Program Photoshop lub Lightroom nie obsługuje mojego aparatu fotograficznego

Mam nowy aparat fotograficzny. Program Photoshop lub Lightroom nie rozpoznaje plików RAW. Co zrobić?

  1. Jeśli po zainstalowaniu najnowszych aktualizacji nadal nie możesz otworzyć plików z aparatu, sprawdź, czy model aparatu znajduje się na liście obsługiwanych modeli aparatów fotograficznych.

  2. Jeśli model aparatu został wprowadzony na rynek w ciągu ostatnich 90 dni i nie znajduje się na liście obsługiwanych modeli aparatów fotograficznych, należy uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż urządzenie będzie zgodne z programem Photoshop.

    Firma Adobe przestrzega rygorystycznych procedur w zakresie poszerzania listy obsługiwanych formatów nieprzetworzonych plików nowych modeli aparatów i testowania ich. Ogólnie rzecz biorąc, aktualizacje wtyczki Adobe Camera Raw i programu Lightroom w celu zapewnienia obsługi nowych modeli aparatów są wydawane przez firmę Adobe raz na kwartał lub mniej więcej co 90 dni.

Co zrobić, jeśli posiadam starszą wersję programu Photoshop lub Lightroom?

Nie ma potrzeby zakupu nowej wersji programu Photoshop lub Lightroom tylko w celu obsługi nowego aparatu.

Firma Adobe zapewnia obsługę najnowszych modeli aparatów za darmo w programach Photoshop CS, CS2, CS3, CS4, CS5 i CS6 oraz Lightroom 1, 2, 3, 4, 5 i 6 za pośrednictwem programu Adobe DNG Converter. Narzędzie to pozwala na łatwe konwertowanie nieprzetworzonych plików dla określonego obsługiwanego aparatu na bardziej uniwersalne nieprzetworzone pliki DNG.

Dlaczego format DNG jest niezbędny w celu obsługi starszych wersji?

Problem z obsługą aktualizacji wtyczki Adobe Camera Raw w starszych wersjach programów Photoshop i Lightroom wiąże się z tym, że producenci aparatów tworzą nowe formaty nieprzetworzonych plików za każdym razem, gdy wprowadzają na rynek nowy model aparatu. Nowe modele są wprowadzane coraz szybciej i w coraz większych ilościach.

Aktualizowanie wcześniejszych wersji wtyczki Adobe Camera Raw i obsługiwanie nowych modeli aparatów i formatów nieprzetworzonych plików na bieżąco jest zatem niewykonalne.

Korzystanie z programu Adobe DNG Converter jest najszybszym sposobem na zapewnianie wszystkim klientom zgodności ze starszymi wersjami programów (CS1–CS6; Lightroom 1–6; Photoshop Elements 3–15 i 2018-2021) oraz aplikacjami innych firm obsługującymi DNG.

Program Adobe DNG Converter pozwala zatem firmie Adobe na obsługę najczęściej używanych modeli aparatów.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?