Błąd „Ten numer seryjny nie jest przeznaczony dla produktu uprawniającego” pojawia się zwykle podczas instalacji aktualizacji produktu Adobe na nowym komputerze lub nowym dysku twardym.

Co to jest produkt uprawniający?Instalacja aktualizacji produktu Adobe wymaga poprzedniego produktu uprawniającego  poprzedniej pełnej wersji produktu, kupionej i zainstalowanej na komputerze. Jeśli na komputerze znajduje się poprzednia wersja produktu, aktualizacja rozpocznie się automatycznie. Jeżeli instalator uaktualnienia nie znajdzie na komputerze poprzedniej wersji produktu, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie numeru seryjnego poprzedniego produktu.

Problem: Ten numer seryjny nie jest przeznaczony dla produktu uprawniającego.

Jeśli błąd, „Ten numer seryjny nie jest przeznaczony dla produktu uprawniającego. Spróbuj podać inny.” wyświetla się po wprowadzeniu numeru seryjnego na ekranie Numer seryjny uaktualnienia, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Ekran uaktualnienia numeru seryjnego

Rozwiązania

 1. Wybierz starą (poprzednią) wersję produktu z menu Produkt.

  Wprowadź numer seryjny
 2. Wprowadź numer seryjny poprzedniej wersji produktu. Nie wprowadzaj numeru seryjnego uaktualnienia.

  Uwaga:

  Nie możesz odnaleźć numeru seryjnego? Zapoznaj się z tematem Znajdowanie numeru seryjnego.

  Wpisuj tylko cyfry numeru seryjnego bez myślników. Nie wpisuj znaków alfabetu.

Instalator uaktualnienia zaakceptuje tylko poprawny numer seryjny poprzedniej wersji tego samego produktu.

Nie masz uprawnień do uaktualnienia?

Jeżeli nie kwalifikujesz się do uaktualnienia, możesz dokonać zwrotu zakupionego uaktualnienia. Zobacz temat Zwrot, anulowanie lub wymiana zamówienia firmy Adobe.

Wybierz inny produkt lub wersję z listy Produkt na ekranie Numer seryjny uaktualnienia i wprowadź jego numer seryjny.

Wybierz produkt z listy Produkt

Jeśli nie możesz rozwiązać tego problemu, wykonaj poniższe kroki, by skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy.

Ważne:   nie możemy udzielić pomocy z numerem seryjnym, dopóki nie zweryfikujemy uprawnień użytkownika do uaktualnienia. Podczas kontaktowania się z nami należy znajdować się przy komputerze w celu wykonania następującej procedury weryfikacji uaktualnienia.

 1. Rejestracja produktu.

  Może zostać wyświetlona prośba o zalogowanie się. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID.

 2. Przejdź na stronę Skontaktuj się z nami, a następnie kliknij opcję „Nadal potrzebujesz pomocy? Przycisk Skontaktuj się z nami.

  Może zostać wyświetlona prośba o zalogowanie się. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID i powiązanego hasła.

Aplikacje te nie korzystają z metod weryfikacji używanych przez nowsze aplikacje firmy Adobe. Dokumentację dotyczącą tych aplikacji można znaleźć w witrynie Pomocy technicznej firmy Adobe.