli utløst nøyaktig 72 timer etter at Vennlist signer-meldingen ble levert.

Når mottakeren fullfører handlingen i avtalen, avsluttes påminnelsesklokken for den mottakeren.

Der det er flere mottakere, vil neste mottaker i flyten motta en Vennligst signer-melding umiddelbart etter at foregående mottaker har fullført sin handling. Påminnelsesklokken starter for den nye mottakeren med utgangspunkt i leveringstidspunktet for den nye mottakerens Vennligst signer-melding (ikke det første tidsstempelet).

Denne prosessen går i syklus gjennom alle mottakerne av avtalen til avtalen er fullført.

Merk:

Alle sykliske påminnelser har en livssyklus, og påminnelsen avslutter seg selv etter denne.

Påminnelser som utløses hver dag, har en livssyklus på 10 dager.

Alle andre påminnelser har en livssyklus på 60 dager.

Angi en påminnelse fra Behandle-siden

Påminnelser som opprettes etter sendeprosessen, konfigureres på Behandle-siden:

 1. Gå til Behandle-siden.

 2. Enkeltklikke på avtalen du vil se gjennom

 3. Klikk på Påminn-koblingen blant alternativene på høyre side.

  Påminnelser

 4. Konfigurer påminnelsen for riktig bruker, og gjentagelsen. 

 5. Klikk på Opprett for å installere påminnelsen.

Grensesnittet på Behandle-siden har noen flere alternativer enn Send-siden:

 • Du kan velge hvilke mottakere du vil inkludere i påminnelsen. Utforme påminnelsen for én, noen eller alle mottakere.
 • Du kan velge en syklisk påminnelsesprosess som på Send-siden.
  • Hvis mottakere legges til i en syklisk påminnelse etter at de har fullført handlingene sine i avtalen, vil de ikke motta påminnelser.
 • Du kan opprette en engangspåminnelse (ad hoc) som kan sendes med én gang eller på en angitt dato.
  • Ad hoc-påminnelser kan konfigureres for deltakere som har fullført handlingene sine for avtalen.
  • Ad hoc-påminnelser kan konfigureres etter at avtalen er avsluttet-signert eller arkivert.
 • Du må inkludere en melding. Dette er et påkrevd felt når du bygger en påminnelse på Behandle-siden.

 

Hvis andre påminnelser allerede er konfigurert for avtalen, vises listen over avtalen i stedet for Opprett påminnelse-grensesnittet.

Du kan opprette en ny påminnelse ved å klikke på knappen Legg til påminnelse.

Se gjennom eksisterende påminnelser

Du kan se gjennom alle påminnelsene som er konfigurert for en avtale ved å:

 1. Gå til Behandle-siden.

 2. Enkeltklikke på avtalen du vil se gjennom

 3. Klikk på Påminn-koblingen blant alternativene på høyre side.

  Eksisterende påminnelse

Merk:

Påminnelser sorteres etter neste utløsingstidspunkt.

Alle kansellerte/utløpte påminnelser vises under de aktive påminnelsene.

Avbryte en påminnelse

Slik kansellerer du en påminnelse:

 1. Logg på som brukeren som opprettet avtalen

 2. Gå til Behandle-siden.

 3. Enkeltklikk på den aktuelel avtalen for å velge den.

 4. Klikk på Påminn-koblingen blant alternativene på høyre side.

 5. Finn påminnelsen du vil kansellere, og enkeltklikk på den. 

 6. Klikk på sletteikonet (papirkurv).

Merk:

Mottakere kan avbryte påminnelser fra e-postmeldingen med påminnelsen. Dette er obligatorisk funksjonalitet som ikke kan overstyres.

Opprette tilpassede e-postmaler

Enterprise-kunder kan velge å bygge en helt egendefinert e-postmal for påminnelser. 

Hvis du er interessert i tilpassede e-postmaler, kan du se denne veiledningen.

