Błąd uaktualnienia: „Ten numer seryjny nie jest przeznaczony dla produktu uprawniającego”

Błąd „Ten numer seryjny nie jest przeznaczony dla produktu uprawniającego” pojawia się zwykle podczas instalacji aktualizacji produktu Adobe na nowym komputerze lub nowym dysku twardym.

Co to jest produkt uprawniający?Instalacja aktualizacji produktu Adobe wymaga poprzedniego produktu uprawniającego  poprzedniej pełnej wersji produktu, kupionej i zainstalowanej na komputerze. Jeśli na komputerze znajduje się poprzednia wersja produktu, aktualizacja rozpocznie się automatycznie. Jeżeli instalator uaktualnienia nie znajdzie na komputerze poprzedniej wersji produktu, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie numeru seryjnego poprzedniego produktu.

Problem: Ten numer seryjny nie jest przeznaczony dla produktu uprawniającego.

Jeśli błąd, „Ten numer seryjny nie jest przeznaczony dla produktu uprawniającego. Spróbuj podać inny.” wyświetla się po wprowadzeniu numeru seryjnego na ekranie Numer seryjny uaktualnienia, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Rozwiązania

  1. Wybierz starą (poprzednią) wersję produktu z menu Produkt.

  2. Wprowadź numer seryjny poprzedniej wersji produktu. Nie wprowadzaj numeru seryjnego uaktualnienia.

    Uwaga:

    Nie możesz odnaleźć numeru seryjnego? Zapoznaj się z tematem Znajdowanie numeru seryjnego.

    Wpisuj tylko cyfry numeru seryjnego bez myślników. Nie wpisuj znaków alfabetu.

Instalator uaktualnienia zaakceptuje tylko poprawny numer seryjny poprzedniej wersji tego samego produktu.

Nie masz uprawnień do uaktualnienia?

Jeżeli nie kwalifikujesz się do uaktualnienia, możesz dokonać zwrotu zakupionego uaktualnienia. Patrz Zwroty, rezygnacje i wymiany zamówień od Adobe.

Wybierz inny produkt lub wersję z listy Produkt na ekranie Numer seryjny uaktualnienia i wprowadź jego numer seryjny.

Aplikacje te nie korzystają z metod weryfikacji używanych przez nowsze aplikacje firmy Adobe. Dokumentację dotyczącą tych aplikacji można znaleźć w witrynie Pomocy technicznej firmy Adobe.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?