Nowości w usłudze Adobe Learning Manager z października 2021 r.

Poznaj nowe funkcje usługi Adobe Learning Manager i wprowadzone ulepszenia.

Nowości i zmiany

Ścieżka edukacyjna

W usłudze Adobe Learning Manager z października 2021 r. wprowadzono pojęcie ścieżki edukacyjnej.

Uwaga: Strona Ustawienia > Ogólne zawiera nową opcję do włączania rozszerzonych możliwości ścieżek edukacyjnych. Jeśli ta opcja jest włączona, można dodawać ścieżki edukacyjne do innej ścieżki edukacyjnej. Po włączeniu tej opcji nie można jej zmienić.

Ścieżki edukacyjne zastępują naszą dotychczasową funkcję — programy edukacyjne. Programy edukacyjne są istotnie ulepszane, nie tracąc nic z obecnych możliwości. Dodatkowo nazwa funkcji zostaje zmieniona na ścieżkę edukacyjną. 

Programy edukacyjne usługi Learning Manager są teraz określane jako ścieżki edukacyjne.Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról. Funkcje programów edukacyjnych (teraz określanych jako ścieżki edukacyjne) nie zmienią się natychmiast. Uczniowie mogą nadal korzystać z programów edukacyjnych (teraz nazywanych ścieżkami edukacyjnymi), a autorzy i administratorzy mogą nadal je tworzyć. Ścieżki edukacyjne oferują szereg funkcji. Niektóre z nich będą dostępne natychmiast po wydaniu. Administratorzy i autorzy mogą zacząć z nich korzystać. Rozszerzone możliwości, takie jak „Sekcje” i „Dodawanie ścieżki edukacyjnej w innej ścieżce”, zostały wyłączone.Aby skorzystać z zalet rozszerzonych funkcji nowej wersji, administrator powinien włączyć ustawienie zgodnie z opisem poniżej. Po włączeniu rozszerzone możliwości ścieżki edukacyjnej staną się dostępne.

Interfejs bezklientowy usługi Learning Manager

Nie wpływa to na użytkowników korzystających z interfejsu bezklientowego. Interfejsy API będą działały nawet po włączeniu funkcji ścieżek edukacyjnych.Uczniowie mogą nadal korzystać z programów edukacyjnych (teraz nazywanych ścieżkami edukacyjnymi) przez interfejs bezklientowy.Aby skorzystać z nowych funkcji ścieżek edukacyjnych, należy użyć ich interfejsu API. Klienci mogą opracować wymagane funkcje przy użyciu odpowiednich atrybutów interfejsu API. 

Zalety ścieżki edukacyjnej

 1. Można przypisywać umiejętności i poziom umiejętności bezpośrednio do ścieżki edukacyjnej. Nie trzeba dopasowywać punktów umiejętności. Gdy uczeń kończy ścieżkę edukacyjną, zdobywa wspomniany poziom umiejętności. 

 2. Istnieje możliwość osadzania istniejącej ścieżki edukacyjnej w nowej ścieżce edukacyjnej. Możliwość osadzania jest dostępna tylko dla jednego poziomu osadzania.Ścieżka edukacyjna już zawierająca osadzoną ścieżkę nie może zostać osadzona w nowej ścieżce. 

 3. Istnieje możliwość dodawania warunków wstępnych, materiałów pomocniczych i zasobów na poziomie ścieżki edukacyjnej. 

 4. Możliwość tworzenia sekcji. Każda sekcja może mieć tytuł. 

 5. Istnieje możliwość ustawiania ścieżek jako obowiązkowych i konfigurowania kryteriów ukończenia.

Udostępnianie katalogów między kontami nadrzędnymi i partnerskimi nie jest możliwe, jeśli na koncie nadrzędnym jest włączona opcja Ścieżki edukacyjne (Ustawienia > Ogólne), a na koncie partnerskim jest ona wyłączona.

Nowa aplikacja Salesforce

Usługa Learning Manager udostępnia nowy pakiet aplikacji Salesforce. Po jej zainstalowaniu i skonfigurowaniu w systemie SFDC handlowcy mogą korzystać ze szkoleń w portalu SFDC. Ta aplikacja umożliwia użytkownikom systemu SFCD przeglądanie nowych szkoleń, wyświetlanie polecanych materiałów i korzystanie z nich wprost w portalu SFCD. Użytkownicy otrzymują też komunikaty od administratorów w formie nagłówków w aplikacji działającej w portalu SFCD. 

Aby uzyskać pakiet SFDC i go zainstalować, skontaktuj się z zespołem CSM lub działem pomocy technicznej. Ten pakiet nie jest dostępny na giełdzie SFDC.

Aplikacja Salesforce
Aplikacja Salesforce

Rynek zawartości

W sierpniu otworzyliśmy rynek zawartości. Zawiera on tysiące kursów szkoleniowych i specjalnie dobranych list odtwarzania obejmujących różne tematy. W tej wersji ulepszyliśmy rynek zawartości przez dodanie ekranu Centrum zawartości dla administratorów i specjalistów w dziedzinie.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Centrum zawartości.

Raporty

Transkrypt ucznia zawiera trzy nowe kolumny na zmiany:

 • Osadzona ścieżka: Te wiersze zawierają nazwę osadzonego programu edukacyjnego.  

 • Identyfikator osadzonej ścieżki: Te wiersze zawierają identyfikatory osadzonego programu edukacyjnego.

 • Język osadzonej ścieżki: Te wiersze zawierają język utworzenia programu edukacyjnego. 

Szkolenie: Raport zawiera też poniższe kolumny.

 • Osadzona ścieżka

 • Identyfikator osadzonej ścieżki

 • Identyfikator osadzonego kursu 

Są one również wyświetlane w raporcie eksportowanym przez łączniki. Szczegóły:

Salesforce 

Istniejące połączenia

Jeśli opcja Ścieżka edukacyjna jest włączona na koncie administratora, do raportu nie są dodawane żadne wiersze ani kolumny. 

Jeśli opcja Ścieżka edukacyjna jest włączona na koncie administratora, kolumna Typ zawiera ścieżkę edukacyjną, o ile uczniowie są do niej zarejestrowani. 

Nowe połączenia

Jeśli opcja Ścieżka edukacyjna jest wyłączona na koncie administratora, raport o szkoleniach zawiera poniższe kolumny, ale nie zawiera danych. 

 • Osadzona ścieżka: Zawiera nazwę programu edukacyjnego.

 • Identyfikator osadzonej ścieżki: Zawiera identyfikatory programu edukacyjnego. 

 • Identyfikator osadzonego kursu: Zawiera identyfikatory kursów należących do ścieżki edukacyjnej.  

W przypadku nowych połączeń na kontach, dla których włączono opcję Ścieżka edukacyjna, są dodawane trzy nowe kolumny wraz z danymi. 

Oprócz tego raport zawiera typ kolumny Ścieżka edukacyjna (wyższy poziom) dla wszystkich uczniów, którzy są zarejestrowani do ścieżki edukacyjnej. 

W kolumnie Typ termin „program edukacyjny” zostanie zastąpiony terminem „ścieżka edukacyjna”. Istniejące połączenia nie ulegną zmianie.  

Power BI 

Administrator: transkrypty uczniów i raport ujednolicony

Istniejące połączenia

Jeśli opcja Ścieżka edukacyjna jest włączona na koncie administratora, do raportów nie są dodawane żadne wiersze ani kolumny. 

Jeśli opcja Ścieżka edukacyjna jest włączona na koncie administratora, raport zawiera typ kolumny Ścieżka edukacyjna (wyższy poziom) dla wszystkich uczniów zarejestrowanych do ścieżki edukacyjnej. 

Nowe połączenia

Jeśli opcja Ścieżka edukacyjna jest wyłączona na koncie administratora, raport o szkoleniach zawiera poniższe kolumny:

 • Osadzona ścieżka: Zawiera nazwę programu edukacyjnego.

 • Identyfikator osadzonej ścieżki: Zawiera identyfikatory programu edukacyjnego. 

 • Identyfikator osadzonego kursu: Zawiera identyfikatory kursów należących do ścieżki edukacyjnej. 

Oprócz tego raport zawiera typ kolumny Ścieżka edukacyjna (wyższy poziom) dla wszystkich uczniów, którzy są zarejestrowani do ścieżki edukacyjnej. 

W kolumnie Typ termin „program edukacyjny” zostanie zastąpiony terminem „ścieżka edukacyjna”. Istniejące połączenia nie ulegną zmianie. W przypadku niektórych nowych połączeń zmiany zostaną odzwierciedlone po 30 dniach. 

Raport na temat szkoleń: raport ujednolicony

Istniejące połączenia

Jeśli opcja Ścieżka edukacyjna jest włączona na koncie administratora, do raportów nie są dodawane żadne wiersze ani kolumny. 

Jeśli opcja Ścieżka edukacyjna jest włączona na koncie administratora, raport zawiera kolumnę Typ o nowej wartości Ścieżka edukacyjna (wyższy poziom) tam, gdzie ma to zastosowanie. 

Nowe połączenia

Jeśli opcja Ścieżka edukacyjna jest wyłączona na koncie administratora, raport o szkoleniach zawiera poniższe kolumny:

 • Osadzona ścieżka: Zawiera nazwę programu edukacyjnego.

 • Identyfikator osadzonej ścieżki: Zawiera identyfikatory programu edukacyjnego. 

 • Identyfikator osadzonego kursu: Zawiera identyfikatory kursów należących do ścieżki edukacyjnej. 

Oprócz tego raport zawiera typ kolumny Ścieżka edukacyjna (wyższy poziom) dla wszystkich uczniów, którzy są zarejestrowani do ścieżki edukacyjnej. 

W kolumnie Typ termin „program edukacyjny” zostanie zastąpiony terminem „ścieżka edukacyjna”. Istniejące połączenia nie ulegną zmianie. W przypadku niektórych nowych połączeń zmiany zostaną odzwierciedlone po 30 dniach. 

Marketo 

Zmiany związane ze ścieżkami edukacyjnymi nie wpływają na raporty.

Raport Podsumowanie sesji

W tej wersji usługi Learning Manager dodano raport Podsumowanie sesji, który zawiera wszystkie sesje zaplanowane dla ucznia w określonym zakresie dat.

Umożliwia to administratorowi eksportowanie szczegółów wszystkich sesji wirtualnych i w klasie, które przypadają w danym okresie. Administrator może też eksportować informacje o sesji obejmujące określone szkolenia lub określonych instruktorów.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Raporty.

Ulepszenia wyszukiwania

W tej wersji usługi Learning Manager ulepszyliśmy funkcję wyszukiwania dla uczniów. Obsługuje ona nie tylko wyszukiwanie fraz, ale też wyszukiwanie słów. Sposób działania:

W aplikacji ucznia można teraz precyzyjnie wyszukiwać kursy, uzyskując przydatniejsze wyniki. Gdy uczeń wprowadza frazę wyszukiwania, np. „zarządzanie wydajnością”, są wyświetlane wyniki oparte na całej frazie. To jest zachowanie standardowe. Wyszukiwanie wszystkich wyników przez naciśnięcie klawisza Enter powoduje, że usługa Learning Manager szuka poszczególnych słów, a nie tylko frazy, i łączy wszystkie uzyskane wyniki.Przykładowe wyszukiwanie obejmuje więc terminy „zarządzanie wydajnością”, „zarządzanie” i „wydajnością”. 

Ta funkcja jest też dostępna przez interfejsy API. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z zespołem CSM lub działem pomocy technicznej.

Ulepszenia spisu treści odtwarzacza

W związku z wprowadzeniem ścieżek edukacyjnych zmodyfikowaliśmy spis treści odtwarzacza Fluidic. Teraz w spisie treści są dostępne wszystkie szkolenie należące do ścieżki edukacyjnej.

We wcześniejszych wersjach otwarcie szkolenia należącego do programu edukacyjnego powodowało otwarcie w spisie treści tylko tego szkolenia. Nie było też można przechodzić między szkoleniami.

Teraz spis treści odtwarzacza Fluidic zawiera kompletny przegląd szkoleń dostępnych w ramach ścieżki edukacyjnej. Ulepszony spis treści wskazuje pierwszy poziom szkolenia ikoną rombu. Można rozwijać wszystkie poziomy i przechodzić do dowolnych modułów.

Ta funkcja jest dostępna w przypadku otwarcia szkolenia z poziomu natywnej aplikacji internetowej — rozbudowanej strony głównej ucznia. Jest też dostępna w konfiguracjach bezklientowych, jeśli klient osadził odtwarzacz Fluidic w witrynach niestandardowych. 

Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku otwarcia szkolenia z poziomu strony szkolenia w natywnym interfejsie internetowym. W tym interfejsie uruchomienie ścieżki edukacyjnej (programu edukacyjnego) w odtwarzaczu Fluidic nadal powoduje wyświetlenie modułów kursu. Utworzono nowe ikony spisu treści. 

Widżety usługi Learning Manager związane z bezklientowym interfejsem użytkownika

Usługa Learning Manager udostępnia widżety, które można osadzać w witrynach (zarówno opartych na rozwiązaniu AEM, jak i niezależnych od niego). Dzięki temu klienci mogą w wygodny sposób tworzyć własne interfejsy bezklientowe. 

W tej aktualizacji usługi Learning Manager wprowadzono nowy widżet katalogu, który wyświetla szkolenia z określonego katalogu usługi Learning Manager. Wystarczy skonfigurować ten widżet, podając identyfikator katalogu, z którego mają być pobierane szkolenia. Szkolenia można też pobierać na podstawie innych filtrów — nazwy umiejętności lub znacznika. 

Widżet można osadzić w bezklientowym interfejsie przeznaczonym dla użytkowników. Uczniowie odwiedzający stronę zobaczą w tym widżecie szkolenia zależne od bieżącej konfiguracji (ograniczone do tych, które są widoczne dla danego ucznia). Wystarczy wtedy kliknąć szkolenie, aby uruchomić jego zawartość i od razu do niego przystąpić.  

W tej aktualizacji usługi Learning Manager wprowadzono nowoczesny styl widżetów. Są w nim wyświetlane tylko ograniczone, najważniejsze metadane szkoleń. Można dostosować kolory i czcionki tego stylu, tak aby odpowiadały wymaganiom wizerunku marki.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Integracja usługi Learning Manager z rozwiązaniem AEM.

Oznaczanie ukończenia poszczególnych kursów certyfikacji

Obecnie administrator może oznaczać ukończenie całej certyfikacji przez uczniów. W tej wersji będzie możliwe oznaczanie ukończonych kursów zawartych w certyfikacji.

Administrator będzie mieć dostęp do listy kursów w certyfikacji. Będzie możliwe zaznaczenie kursu na tej liście i odnotowanie go jako ukończonego przez wybranie polecenia z menu podręcznego. 

Do strony zostanie dodana lista rozwijana kursów. 

Zaznaczony kurs będzie można oznaczyć jako ukończony.

Przełączanie ukrywania niewypełnionych atrybutów profilu

We wcześniejszych wersjach było można ukrywać wypełnione atrybuty profilu (aktywne pola) podczas logowania ucznia do usługi Learning Manager. W tej wersji usługi Learning Manager można ukryć przed uczniami całą stronę Uzupełnij swój profil.Nie będzie ona wtedy wyświetlana po zalogowaniu się przez ucznia. 

Pamiętaj, że dotychczasowe działanie domyślne nie ulegnie zmianie. Jest to opcjonalna możliwość dostępna teraz dla administratorów.

Zmiany w interfejsie API

Zmiany dotyczące ścieżek edukacyjnych

Uwaga: W interfejsach API jest stosowany termin „program edukacyjny” zamiast „ścieżka edukacyjna”, aby zachować zgodność ze starszymi wersjami.Domyślnie metoda pobierania elementów edukacyjnych nie zwraca ulepszonych ścieżek edukacyjnych. Aby pobrać te elementy edukacyjne, należy użyć dodatkowego parametru.

Interfejs API elementów edukacyjnych

Do modelu elementu edukacyjnego w programie edukacyjnym dodano nowe pole isEnhancedLP , które ma wartość true/false.Ta flaga wskazuje, czy jest to zwykła ścieżka edukacyjna, czy ścieżka zawierająca zagnieżdżone sekwencje ścieżek edukacyjnych i kursów.

Nowy filtr

Wprowadzono filtr ignoreEnhancedLP do interfejsu API GET /learningObjects. Gdy ma on wartość true, ulepszone ścieżki edukacyjne są ignorowane. Gdy ten filtr ma wartość false, są zwracane wszystkie ścieżki edukacyjne (zwykłe i ulepszone).

Osadzony program edukacyjny

Aby zachować zgodność ze starszymi wersjami, są dostępne podrzędne elementy edukacyjne na potrzeby uporządkowanych ścieżek edukacyjnych. W przypadku wcześniej utworzonych programów edukacyjnych podrzędne elementy edukacyjne są nadal podawane w ustalonej kolejności. 

"subLOs": { 
  "data": [ 
    { 
    "id": "course:3978316", 
    "type": "learningObject" 
    }, 
    { 
    "id": "learningProgram:3978316", 
    "type": "learningObject" 
    } 
  ] 
}

Sekcje

Odpowiedź zawiera dodatkowe informacje w sekcjach.

"sections:[ 
  { 
    id: setion_01, 
    mandatory = true; 
    mandatoryLOCount:2, 
    loIds: [course:1125882,course:11258827], 
    "localizedMetadata": [ 
    { 
      "name": "section name", 
      "locale": "en-US" 
    } 
    ], 
  }, 
  { 
    id: section_02, 
    mandatory = true; 
    mandatoryLOCount:1 
    loIds: [learningProgram:123], 
    "localizedMetadata": [ 
    { 
      "name": "LP2", 
      "locale": "en-US" 
    } 
    ], 
   } 
] 

userBadges

To jest nowy interfejs API dla administratorów.Interfejs API userBadges zawiera dwa nowe parametry: userId i loId. Zwraca on między innymi informacje o odznakach uzyskanych przez użytkownika po ukończeniu kursu.Zwracane są wszystkie zdobyte odznaki przez użytkownika i przypisane mu.

skillInterest

To jest nowy interfejs API. Jest on przeznaczony dla administratorów i uczniów.Udostępnia następujące operacje:

Wyszukiwanie

Filtr /skillinterest/search pozwala pobrać listę zainteresowań umiejętnościami zawierającą nazwę podaną w zapytaniu wejściowym.Wyszukiwać można według umiejętności zdefiniowanych przez administratora lub związanych z branżą.

Wywołanie GET /skillinterest/search generuje następującą odpowiedź:

{ "data": [ { "id": "string", "type": "string", "attributes": { "name": "string" } } ] }

Występują następujące parametry:

 

Parametr

 

 

Wartość 

 

 

Opis 

 

 

Typ 

 

 

Typ danych 

 

 

page[cursor]

 

 

 

 

 

Pobiera ostatni kursor w rekordach. 

 

 

zapytanie

 

 

ciąg

 

 

page[limit]

 

 

10 

 

 

Maksymalna liczba rekordów wyświetlanych na stronie. Wartość nie może przekraczać 10. 

 

 

zapytanie

 

 

liczba całkowita

 

 

nameStartsWith

 

 

<skill> 

 

 

Zainteresowanie umiejętnością do wyszukiwania. 

 

 

zapytanie

 

 

ciąg

 

 

filter.skillInterestTypes

 

 

ADMIN_DEFINED

 

 

Typ zainteresowania umiejętnością. Wybierz, czy typ ma być wewnętrzny czy zewnętrzny. 

 

 

zapytanie

 

 

ciąg

 

INDUSTRY_ALIGNED

Usuń

Ten interfejs API pozwala usunąć zainteresowania umiejętnościami użytkownika.

Metoda DELETE /users/{userId}/skillInterest/{id} zawiera następujące parametry:

 

Parametr

 

 

Wartość 

 

 

Opis 

 

 

Typ 

 

 

Typ danych 

 

 

identyfikatorze 

 

 

 

 

 

Identyfikator umiejętności, dla której należy usunąć zainteresowanie umiejętnością. 

 

 

zapytanie

 

 

ciąg

 

 

filter.skillInterestTypes

 

 

ADMIN_DEFINED

 

 

Typ zainteresowania umiejętnością. Wybierz, czy typ ma być wewnętrzny czy zewnętrzny. 

 

 

zapytanie

 

 

ciąg

 

INDUSTRY_ALIGNED

 

userId

 

 

 

 

 

Identyfikator użytkownika, którego zainteresowanie umiejętnością zostanie usunięte. 

 

 

zapytanie

 

 

ciąg

 

Dodaj

Ten interfejs API pozwala dodać zainteresowanie umiejętnością użytkownika.

Metoda POST /users/{userId}/skillInterest/{id} zawiera następujące parametry:

 

Parametr

 

 

Wartość 

 

 

Opis 

 

 

Typ 

 

 

Typ danych 

 

 

identyfikatorze 

 

 

 

 

 

Identyfikator umiejętności, dla której należy dodać zainteresowanie umiejętnością. 

 

 

zapytanie

 

 

ciąg

 

 

filter.skillInterestTypes

 

 

ADMIN_DEFINED

 

 

Typ zainteresowania umiejętnością. Wybierz, czy typ ma być wewnętrzny czy zewnętrzny. 

 

 

zapytanie

 

 

ciąg

 

INDUSTRY_ALIGNED

 

userId

 

 

 

 

 

Identyfikator użytkownika, dla którego zostanie dodane zainteresowanie umiejętnością. 

 

 

zapytanie

 

 

ciąg

 

Pobiera szczegóły zainteresowania umiejętnością.

Ten interfejs API pozwala pobrać dodatkowe dane, takie jak identyfikator, identyfikator użytkownika, identyfikator umiejętności, data utworzenia i źródło utworzenia.

Wywołanie GET /users/{userId}/skillInterests ma następujące parametry:

 

Parametr

 

 

Wartość 

 

 

Opis 

 

 

Typ 

 

 

Typ danych 

 

 

page[offset]

 

 

 

 

 

Wartość początkowa rekordów do wyświetlenia na stronie.

 

 

zapytanie

 

 

ciąg

 

 

page[limit]

 

 

10 

 

 

Maksymalna liczba rekordów wyświetlanych na stronie. Wartość nie może przekraczać 10. 

 

 

zapytanie

 

 

liczba całkowita

 

 

sort

 

 

dateCreated 

 

 

Jakie sortowanie zastosować. 

 

 

zapytanie

 

 

ciąg

 

 

userId

 

 

 

 

 

Identyfikator użytkownika, którego dane pobieramy. 

 

 

path

 

 

ciąg

 

 

filter.skillInterestTypes

 

 

ADMIN_DEFINED

 

 

Typ zainteresowania umiejętnością. Wybierz, czy typ ma być wewnętrzny czy zewnętrzny. 

 

 

zapytanie

 

 

ciąg

 

INDUSTRY_ALIGNED

Zadania

Teraz interfejs API zadań pozwala eksportować raport o sesji.

Interfejs API zadań obsługuje nowy typ zadania generateSessionReport, który umożliwia określenie zawartości żądania i pobranie szczegółów raportu podsumowującego sesji.Ten interfejs API dotyczy sesji w klasach wirtualnych i klasach.

Przyjmowane są właściwości identyfikatorów kursów lub instruktorów, ale NIE JEDNOCZEŚNIE.

{ 
  &quot;data&quot;: { 
    &quot;type&quot;: &quot;job&quot;, 
    &quot;attributes&quot;: { 
      &quot;description&quot;: &quot;description of your choice&quot;, 
      &quot;jobType&quot;: &quot;generateSessionReport&quot;, 
      &quot;payload&quot;:{ 
        &quot;fromDate&quot;: &quot;2021-08-24T09:00:00.000Z&quot;, 
        &quot;toDate&quot;: &quot;2021-08-31T18:00:59.999Z&quot;, 
        &quot;courseIds&quot; :&quot;course:4992782,course:4992811,course:5071907&quot; 
    }    } 
  } 
} 

Ulepszenia w tej wersji

Ścieżka edukacyjna

W tej wersji znacznie ulepszyliśmy funkcje programów edukacyjnych, teraz określanych jako ścieżki edukacyjne.Uczniowie mogą nadal korzystać z programów edukacyjnych (teraz nazywanych ścieżkami edukacyjnymi), a autorzy i administratorzy mogą nadal je tworzyć. Ścieżki edukacyjne oferują szereg funkcji. Niektóre z nich są dostępne natychmiast po wydaniu. Administratorzy i autorzy mogą zacząć z nich korzystać. Rozszerzone funkcje, takie jak „Sekcje” i „Dodawanie ścieżki edukacyjnej w innej ścieżce”, zostały wyłączone. Można je włączyć, zaznaczając opisane poniżej pole wyboru. 

Nazwa istniejącej funkcji „programy edukacyjne” zostanie zmieniona na „ścieżki edukacyjne” natychmiast po wydaniu.Jeśli chcesz nadal używać nazwy „programy edukacyjne”, zalecamy skorzystanie z funkcji terminologii w celu zastosowania wymaganego terminu. W ten sposób można nadal pisać o „programach edukacyjnych”.

Zmiany dotyczące ścieżek edukacyjnych

Oto podsumowanie zmian wprowadzonych w tej wersji usługi Learning Manager.

Te zmiany są powiązane z flagą Ścieżki edukacyjne na ekranie Ustawienia > Ogólne w aplikacji administratora.

 

Raport 

 

 

Zmiany raportu od razu po wydaniu tej wersji w przypadku wyczyszczenia pola wyboru

 

 

Raport ulegnie zmianie po zaznaczeniu pola wyboru, czyli po włączeniu nowych funkcji ścieżek edukacyjnych. 

 

 

Zmiany raportu 30 dni po wydaniu tej wersji 

 

 

Transkrypt ucznia

 

 

Zostanie dodana nowa kolumna (Identyfikator osadzonego kursu). Zawiera ona wartości wprowadzane, gdy kurs należy do programu edukacyjnego lub certyfikacji. 

 

 

W kolumnie 'Typ' jest wyświetlana wartość 'Ścieżka edukacyjna (wyższy poziom)', jeśli uczeń jest zarejestrowany do ścieżki edukacyjnej.

 

 

W kolumnie Typ termin „program edukacyjny” zostanie zastąpiony terminem „ścieżka edukacyjna”. Dzieje się to niezależnie od zaznaczenia pola wyboru Ścieżka edukacyjna. 

 

Termin ten jest widoczny w skrajnej prawej części raportu. 

1. Zostały dodane jeszcze dwie kolumny.

  Osadzona ścieżka: Te wiersze zawierają nazwę osadzonego programu edukacyjnego. 
 

2. Ta kolumna jest wyświetlana po kolumnie Typ.

   
  Identyfikator osadzonej ścieżki: Te wiersze zawierają identyfikatory osadzonego programu edukacyjnego.Ta kolumna będzie widoczna na prawo od kolumny identyfikatora osadzonego kursu.
  Uwaga: Kolumna Identyfikator osadzonego kursu jest wyświetlana niezależnie od stanu pola wyboru Ścieżka edukacyjna. 

 

Transkrypt ucznia dla uczniów

 

 

Podobnie jak wyżej. 

 

 

Działa podobnie jak wyżej, ale transkrypt ucznia nie zawiera kolumny Typ. 

 

 

Nie dotyczy

 

 

Raport na temat szkoleń

 

 

Podobnie jak wyżej.  

 

 

Istnieją trzy nowe kolumny.

 

 

W kolumnie Typ termin „program edukacyjny” zostanie zastąpiony terminem „ścieżka edukacyjna”. Dzieje się to niezależnie od zaznaczenia pola wyboru Ścieżka edukacyjna. 

 

Osadzona ścieżka: Te wiersze zawierają nazwę osadzonego programu edukacyjnego. 
Identyfikator osadzonej ścieżki: Te wiersze zawierają identyfikatory osadzonego programu edukacyjnego.
Język osadzonej ścieżki: Te wiersze zawierają język utworzenia programu edukacyjnego. 
 

W kolumnie 'Typ' jest wyświetlana wartość 'Ścieżka edukacyjna (wyższy poziom)', jeśli uczeń jest zarejestrowany do ścieżki edukacyjnej. 

 

Ścieżka audytu zawartości 

 

 

Kolumna „Ścieżka edukacyjna” jest wyświetlany w przypadku programów edukacyjnych niezależnie od tej flagi.

 

 

Kolumna Ścieżka edukacyjna (wyższy poziom) jest wyświetlana niezależnie od tego, czy system wspomina o ulepszonych ścieżkach edukacyjnych. 

 

 

N/A 

 

Dane/szczegóły rejestracji w przypadku niezarejestrowanych uczniów

Użytkownicy często muszą sprawdzić daty rejestracji i wyrejestrowania na potrzeby kontroli, na przykład w związku ze szkoleniami wymaganymi na podstawie przepisów.

W tej wersji kolumny Data rejestracji i Data wyrejestrowania są oddzielne, co poprawia czytelność informacji o rejestracji.

Wprowadzono nową kolumnę „Data wyrejestrowania (strefa czasowa UTC)” w skrajnej prawej części raportu o transkrypcie. Zawiera ona datę wyrejestrowania, jeśli wyrejestrowano ucznia. 

Od tej wersji platforma będzie rejestrować datę zarejestrowania nawet po wyrejestrowaniu.Dzięki temu wszystkie daty rejestracji i wyrejestrowania pozostaną dostępne po wyrejestrowaniu uczniów. W przypadku wcześniejszego wyrejestrowania data w kolumnie rejestracji pozostanie pusta. 

Raport Transkrypt ucznia zawiera obie kolumny.

Informacje o strefie czasowej w wiadomościach e-mail

W przypomnieniu e-mail wysyłanym do uczniów jest podawana tylko data i godzina. Od tej aktualizacji usługi Learning Manager jest dodatkowo podawana strefa czasowa.Sama funkcja nie uległa zmianie. Aby poprawić czytelność informacji, data i godzina są uzupełniane o wskazanie strefy czasowej. 

Oczekiwane zmiany łączników

Związane z funkcją ścieżek edukacyjnych

Raporty eksportowane przez łączniki ulegną zmianie. Zmiany nie zostaną wprowadzone od razu po wydaniu. Istniejące połączenia powinny nadal działać po wydaniu tej wersji. W tej wiadomości e-mail dodaliśmy oddzielną migawkę z tabelą zmian, jakie zostaną wprowadzone w łącznikach zależnie od tego, czy funkcja Ścieżka edukacyjna zostanie włączona czy wyłączona. Niektóre zmiany zostaną wprowadzone 30 dni po wydaniu. Wyjaśniono to na migawce. W wiadomości e-mail otrzymanej od zespołu CSM znajdziesz migawkę „Załącznik 1”. 

Dodanie kolumny Data wyrejestrowania

Raport Transkrypt ucznia zawiera nową kolumnę „Data wyrejestrowania (strefa czasowa UTC)” w skrajnej prawej części. Zostanie ona dodana po utworzeniu nowych połączeń:

 • Łącznik Salesforce

 • Power BI (eksportowanie transkryptu ucznia i raportów ujednoliconych)

 • Łącznik Marketo

Dodanie informacji o języku

Do raportu o szkoleniach dodano dwie kolumny: Język szkolenia i Język szkolenia podrzędnego.Zostanie on dodany tylko w przypadku ustanowienia nowego połączenia Power BI (raport ujednolicony).

 

Ogłoszenia wideo w scenariuszu bezklientowym

Ulegną zmianie atrybuty wymagane do odtwarzania ogłoszenia wideo w bezklientowym interfejsie użytkownika. 

Jeśli użytkownicy wyświetlają ogłoszenia wideo we własnym interfejsie bezklientowym, należy przekazać dodatkowe atrybuty w celu pobierania ogłoszeń wideo. 

Ta zmiana zostanie wdrożona 30 dni po wydaniu nowej wersji.Dzięki temu nie wpłynie ona od razu na uczniów. Klienci powinni wprowadzić poniższe zmiany w ciągu 30 dni od wydania tej wersji. 

Bieżące działanie systemu:

video_id = wideo do odtworzenia

Nowe działanie:

 • video_id = Wideo do odtworzenia.
 • asset_id: Wewnętrzny identyfikator zasobu uzyskany w interfejsie API.
 • asset_type: Typ zasobu.Prawidłowe wartości: resource (zasób), announcement (ogłoszenie), jobaid (materiały pomocnicze), wpis (wpis), comment (komentarz).
 • context: Wersja formalna lub nieformalna. Wersja jest nieformalna w przypadku wywołania z poziomu społeczności, a formalna w pozostałych sytuacjach.
 • auth_token: Token OAuth klienta.

Zmiana tekstu dotyczącego logowania zewnętrznego

Na stronie logowania ucznia tekst Logowanie partnera dla został zmieniony na Logowanie dla.

Zmiany okna dialogowego Transkrypty uczniów

W oknie dialogowym Transkrypty uczniów został zmieniony interfejs menu rozwijanych.Zamiast pól wyboru są teraz dostępne znaczniki. Ten składnik jest elementem ułatwień dostępu do interfejsu. Sama funkcja Transkrypt ucznia działa bez zmian.

 • Pole Wyszukiwanie nie jest już dostępne dla filtrów. Opcje są wyświetlane w porządku alfabetycznym, co ułatwia ich znajdowanie.

 • Poprawiono ułatwienia dostępu okna dialogowego Transkrypty uczniów tak, aby było zgodne z amerykańskimi przepisami Section 508.

Uwagi na temat wersji

Informacje o bieżącej wersji usługi Learning Manager (internetowej i na urządzenia) oraz wcześniejszych wersjach znajdziesz w artykule Uwagi na temat wersji.

Poprawki błędów

Informacje o błędach usuniętych w tej aktualizacji znajdziesz na liście usuniętych błędów.

Wymagania systemowe

Wcześniejsze wersje usługi Learning Manager

Masz pytanie lub pomysł?

Zapytaj społeczność

Jeśli masz pytania lub chcesz podzielić się pomysłami, dołącz do społeczności usługi Adobe Learning Manager. Zachęcamy do przekazywania opinii. Chętnie odpowiemy na pytania.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?