Erstatt den gjeldende mottakeren

Erstatt mottaker-funksjonen er utformet for å la avsendere omdirigere en avtale når gjeldende mottaker ikke er tilgjengelig, eller når det er angitt feil e-postadresse.

Slik erstatter du gjeldende underskriver

Å erstatte gjeldende mottaker starter på Behandle-siden og kan bare utføres av den opprinnelige avsenderen av avtalen.

 1. Fra Behandle-fanen enkeltklikker du på avtalen du vil redigere.

  • Avtaleoppføringen utheves i blått når den er valgt.
 2. Hold musepekeren over gjeldende mottaker (på høyre side).

  • Det vises en informasjonsboble til venstre.
 3. Avhengig av hvilke innstillinger som er aktivert, blir én eller flere innstillinger vist i boblen:

  • Erstatt mottaker – Dette alternativet erstatter gjeldende mottaker og nekter vedkommende ytterligere tilgang til avtalen.
  • Legg til alternativ mottaker – Å legge til en alternativ mottaker inkluderer den nye mottakeren, og lar den opprinnelige mottakeren være på plass og i stand til å fullføre avtalen.
  Erstatt mottaker-grensesnitt

 4. Informasjonsboblen endres og ber deg oppgi e-postadressen til den nye mottakeren.

  • Skriv inn den nye e-postadressen og klikk på Erstatt.
  new email and message

  Du kommer tilbake til Hjem-siden, og det vises et fullføringsbanner øverst på siden.


Aktivitetsliste og revisjonsrapport

 

Aktivitetslisten viser delegeringen fra én mottaker til den andre.

Aktivitetsliste

 

 

Revisjonsrapporten gjenspeiler også erstattingen av mottakeren


Konfigurere innstillingen

Standardinnstillingen for Erstatt mottaker-funksjonen er å fullstendig erstatte gjeldende mottaker med den nye mottakeren.

Brukere med et individuelt tjenesteabonnement kan ikke endre denne standardinnstillingen.

For kontoer med flere lisenser er det et alternativ for å endre standard virkemåte på konto- eller gruppenivå, og også gi avsender av en avtale muligheten til å velge hvilket alternativ som passer best til gjeldende situasjon.

Erstatt mottaker i administratorgrensesnitt

Administratorer må svare på to spørsmål:

Hva skal være standard virkemåte for konto/gruppe?

 • Bare den nye mottakeren kan delta – Dette er den opprinnelige standardhandlingen.
  • Dette alternativet setter inn alternativet Erstatt mottaker i brukernes alternativer på Behandle-siden.
  • Hvis den største bekymringen er at avtalen sendes til feil mottaker, er dette det beste alternativet
 • Den opprinnelige mottakeren og den nye mottakeren kan delta – Dette er Inkluder-handlingen
  • Dette alternativet setter inn alternativet Legg til alternativ mottaker i brukernes alternativer på Behandle-siden
  • Hvis hovedproblemet er at signaturprosessen kan forsinkes av mottakere som ikke er på kontoret eller er vanskelige å kontakte, er dette det beste alternativet

Skal avtaleavsender ha tillatelse til å endre standardinnstillingen?

 • Ved å merke av for Brukere i kontoen min kan velge om den opprinnelige mottakeren kan eller ikke kan delta etter å ha blitt erstattet inkluderer du både alternativet Erstatt mottaker og Legg til alternativ mottaker i brukerens alternativer på Behandle-siden.


Ting å huske på

Du kan bare erstatte gjeldende mottaker.

Mottakere som er tildelt en delegatorrolle kan ikke erstattes.

Avtaler som sendes via Send samlet, kan ikke bruke Erstatt mottaker-funksjonen.

Du kan erstatte samme mottakerindeks flere ganger.

 • Når du bruker inkluderingsalternativet, vokser antall potensielle mottakere.
 • Hvis du bruker erstattingshandlingen, erstattes hele listen med gjeldende mottakere med den ene nylig nominerte adressen.

Mottakere i en Mottakergruppe kan erstattes individuelt, og nye mottakere kan legges til.

 • Det er ikke noe alternativ for å bare fjerne en mottaker uten å erstatte vedkommende.

Mottakere i en parallell deltakelsesrekkefølge kan bare erstattes enkeltvis.

Mottakere som er definert i en hybrid rutingsrekkefølgekan bare erstattes enkeltvis.

 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din