Erstatte mottakeren i en avtale

Erstatt mottaker-funksjonen er utviklet for å oppdatere enhver mottaker (e-postadresse) som ennå ikke har fullført handlingen for avtalen. Denne handlingen er nyttig når en e-postadresse er angitt feil, eller hvis en mottaker er utilgjengelig og mottakeren må endres til en annen part.

Hvordan erstatte en mottaker

Erstatting av en mottaker i det kundevendte grensesnittet kan kun gjøres av den opprinnelige avsenderen av avtalen, og må gjøres gjennom deres Behandle-side.

 1. Fra Behandle-fanen enkeltklikker du på avtalen du vil redigere.

  • Avtaleoppføringen utheves i blått når den er valgt.
 2. Hold musen over mottakeren som skal redigeres (i høyre skinne).

  • Det vises en informasjonsboble til venstre.
 3. Avhengig av hvilke innstillinger som er aktivert, blir én eller flere innstillinger vist i boblen:

  • Erstatt mottaker – Dette alternativet erstatter mottakeren og nekter vedkommende ytterligere tilgang til avtalen.
  • Legg til alternativ mottaker – Å legge til en alternativ mottaker inkluderer den nye mottakeren, og lar den opprinnelige mottakeren være på plass og i stand til å fullføre avtalen.
  Erstatt mottaker-grensesnitt

 4. Informasjonsboblen endres og ber deg oppgi e-postadressen til den nye mottakeren.

  • Skriv inn den nye e-postadressen og en valgfri melding til den nye mottakeren.
  • Velg Erstatt.
  Oppgi den nye e-posten og meldingen

  Et suksessbanner vises øverst på siden etter oppdateringen som kaller opp de gamle og nye e-postverdiene:

  Suksessmelding

Aktivitetsliste og revisjonsrapport

 

Aktivitetslisten viser delegeringen fra én mottaker til den andre.

Erstattet mottarer i aktivitetslisten

 

 

Revisjonsrapporten gjenspeiler også erstattingen av mottakeren

Erstattet mottarer i revisjonsrapporten

Konfigurere innstillingen

Standardinnstillingen for Erstatt mottaker-funksjonen er å fullstendig erstatte gjeldende mottaker med den nye mottakeren.

Brukere med et individuelt tjenesteabonnement kan ikke endre denne standardinnstillingen.

For kontoer med flere lisenser er det et alternativ for å endre standard virkemåte på konto- eller gruppenivå, og også gi avsender av en avtale muligheten til å velge hvilket alternativ som passer best til gjeldende situasjon.

Erstatt mottakerkontroller i administratorgrensesnittet

Administratorer må svare på to spørsmål:

Hva skal være standard virkemåte for konto/gruppe?

 • Bare den nye mottakeren kan delta – Dette er den opprinnelige standardhandlingen.
  • Dette alternativet setter inn alternativet Erstatt mottaker i brukernes alternativer på Behandle-siden.
  • Hvis den største bekymringen er at avtalen sendes til feil mottaker, er dette det beste alternativet
 • Den opprinnelige mottakeren og den nye mottakeren kan delta – Dette er Inkluder-handlingen
  • Dette alternativet setter inn alternativet Legg til alternativ mottaker i brukernes alternativer på Behandle-siden
  • Hvis hovedproblemet er at signaturprosessen kan forsinkes av mottakere som ikke er på kontoret eller er vanskelige å kontakte, er dette det beste alternativet

Skal avtaleavsender ha tillatelse til å endre standardinnstillingen?

 • Ved å merke av for Brukere i kontoen min kan velge om den opprinnelige mottakeren kan eller ikke kan delta etter å ha blitt erstattet inkluderer du både alternativet Erstatt mottaker og Legg til alternativ mottaker i brukerens alternativer på Behandle-siden.

Ting å huske på

Du kan kun erstatte mottakere som ennå ikke har fullført handlingen på avtalen.

Mottakere som er tildelt en delegatorrolle kan ikke erstattes.

Avtaler som sendes via Send samlet, kan ikke bruke Erstatt mottaker-funksjonen.

Du kan erstatte samme mottakerindeks flere ganger.

 • Når du bruker inkluderingsalternativet, vokser antall potensielle mottakere.
 • Hvis du bruker erstattingshandlingen, erstattes hele listen med gjeldende mottakere med den ene nylig nominerte adressen.

Mottakere i en Mottakergruppe kan erstattes individuelt, og nye mottakere kan legges til.

 • Det er ikke noe alternativ for å bare fjerne en mottaker uten å erstatte vedkommende.

Mottakere i en parallell deltakelsesrekkefølge kan bare erstattes enkeltvis.

Mottakere som er definert i en hybrid rutingsrekkefølgekan bare erstattes enkeltvis.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din