Uwaga:

W programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach panel Style CSS zastąpiono panelem Projektant CSS. Więcej informacji zawiera opis panelu Projektant CSS.

Preferencje sterujące formatem kodu CSS można ustawić podczas tworzenia lub edytowania reguły CSS za pomocą interfejsu programu Dreamweaver. Można np. ustawić preferencje, które będą umieszczać właściwości CSS w oddzielnych wierszach, wstawiać puste wiersze między regułami CSS itd.

Gdy ustawisz preferencje formatowania kodu CSS, to będą one automatycznie stosowane do wszystkich nowo tworzonych reguł CSS. Można jednak zastosować te preferencje ręcznie, tylko do poszczególnych dokumentów. Takie rozwiązanie może być przydatne w przypadku starszych dokumentów HTML lub CSS, które wymagają sformatowania.

Uwaga:

Preferencje formatowania kodu CSS dotyczą tylko reguł CSS w zewnętrznych albo osadzonych arkuszach stylów (nie dotyczą stylów wewnętrznych).

Ustawianie preferencji formatowania kodu CSS

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje.
 2. W oknie dialogowym Preferencje wybierz kategorię Format kodu.
 3. Kliknij przycisk CSS obok opcji Formatowanie zaawansowane.
 4. W oknie dialogowym Opcje formatu kodu źródłowego CSS zaznacz opcje, które chcesz zastosować do swojego kodu CSS. Poniżej znajduje się okno Podgląd, które wyświetla podgląd efektu wybranych opcji w kodzie CSS.

  Właściwości wcięcia

  Ustawia wartość wcięcia właściwości w obrębie reguły. Do wyboru są tabulatory lub spacje.

  Każda właściwość w oddzielnym wierszu

  Umieszcza każdą właściwość reguły w oddzielnym wierszu.

  Nawias otwierający w oddzielnym wierszu

  Umieszcza otwierający nawias reguły w innym wierszu niż selektor.

  Tylko jeśli więcej niż 1 właściwość

  Umieszcza reguły złożone z jednej właściwości w tym samym wierszu, co selektor.

  Wszystkie selektory reguły w tym samym wierszu

  Umieszcza wszystkie selektory danej reguły w tym samym wierszu

  Pusty wiersz między regułami

  Wstawia puste wiersze między poszczególnymi regułami.

 5. Kliknij przycisk OK.

Uwaga:

Opcje formatowania kodu CSS dziedziczą również ustawienia preferencji 'Typ podziałów wierszy', które ustawiono w kategorii Format kodu w oknie dialogowym Preferencje.

Ręczne formatowanie kodu w arkuszu stylów CSS

 1. Otwórz arkusz stylów CSS.
 2. Wybierz polecenie Polecenia > Zastosuj formatowanie źródła.

  Opcje formatowania ustawione w preferencjach formatowania kodu CSS zostaną zastosowane do całego dokumentu. Nie można formatować poszczególnych zaznaczeń.

Ręczne formatowanie osadzonego kodu CSS

 1. Otwórz stronę HTML, która zawiera kod CSS osadzony w sekcji nagłówka dokumentu.
 2. Zaznacz dowolną część kodu CSS.
 3. Wybierz polecenie Polecenia > Zastosuj formatowanie źródła do zaznaczenia.

  Opcje formatowania ustawione w preferencjach formatowania kodu CSS zostaną zastosowane do wszystkich reguł CSS w sekcji nagłówka bieżącego dokumentu.

  Uwaga:

  Możesz też wybrać polecenie Polecenia > Zastosuj formatowanie źródła, aby sformatować cały dokument zgodnie z ustawieniami preferencji formatowania kodu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online