Znane problemy w programie Dreamweaver CC 2015

Device Preview

 • Funkcja przewijania na urządzeniu iPad (iOS 8) czasami nie działa.

Sposób obejścia problemu: Dotknij ekranu, a następnie przewiń stronę.

 • Nie można wyświetlić podglądu strony w przeglądarce Internet Explorer 11 na komputerach z systemem operacyjnym Windows 8.1.

Sposób obejścia problemu: Wyświetl podgląd strony w innej przeglądarce.

 • W systemie Mac OS, jeśli zapora została skonfigurowana tak, by blokować połączenia przychodzące, po otwarciu okna podręcznego Device Preview w programie Dreamweaver zostanie wyświetlony komunikat.

Sposób obejścia problemu: Wyłącz ustawienia zapory i uruchom ponownie program Dreamweaver.

 • Czasami przy przewijaniu strony internetowej w programie Dreamweaver podczas sprawdzania lub wybierania elementów podgląd na urządzeniach z systemem iOS wyświetla pusty ekran. 

Sposób obejścia problemu: Przewiń stronę na urządzeniu, aby się odświeżyła, lub wybierz inny element na stronie w programie Dreamweaver.

 • W przypadku rozłączenia urządzenia z Internetem podczas wyświetlania podglądu strony internetowej nie pojawia się komunikat o błędzie. Jeśli podgląd nie odzwierciedla zmian strony internetowej, odśwież przeglądarkę i sprawdź, czy urządzenia są połączone.
 • Strony zawierające niektóre zewnętrzne struktury JS mogą czasami zakłócać renderowanie stron internetowych na urządzeniach.
 • Podczas sprawdzania lub wybierania elementów na urządzeniach przenośnych z systemem Windows strona internetowa nie jest automatycznie przewijana.
 • Synchroniczne przewijanie nie jest obsługiwane w systemie iOS.
 • Nie można wyświetlić podglądu plików wideo na stronach internetowych w przeglądarce Chrome.

Udoskonalenia widoku Kod

 • Skróty Emmet w przypadku klasy, identyfikatora, koloru HEX w tagu stylu nie są rozwijane w widoku Kod.

Zarządzanie serwisem

 • W systemie Mac OS, jeśli używasz narzędzia Keychain Access i pęki kluczy odpowiadające poświadczeniom testowania i serwera zdalnego są uszkodzone, w przypadku próby połączenia z serwerami wystąpi błąd połączenia.

Wyodrębnij

 • Otwieranie dużych lub złożonych plików PSD w panelu Wyodrębnij w programie Dreamweaver zajmuje trochę więcej czasu. W tym czasie program Dreamweaver może przez chwilę nie odpowiadać, lecz ostatecznie plik zostaje otwarty pomyślnie.

CSS Designer

 • Nadpisane właściwości nie są wyświetlane w programie CSS Designer. 

Sposób obejścia problemu: Przesuń kursor nad wartościami.

 • Ustawienie właściwości jako !ważna w panelu CSS Designer powoduje wygenerowanie nieprawidłowego kodu w widoku Kod.
 • Opcja Przejdź do kodu jest wyłączona dla List w plikach zdalnych.
 • W programie CSS Designer nie można cofnąć duplikacji Listy.

Udoskonalenia podglądu na żywo

 • Podczas zmiany rozmiaru kolumny lub wiersza tabeli w podglądzie na żywo ogólne wymiary tabeli ulegają zmianie.
 • Podczas przechodzenia pomiędzy komórkami tabeli w podglądzie na żywo w inspektorze właściwości nie są wyświetlane właściwości wiersza.
 • W przypadku cofnięcia operacji scalania komórek w podglądzie na żywo zamykany jest tryb edycji układu tabeli.

Inne

 • Rozszerzenia oparte na technologii Flash (panele lub CSXS) nie działają już w programie Dreamweaver CC 2015.
 • Ze względu na zmiany w usłudze sprawdzania poprawności W3C w module sprawdzania poprawności W3C w programie Dreamweaver wyświetla się komunikat informujący o tym, że usługa została pozbawiona funkcji, a dostęp do usługi sprawdzania poprawności można uzyskać za pomocą bezpośredniego adresu URL.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online