Påminnelser og REST API

REST v6 API tillater direkte tilgang til påminnelsesobjekter via fire operasjoner:

 • POST /agreements/{agreementId}/reminders – Oppretter en påminnelse for de angitte deltakerne i en avtale, identifisert av agreementId i banen..
 • GET /agreements/{agreementId}/reminders – Henter påminnelsene for en avtale, identifisert av agreementId i banen.
 • GET /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId} – Henter en spesifikk påminnelse som er knyttet til en avtale..
 • PUT /agreements/{agreementId}/reminders/{reminderId} – Oppdaterer en eksisterende påminnelse for en avtale.

Undertrykk levering av e-postpåminnelser

Som standard vil alle kontoer som konfigurerer påminnelser automatisk sende e-postpåminnelse i henhold til tidsplanen eller eksplisitt utløser.

Noen bransjer har et krav om å fange opp all e-postkommunikasjon (f.eks. finansielle tjenester). Disse kundene kan velge å sende påminnelsene sine gjennom en annen kanal, og dermed benytte webhook.

Virksomhetsnivåkontoer har muligheten til å undertrykke levering av påminnelses-e-poster fra Acrobat Sign-systemet på konto- og gruppenivå ved å sende en forespørsel til kundestøtteteamet.

Merk at hvis e-postpåminnelser er undertrykt, vil det ikke være noen hendelse oppført i aktivitetsloggen eller revisjonsrapporten.

 

Webhooker utløst av påminnelser

Webhooker for påminnelser er delt inn i hendelser som gjelder både skrivemåten (som en enkelt avtale, eller gjennom en Send samlet-prosess) og varslingsmåten (hvis Acrobat Sign sender e-postmeldingen eller ikke).

Påminnelsesinnhold er inkludert i nyttelastene for webhook for følgende hendelser:

 • Avtale for alle hendelser
 • Avtalepåminnelse sendt
 • Avtalepåminnelse igangsatt
 • Send samlet – alle hendelser
 • Send samlet-påminnelse sendt
 • Send samlet-påminnelse igangsatt

 

Når påminnelser utløses normalt med e-postvarsel aktivert:

 • Enkel avtalehendelse er REMINDER_SENT og webhook er AGREEMENT_REMINDER_SENT.
 • Send samlet-transaksjoner generer en webhook kalt MEGASIGN_REMINDER_SENT.

Når påminnelser utløses med e-postvarsel undertrykt:

 • Enkel avtalehendelse er REMINDER_INITIATED og webhooken er AGREEMENT_REMINDER_INITIATED.
 • Send samlet-transaksjoner genererer en webhook kalt MEGASIGN_REMINDER_INITIATED.

Send samlet-webhooker utløses bare én gang for hele malen. De utløses ikke per underordnet avtale.

Ting å huske på

 • Livssyklusen til sykliske påminnelser:
  • Daglige påminnelser utløper etter ti dager.
  • Alle andre sykliske påminnelser utløper etter 60 dager.
 • Ad hoc-påminnelser
  • Utløses bare én gang
  • Kan konfigureres for å sende påminnelsen til deltakere som allerede har fullført handlingene sine i avtalen
  • Kan konfigureres etter at avtalen er fullført eller arkivert
   • Påminnelser kan ikke konfigureres for avtaler som er kansellert, avvist eller utløpt
 • Påminnelser utløses på samme tidspunkt på dagen som den opprinnelige Vennligst signer-meldingen ble sendt på.
  • Når én mottaker fullfører sin handling og utløser neste mottaker i en arbeidsflyt med flere mottakere, tilbakestilles påminnelsesklokken til det tidspunktet.
  • Å erstatte gjeldende underskriver via Behandle-siden, vil ikke nullstille påminnelsesklokken.
 • Mottakere har rett til å kansellere påminnelsen. Det finnes ingen alternativer for å nekte dette.
 • Utløpsdatoer kan endres på Behandle-siden etter at avtalen er sendt.
 • Utløpsdatoer kan konfigureres slik at de ignoreres for interne mottakere.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din