Procesor graficzny (GPU) w programie Adobe Camera Raw — Najczęściej zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Program Camera Raw może korzystać ze zgodnego procesora graficznego (zwanego również kartą wideo lub GPU) w celu przyspieszenia kilku operacji.

Wymagania systemowe

Uwaga:

Ten dokument poświęcono programowi Camera Raw. Szczegóły dotyczące użycia procesora graficznego w programie Photoshop można znaleźć pod adresem:

Edycja zdjęć będzie wkrótce wymagała procesora graficznego 

Przyszłe wersje programu Camera Raw będą wymagały obsługi procesora graficznego do edycji zdjęć i korzystania z filtra Camera Raw w programie Photoshop i Bridge. Program Camera Raw będzie nadal obsługiwać otwieranie i konwertowanie zdjęć bez obsługi procesora graficznego, ale wszystkie narzędzia do edycji obrazów i metadanych zostaną wyłączone.

Jeśli system automatycznie obsługuje ograniczone lub pełne przyspieszenie, nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

Zapoznaj się z sekcją Ustal, czy program Camera Raw uzyskuje dostęp do procesora GPU, aby dowiedzieć się, jak sprawdzić obsługę procesora graficznego komputera w programie Camera Raw.

Jeśli obsługa procesora graficznego jest wyłączona, można ją włączyć, wykonując następujące czynności:

 • Uaktualnienie sterownika procesora graficznego.
 • Jeśli komputer ma więcej niż jeden procesor graficzny, to w przypadku korzystania z programu Photoshop, Bridge lub After Effects może być konieczne skonfigurowanie opcji grafiki lub oszczędzania energii dla komputera w celu wykorzystania bardziej wydajnego procesora graficznego.
 • Wymiana samego procesora graficznego.

Przy wyłączonej obsłudze procesora graficznego program Camera Raw będzie obsługiwał ograniczony zestaw funkcji. Oto niektóre z nich:

 • Otwieranie plików w formacie RAW i innych obsługiwanych formatach w programie Photoshop.
 • Otwieranie i wyświetlanie zdjęć wyłącznie z ustawieniami dopasowania powiększenia do widoku.
 • Konwertowanie i zapisywanie obrazów na inne formaty plików, np. konwersja plików RAW na format JPEG lub TIFF. 

Które funkcje programu Camera Raw wykorzystują procesor graficzny?

 • Przyspieszanie procesora graficznego odbywa się automatycznie w zgodnych systemach dla wszystkich funkcji opartych na uczeniu maszynowym, takich jak Poprawione szczegółyMaskowanie i Rozmycie obiektywu, i nie jest kontrolowane przez preferencje programu Camera Raw.
 • Wyświetlanie: optymalizacja sposobu, w jaki Camera Raw przesyła informacje do wyświetlacza. Dzięki temu Camera Raw sprawniej odpowiada i udostępnia funkcje, takie jak animowane przybliżenie.

 • Przetwarzanie obrazu podczas edycji: korzystanie z wersji 5 procesu; większość korekt stosuje przyspieszenie procesora graficznego. Przyspieszenie może na przykład przyspieszyć wyświetlanie wyników podczas przesuwania suwaka Tekstura. Korzystanie z procesora GPU pomaga też wtyczce Camera Raw nadążyć za wymogami wyświetlaczy 4K, 5K i większych. Przetwarzanie obrazu z użyciem przyspieszenia procesora graficznego dodano w sierpniu 2019 roku (wersja 11.4).

 • Otwieranie i zapisywanie: program Camera Raw używa procesora graficznego, aby przyspieszyć renderowanie zdjęć do plików graficznych podczas ich zapisywania. Po otworzeniu lub zamknięciu okna dialogowego filtra Camera Raw wtyczka może wykorzystać procesor graficzny do renderowania obrazów wysłanych do programu Photoshop. Wydanie z kwietnia 2022 r. (wersja 14.4) dodało otwieranie i zapisywanie z użyciem przyspieszenia procesora graficznego.

 • Wtyczka Camera Raw automatycznie ustawi odpowiedni poziom przyspieszenia procesora graficznego komputera: wyłączone, ograniczone lub pełne. 

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób program Camera Raw używa przyspieszenia procesora graficznego do interaktywnej edycji, wybierz zakładkę Wydajność w preferencjach programu Camera Raw. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ustal, czy program Camera Raw uzyskuje dostęp do procesora graficznego.

Ustawienia procesora graficznego programu Camera Raw z innymi aplikacjami

Ustawienia procesora GPU w programie Photoshop lub ustawienia Używaj renderowania programowego w preferencjach programu Bridge nie mają wpływu na ustawienia wydajności procesora graficznego we wtyczce Camera Raw. Oznacza to, że ustawienia związane z procesorem GPU we wtyczce Camera Raw nie zmienią się po włączeniu lub wyłączeniu ustawień związanych z procesorem graficznym w programie Photoshop, Bridge lub innym. Ustawienia związane z procesorem GPU we wtyczce Camera Raw również nie mają wpływu na inne aplikacje.

Jakie czynniki mogą ograniczyć wydajność przyspieszania za pomocą procesora GPU we wtyczce Camera Raw?

 • Procesor GPU, sterowniki lub system operacyjny niespełniające wymagań systemowych.

 • Zużywanie znacznych zasobów procesora GPU, głównego i pamięci przez inne programy podczas korzystania z wtyczki Camera Raw. Monitor aktywności (Mac) i Menedżer zadań (Windows) mogą pomóc w identyfikacji innych programów korzystających z tych samych zasobów, co wtyczka Camera Raw.

 • Wydajność na laptopach może różnić się w zależności od ustawień zarządzania zasilaniem komputera, na przykład trybu oszczędzania baterii.

 • Choć przyspieszanie za pomocą procesora graficznego jest zależne przede wszystkim od niego, główny procesor również gra rolę w przyspieszaniu i zwiększaniu wydajności za pomocą tej funkcji.
 • Dodatkowa pamięć procesora graficznego może poprawić wydajność podczas zapisywania dużych partii zdjęć w plikach.

Ustal, czy program Camera Raw uzyskuje dostęp do procesora GPU

Jeśli program Camera Raw może używać procesora GPU, w preferencjach wtyczki Camera Raw włączona jest opcja Używaj procesora graficznego. Aby uzyskać dostęp do Preferencji wtyczki Camera Raw:

 1. W systemie macOS: 

  • W programie Photoshop wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Camera Raw 
  • W programie Bridge wybierz polecenie Adobe Bridge > Preferencje Camera Raw

  W systemie Windows:

  • W programie Photoshop wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Camera Raw
  • W programie Bridge wybierz polecenie Edycja > Preferencje Camera Raw
 2. W oknie dialogowym Preferencje wybierz kartę Wydajność.

  Wyświetl preferencje wtyczki Camera Raw
  Wyświetl preferencje wydajności

Panel Wydajność wyświetla nazwę dostępnego procesora GPU i jego dostępnej pamięci wideo. Pod nazwą procesora graficznego wyświetlany jest status przyspieszenia GPU we wtyczce Camera Raw. Jeśli nie możesz wyświetlić tych informacji, oznacza to, że musisz zainstalować nowy sterownik procesora GPU albo że system nie spełnia minimalnych wymagań.

Dostosowywanie przyspieszenia za pomocą procesora GPU

System może automatycznie obsłużyć przyspieszenie ograniczone lub pełne. Jeśli Twój system automatycznie obsługuje przyspieszenie ograniczone, możesz włączyć pełne przyspieszenie, wybierając opcję Użyj procesora GPU do przetwarzania obrazu w opcji Niestandardowe.

Przyspieszenie można również automatycznie wyłączyć, z powodu braki obsługi przez system lub błędu. Jeśli przyspieszenie jest wyłączone i pojawia się komunikat o błędzie, oznacza to, że sprzęt procesora GPU, wersja sterownika lub wersja systemu operacyjnego mogą nie spełniać minimalnych wymagań.

Możesz wyłączyć przyspieszenie procesorem GPU za pomocą opcji Niestandardowe, jeśli zauważysz problemy, których wtyczka Camera Raw nie wykryje automatycznie.

W menu Wydajność, pole Używaj procesora graficznego ma poniższe opcje:

Automatyczne

Niestandardowe

 • Automatyczne Wtyczka Camera Raw automatycznie określa poziom wsparcia procesora graficznego. Jest to oparte o sprzęt systemu i konfigurację systemu operacyjnego i stanowi opcję domyślną.
 • Niestandardowe Możesz dostosować sposób użycia procesora graficznego przez wtyczkę Camera Raw poprzez wybór obsługiwanej opcji:
  • Użyj procesora graficznego do wyświetlania
  • Użyj procesora graficznego do przetwarzania obrazu (Przetwarzanie wersji 5 lub wyższej) 
  • Użyj procesora graficznego do otwierania i zapisywania

Zobacz Które funkcje wtyczki Camera Raw wykorzystują procesor GPU, aby znaleźć więcej informacji o tych poziomach przyspieszenia GPU.

 • Wyłącz Wtyczka Camera Raw nie skorzysta z procesora graficznego GPU.

Określ markę i model procesora graficznego

Marka i model procesora GPU lub karty wideo są wyświetlane w oknie dialogowym Preferencje Camera Raw. Aby uzyskać do nich dostęp:

macOS

 • W programie Photoshop wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Camera Raw 
 • W programie Bridge wybierz polecenie Adobe Bridge > Preferencje Camera Raw

Windows

 • W programie Photoshop wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Camera Raw
 • W programie Bridge wybierz polecenie Edycja > Preferencje Camera Raw

Jeśli nie widzisz marki i modelu w oknie dialogowym Preferencje Camera Raw, przejdź do poniższych opcji menu w systemie operacyjnym:

(macOS) Kliknij logo Apple w lewym górnym rogu i wybierz opcję Ten Mac.

(Windows) W Panelu sterowania wybierz kolejno opcje Menedżer urządzeń > Karty graficzne.

Zaktualizuj sterownik karty graficznej

Jeśli wtyczka Camera Raw nie uzyskuje dostępu do procesora GPU, choć spełnia wymagania systemowe, uaktualnij sterownik graficzny.

macOS

Sterowniki karty graficznej są aktualizowane przez aktualizacje systemu operacyjnego. Upewnij się, że zainstalowano najnowsze aktualizacje systemu operacyjnego poprzez sprawdzenie Preferencji systemowych lub aktualizacji sklepu App Store.

Windows

Pobierz najnowszy sterownik bezpośrednio z witryny producenta procesora GPU:

Uwaga:

Ważne: Wykonanie aktualizacji systemu Windows nie powoduje aktualizacji sterownika karty graficznej. Aktualizacje sterowników należy sprawdzać bezpośrednio w witrynie internetowej producenta karty.

Czy program Camera Raw może używać wielu procesorów graficznych (GPU) lub kart wideo?

 • Wtyczka Camera Raw nie może w tej chwili korzystać z więcej niż jednego procesora graficznego (GPU) jednocześnie. Używanie dwóch procesorów GPU nie zwiększa wydajności wtyczki Camera Raw.
 • Używanie kilku procesorów GPU z powodującymi konflikt sterownikami może powodować problemy z funkcjami używającymi procesora graficznego (GPU) do przyspieszania w programie Camera Raw.
 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, do tego samego procesora GPU należy podłączyć (przynajmniej) dwa monitory.
 • Jeśli komputer ma zarówno zintegrowany jak i odrębny procesor GPU (często spotyka się to w laptopach), ustawienia grafiki i funkcje zarządzania zasilaniem systemu operacyjnego mogą określać, który procesor graficzny jest dostępny dla wtyczki Camera Raw. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji producenta systemu operacyjnego. Jeśli używasz systemu macOS, zapoznaj się z następującą dokumentacją firmy Apple.
 • Instrukcje na temat sposobu ustawienia danego procesora GPU jako głównego w systemie Windows znajdują się w dokumentacji sterownika producenta karty.
 • Jeśli jeden z Twoich procesorów graficznych jest zewnętrzny, może być dostępny lub niedostępny dla wtyczki Camera Raw. Jeśli używasz systemu Windows, zapoznaj się z dokumentacją producenta komputera i dokumentacją producenta zewnętrznej obudowy procesora graficznego. Jeśli używasz systemu macOS, zapoznaj się z następującą dokumentacją firmy Apple: Używanie zewnętrznego procesora graficznego z komputerem Mac.
 • Jeśli konieczne jest użycie więcej niż jednego osobnego procesora GPU, upewnij się, że są stosowane te same modele tego samego producenta. W przeciwnym razie mogą wystąpić awarie i inne problemy.
 • Procesor GPU można wyłączyć w konsoli Menedżer urządzeń w systemie Windows. W konsoli Menedżer urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę karty i wybierz opcję Wyłącz.
Menu kontekstowe w programie Adobe Camera Raw do wyłączania karty wideo

Rozwiązywanie problemów z procesorem graficznym w programie Camera Raw

Potencjalne problemy, które mogą wystąpić

 • Obszar obrazu w oknie dialogowym w programie Camera Raw jest cały niebieski lub cały biały.
 • Przesunięcie suwaków wywoływania powoduje nieoczekiwane migotanie jasności obrazu lub przesunięcie kolorów.
 • Awaria po wywołaniu programu Camera Raw, ogólnie awarie lub blokowanie, lub nieuzasadnione spowolnienia.
 • Komunikat Przyspieszenie procesora graficznego zostało wyłączone z powodu błędów jest wyświetlany w obszarze Użyj procesora graficznego w panelu Preferencje wtyczki Camera Raw.
 • Podgląd obrazów i miniatur w systemie Windows jest uszkodzony.
 • Wtyczka Camera Raw nie wykorzystuje automatycznie przyspieszania za pomocą procesora GPU w oczekiwanym stopniu lub oczekujesz włączenia opcji Użyj procesora GPU do wyświetlania albo Użyj procesora GPU do przetwarzania obrazu, ale są one wyłączone.
 • Pojawia się następujący komunikat o błędzie: 
  • „W związku z błędem czasu wykonania przyspieszenie GPU zostało wyłączone na pozostałą część sesji”.
  • „W związku z błędem czasu wykonania przyspieszenie GPU zostało przywrócone do ograniczonego na pozostałą część sesji”.
Komunikat o błędzie poniżej opcji Użyj procesora graficznego

Błąd czasu wykonania
Komunikat o błędzie w systemie macOS

Rozwiązania

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Zaktualizuj programy Photoshop i Camera Raw
 • Zaktualizuj sterownik karty graficznej
 • Użyj ustawienia Niestandardowe w preferencjach Wydajności, aby wyłączyć opcję Użyj procesora graficznego do otwierania i zapisywania.
 • Jeśli problem wciąż występuje, użyj niestandardowych ustawień w preferencjach Wydajności, aby wyłączyć opcję Użyj procesora graficznego do przetwarzania obrazu, jeśli jest dostępna.
 • Jeśli problemy wciąż występują, użyj niestandardowych ustawień w preferencjach Wydajności, aby wyłączyć opcję Użyj procesora graficznego do wyświetlania, jeśli jest dostępna.
 • Wyłącz akceleratory graficzne innych firm. Narzędzia GPU innych firm nie są obsługiwane (dotyczy to m.in. Riva Tuner oraz MSI Afterburner).
 • Wyłącz opcję Automatyczne przełączanie grafiki na karcie Oszczędzanie energii w Preferencjach systemowych (macOS).
 • Wymień procesor GPU na nowszy i zgodny.
 • Jeśli używasz wtyczki Camera Raw w wersji 11.3 lub wcześniejszej, wyłącz opcję Używaj procesora graficznego w preferencjach wtyczki Camera Raw:
  • (macOS) W programie Photoshop wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Camera Raw. W programie Bridge wybierz polecenie Adobe Bridge > Preferencje Camera Raw 
  • (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Camera Raw w programie Photoshop. W programie Bridge wybierz polecenie Edycja > Preferencje Camera Raw
 • (Jeśli używasz wtyczki Camera Raw w wersji 11.3 lub wcześniejszej) Wymuś używanie programu Windows DirectX lub macOS Metal przez wtyczkę Camera Raw. Aby to zrobić, przejdź do opcji Preferencje> Camera Raw i sprawdź, czy procesor GPU jest obecnie ustawiony na OpenGL. Zamknij program Photoshop i odszukaj plik Camera Raw GPU Config.txt:
  • (macOS) /Users/[Nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Photoshop Camera Raw/Camera Raw GPU Config.txt
  • (Windows) \Users\[Nazwa użykownika]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Photoshop Camera Raw\Camera Raw GPU Config.txt

Folder Biblioteka jest domyślnie ukryty w systemie macOS X 10.7 i późniejszych wydaniach. Użyj następujących wskazówek tutaj. Ręcznie usuń plik Camera Raw GPU Config.txt i ponownie uruchom program Photoshop.

Rozwiązywanie problemów ze sterownikiem procesora graficznego podczas korzystania z funkcji opartych na sztucznej inteligencji, takich jak Rozmycie obiektywu

(dotyczy programów Lightroom, Lightroom Classic i Adobe Camera Raw)

Jeśli podczas próby użycia funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję, takich jak Usuwanie szumu, Rozmycie obiektywu i Maskowanie, wystąpi błąd, wykonaj następujące czynności, aby rozwiązać problem:

 

 1. Pobierz plik DisableGPUInference.txt na komputer.

  Aby pobrać w systemie macOS, wybierz przycisk Option i kliknij łącze.
  Aby pobrać w systemie Windows, kliknij łącze prawym przyciskiem myszy.

 2. Umieść pobrany plik w jednej z następujących lokalizacji:

  1. Lightroom: 
   • W systemie macOS: /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Lightroom
   • W systemie Windows: \Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Lightroom
  2. Lightroom Classic:
   • W systemie macOS: /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Photoshop Lightroom Classic 
   • W systemie Windows: \Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Photoshop Lightroom Classic
  3. Adobe Camera Raw:
   • W systemie macOS: /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Photoshop Camera Raw
   • W systemie Windows: \Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Photoshop Camera Raw
  Uwaga:
  • Jeśli nie możesz znaleźć folderu Biblioteka w systemie macOS, spróbuj wykonać czynności podane tutaj.
  • W systemie Windows możesz wybrać opcję Start > Uruchom > wpisać %appdata%, a następnie przejść do żądanego folderu.
 3. Zamknij aplikację i uruchom ją ponownie.

Kroki rozwiązywania problemów z procesorem GPU dla aplikacji Camera Raw i Lightroom

Jeśli nie włączono przyspieszania za pomocą procesora GPU lub nie działa ono jak należy, skorzystaj z poniższego przewodnika, aby rozwiązać problem. Przewodnik dotyczy poniższych wersji aplikacji Camera Raw, Lightroom i Lightroom Classic w systemie macOS i Windows:

 • Wtyczka Camera Raw 11.4 i nowsze wersje
 • Aplikacja Lightroom 3.0 i nowsze wersje 
 • Aplikacja Lightroom Classic 8.4 i nowsze wersje 

1. Upewnij się, że zainstalowano najnowszą wersję aplikacji Camera Raw lub Lightroom

W poniższych zasobach można znaleźć więcej informacji o najnowszych wersjach aplikacji Camera Raw i Lightroom:

2. Upewnij się, że używany system spełnia wymagania przyspieszania za pomocą procesora GPU

W przypadku aplikacji Lightroom Classic 8.4 lub nowszych wersji oraz Lightroom 3.0 lub nowszych wersji, wymagania przyspieszania za pomocą procesora GPU dotyczące sprzętu i oprogramowania są identyczne jak dla aplikacji Camera Raw:

3. Sprawdź okno dialogowe Preferencje

Otwórz okno dialogowe Preferencje aplikacji Camera Raw lub Lightroom i sprawdź wyświetlane informacje. Zbierz następujące informacje, jeśli chcesz zgłosić problem z przyspieszeniem za pomocą procesora GPU na forach użytkowników lub bezpośrednio do pomocy technicznej:

 • Numer wersji Camera Raw lub Lightroom
 • Nazwa procesora GPU
 • Numer wersji sterownika procesora GPU, jeśli jest wyświetlany po nazwie procesora
 • Pamięć RAM procesora GPU
 • Status opcji i wyborów
 • Komunikat statusu, który może oznaczać błąd
Istotne informacje w oknie dialogowym Preferencje w aplikacji Camera Raw. Preferencje wydajności w aplikacji Lightroom zgłaszają te same informacje.
Istotne informacje w oknie dialogowym Preferencje w aplikacji Camera Raw. Preferencje wydajności w aplikacji Lightroom zgłaszają te same informacje.

4. Zbierz szczegółowe dzienniki

Zbierz dzienniki i wysyłaj je do firmy Adobe podczas raportowania problemów.

Uwaga:

Zamknij aplikację (Bridge, Photoshop lub Lightroom) przed zebraniem plików dziennika.

Dzienniki związane z przyspieszaniem za pomocą procesora GPU są zapisywane w tym samym folderze, co aplikacja Camera Raw, Lightroom lub Lightroom Classic.

Najlepszy sposób na zebranie dziennika o błędzie:

 1. Zamknij aplikację.
 2. Ponownie uruchom aplikację.
 3. Wykonaj minimalną liczbę kroków wymaganych do reprodukcji problemu.
 4. Ponownie zamknij aplikację.
 5. Teraz zbierz pliki dziennika.
 • W systemie Windows lokalizacja dziennika to: %APPDATA%\Adobe\CameraRaw\Logs. Skrót do tego folderu w systemie Windows to:
  1. Naciśnij klawisz Windows.
  2. Wpisz „Uruchom”.
  3. Wpisz „%APPDATA%\Adobe\CameraRaw\Logs”.

Na przykład: C:\Users\tester\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Logs

 • W systemie Mac lokalizacja to: ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Logs. Skrót do tego folderu w systemie Mac to: 
  1. W programie Finder otwórz menu Przejdź.
  2. Wybierz opcję Przejdź do folderu.
  3. Wpisz ścieżkę ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw.
  4. Kliknij przycisk Przejdź.

Na przykład: /Users/tester/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw

Wyślij dzienniki dla używanej aplikacji.
Wyślij dzienniki dla używanej aplikacji.

(Tylko Windows) Zapisz raport DxDiag

Narzędzie DxDiag tworzy raport, który może pomóc zespołowi inżynierów przy badaniu problemów.

 1. Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze lub kliknij przycisk Windows na pasku zadań.
 2. Wpisz „dxdiag” (spowoduje to wyszukanie programu).
 3. Naciśnij klawisz Enter.
 4. Poczekaj, aż pojawi się okno DxDiag.
 5. Po włączeniu kliknij przycisk Zapisz wszystkie informacje.
 6. Zapisz plik DxDiag.txt i prześlij go podczas zgłaszania problemów.

5. Zaktualizuj sterowniki i system operacyjny

Jeśli wystąpią problemy, najpierw sprawdź używaną wersję sterownika procesora GPU i systemu operacyjnego, spróbuj uaktualnić je do najnowszych wersji i zobaczyć, czy problem wciąż występuje.

Jeśli aktualizacja systemu operacyjnego lub sterownika procesora GPU naprawi problem, zgłoś to. (Na przykład: „wersja n nie działa, ale n+1 działa”).

Instrukcje można znaleźć w temacie Zaktualizuj sterownik karty graficznej.

6. Znajdź i usuń pliki TempDisableGPU3 lub TempDisableGPU2

Znajdź folder CameraRaw lub GPU za pomocą metod użytych do znalezienia foldera dzienników.

 • W systemie Windows ta lokalizacja to: %APPDATA%\Adobe\CameraRaw\GPU
 • W systemie Mac ta lokalizacja to: ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU

Jeśli podczas inicjowania procesora GPU wystąpi nieobsługiwany błąd krytyczny, aplikacja Camera Raw lub Lightroom pozostawi plik TempDisableGPU3 (lub w niektórych przypadkach TempDisableGPU2). W folderze GPU znajdź podfolder używanej aplikacji i odszukaj te pliki.

Przykład pliku TempDisableGPU3
Przykład pliku TempDisableGPU3

Każda aplikacja używana z przyspieszeniem za pomocą procesora GPU ma własny folder.
Każda aplikacja używana z przyspieszeniem za pomocą procesora GPU ma własny folder.

Jeśli plik TempDisableGPU2 lub TempDisableGPU3 istnieje w momencie inicjalizacji, aplikacja Camera Raw wyłączy przyspieszenie za pomocą procesora GPU. Zapobiega to awarii aplikacji przy każdym jej uruchomieniu.

Można usunąć ten plik, aby ponownie uruchomić inicjalizację. Jeśli pierwotna przyczyna awarii była przejściowa, przyspieszanie za pomocą procesora GPU może działać poprawnie po usunięciu pliku. 

Niestandardowe preferencje z zaznaczoną tylko opcją „Użyj procesora graficznego do wyświetlania”
Niestandardowe preferencje z zaznaczoną tylko opcją „Użyj procesora graficznego do wyświetlania” w programie Camera Raw w wersji 14.3.

Jeśli znajdziesz plik TempDisableGPU2 lub TempDisableGPU3, wykonaj następujące kroki:

 1. Zamknij aplikację.
 2. Usuń plik TempDisableGPU2 lub TempDisableGPU3.
 3. Ponownie uruchom aplikację.
 4. Otwórz okno dialogowe Preferencje w aplikacji.
 5. Sprawdź, czy przyspieszenie za pomocą procesora GPU jest teraz dostępne.
 6. Jeśli przyspieszanie za pomocą procesora GPU nie jest włączone, zamknij aplikację i sprawdź, czy plik TempDisableGPU2 lub TempDisableGPU3 wciąż istnieje. Zbierz szczegółowe pliki dzienników, postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami.
 7. Zbierz dziennik z folderu CameraRaw/Logs.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto