Statusdefinisjoner for bruker-ID

Konto- og gruppeadministratorer kan se alle brukerne som er knyttet til kontoen under Konto > Brukere og grupper > Vis alle brukere.

Gå til Konto > Brukere i det nye brukergrensesnittet.

Over brukerlisten er det fire knapper:

  • Til venstre er Søk som brukes til å søke etter brukere i kontoen.
  • Til høyre:
    • Pluss-ikonet brukes til å legge til flere brukere
    • Pil-ikonet brukes til å eksportere brukerlisten
    • Ikonet med tre stolper er for flere alternativer, herunder alternativ for å vise flere brukere.
Brukerknapper
Knapper for søk, legg til bruker, eksporter bruker og flere alternativer

Merk:

Hvis du ikke ser alle brukerne, fjerner du merket for Vis bare aktive brukere.

Status-kolonnen viser brukerstatusen. Nedenfor er en beskrivelse av hver av statusene.

Aktiv

Aktive brukere kan logge på og få full tilgang til alle funksjonene i kontoen sin. Aktive brukere bruker én lisens i kontoen. Hvis du for eksempel har en konto med ti lisenser, kan du ha ti aktive brukere i kontoen.

Inaktiv

Inaktive brukere er deaktivert av en kontoadministrator, og de kan ikke logge på, vise, sende eller signere dokumenter. Den bruker heller ikke en lisens i kontoen. Det er en bra innstilling for å hindre tilgang for brukeren og frigjøre lisensen deres. En kontoadministrator kan når som helst aktivere brukeren på nytt ved å endre statusen til Aktiv.

Merk:

Hvis du vil at en INAKTIV bruker skal signere dokumenter, åpner du en støtteforespørsel for å få brukeren fjernet fra kontoen og aktivert på nytt.

Opprettet

Opprettet betyr at denne e-postadressen ble lagt til en konto av en kontoadministrator og aldri er registrert i Adobe Sign eller opprettet et passord for. De kan ikke logge på, bruker ikke en lisens i kontoen og kan bare signere dokumenter som sendes til dem. Når de registrerer seg, endres statusen til Aktiv.

Venter

Venter betyr at det bare er sendt dokumenter til signering til denne e-postadressen, og at den aldri er registrert i Adobe Sign eller opprettet et passord for. De kan ikke logge på, bruker ikke en lisens i kontoen og kan bare signere dokumenter som sendes til dem. Når de registrerer seg, endres statusen til Aktiv.

Ubekreftet

Ubekreftede brukere er sendt en e-post for å bekrefte at e-postadressen deres er gyldig, men de har ennå ikke klikket koblingen i e-posten. De kan ikke logge på, bruker ikke en lisens i kontoen og kan bare signere dokumenter som sendes til dem. Når de klikker koblingen i e-postbekreftelsen, endres statusen til Aktiv.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet