Behandle avtaler og få transaksjonsspesifikk informasjon

Når en avtale er sendt, kan du endre deler av eller få informasjon relatert til transaksjonen.

Du finner alle handlinger og alternativer ved å klikke en transaksjon på siden.

Erstatte gjeldende underskriver

Bruk denne prosessen hvis det opprinnelig ble brukt feil e-postadresse, eller hvis du vil endre hver enkelt signering

Merk:

Denne handlingen erstatter gjeldende underskriver for avtalen. Hvis du vil endre en underskriver som er senere i prosessen, venter du til det er deres tur til å signere.

 1. Hvis du er avsender av avtalen, går du til Behandle-siden.
 2. Klikk én gang på avtalen.
 3. Klikk kategorien Logg til høyre på siden.
 4. Klikk Erstatt underskriver.
 5. Skriv inn e-postadressen til den nye underskriveren.
 6. Skriv inn en melding til den nye underskriveren.
 7. Klikk Erstatt underskriver.

Merk:

Obs! Hvis du foretrekker en mer detaljert forklaring av prosessen, finner du den fullstendige trinnvise fremgangsmåten her!

Avbryte en transaksjon

Når du avbryter en avtale, stoppes transaksjonen i gjeldende tilstand. Transaksjonen kan ikke fullføres og flyttes til kategorien Avbrutt/avslått på Behandle-siden.

Merk:

Avbrudd av en transaksjon er en permanent handling som ikke kan angres. Avtalen må sendes på nytt fra bunnen av, hvis det er nødvendig.

 1. Klikk Behandle-siden.
 2. Klikk én gang på handlingen som du vil avbryte.
 3. Kikk Avbryt øverst i høyre hjørne.
 4. Velg om du vil varsle andre parter via e-post.
 5. Skriv inn en kommentar/årsak.
 6. Klikk Avbryt.

Merk:

Obs! Hvis du foretrekker en mer detaljert forklaring av prosessen, finner du den fullstendige trinnvise fremgangsmåten her!

Påminnelser: Angi eller fjern automatiske e-postvarsler

Påminnelser sender en e-post til neste underskriver og minner vedkommende på at avtalen venter på deres signatur. De kan angis for alle pågående transaksjoner og sendes til partene du angir.

Angi en påminnelse

 1. Hvis du er avsender av avtalen, går du til Behandle-siden.
 2. Klikk én gang på avtalen.
 3. Klikk kategorien Påminnelse til høyre på siden.
 4. Velg deltakerne du vil skal motta en påminnelse.
 5. Angi om påminnelsen sendes i et bestemt intervall eller på en bestemt dato.
 6. Legg til en kommentar som skal vises i e-postpåminnelsen.
 7. Klikk Angi påminnelse.

Avbryte en påminnelse

 1. Hvis du er avsender av avtalen, går du til Behandle-siden.
 2. Klikk én gang på avtalen.
 3. Klikk kategorien Påminnelse til høyre på siden.
 4. Klikk papirkurvikonet ved siden av påminnelsen.

Merk:

Obs! Hvis du foretrekker en mer detaljert forklaring av prosessen, finner du den fullstendige trinnvise fremgangsmåten her!

Utløpsdatoer: Angi eller utvide avslutningsdatoer

Angivelse av en utløpsdato for en avtale avbryter automatisk transaksjonen etter et angitt antall dager. Denne datoen kan også redigeres for å tillate lengre til for signering av dokumentet.

Merk:

Når en avtale utløper, avbrytes transaksjonen. Avbrudd av en transaksjon er en permanent handling som ikke kan angres. Avtalen må sendes på nytt fra bunnen av, hvis det er nødvendig.

Angi en utløpsdato

 1. Send-siden velger du Tidsfrist for fullføring, eller Angi en utløpsdato for dette dokumentet under Alternativer eller Sendealternativer.
 2. Angi antall dager for utløp.
 3. Kontroller for å se om den viste, anslåtte datoen er riktig.
 4. Fortsett sendeprosessen som vanlig.

Endre eller avbryte utløpsdato

 1. Hvis du er avsender av avtalen, går du til Behandle-siden.
 2. Klikk én gang på avtalen.
 3. Klikk Rediger-koblingen ved siden av utløpsdatoen i vinduet øverst til høyre.
 4. Velg om du vil endre eller fjerne gjeldende tidsfrist.
  • Hvis du endrer den, angir du den nye utløpsdatoen.
 5. Velg om gjeldende mottakere skal varsles.
 6. Klikk Lagre.

Merk:

Obs! Hvis du foretrekker en mer detaljert forklaring av prosessen, finner du den fullstendige trinnvise fremgangsmåten her!

Logg og revisjonsrapporter

Handlinger for transaksjonen kan vises i kategorien Logg. Dette er en konto for alle trinnene avtalen gjennomgikk opptil i dag. Revisjonsrapporten er en versjon av informasjonen som kan lagres i PDF-format.

 1. Hvis du er avsender av avtalen, går du til Behandle-siden.
 2. Klikk én gang på avtalen.
 3. Klikk kategorien Logg til høyre på siden.
 4. Se gjennom hendelsen for avtalen.
 5. Klikk Revisjonsrapport-koblingen for å åpne en PDF-versjon av denne informasjonen.

Merk:

Obs! Hvis du foretrekker en mer detaljert forklaring av prosessen, finner du den fullstendige trinnvise fremgangsmåten her!

Dele tilgang til en transaksjon

Som avsender av dokumentet kan du dele en avtale med andre personer hvis de har en e-postadresse. Denne funksjonen er nyttig for ledere eller personer som som må se transaksjoner som er sendt ut.

 1. Hvis du er avsender av avtalen, går du til Behandle-siden.
 2. Klikk én gang på avtalen.
 3. Klikk kategorien Del til høyre på siden.
 4. Skriv inn en e-postadresse å dele avtalen med.
 5. Skriv inn en melding.
 6. Klikk Del avtale.

     Merk:

     Obs! Hvis du foretrekker en mer detaljert forklaring av prosessen, finner du den fullstendige trinnvise fremgangsmåten her!

     Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

     Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet