Podręcznik użytkownika Anuluj

Nowe metody tworzenia dzięki generatywnej SI obsługiwanej przez Adobe Firefly

Generatywna SI to rodzaj sztucznej inteligencji, która zwiększa kreatywność poprzez tworzenie niesamowitych wyników z prostych poleceń tekstowych. Zachęcamy do eksperymentowania, zabawy, bujania w obłokach i tworzenia niezwykłe rzeczy za pomocą nowej technologii generatywnej SI Adobe Firefly w naszych aplikacjach.

Uwaga:

Przez ograniczony czas płatni subskrybenci usług Creative Cloud, Adobe Firefly, Adobe Express i Adobe Stock nie będą podlegać limitom kredytów generatywnych. Aby dowiedzieć się, kiedy będą obowiązywać limity kredytów, zajrzyj tutaj po 1 stycznia 2024 r.

Funkcje generatywnej sztucznej inteligencji obsługiwane przez Firefly są teraz dostępne w naszych podstawowych narzędziach kreatywnych i samodzielnej aplikacji internetowej Firefly. Zaczynamy od obrazów, efektów tekstowych i wektorów, z generatywnym wypełnieniem i generatywnym rozszerzeniem w Adobe Photoshop, zamianą tekstu na obraz w Adobe Firefly, generatywną zmianą kolorów w Adobe Illustrator, efektami tekstowymi w Adobe Express i innymi funkcjami. Następnie planujemy wprowadzić generatywną sztuczną inteligencję opartą na Firefly do 3D, animacji i wideo.

Ponieważ generowanie treści za pomocą modeli sztucznej inteligencji wymaga znacznych zasobów obliczeniowych, zaktualizowaliśmy nasze plany, aby uwzględnić miesięczną alokację „kredytów generatywnych”. Więcej informacji na temat liczby kredytów generatywnych przydzielanych na poszczególne plany.

Kredyty generatywne

Kredyty generatywne umożliwiają korzystanie z generatywnych funkcji sztucznej inteligencji obsługiwanych przez Firefly w aplikacjach, do których użytkownik jest uprawniony. Zużycie kredytów generatywnych zależy od kosztu obliczeniowego wygenerowanego wyniku i wartości użytej funkcji generatywnej sztucznej inteligencji. Więcej informacji na temat czasu odnawiania kredytów.

Przykłady działań, w których użytkownik jest obciążany kredytami generatywnymi:

  • Wybierz Generuj w ramach funkcji Wypełnienie generatywne
  • Wybierz Załaduj więcej lub Odśwież w ramach funkcji Tekst na obraz
Przykład wykorzystania kredytów generatywnych przy użyciu funkcji generatywnej sztucznej inteligencji w programie Adobe Illustrator.
Użyj opcji Generatywna zmiana kolorów w programie Adobe Illustrator.

Przykład wykorzystania kredytów generatywnych przy użyciu funkcji generatywnej sztucznej inteligencji w Adobe Express.
Korzystanie z efektów tekstowych w programie Adobe Express.

Przykład wykorzystania kredytów generatywnych przy użyciu funkcji generatywnej sztucznej inteligencji w programie Adobe Photoshop.
Wypełnienie generatywne w programie Adobe Photoshop.

Przykłady sytuacji, w których użytkownik nie jest obciążany kredytami generatywnymi:

  • Używanie generatywnych funkcji SI zdefiniowanych w tabeli stawek jako „0”.
  • Wybranie opcji Wyświetl próbkigalerii Firefly, ponieważ otwarcie grafiki nie stanowi nowego generowania. Użytkownik zostanie jednak obciążony kredytami generatywnymi, jeśli wybierze opcję Odśwież, co wymaga nowego generowania.

Tabela wskaźników wykorzystania kredytów generatywnych:

Produkt Funkcja
Wykorzystanie kredytów generatywnych
Adobe Photoshop Wypełnienie generatywne 1
Rozszerzanie generatywne 1
Adobe Express Wypełnienie generatywne 1
Tekst na obraz
1
Tekst na szablon (Beta*) 0 kredytów przez ograniczony czas. Sprawdź ponownie po 1 stycznia 2024 r., aby uzyskać więcej informacji.
Efekty tekstowe
Adobe Illustrator Tekst na grafikę wektorową (Beta*) 1
Generatywna zmiana kolorów 1
Adobe Stock Tekst na obraz 1
Rozszerzenie obrazu 1
Aplikacja internetowa Adobe Firefly Tekst na obraz — modele Firefly Image 1 i Firefly Image 2
1
Wypełnienie generatywne 1
Generatywna zmiana kolorów 1
Efekty tekstowe
0 kredytów przez ograniczony czas. Sprawdź ponownie po 1 stycznia 2024 r., aby uzyskać więcej informacji.

* Dane wyjściowe funkcji Beta mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych, chyba że określono inaczej w produkcie lub w innym miejscu. Dane z trybu Beta nie kwalifikują się jednak do ochrony odszkodowawczej.

Koszt kredytów za obrazy standardowe o wymiarach do 2000 × 2000 pikseli. Aby uzyskać wyżej wymienione wskaźniki zużycia, należy korzystać z najnowszej wersji oprogramowania. Adobe Firefly rozwija się szybko. Karta stawek będzie aktualizowana w miarę dodawania nowych funkcji i usług. Dostępne stawki mogą się różnić. Plany mogą ulec zmianie.

Wybranie działania, np. Generuj, Załaduj więcej lub Odśwież, może generować wiele wyników. Zużycie kredytów nie zależy jednak od liczby wygenerowanych wyników, ale od tego, ile razy wybrano działanie. Na przykład wybranie opcji Generuj w obszarze Wypełnienie generatywne zabiera tylko 1 kredyt.

W przyszłości planujemy oferować obrazy o wyższej rozdzielczości, animacje, wideo i funkcje generatywnej sztucznej inteligencji 3D. Liczba kredytów generatywnych za te funkcje może być większa.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto