Legge til og behandle brukere

Adobe Acrobat Sign gjør det raskt og enkelt for administratorer å legge til brukere i en konto. Du kan også angi brukerrettighetsnivåer, redigere brukerprofiler og deaktivere og reaktivere brukere.

Merk:

Denne siden beskriver prosessene for å manipulere enkeltbrukere i kontoer på Enterprise- og Business-nivå.

Administratorer på Enterprise- og Business-nivå som trenger å opprette eller redigere et stort antall brukere, kan se artikkelen Opprette eller oppdatere brukere samlet.

Feilmelding: Du kan ikke legge til denne e-postadressen i kontoen din

Når du legger til brukere i Acrobat Sign-kontoen, kan det oppstå en feil som angir at "du ikke kan legge til denne e-postadressen i kontoen".

Denne feilmeldingen foreslår ett av to problemer med den angitte e-postadressen:

 1. Logg på som administrator og gå til Brukere-delen av Admin-menyen.

 2. Klikk på Flere alternativer-ikonet og velg Vis alle brukere.

 3. Søk etter navnet eller e-postadressen til brukeren. 

  Statusen til brukeren er verdien lengst til høyre i brukerposten.

 4. Statusen avgjør neste trinn. 

  Enkeltklikk på brukeren for å vise de tilgjengelige handlingene (rett under søkefeltet). Det vises bare alternativer som gjelder for brukerens gjeldende status:

  • Inaktiv – Klikk på koblingen Reaktiver bruker.
   • Inaktive brukere har eksplisitt blitt deaktivert i systemet av administratoren.
  • Opprettet – Klikk på koblingen Send invitasjon på nytt for å sende e-postmeldingen på nytt til brukeren.
   • Brukere som er opprettet, er formelt opprettet i systemet, men har ennå ikke angitt passord.
  • Ikke bekreftet – Klikk på koblingen Nullstill passord for å sende e-postmeldingen for bekreftelse på nytt til brukeren.
   • Ubekreftede brukere har endret e-postadressen, men har ennå ikke bekreftet den endringen.
  • Venter – Klikk på + og opprett brukeren.
   • Ventende brukere har blitt inkludert i avtaleprosesser (som mottakere eller kopimottakere), men har aldri formelt blitt opprettet og gitt godkjenningslegitimasjon.

Noen kontoer er konfigurert med sikkerhet på domenenivå. Alle kunder med nettstedslisens skal ha denne typen sikkerhet, i tillegg til kunder som bruker SAML.

Sikkerhet på domenenivå vises imidlertid ikke i administrasjonsgrensesnittet.  Dette kan bare vurderes av kundestøtte eller teamet med kundeansvarlige.

Hvis problembrukeren ikke er i kontoen under noen statusnivåer, er problemet sannsynligvis et problem med domenetillatelser.  Kontakt kundestøtte eller din kundeansvarlige, hvis du har en.

Pass på å inkludere e-postadressen ti kontoadministrator og e-postadressen til brukeren du prøver å legge til.

Merk:

Det er en enkel prosess å kreve et domeneeierskap, men det tar tid.  His du tror du har problemer med domenetypen, eller bare aktivt vil hindre muligheten for dette, starter du kravprosessen tidlig.


Hvordan legge til brukere i kontoen

Følg fremgangsmåten nedenfor for å legge en enkeltbruker til kontoen:

 1. Logg på som administrator og gå til Brukere-delen av Admin-menyen.

 2. Klikk på plusstegnet (+) øverst til høyre.

  Se hvor mange aktive brukere kontoen har.

 3. Skriv inn brukerens e-postadresse, fornavn og etternavn.

  Angi om nødvendig hvilken brukergruppe de skal plasseres i, i rullegardinlisten.

  • Du kan opprette en ny gruppe ved å velge Opprett en ny gruppe for denne brukeren og deretter angi et gruppenavn

  Merk av for Vis deres avtaler hvis du vil at brukerens avtaler skal deles på Behandle-siden din. Denne delingen er bare enveis.

   

  Når du har kontrollert at all informasjonen er riktig, klikker du Lagre.

  Det vises en fullføringsmelding øverst i vinduet, og den nye brukeren vises i listen over brukere.


Redigere rettighetsnivået til en bruker

Administratorer for en Acrobat Sign-konto kan heve rettighetsnivået til brukere som er under deres rettighetsnivå, til rettighetsnivået de har.

Gruppeadministratorer kan fremme brukere til gruppeadministratorer for den samme gruppen.

Kontoadministratorer kan fremme

 • en bruker til gruppeadministrator for en gruppe i kontoen
 • en bruker til kontoadministrator, og gi brukeren full autoritet i kontoen
 • en kontoadministrator til en personvernadministrator

Alle administratorer kan

 • tillate eller nekte bruker-IDen rettighet til å sende avtaler
 • tillate eller nekte bruker-IDen rettighet til å signere avtaler

 

Slik konfigurerer du rettighetsnivå for en bruker:

 1. Logg på som administrator og gå til Brukere-delen av Admin-menyen.

 2. Søk etter navnet eller e-postadressen til brukeren du vil redigere.

 3. Enkeltklikk på brukeren for å vise de tilgjengelige handlingene (rett under søkefeltet).

 4. Velg Rediger bruker fra alternativene.

 5. Konfigurer brukerinnstillingene slik du ønsker, og klikk på Lagre når du er ferdig.

  Alternativene inkluderer:

  • Brukeren er en kontoadministrator
  • Brukeren er en personvernadministrator
  • Brukeren er en gruppeadministrator
  • Brukeren kan sende dokumenter
  • Brukeren kan signere dokumenter

  Merk:

  Det er ingen grense for hvor mange administratorer (av alle typer) som du kan legge til kontoen (innenfor omfanget av lisensantallet).


Redigere en brukerprofil som administrator

Administratorer for Acrobat Sign-kontoer kan gjøre endringer på feltnivå i profilen til en bruker.

 1. Logg på som administrator og gå til Brukere-delen av Admin-menyen.

 2. Søk etter navnet eller e-postadressen til brukeren du vil redigere.

 3. Enkeltklikk på brukeren for å vise de tilgjengelige handlingene (rett under søkefeltet).

 4. Velg Rediger bruker fra alternativene.

 5. Klikk på Rediger profil-knappen.

 6. Rediger verdiene slik det er nødvendig, og klikk på Lagre når du er ferdig.

  Merk:

  Det er ingen grense for hvor mange administratorer (av alle typer) som du kan legge til kontoen (innenfor omfanget av lisensantallet).


 7. Deaktivere en bruker (Inaktiv status)

  En kontoadministrator kan deaktivere en bruker-ID i en konto. En inaktiv bruker-ID kan ikke logge på, sende eller signere noen dokumenter, og tar ikke opp en lisens i kontoen.  

  En inaktiv bruker kan få lov til å signere avtaler forutsatt at den inaktive bruker-ID-en ikke eksplisitt deaktiverer deres autorisasjon til å signere.

  Når brukere forlater organisasjonen, deaktiverer du bruker-ID-en i Admin Console for Acrobat Sign for å sikre mot uautorisert tilgang.

  Deaktivering av bruker-ID-en hindrer alle påloggingsaktiviteter, men kansellerer eller påvirker ikke eventuelle avtaler under behandling. Alle transaksjoner knyttet til bruker-ID-en fullføres som vanlig. Deaktivering er et rent sikkerhetstiltak knyttet til pålogging og tilgang.

  Inaktive brukere kan også aktiveres på nytt når som helst, uten at bruker-ID-en skades. Men brukeren må nullstille passordet ved å bruke koblingen for glemt passord på påloggingssiden.

  Kontoadministratorer kan deaktivere brukere når som helst. Gruppeadministratorer kan deaktivere brukere hvis de har tillatelse til å legge til brukere.

   

  Slik deaktiverer du en bruker:

  1. Logg på som administrator og gå til Brukere-delen av Admin-menyen.

  2. Søk etter e-postadressen til brukeren du vil deaktivere.

  3. Enkeltklikk på brukeren for å vise de tilgjengelige handlingene (rett under søkefeltet).

  4. Velg Deaktiver bruker fra alternativene.

  5. Når du har klikket på Deaktiver bruker, åpnes en bekreftelsesside. Teksten på bekreftelsessiden stadfester at du forstår at denne brukeren ikke kan logge på, sende eller signere avtaler lenger. Brukeren vil heller ikke lenger telle mot maksimalt antall brukere.

   Du blir også spurt om du vil vise alle avtalene i den deaktiverte kontoen. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har aktivert kontodeling.

   Når du merker av for dette alternativet, opprettes en enveisdeling som overfører alle avtalene fra den deaktiverte brukeren, til din Behandle-fane. Du kan avbryte denne delingen når som helst.

   Klikk på Ja.

   Forsiktig!

   Bruker-ID-er som er merket som Inaktiv, er fullstendig blokkert fra tilgang til Acrobat Sign.

   Inaktive brukere kan fremdeles signere avtaler forutsatt at bruker-IDen ikke er eksplisitt konfigurert til å ikke tillate signering.


Reaktivere en bruker

Inaktive bruker-ID-er kan reaktiveres og settes tilbake til normal bruk.

Reaktivering av en bruker vil ikke påvirke statusen til avtaler som er relatert til den bruker-ID-en.

Bare en kontoadministrator kan aktivere en bruker-ID på nytt, og bare hvis det finnes en ledig lisensplass. Alle kontoadministratorer har myndighet til å aktivere brukere på nytt. Det samme gjelder gruppeadministratorer som har fått myndighet til å legge til brukere av kontoadministratorene.

 

Slik reaktiverer du en bruker-ID:

 1. Logg på som administrator og gå til Brukere-delen av Admin-menyen.

 2. Klikk på Flere alternativer-ikonet og velg Vis alle brukere.

 3. Søk etter e-postadressen til brukeren du vil reaktivere.

 4. Enkeltklikk på brukeren for å vise de tilgjengelige handlingene (rett under søkefeltet).

 5. Velg Reaktiver bruker fra alternativene. Brukeren vises nå som en Aktiv bruker i Brukere-listen.

  Merk:

  En bruker som er reaktivert, har et utløpt passord og kan ikke logge på.

  Reaktiveringen sender en e-postmelding om å endre passord til den reaktiverte brukeren.

  Når passordet er endret, kan brukeren logge på som vanlig, og har full tilgang til alle historiske avtaler, biblioteksmaler og webskjemaer som tidligere var knyttet til brukeren.


Eksportere en brukerliste

 1. Logg på som administrator og gå til Brukere-delen av Admin-menyen.

 2. Klikk på ikonet Eksporter brukerliste (boksen med en pil) øverst til høyre:

  Eksportere brukerliste

 3. CSV-filen lastes automatisk ned til systemet ditt.

  Åpne CSV-filen for å se listen over brukerne dine.

  • Sorter etter Status for å trekke de Aktive brukerne sammen

  Det vises en fullføringsmelding øverst i vinduet, og den nye brukeren vises i listen over brukere.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din