Znane problemy | Dreamweaver CC (wersja 2015.1 i 2015.2)

Integracja bibliotek CC Libraries i usługi Adobe Stock

 • Grafiki utworzone na podstawie wykresów CC pokazują się jako pliki SVG w panelu bibliotek CC Libraries, jednak nie można ich wstawić na stronę internetową, ponieważ nie są obsługiwane.
 • W konfiguracji prywatnej chmury (konfiguracji przedsiębiorstw) nie można wykonać ponownego próbkowania plików aplikacji Illustrator w bibliotekach CC Libraries jako plików SVG nawet pomimo tego, że opcja ta jest dostępna w oknie dialogowym ponownego próbkowania. Można jednak wykonać ponowne próbkowanie plików aplikacji Illustrator jako pliki PNG lub JPEG.
 • Nie można wykonać ponownego próbkowania plików aplikacji Illustrator uzyskanych z usługi Adobe Stock jako pliki SVG.

Wyodrębnij

 • W przypadku ukrycia jednego z obszarów kompozycji w panelu Warstwy w pliku PSD z kilkoma obszarami kompozycji, a następnie ponownego jego wyświetlenia, plik jest ponownie wczytywany. Po ponownym wczytaniu inne obszary kompozycji nie są renderowane.  

Sposób obejścia problemu: Ponownie wczytaj plik PSD w panelu Wyodrębnij (menu podręczne > Reload PSD (Wczytaj ponownie plik PSD)).

 • Otwieranie dużych lub złożonych plików PSD w panelu Wyodrębnij w aplikacji Dreamweaver zajmuje trochę więcej czasu. W tym czasie aplikacja Dreamweaver może przez chwilę nie odpowiadać, lecz ostatecznie plik zostaje otwarty pomyślnie.

Device Preview

 • Funkcja przewijania na urządzeniu iPad (iOS 8) czasami nie działa.

Sposób obejścia problemu: Dotknij ekranu, a następnie przewiń stronę.

 • Nie można wyświetlić podglądu strony w przeglądarce Internet Explorer 11 na komputerach z systemem operacyjnym Windows 8.1.

Sposób obejścia problemu: Wyświetl podgląd strony w innej przeglądarce.

 • Na komputerach Mac z zaporą skonfigurowaną w taki sposób, że blokowane są przychodzące połączenia, po otwarciu okna menu podręcznego Device Preview w aplikacji Dreamweaver pojawia się komunikat.

Sposób obejścia problemu: Wyłącz ustawienia zapory i uruchom ponownie aplikację Dreamweaver.

 • Czasami przy przewijaniu strony internetowej w aplikacji Dreamweaver podczas sprawdzania lub wybierania elementów podgląd na urządzeniach z systemem iOS staje się pusty. 

Sposób obejścia problemu: Przewiń stronę na urządzeniu, aby się odświeżyła, lub wybierz inny element na stronie w aplikacji Dreamweaver.

 • W przypadku rozłączenia urządzenia z Internetem podczas wyświetlania podglądu strony internetowej nie pojawia się komunikat o błędzie. Jeśli podgląd nie odzwierciedla zmian strony internetowej, odśwież przeglądarkę i sprawdź, czy urządzenia są połączone.
 • Strony zawierające niektóre zewnętrzne struktury JS mogą czasami zakłócać renderowanie stron internetowych na urządzeniach.
 • Podczas sprawdzania lub wybierania elementów na urządzeniach przenośnych z systemem Windows strona internetowa nie jest automatycznie przewijana.
 • Synchroniczne przewijanie nie jest obsługiwane w systemie iOS.
 • Nie można wyświetlić podglądu plików wideo na stronach internetowych w przeglądarce Chrome.

Udoskonalenia widoku Kod

 • Skróty Emmet w przypadku klasy, identyfikatora, koloru HEX w tagu stylu nie są rozwijane w widoku Kod.

Zarządzanie serwisem

 • Podczas używania narzędzia Keychain Access na komputerze Mac, gdy pęki kluczy odnoszące się do testowania i poświadczeń serwera zdalnego są uszkodzone, pojawia się błąd połączenia w przypadku próby nawiązania połączenia z serwerami.

Udoskonalenia podglądu na żywo

 • Podczas zmiany rozmiaru kolumny lub wiersza tabeli w podglądzie na żywo ogólne wymiary tabeli ulegają zmianie.
 • Podczas przechodzenia pomiędzy komórkami tabeli w podglądzie na żywo w inspektorze właściwości nie są wyświetlane właściwości wiersza.
 • W przypadku cofnięcia operacji scalania komórek w podglądzie na żywo zamykany jest tryb edycji układu tabeli.

Inne problemy

 • Rozszerzenia oparte na technologii Flash (panele lub CSXS) nie działają już w aplikacji Dreamweaver CC 2015.
 • Program Dreamweaver ulega awarii podczas tworzenia nowego dokumentu Bootstrap, jeśli opcja „Aktywuj powiązane pliki” nie została wybrana w zakładce Preferencje > Kategoria ogólna. Nie dochodzi jednak do żadnej awarii przy próbie otwarcia istniejącego lub zapisanego dokumentu Bootstrap.
 • Podczas uruchamiania raportów dotyczących całej witryny wyświetlane są w nich dzienniki konsoli debugowania dla okna dialogowego Nowy dokument, szybki inspektor właściwości dla tekstu i obrazów oraz komunikaty z aplikacji.
 • W systemie Windows przy aktywnym panelu inspektora kodu szybki edytor znaczników jest automatycznie ukrywany, dając mało czasu na edycję.

Sposób obejścia problemu: zamknij panel inspektora kodu i uruchom ponownie program Dreamweaver.

 • Podczas wczytywania plików okno dialogowe Uwzględniaj pliki zależne przestaje być aktywne i zostaje umieszczone w tle po kilku sekundach.

Sposób obejścia problemu: uruchom ponownie program Dreamweaver (rozwiązanie tymczasowe).

 • Po zmianie rozmiaru okna dokumentu na Pełnowymiarowy dla funkcji Split View i przełączeniu na Pełen podgląd na żywo rozmiar dokumentu nie zmienia się, by dopasować się do Pełnego podglądu na żywo.

Problemy rozwiązane w aplikacji Dreamweaver CC 2015.1

 • Nadpisane właściwości nie są wyświetlane w programie CSS Designer.
 • Ustawienie właściwości jako !ważna w panelu CSS Designer powoduje wygenerowanie nieprawidłowego kodu w widoku Kod.  
 • Ze względu na zmiany w usłudze sprawdzania poprawności W3C w module sprawdzania poprawności W3C w aplikacji Dreamweaver wyświetla się komunikat informujący o tym, że usługa została pozbawiona funkcji, a dostęp do usługi sprawdzania poprawności można uzyskać za pomocą bezpośredniego adresu URL.
 • W programie Microsoft Edge w systemie Windows 10 nie można wyświetlić podglądu stron internetowych za pomocą opcji Podgląd w przeglądarce.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online