Instalacja starszej wersji programu Adobe Reader | Windows

Użytkownicy komputerów Mac:

W przypadku korzystania z systemu operacyjnego Mac OS zapoznaj się z tematem Instalacja starszej wersji programu Adobe Reader w systemie operacyjnym Mac OS.

 
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby pobrać i zainstalować program Adobe Reader na komputerze z systemem Windows.

Solid State Networks: firma Adobe wykorzystuje technologie pobierania na podstawie licencji firmy Solid State Networks z Phoenix w stanie Arizona. Więcej informacji o firmie Solid State Networks i jej produktach można znaleźć tutaj.

Wymagania systemowe

Przed zainstalowaniem programu upewnij się, że Twój system spełnia minimalne wymagania systemowe.

Explorer: Pobieranie i instalacja programu Reader

Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować program Reader przy użyciu przeglądarki Internet Explorer.

 1. Zamknij wszystkie wersje programu Reader. Zamknij wszystkie przeglądarki, w których jest wyświetlony plik w formacie PDF.
 2. Przejdź do strony pobierania Adobe Reader.

  Uwaga:

  Użytkownicy systemu Windows 7 lub nowszego powinni zainstalować najnowszą wersję programu Reader. Aby uzyskać instrukcje krok po kroku, zapoznaj się z tematem Instalowanie programu Adobe Acrobat Reader | Windows.

 3. W lewym panelu wybierz system operacyjny, język oraz wersję programu Reader, którą chcesz zainstalować. Następnie kliknij opcję Pobierz program Acrobat Reader.

 4. Gdy wyświetli się okno dialogowe Pobieranie pliku — ostrzeżenie o zabezpieczeniach, kliknij przycisk Uruchom.

 5. Gdy wyświetli się okno dialogowe Internet Explorer — ostrzeżenie o zabezpieczeniach, kliknij przycisk Uruchom.


  Uwaga: Proces instalowania programu Reader składa się z dwóch części: pobrania instalatora i zainstalowania programu Reader. Należy poczekać do czasu ukończenia obu części procesu. Wyświetlony zostanie pasek postępu, informujący o ilości pozostałego czasu.

 6. Kiedy wyświetli się komunikat potwierdzający ukończenie instalacji, kliknij przycisk Zakończ.

Firefox: Pobieranie i instalacja programu Reader

Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować program Reader przy użyciu przeglądarki Mozilla Firefox.

 1. Zamknij wszystkie wersje programu Reader. Zamknij wszystkie przeglądarki, w których jest wyświetlony plik w formacie PDF.
 2. Przejdź do strony pobierania Adobe Reader.

  Uwaga:

  Użytkownicy systemu Windows 7 lub nowszego powinni zainstalować najnowszą wersję programu Reader. Aby uzyskać instrukcje krok po kroku, zapoznaj się z tematem Instalowanie programu Adobe Acrobat Reader | Windows.

 3. W lewym panelu wybierz system operacyjny, język oraz wersję programu Reader, którą chcesz zainstalować. Następnie kliknij opcję Pobierz program Acrobat Reader.

 4. Kiedy wyświetli się okno dialogowe Otwieranie, kliknij przycisk Zapisz plik.

 5. Kiedy wyświetli się okno Pobieranie plików, dwukrotnie kliknij plik .exe programu Reader. 

  Uwaga: jeśli okno Pobrane nie jest widoczne, mogło zostać zakryte przez inne aplikacje lub okna.

 6.  Gdy zostanie wyświetlony monit o otwarcie pliku wykonywalnego, kliknij przycisk OK.


  Uwaga:
  Proces instalowania programu Reader składa się z dwóch części: pobrania instalatora i zainstalowania programu Reader. Należy poczekać do czasu ukończenia obu części procesu. Wyświetlony zostanie pasek postępu, informujący o ilości pozostałego czasu.

 7. Kiedy wyświetli się komunikat potwierdzający ukończenie instalacji, kliknij przycisk Zakończ.Nadal potrzebujesz pomocy?

Szybkie kroki rozwiązywania problemów opisano w temacie Rozwiązywanie problemów z pobieraniem programu Acrobat Reader.

Lista znanych problemów oraz informacje na temat zaawansowanego rozwiązywania problemów znajdują się na stronie Rozwiązywanie problemów z instalacją programu Adobe Reader | Windows.

Aby dowiedzieć się, czy inni użytkownicy również doświadczają podobnych problemów z pobieraniem i instalacją, odwiedź Forum użytkowników programu Reader lub Forum dotyczące wdrażania i instalacji na stronie AcrobatUsers.com. Opisz swój problem na forum, aby uzyskać możliwość interaktywnego rozwiązania problemu. Pisząc na forum, podaj również informacje na temat używanego systemu operacyjnego oraz numeru wersji produktu.   

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto