Adobe Package Downloader

Instrukcje pobierania pakietów Creative Cloud na komputery macOS utworzonych za pomocą programu Adobe Package Downloader.

Tworząc pakiety do systemu macOS w serwisie Admin Console, kliknij i uruchom narzędzie Adobe Package Downloader, aby zakończyć pobieranie pakietu i zapisać go w wybranej lokalizacji.

Wybierz platformę macOS

Pobieranie pakietów

Po utworzeniu pakietu w serwisie Admin Console zostanie wyświetlony następujący komunikat, wskazujący, że narzędzie Adobe Package Downloader zostało pomyślnie pobrane na komputer.

Program Adobe Package Downloader został pomyślnie pobrany

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby użyć programu Adobe Package Downloader w celu pobrania pakietu macOS.

 W programie Finder lub w sekcji pobranych plików w przeglądarce internetowej kliknij dwukrotnie plik Adobe Package Downloader (.dmg).

Adobe Package Downloader w programie Finder

Zostanie uruchomiony program Adobe Package Downloader

 Aby rozpocząć, dwukrotnie kliknij ikonę.

Rozpoczynanie pobierania pakietu

 Na ekranie Pobieranie można określić, że pakiet ma zostać pobrany do lokalizacji domyślnej (folderu Pobrane), albo wybrać lokalizację alternatywną. Następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

Opcje pobierania pakietu

 Rozpocznie się proces pobierania i będzie wyświetlany jego postęp. Kliknięcie odsyłacza „Więcej informacji” umożliwia wyświetlenie informacji na temat tworzenia pakietów i zarządzania nimi w serwisie Admin Console.

Postępy pobierania

 Po pomyślnym pobraniu pakietu
kliknij opcję Otwórz w programie Finder, aby przejść do lokalizacji pakietu na komputerze.

Otwieranie pobranego pakietu w programie Finder

 Na koniec wybierz metodę wdrażania pakietu na komputerach użytkowników końcowych:

Uwaga:

Pakiet będzie dostępny w serwisie Adobe Admin Console przez maksymalnie 3 dni od jego utworzenia. Jeśli uruchomisz program Adobe Package Downloader po wygaśnięciu pakietu, zostanie wyświetlony następujący błąd.

Błąd: Pakiet wygasł

Po wygaśnięciu pakietu trzeba będzie ponownie utworzyć taki pakiet w serwisie Admin Console i ponownie wykonać powyższą procedurę.

Instalowanie pobranego pakietu

Dwukrotne kliknięcie pliku pakietu

 1. Ponieważ pobrany plik jest archiwum .zip, należy go najpierw rozpakować.

  Wyodrębniony folder będzie zawierać następujący plik:

  • <nazwa pakietu>_Install.pkg 
  • <nazwa pakietu>_Uninstall.pkg 
 2. Aby zainstalować pakiet, kliknij dwukrotnie plik <Nazwa pakietu>_Install.pkg.

 3. Kliknij opcję Zainstaluj.

  Instalowanie pakietu

Terminal systemu

 1. Otwórz terminal na komputerze klienckim.

 2. Uruchom następujące polecenie:

  sudo installer -pkg <ścieżka do pakietu>/Build/<nazwa pakietu>_Install.pkg -target /

Dezinstalowanie pobranego pakietu

Dwukrotne kliknięcie pliku pakietu

 1. Ponieważ plik pobrany z serwisu Admin Console jest archiwum .zip, należy go najpierw rozpakować.

  Po rozpakowaniu zawartości w folderze Build będą się znajdować dwa pliki:

  • <nazwa pakietu>_Install.pkg
  • <nazwa pakietu>_Uninstall.pkg
 2. Dwukrotnie kliknij plik <nazwa pakietu>_Uninstall.pkg.

 3. Kliknij polecenie Instaluj.

  Instalator w pakiecie

Terminal systemu

 1. Otwórz okno terminalu i przejdź do folderu zawierającego pobrany pakiet. Uruchom następujące polecenie:

  sudo installer -pkg <ścieżka do pliku nazwaPakietu_Uninstall.pkg > -target /

Problemy z pobieraniem pakietu

Jeśli wystąpią problemy związane z używaniem narzędzia Package Downloader, odszukaj dzienniki w następujących lokalizacjach:

 • ~/Library/Logs/CreativeCloud/ACC/AdobeDownload/DLM.log
 • ~/Library/Logs/CreativeCloud/ACC/AdobeDownload/HDInstaller.log

Kody błędów i rozwiązania problemów

Kod błędu:

Opis

Rozwiązanie

113

Błąd pobierania. Nie udało się połączyć z serwerami Adobe.

 1. Sprawdź łącze internetowe i ustawienia zapory
 2. Uruchom ponownie program Adobe Package Downloader i spróbuj jeszcze raz pobrać pakiet. Szczegółowe instrukcje podano powyżej.

Więcej informacji: Jak naprawić typowe problemy z połączeniem.

116

Pobieranie nie zostało ukończone.

Nie można ukończyć pobierania, ponieważ nie udało się utworzyć nowego katalogu na urządzeniu. Sprawdź, czy na urządzeniu działa oprogramowanie antywirusowe blokujące to pobieranie.

118

Brak dostępnej sieci (użytkownik pracuje bez połączenia)

 1. Sprawdź łącze internetowe i ustawienia zapory
 2. Uruchom ponownie program Adobe Package Downloader i spróbuj jeszcze raz pobrać pakiet. Szczegółowe instrukcje podano powyżej.
Więcej informacji: Jak naprawić typowe problemy z połączeniem.

119

Serwer nie odpowiada.

 1. Sprawdź łącze internetowe i ustawienia zapory
 2. Uruchom ponownie program Adobe Package Downloader i spróbuj jeszcze raz pobrać pakiet. Szczegółowe instrukcje podano powyżej.

Więcej informacji: Jak naprawić typowe problemy z połączeniem.

120

Za mało miejsca na dysku. Zwolnij miejsce i spróbuj ponownie

W tej chwili nie można ukończyć pobierania. Wyczyść pliki z urządzenia i spróbuj ponownie.

121

Błąd podczas zapisywania w lokalizacji pobierania pliku.

Nie udało się ukończyć pobierania z powodu wadliwych uprawnień w folderze docelowym. Sprawdź ustawienia uprawnień na urządzeniu i spróbuj ponownie.

124

Wymagane uwierzytelnienie na serwerze proxy

125

Nieprawidłowy adres URL (przy błędzie HTTP 404)

 1. Ponownie pobierz narzędzie Adobe Package Downloader z serwisu Admin Console.
 2. Uruchom ponownie program Adobe Package Downloader i spróbuj jeszcze raz pobrać pakiet. Szczegółowe instrukcje podano powyżej.

Więcej informacji: Jak naprawić typowe problemy z połączeniem.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online