Nie można odinstalować aplikacji Adobe | Błąd 105

Problem

Podczas próby odinstalowania aplikacji Adobe, takich jak Photoshop lub Illustrator, pojawia się błąd 105 i dezinstalacja kończy się niepowodzeniem.

Problem występuje, gdy nie masz uprawnień odczytu/zapisu na pliku hdpim.db, lub gdy plik hdpim.db jest uszkodzony.

Rozwiązanie 1: Daj uprawnienia folderowi caps i plikowi hdpim.db

macOS

 1. Korzystając z programu Finder, przejdź do folderu Library/Application Support/Adobe/caps/.

 2. Naciskając klawisz Control, kliknij folder caps i wybierz opcję Pobierz informacje.

 3. Rozwiń pole Udostępnianie i uprawnienia.

 4. Kliknij ikonę blokady w prawym dolnym rogu. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę użytkownika będącego administratorem i hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Ustaw następujące uprawnienia:

  • system: Odczyt i zapis
  • administrator: Tylko do odczytu
  • wszyscy: Tylko do odczytu
 6. Kliknij ikonę koła zębatego i zaznacz opcję Zastosuj do zawartych obiektów.

 7. Zamknij okno dialogowe Pobierz informacje.

 1. Korzystając z programu Finder, przejdź do folderu Library/Application Support/Adobe/caps/.

 2. Naciskając klawisz Control, kliknij plik hdpim.db, znajdujący się w folderze caps i wybierz polecenie Pobierz informacje.

 3. Rozwiń pole Udostępnianie i uprawnienia.

 4. Kliknij ikonę blokady w prawym dolnym rogu. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę użytkownika będącego administratorem i hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Ustaw następujące uprawnienia:

  • system: Odczyt i zapis
  • administrator: Tylko do odczytu
  • wszyscy: Tylko do odczytu
 6. Zamknij okno dialogowe Pobierz informacje.

 7. Zainstaluj aplikację firmy Adobe.

Windows

 1. Przejdź do folderu C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\caps\.

  Uwaga:

  Folder Adobe jest domyślnie ukryty w systemie Windows. Informacje o wyświetlaniu ukrytych plików i folderów można znaleźć na stronie Pokazywanie ukrytych plików.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder caps i wybierz polecenie Właściwości.

 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia i przycisk Edytuj , aby ustawić uprawnienia.

 4. Ustaw następujące uprawnienia: 

  • Administratorzy: Pełna kontrola
 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Uprawnienia.

 6. Kliknij opcję Zaawansowane dostępną w oknie dialogowym Właściwości.

 7. Kliknij przycisk Zmień uprawnienia w oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń folderu caps.

 8. Zaznacz opcję Zastąp wszystkie wpisy uprawnień obiektów podrzędnych wpisami uprawnień dziedziczonymi z tego obiektu. Kliknij przycisk OK, a następnie Tak.

 9. Kliknij przycisk OK , aby zamknąć okno dialogowe Właściwości folderu caps.

 1. Przejdź do folderu C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\caps\.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik hdpim.db, znajdujący się w folderze caps i wybierz polecenie Właściwości.

 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia i przycisk Edytuj , aby ustawić uprawnienia.

 4. Ustaw następujące uprawnienia: 

  • Administratorzy: Pełna kontrola
 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Uprawnienia.

 6. Kliknij przycisk OK , aby zamknąć okno dialogowe Właściwości pliku hdpim.db.

 7. Zainstaluj aplikację firmy Adobe.

Rozwiązanie 2: Napraw hdpim.db

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

 1. Pobierz i zainstaluj przeglądarkę bazy danych SQLite.

 2. Uruchom przeglądarkę SQLite jako Admin (Win) lub używając sudo (Mac).

 3. Wybierz Otwórz bazę danych i wyszukaj plik hdpim.db. Pilik znajduje się w:

  Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\caps\
  macOS:  /Library/Application Support/Adobe/caps/

  Otwórz plik hdpim.db

 4. W zakładce Wykonaj SQL uruchom następujące polecenie SQL:

  PRAGMA integrity_check

 5. Jeśli polecenie skutkuje błędem, uruchom następujące polecenie:

  sqlite3 hdpim.db ".dump" | sqlite3 new_hdpim.db

 6. Zmień nazwę pierwotnego pliku DB na orig_hdpim.db.

 7. Zmień nazwę pliku new_hdpim.db utworzonego w kroku 4 na hdpim.db.

 8. Zainstaluj aplikację firmy Adobe.

Rozwiązanie 3: Zmień nazwę pliku hdpim.db

 1. Przejdź do następującego położenia:

  Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\caps\
  macOS:  /Library/Application Support/Adobe/caps/

 2. Zmień nazwę pliku hdpim.db na old_hdpim.db.

 3. Zainstaluj aplikację firmy Adobe.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto