Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie znaczników i bibliotek znaczników, atrybutów i wartości atrybutów w programie Dreamweaver. Ustawianie właściwości biblioteki znaczników.

Biblioteka znaczników w programie Dreamweaver to zestaw znaczników o określonym typie wraz z informacją jak program powinien je formatować. Biblioteki znaczników dostarczają informacji na temat znaczników, które program Dreamweaver używa do wskazówek do kodu, sprawdzania docelowej przeglądarki, Przybornika znaczników oraz innych mechanizmów wspierania pisania kodu. Za pomocą edytora Biblioteki znaczników można dodać i usuwać biblioteki znaczników, pojedyncze znaczniki, atrybuty oraz ich wartości, ustawiać właściwości dla biblioteki znaczników, włączając w to format (dla łatwej identyfikacji w kodzie), oraz edytować znaczniki oraz atrybuty.

Otwieranie i zamykanie edytora Biblioteki znaczników

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Biblioteki znaczników, aby otworzyć edytor Biblioteki znaczników.

  Pojawia się Okno dialogowe edytora Biblioteki znaczników. (Opcje tego okna dialogowego zmieniają się w zależności od wybranego znacznika).

 2. Zamknij edytor Biblioteki znaczników w jeden z podanych sposobów:
  • Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK.

  • Aby zamknąć edytor bez zapisywania zmian, kliknij przycisk Anuluj.

  Uwaga:

  Po kliknięciu Anuluj wszystkie zmiany, które zrobiono w edytorze Biblioteki znaczników, zostaną utracone. Jeżeli usunięto znacznik lub bibliotekę znaczników, elementy te zostaną odtworzone.

Dodawanie bibliotek, znaczników oraz atrybutów

W programie Dreamweaver można użyć edytora Biblioteki znaczników do dodania bibliotek znaczników, znaczników oraz atrybutów do bibliotek znaczników.

Dodawanie biblioteki znaczników

 1. W edytorze Biblioteki znaczników (Narzędzia > Biblioteka znaczników) kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz opcję Nowa biblioteka znaczników.

 2. W polu Nazwa biblioteki wpisz nazwę (np. Znaczniki różne), a następnie kliknij przycisk OK.

Dodawanie znaczników do biblioteki znaczników

 1. W edytorze Biblioteki znaczników (Narzędzia > Biblioteka znaczników) kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz opcję Nowe znaczniki.

 2. Wybierz opcję Biblioteka znaczników z menu wyskakującego, a następnie wybierz bibliotekę znaczników.
 3. Wpisz nazwę nowego znacznika. Aby dodać więcej niż jeden znacznik, oddziel nazwy znaczników za pomocą przecinka i spacji (na przykład: cfgraph, cfgraphdata).
 4. Jeżeli nowe znaczniki mają mieć odpowiadające im znaczniki zamykające (</...>), wybierz opcję Istnieją pasujące znaczniki końcowe.
 5. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie atrybutów do znacznika

 1. W edytorze Biblioteki znaczników (Narzędzia > Biblioteka znaczników) kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz opcję Nowe atrybuty.

 2. Wybierz polecenie Biblioteka znaczników z menu wyskakującego, a następnie wybierz bibliotekę znaczników.
 3. W menu wyskakującym Znacznik, wybierz konkretny znacznik.
 4. Wpisz nazwę nowego atrybutu. Aby dodać więcej niż jeden znacznik, oddziel nazwy znaczników za pomocą przecinka i spacji (na przykład: width, height).
 5. Kliknij przycisk OK.

Edycja bibliotek, znaczników oraz atrybutów

Użyj edytora Biblioteki znaczników do ustawiania właściwości biblioteki znaczników oraz edytowania znaczników, jak również ich atrybutów.

Ustawianie właściwości biblioteki znaczników

 1. W edytorze Biblioteki znaczników (Narzędzia > Biblioteka znaczników) wybierz bibliotekę znaczników (nie pojedynczy znacznik) z listy Znaczniki.

  Uwaga:

  Właściwości biblioteki znaczników pojawiają się tylko wtedy, gdy biblioteka znaczników jest wybrana. Biblioteki znaczników są reprezentowane przez foldery główne na liście Znaczniki; na przykład folder Znaczniki HTML reprezentuje bibliotekę znaczników, podczas gdy folder abbr znajdujący się w folderze Znaczniki HTML oznacza znacznik.

 2. Na liście Używany w zaznacz każdy typ dokumentu, który powinien używać biblioteki znaczników.

  Typy dokumentów, które zaznaczysz określają jakie typy dokumentów zawierają wskazówki do kodu dla danej biblioteki znaczników. Na przykład jeżeli opcja HTML nie jest zaznaczona dla danej biblioteki znaczników, wskazówki do kodu dla danej biblioteki znaczników nie pojawią się w plikach HTML.

 3. (Opcjonalnie) Wprowadź prefiks dla znaczników polu Prefiks znacznika.

  Uwaga:

  Prefiks jest używany do identyfikacji znacznika w kodzie, że pochodzi z konkretnej biblioteki. Niektóre biblioteki znaczników nie używają prefiksów.

 4. Kliknij przycisk OK.

Edycja znacznika w bibliotece znaczników

 1. W edytorze Biblioteki znaczników (Narzędzia > Biblioteka znaczników) rozwiń listę Znaczniki i wybierz jeden znacznik.

 2. Ustaw dowolne spośród poniższych opcji Format znacznika:

  Znaki łamania wiersza

  Określa, gdzie program Dreamweaver wstawia podział wiersza dla znacznika.

  Spis treści

  Określa, jak program Dreamweaver wstawia zawartość znacznika, co oznacza sposób, w jaki wstawia podział wiersza, formatowanie oraz zasady wcinania kodu do treści.

  Wielkość liter

  Określa wielkość liter dla zadanego znacznika. Wybierz spośród Domyślne, Małe litery, Duże litery lub Mieszane litery. Jeżeli wybrano Mieszane litery, pojawi się okno dialogowe Nazwa znacznika — wielkie i małe litery. Wpisz znacznik z wielkością, którą program Dreamweaver powinien używać, kiedy go wstawia (np. getProperty), a następnie kliknij przycisk OK.

  Ustawianie wartości domyślnych

  Ustawia domyślne wartości wielkości liter dla wszystkich znaczników. W oknie dialogowym Domyślna wielkość liter znaczników, które się pojawia, wybierz <DUŻE LITERY> lub <małe litery>, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Może warto ustawić domyślną wielkość na małe litery, aby być zgodnym ze standardami XML oraz XHTML.

Edycja atrybutu znacznika

 1. W edytorze Biblioteki znaczników (Narzędzia > Biblioteka znaczników) rozwiń listę Znaczniki, wybierz i rozwiń jeden znacznik, a następnie wybierz atrybut znacznika.

 2. Z wyskakującego menu Wielkość liter atrybutu wybierz opcję Domyślne, Małe litery, Duże litery lub Mieszane litery.

  Jeżeli wybrano Mieszane litery, pojawi się okno dialogowe Nazwa atrybutu — wielkie i małe litery. Wpisz atrybut, stosując wielkość liter, której program Dreamweaver powinien używać, kiedy go wstawia (np. onClick), a następnie kliknij przycisk OK.

  Kliknij łącze Ustaw domyślne, aby ustawić domyślną wielkość liter dla wszystkich nazw atrybutów.

 3. Z menu wyskakującego Typ atrybutu wybierz typ atrybutu.

  Jeżeli wybrano Wyliczenie, wpisz wszystkie dopuszczalne wartości w polu dialogowym Wartości. Oddzielaj wartości za pomocą przecinków, a nie spacji. Na przykład wyliczeniowe wartości atrybutu showborder znacznika cfchart są wymieniona jako yes,no.

Usuwanie bibliotek, znaczników oraz atrybutów

 1. W edytorze Biblioteki znaczników (Narzędzia > Biblioteka znaczników) wybierz w polu Znaczniki bibliotekę znaczników, znacznik albo atrybut.

 2. Kliknij przycisk Minus (-).
 3. Kliknij przycisk OK, aby go trwale usunąć.

  Element zostanie usunięty z pola Znaczniki.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć edytor Biblioteki znaczników i zakończyć proces usuwania.