Brukerveiledning Avbryt

Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Vanlige spørsmål om Kivuto
   10. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Rollesynkronisering for utdanning
   4. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere brukere
  1. Oversikt
  2. Administrative roller
  3. User Management-teknologier
   1. Administrere brukere enkeltvis   
   2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
   3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Endre identitetstype for bruker
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere katalogbrukere
  7. Administrere utviklere
  8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
  9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 6. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  2. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 7. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 8. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 9. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-ID-er for bruk med Adobe Remote Update Manager
   3. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 10. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 11. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 12. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Hurtighjelp for Adobe Acrobat Sign-brukere
Skriv raskt under på dokumenter, klargjør og send et dokument for signering, få flere parter til å skrive under på et dokument samt administrer og spor dokumenter som sendes til signering. Logg på for å komme i gang. 
Les hurtigstartveiledningen.

Aktuell rolle: Administratorer

Denne siden inneholder informasjon for Adobe Acrobat Sign-administratorer som administrerer Acrobat Sign-brukere og -lisenser på Adobes bedriftsplattform, Adobe Admin Console.

Merk:

For noen Acrobat Sign-kontoer administreres Acrobat Sign-brukere og -lisenser i selve Acrobat Sign-applikasjonen. Denne alternative metoden for å administrere brukere og lisenser er dokumentert her.

Innføring i Adobe Acrobat Sign i Admin Console

Admin Console versus Acrobat Sign-applikasjonen

Når du administrerer en Acrobat Sign-konto i Admin Console, har Acrobat Sign-administratoren tilgang til to forskjellige administrative miljøer: 1) Admin Console og 2) Acrobat Sign-applikasjonen. Acrobat Sign-administratoren kan ha tilgang til ett av disse administrative miljøene eller begge to, avhengig av valget organisasjonen har gjort. Hvert av disse administrative miljøene har forskjellige funksjoner.

I Admin Console kan administratoren administrere brukere og brukernes tilgang til lisenser i alle Adobe-produkter og -tjenester. Se her hvis du vil ha mer informasjon om Admin Console. For Acrobat Sign-administratorer har Admin Console følgende funksjonalitet:

 • Opprette de første Acrobat Sign-administratorene.
 • Gi administratorer og sluttbrukere tilgang til Acrobat Sign.
 • Opprette/redigere produktprofiler for Acrobat Sign, inkludert det å legge til brukere i produktprofiler.
 • Opprette/redigere Admin Console-brukergrupper (for å tildele en Admin Console-brukergruppe til en Acrobat Sign-produktprofil).
 • Konfigurere enkel pålogging / SAML for sluttbrukertilgang til Acrobat Sign (hvis det er aktuelt).
 • ... og mye annet.

I Acrobat Sign-applikasjonen kan Acrobat Sign-administratorer administrere funksjonene, funksjonaliteten og atferden til Acrobat Sign. For å bli administrator i Acrobat Sign-applikasjonen må brukeren først få tilgang til Acrobat Sign i Admin Console (se trinn 1 av "Konfigurere en Acrobat Sign-konto" nedenfor). Se her og her hvis du vil ha mer informasjon om adminfunksjonaliteten i Acrobat Sign-applikasjonen. For Acrobat Sign-administratorer har Acrobat Sign-applikasjonen følgende funksjonalitet:

 • Opprette/redigere Acrobat Sign-brukergrupper (for å tilpasse atferden for Acrobat Sign for ulike brukergrupper). Se "Konfigurere Acrobat Sign-brukergrupper" nedenfor hvis du vil vite mer.
 • Konfigurere signaturpreferanser
 • Laste opp egendefinerte logoer
 • Konfigurere globale innstillinger
 • Konfigurere sikkerhetsinnstillinger
 • ... og mye annet

Brukerlisenser versus transaksjonslisenser

Acrobat Sign-planer kan kjøpes som brukerbaserte eller transaksjonsbaserte planer. Plantypen avgjør hvordan Acrobat Sign vises i Admin Console.

Lisenser etter bruker
Brukerbasert lisensplan

Lisenser etter transaksjon
Transaksjonsbasert lisensplan

VIP-tjeneste
Transaksjonsbasert lisensplan (VIP Admin Console)

I Admin Console kan administratorer se informasjon om antallet brukere eller transaksjoner som er knyttet til Acrobat Sign-planen.

Konfigurere en Acrobat Sign-konto

Nedenfor finner du en oversikt over trinnene du må gjennomføre for å konfigurere en Acrobat Sign-konto i Admin Console. Den første administratoren får tilgang til Admin Console der Acrobat Sign-produktet vises. Da kan administratoren følge disse trinnene:

 1. Opprette Acrobat Sign-administratorer

  Systemadministratorer i Adobe Admin Console kan gi brukerne sine tilgang til Acrobat Sign-produktet og gi dem administratorstatus for konfigurering av Acrobat Sign-funksjoner og for å tilpasse atferden til produktet.

  De detaljerte trinnene og alternativene ved opprettelse av Acrobat Sign-administratorer finner du her.

 2. Konfigurere Acrobat Sign-kontoen

  Før du legger til sluttbrukere i Acrobat Sign-kontoen, kan Acrobat Sign-administratoren konfigurere Acrobat Sign-kontoen slik at den er i samsvar med hvordan organisasjonen vil at sluttbrukerne skal bruke Acrobat Sign-applikasjonen. Dette kan for eksempel omfatte konfigurering av preferanser eller atferd for Acrobat Sign, konfigurering av sikkerhetsinnstillinger og tilpassing av e-postmeldinger sendt av Acrobat Sign.

  En oversikt for Acrobat Sign-administratorer over hvordan man konfigurerer en Acrobat Sign-konto, finner du her.

 3. Konfigurere brukergrupper og gruppeadministratorer for Acrobat Sign

  Det kan være nyttig å dele inn Acrobat Sign-brukerne i funksjonelle grupper hvis du har forskjellige krav til signering eller ulike rapporteringsstrukturer som må følges. Som nevnt ovenfor, er Acrobat Sign-brukergrupper atskilt fra Admin Console-brukergrupper. Når en sluttbruker eller administrator får tilgang til å logge på Acrobat Sign i Admin Console, blir vedkommende i utgangspunktet plassert i standardbrukergruppen for Acrobat Sign. En Acrobat Sign-administrator kan imidlertid flytte vedkommende til en hvilken som helst brukergruppe for Acrobat Sign. I tillegg kan en Acrobat Sign-bruker bli utpekt som Acrobat Sign-gruppeadministrator for å tilpasse funksjonaliteten for den aktuelle Acrobat Sign-brukergruppen.

  Du finner en oversikt over brukergrupper her.

  Adobe Sign-grupper
  Acrobat Sign-brukergrupper

 4. Legge til Acrobat Sign-brukere

  Acrobat Sign-administratorer kan også legge til sluttbrukere i Acrobat Sign-kontoen i Admin Console. Dette fungerer på samme måte som å legge til brukere i andre Adobe-produkter og -tjenester. Se her hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du legger til brukere.

  Brukere i Admin Console
  Legge til Acrobat Sign-brukere i Admin Console

Bruke Acrobat Sign-kontoen

Nå som Acrobat Sign-kontoen er konfigurert, er sluttbrukerne klare til å ta i bruk Acrobat Sign-applikasjonen. På denne siden finner du brukerhåndbøker og opplæringsmateriale om bruk av Acrobat Sign-applikasjonen. Det finnes også en video om hvordan du sender med Acrobat Sign, samt en liste over vanlige emner.

Ytterligere hensyn knyttet til Acrobat Sign på Admin Console

Avhengig av hvordan Acrobat Sign-kontoen blir brukt, kan disse tilleggshensynene knyttet til Acrobat Sign på Admin Console være relevante.

Integrere Acrobat Sign i partnerprogrammer

Acrobat Sign kan administreres i Admin Console og deretter integreres i en rekke partnerprogrammer. Se her hvis du vil ha en komplett liste over støttede partnerprogrammer og detaljerte instruksjoner om hvordan du gjennomfører en integrering.

Hvis Acrobat Sign administreres i Admin Console, må sluttbrukere få eksplisitt tilgang til Acrobat Sign-kontoen (via Admin Console) før de kan bruke Acrobat Sign i et partnerprogram. Se trinn 4 under "Konfigurere en Acrobat Sign-konto" ovenfor for instruksjoner om hvordan du legger til Acrobat Sign-brukere i Acrobat Sign-kontoen i Admin Console. For øyeblikket støtter ikke Acrobat Sign administrert via Admin Console automatisk tilordning for brukere som bruker Acrobat Sign i partnerprogrammer.

Vanlige problemer

Det følgende er en liste over problemer som administratorer eller sluttbrukere kan støte på når de bruker Acrobat Sign.

Sluttbrukeren kan ikke logge på Acrobat Sign

Problem: Selv om en sluttbruker er lagt til i Acrobat Sign-kontoen i Admin Console, er vedkommende ikke i stand til å logge på Acrobat Sign.

Mulig årsak: Det er mulig at sluttbrukerens e-postadresse allerede er tilknyttet en annen Acrobat Sign-konto som forhindrer at vedkommende får tilgang til den nye Acrobat Sign-kontoen.

Løsningsalternativer:

 • Løsning 1 – Bruk en annen e-postadresse når du legger til sluttbrukeren i Acrobat Sign-kontoen i Admin Console.
 • Løsning 2 – Finn ut om sluttbrukeren får se varsler eller instruksjoner når vedkommende logger på Acrobat Sign. Acrobat Sign kan ofte be sluttbrukeren om å fjerne tilknytningen av e-postadressen til den andre Acrobat Sign-kontoen, slik at adressen kan bli knyttet til den nye Acrobat Sign-kontoen.
 • Løsning 3 – Kontakt Adobes kundestøtte via "Kundestøtte"-fanen i Admin Console. Du finner mer informasjon her om hvordan du kontakter kundestøtte.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?