Avbryte en transaksjon

Det er mange årsaker til å avbryte en avtale som ligger ute til signering eller venter på din signatur. Prosessen er enkel, og kansellerte transaksjoner beholdes på Manage-siden til referanse.

Merk:

Bare avsenderen av et dokument kan avbryte det.

Merk:

Når en transaksjon er avbrutt, kan den ikke sendes på nytt. Avbryting er en permanent handling.

Hurtigtrinn

 1. Klikk på siden Behandle.
 2. Kikk på transaksjonen du vil avbryte.
 3. Klikk på knappen Avbryt øverst til høyre.
 4. Velg om du vil kontakte mottakeren.
 5. Oppgi en valgfri merknad/årsak.
 6. Klikk på Avbryt.

Trinn for trinn

 1. Gå til siden Behandle og klikk på transaksjonen du vil avbryte. Deretter klikker du på Avbryt øverst til høyre.

  Merk:

  Du kan bare avbryte aktive transaksjoner. Du finner aktive transaksjoner under Vent på at jeg skal min signere og  Ute til signering. Dokumenter i de andre kategoriene har alternativet Slett i stedet for Avbryt.

 2. Hvis du merker av for Varsle andre parter via e-post, sendes en melding til mottakerne av transaksjonen. E-postmeldingen informerer om at transaksjonen er avbrutt. Oppgi en valgfri årsak til at transaksjonen ble avbrutt og klikk på den røde Avbryt-knappen.

 3. Transaksjonsposten flyttes til kategorien Avbrutt/avslått, Avbryt-alternativet konverteres til Slett, og en melding vises som informerer deg om at transaksjonen er avbrutt.

Tips fra teknisk støtte

 • Påse at du avbryter riktig transaksjon! Når en transaksjon er avbrutt, kan den ikke sendes på nytt. Du må starte fra begynnelsen av.
 • Årsaken du oppgir, inkluderes i e-postmeldingen som sendes til mottakerne. Det kan være nyttig når du vil fortelle dem hva som skjer med avtalen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet