Nieobsługiwane funkcje | HTML5 Canvas | WebGL | SVG

Podczas przenoszenia zawartości do dokumentu HTML5 Canvas i WebGL oraz eksportowania do formatu SVG w programie Animate nieobsługiwane typy zawartości są konwertowane na domyślną zawartość (lub usuwane ze zgłoszeniem ostrzeżenia). W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie takie funkcje, a także skutek przeniesienia zawartości do dokumentu HTML5 i WebGL.

Funkcja Funkcja podrzędna HTML5 Canvas WebGL (podgląd) SVG
Styl obrysu     Konwertowany na Wypełnienie  
  Bardzo cienka Domyślnie Pełne Funkcja będzie publikowana jako wypełnienie.
 
  Kreskowy Domyślnie Pełne Funkcja będzie publikowana jako wypełnienie.  
  Kropkowany Domyślnie Pełne Funkcja będzie publikowana jako wypełnienie.  
  Nierówny Domyślnie Pełne Funkcja będzie publikowana jako wypełnienie.  
  Punkciki Domyślnie Pełne Funkcja będzie publikowana jako wypełnienie.  
  Poprzeczny Domyślnie Pełne Funkcja będzie publikowana jako wypełnienie.  
Tryb skalowania   Domyślnie Normalnie Domyślnie Normalnie Domyślnie Normalnie
Tekst     Funkcja będzie usunięta.  
  Statyczny  Konwertowany na Tekst dynamiczny Funkcja będzie usunięta.  
  Tekst wejściowy  Konwertowany na Tekst dynamiczny Funkcja będzie usunięta.  
  FontEmbed Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.  
  LetterSpacing Funkcja będzie usunięta i ustawiona na 0. Funkcja będzie usunięta.  
  Auto-kerning Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.  
  Wygładzanie  Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.  
  Z możliwością zaznaczenia  Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.  
  RenderAsHtml Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta. Nie dotyczy
  Obramowanie  Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.  
  Indeks górny  Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.  
  Indeks dolny Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.  
  Marginesy Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.  
  Justowanie Domyślnie ustawiane na Wyrównaj do lewej. Funkcja będzie usunięta. Brak obsługi
  Typ linii Wielowierszowy nie jest obsługiwany, będzie zmieniony na Wielowierszowy bez zawijania. Funkcja będzie usunięta.  
  TextLinkage Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.  
Składnik    Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.
Skompilowany klip   Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.
Wideo   Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.
3D   Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.
  Obrót Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.
  Tłumaczenie Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.
  Wygeneruj klatki pośrednie Funkcja będzie usunięta.
Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.
Gradient radialny     Domyślnie Wypełnienie pełne
 
Tryb mieszania     Funkcja będzie usunięta.  
  Warstwa  Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.
  Ciemniej  Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.  
  Mnożenie  Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.  
  Jaśniej  Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.  
  Raster  Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.  
  Nakładka  Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.
  Ostre światło Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.
  Odejmij  Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.
  Różnica  Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.
  Odwróć  Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.
  Alfa  Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.
  Wymaż  Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.
Tryb renderowania (eksportowanie jako bitmapy)   Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.  
Tryb renderowania (buforowanie jako bitmapy)        
  Nieprzezroczyste Domyślnie Przezroczysty    
Filtry     Funkcja będzie usunięta.  
  Faza  Funkcja będzie usunięta.    
  Poświata gradientowa Funkcja będzie usunięta.   Funkcja będzie usunięta.
  Faza gradientowa Funkcja będzie usunięta.   Funkcja będzie usunięta.
  Cień
  • Jakość — wysoka i średnia będzie zmieniana na Niska.
  • Kąt — domyślnie 0 stopni.
  • Odległość — domyślnie 0 pikseli.
  • KnockOut — funkcja będzie usunięta.
  • InnerShadow — funkcja będzie usunięta.
   
  Poświata
  • Jakość — wysoka i średnia będzie zmieniana na Niska.
  • KnockOut — funkcja będzie usunięta.
  • InnerGlow — funkcja będzie usunięta.
   
Dźwięk       Funkcja będzie usunięta.
  Format  Obsługiwane są tylko MP3 i WAV. Obsługiwane są tylko MP3 i WAV.  
  Zdarzenie  Funkcja będzie usunięta.    
  Synchr. — start Funkcja będzie usunięta i domyślnie ustawiona na Zdarzenie.    
  Synchr. — stop Funkcja będzie usunięta i domyślnie ustawiona na Zdarzenie.    
  Strumień Funkcja będzie usunięta i domyślnie ustawiona na Zdarzenie. Brak obsługi  
Połączenie ActionScript w symbolu   Połączenia AS z nazwami są zachowywane i używane jako połączenia JavaScript. Połączenia AS z nazwami są zachowywane i używane jako połączenia JavaScript. Funkcja nie będzie eksportowana.
Tworzenie skryptów       Nie dotyczy
  ActionScript Funkcja będzie wykomentowana w panelu Operacje. Funkcja będzie wykomentowana w panelu Operacje.  
Warstwy        
  Warstwy masek
  Funkcja będzie ignorowana podczas publikowania.  
Przyciski     Konwertowane na symbol graficzny.  
Skalowanie 9 plasterków   Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta. Funkcja będzie usunięta.
Animacja parametrów obrysu       Brak obsługi
         
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto