Podręcznik użytkownika Anuluj

Adobe Learning Manager | Aktualizacje produktu | Informacje o wersji

 1. Podręcznik użytkownika usługi Learning Manager
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Learning Manager
  4. Pakiet witryny odniesienia usługi Adobe Learning Manager (ALM) dla programu AEM Sites
  5. Aplikacja Adobe Learning Manager dla usługi Microsoft Teams
  6. Zgodność usługi Learning Manager z dyrektywą RODO
  7. Ułatwienia dostępu w usłudze Learning Manager
  8. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczynanie pracy jako instruktor w usłudze Learning Manager
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Rynek zawartości
  6. Raporty
  7. Ścieżki edukacyjne
  8. Plany edukacyjne
  9. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Learning Manager
  10. Materiały pomocnicze
  11. Certyfikacje
  12. Katalogi
  13. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  14. Logowanie w imieniu ucznia lub przełożonego
  15. Wiele metod logowania jednokrotnego
  16. Konta partnerskie
  17. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  18. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  19. Gamifikacja
  20. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  21. Odznaki
  22. Motywy kolorystyczne
  23. Transkrypty ucznia
  24. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  25. Odtwarzacz Fluidic
  26. Komunikaty
  27. Szablony wiadomości e-mail
  28. Integracja Adobe Connect
  29. Ustawienia
  30. Powiadomienia
  31. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  32. Pierwsze kroki w roli Administratora
  33. Czyszczenie danych użytkowników
  34. Znaczniki
  35. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  36. Role niestandardowe
  37. Etykiety katalogu
  38. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
  39. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  40. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  41. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki usługi Learning Manager
  3. Integracja usługi Learning Manager z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Learning Manager
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w usłudze Learning Manager
  19. Program Adobe Learning Manager
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Learning Manager
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Learning Manager
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Learning Manager wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Learning Manager
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Learning Manager
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Learning Manager
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu
  22. Brak przycisków opcji
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Learning Manager

Najnowsza aktualizacja

Aktualizacja 95: Adobe Learning Manager z listopada 2023 r.

Data wydania: 18 listopada 2023 r.

Nowości w tej wersji

Więcej informacji znajdziesz w artykule Nowości w usłudze Adobe Learning Manager.

Aktualizacja 94

Data wydania: 23 sierpnia 2023 r.

Nowości w tej aktualizacji

 • Aby zmienić jakość wideo, wybierz ikonę koła zębatego odtwarzacza.
 • Możesz zmieniać jakość i szybkość wideo w mediach społecznościowych.

Aktualizacja 93: Adobe Learning Manager z lipca 2023 r.

Data wydania: 10 lipca 2023 r.

Nowości w tej wersji

ULEPSZENIA POLECANYCH

W usłudze Adobe Learning Manager wprowadzono nowy, przeprojektowany system polecania kursów. Ta funkcja polecania oparta na algorytmach sztucznej inteligencji uwzględnia zainteresowania użytkowników, takie jak produkty, role i poziomy, w celu dostarczania spersonalizowanych rekomendacji dotyczących zawartości.

REJESTRACJA WIELOKROTNA

W tej wersji aplikacji Adobe Learning Manager wprowadzamy rejestrację wielokrotną dla uczniów, która umożliwia im rejestrację w więcej niż jednym wystąpieniu kursu w tym samym lub w różnych okresach. 

WYCOFANIE ŁĄCZNIKA EXAVAULT

W tej wersji aplikacji Adobe Learning Manager zostanie wprowadzony nowy łącznik, w którym będzie używany protokół SFTP rodziny AWS Transfer. 

Więcej informacji można znaleźć w artykule Nowości w wersji usługi Adobe Learning Manager z lipca 2023 r.

Aktualizacja 92

Data wydania: 23 czerwca 2023 r.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

 • Po ukończeniu modułu interfejs API oceny nie jest wyzwalany automatycznie, co powoduje, że zielony znacznik wyboru nie jest wyświetlany w interfejsie użytkownika, choć byłoby to oczekiwane.
 • Po ukończeniu kilku modułów w ścieżce edukacyjnej lub certyfikacji zielony znacznik oznaczający pomyślne ukończenie nie jest wyświetlany zgodnie z oczekiwaniami.
 • Usługa Adobe Learning Manager nie uruchamia się zgodnie z oczekiwaniami po przesłaniu pliku CSV użytkownika z nieprawidłowymi polami.
 • W oknie podręcznym ostrzeżenia na temat kontaktu z administratorem są również wyświetlane inne adresy e-mail.
 • W odpowiedzi nie są wyświetlane wszystkie odznaki zdobyte przez ucznia.
 • Podczas rejestracji użytkownika musi zostać zaakceptowana nazwa użytkownika zawierająca frazę „ ”.

Odtwarzacz

 • Dodaj menu, aby wybrać rozdzielczość ekranu podczas odtwarzania wideo.

Aktualizacja 91

Data wydania: 1 czerwca 2023 r.

Łączniki

Zmiana ciągu

 • Zmieniliśmy nazwę ciągu Oceń to szkolenie na Oceń ten kurs, Oceń tę ścieżkę edukacyjną lub Oceń tę certyfikację zależnie od szkolenia używanego przez ucznia. W zależności od rodzaju szkolenia uczeń widzi odpowiedni ciąg.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

 • W opisie aplikacji mobilnej Adobe Learning Manager w sklepie Play znajduje się błędna informacja, że uczeń może wziąć udział w kursie offline.
 • Wystąpiły problemy podczas migracji zawartości (module_version.csv i course_module.csv) z serwisu LinkedIn do usługi Adobe Learning Manager.
 • Jeśli konto jest w stanie nieaktywnym i zostało utworzone ponad trzy lata temu, wszyscy użytkownicy konta są usuwani ze względu na zasady RODO niezależnie od ich stanu.
 • Gdy w aplikacji instruktora limit listy oczekujących zostanie ustawiony na zero w sesji i sesja zostanie zapisana, interfejs użytkownika nieprawidłowo wyświetli komunikat „Nie dotyczy” zamiast zera.
 • Podczas generowania transkryptów ucznia dla łącznika Power BI kolumna Czas trwania szkolenia lub modułu (w minutach) zawiera wartości null dla niektórych modułów typu klasa lub klasa wirtualna.
 • Po oznaczeniu kursu jako ukończonego dla uczniów w elemencie lub wielu elementach wszyscy uczniowie w kursie zostają oznaczeni jako osoby, które ukończyły kurs — nie tylko uczniowie w bieżących elementach.

Aktualizacja 90

Data wydania: 4 kwietnia 2023 r.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

 • Logowanie SAML kończy się niepowodzeniem, jeśli adres URL logowania jednokrotnego zawiera identyfikator entity_id.

Aktualizacja 89 — Adobe Learning Manager z marca 2023 r.

Data wydania: 1 kwietnia 2023 r.

Nowości w tej aktualizacji

 • Poprawki funkcjonalności szkoleń prowadzonych przez instruktora: Wprowadzono szereg poprawek sposobu obsługi szkoleń prowadzonych przez instruktora. Do najważniejszych należą możliwość filtrowania sesji klas wg lokalizacji, możliwość przełączania wystąpień z zachowaniem postępów, nowy Asystent planowania, który ułatwia obsługę konfliktów rezerwacji instruktorów i klas, możliwość przypisywania umiejętności do instruktorów, a także możliwość wybierania instruktorów na podstawie ich umiejętności.

 • Ulepszenia listy kontrolnej obserwacji: Autorzy mogą teraz wybrać przełożonego i przełożonego sklepu jako obserwatora list kontrolnych. Przełożeni mogą wyświetlać i uzupełniać listy kontrolne w interfejsie przełożonego bez konieczności przełączania się na rolę instruktora. Do przełożonych, do których są przypisywane listy kontrolne, są wysyłane stosowne powiadomienia.

 • Skanowanie kodów QR usługi Learning Manager przy użyciu dowolnych aplikacji i aparatów na smartfonach: Uczniowie mogą teraz skanować kody QR wygenerowane przez usługę Learning Manager (do rejestracji, ukończenia kursu oraz innych operacji), używając dowolnej aplikacji do skanowania kodów QR oraz aparatu smartfona.

 • Ulepszenia dotyczące raportów: Wprowadzono nowe raporty dotyczące zajętości instruktorów, ponownych odwiedzin szkoleń oraz materiałów pomocniczych, a także inne ulepszenia raportów.

 • Obsługa sesji hybrydowych: Usługa Adobe Learning Manager umożliwia teraz tworzenie hybrydowych sesji szkoleń prowadzonych przez instruktora. Wirtualne sesje szkoleń prowadzonych przez instruktora można tworzyć z opcjonalnymi informacjami o lokalizacji, co pozwala uczniom wziąć udział w sesji na miejscu, jeśli jest ona dostępna.

 • Skuteczniejsze śledzenie postępów szkoleń prowadzonych przez instruktora w klasach i wirtualnie: Moduły szkoleń prowadzonych przez instruktora mogą teraz zgłaszać stan testu ucznia (zdany/niezdany) oraz frekwencję. Dzięki temu postępy uczniów można określać zarówno wg obecności, jak i wyników testów.

 • Aplikacja Adobe Learning Manager dla usługi Microsoft Teams: Nowa aplikacja Adobe Learning Manager dla usługi Microsoft Teams pozwala pracować efektywniej i ułatwia obsługę nauki społecznościowej. Uczniowie mają dostęp do zawartości szkoleniowej na platformie Microsoft Teams bez potrzeby przełączania się do przeglądarki. Aby skorzystać z wersji beta aplikacji Adobe Learning Manager dla usługi MS Teams, skontaktuj się z administratorem.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Nowości w usłudze Adobe Learning Manager.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

Kurs

 • Autor niestandardowy nie może wyświetlić podglądu modułu, gdy kurs jest w stanie „w budowie”. W odpowiedzi jest wyświetlany komunikat o błędzie 404.
 • Tytuł kursu na stronie kursu/dodawania w aplikacji autora wychodzi poza pole, gdy przekracza pewną liczbę znaków.

Autor

 • W aplikacji autora długi tytuł kursu może wykroczyć poza zakres strony podczas tworzenia kursu.
 • Czasami kurs jest dodawany pomimo tego, że nie wybrano autora.

Raporty w interfejsie

 • Dymki podpowiedzi są wyświetlane prawidłowo, gdy jest używany angielski język interfejsu, ale w przypadku innych języków jest generowany błąd konsoli.
 • Zmieniono określenie „Obowiązkowe” na „Wymagane” w interfejsie ucznia.

Aplikacja instruktora

 • Format godziny w aplikacji instruktora nie jest zgodny z formatem w innych aplikacjach.

Społeczność

 • W przypadku niektórych wpisów po ich opublikowaniu tablica społecznościowa nie jest otwierana w oczekiwany sposób.

Administracja

 • Użytkownik z rolą niestandardową nie może pobierać zasobów po wyświetleniu podglądu kursu.

Szablony wiadomości e-mail

 • Gdy uczeń wyrejestruje się z programu edukacyjnego zawierającego kurs w klasie lub klasie wirtualnej, nie otrzyma powiadomienia e-mail o anulowaniu.

Materiały pomocnicze

 • Nazwa kursu nie jest widoczna w widżecie materiałów pomocniczych.

Publikowanie

 • Opis modułu dodany w usłudze Adobe Captivate nie jest widoczny po jego opublikowaniu w usłudze ALM.

Aktywne pola

 • Przetwarzanie pliku CSV z dużą liczbą rekordów trwa bardzo długo. Jeśli podczas logowania użytkownik wprowadzi wartość jednego z atrybutów, może powstać nowa grupa użytkowników, co może spowodować błędy w pliku CSV. Aby rozwiązać ten problem, po rozpoczęciu importowania pliku CSV jest wyłączany komunikat podręczny dotyczący atrybutu aktywnych, a po zakończeniu przesyłania pliku CSV jest on ponownie włączany.
 • Jeśli kolumna w pliku CSV użytkowników ma taką samą nazwę jak aktywne pole użytkowników zewnętrznych, przesyłanie pliku CSV nie powiedzie się.

Poprawki związane z interfejsami API

 • W odpowiedzi metody learningObjects brakuje atrybutu bookmark.
 • Podczas generowania tokenów odświeżania OAuth dla usuniętych użytkowników jest tworzony wpis dostępu.
 • Interfejs API elementu edukacyjnego zwraca nieprawidłowy element loFormat, ponieważ do obliczenia typu kursu uwzględniono moduły przygotowawcze wraz z zawartością podstawową.

Znane problemy w tej aktualizacji

 • Przycisk Udostępnij w katalogu ucznia nie działa zgodnie z oczekiwaniami w przeglądarce Safari oraz aplikacji MS Teams na urządzenia mobilne i tablety iPad.
 • Powiadomienia nie są wyświetlane na karcie Aktywności po usunięciu aplikacji z innych urządzeń.
 • Nic się nie dzieje po kliknięciu powiadomień na karcie Aktywności w aplikacji na telefonie iPhone 14.
 • W aplikacji MS Teams powiadomienia usługi Learning Manager (o ukończeniu, zarejestrowaniu, terminie i przekroczeniu terminu) nie zawierają stanu ani nazwy kursu na karcie Aktywności.
 • Gdy administrator integracji odmawia zatwierdzenia aplikacji MS Teams, jest wyświetlana zawartość XML w oknie podręcznym.
 • Język interfejsu użytkownika aplikacji Adobe Learning Manager w usłudze MS Teams nie zawsze zmienia się zgodnie z oczekiwaniami po zmianie języka.
 • Nie można korzystać z pierwszego powiadomienia, gdy punkt skupienia znajduje się w ramce Iframe (karty Strona główna i Katalog).

Ograniczenia aplikacji mobilnej Adobe Learning Manager

 • Wyświetlanie zawartości offline.
 • Widok siatki/listy na stronie Katalog/Moja edukacja.
 • Wielokrotne próby wzięcia udziału w kursie.
 • Ostateczny termin rejestracji na karcie kursu.
 • Na urządzeniach z systemem iOS powiadomienia push nie są wyświetlane, gdy aplikacja znajduje się na pierwszym planie.
 • Łącza bezpośrednie w powiadomieniach push nie przekierowują do strony docelowej.
 • Kliknięcie przycisku Zarejestruj zainteresowanie spowoduje przekierowanie do Internetu.
 • Podczas odpowiadania lub komentowania w nauce społecznościowej nie można dołączyć pliku.
 • Nie można logować się do usługi LinkedIn Learning.

Aktualizacja 88

Data wydania: 7 marca 2023 r.

Ulepszenia wydajności w tej wersji

 • Podczas zbiorczego rejestrowania uczniów nie są generowane pliki dziennika dla poszczególnych uczniów.
 • Zoptymalizowaliśmy przetwarzanie planów edukacyjnych dla dużych kont. Pozwala to uniknąć problemów z wyszukiwaniem i opóźnień.

Aktualizacja 87

Data wydania: 1 marca 2023 r.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

 • Uczeń nie otrzymuje powiadomienia e-mail o anulowaniu sesji po usunięciu modułu klasy / klasy wirtualnej z kursu, do którego go zarejestrowano.
 • Zmieniono typ metody GetNotificationData z GET na POST. Pierwotna implementacja generowała błąd IllegalArgumentException: Request header is too large, który uniemożliwiał generowanie powiadomień.

Aktualizacja 86

Data wydania: 17 lutego 2023 r.

Błędy usunięte w tym wydaniu:

 • W aplikacji ucznia wyszukiwanie użytkowników i grup użytkowników nie działało ze względu na problemy z ustawieniami regionalnymi.

Aktualizacja 85

Data wydania: 13 lutego 2023 r.

Zmiany w tej aktualizacji

 • Dodano obsługę czteroliterowych kodów języków podczas filtrowania w interfejsie GET learningmanagerapi/v2/learningObjects.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

 • W przypadku niektórych ustawień regionalnych wyszukiwanie zwracało nieprawidłowe wyniki.
 • Metadane kursu były zastępowane, gdy kurs miał więcej niż jeden wariant tych samych ustawień regionalnych.

Aktualizacja 84

Data wydania: 2 lutego 2023 r

ZMIANY W TEJ AKTUALIZACJI

Raport na temat materiałów pomocniczych

Ta aktualizacja zawiera nowy raport na temat materiałów pomocniczych, który zawiera wszystkie materiały pomocnicze związane z kontem. Więcej informacji znajdziesz w artykule Raport na temat materiałów pomocniczych.

Kontrola wersji

Dodaliśmy funkcję kontroli wersji zasobów. Jest ona dostępna podczas dodawania zasobów w ramach tworzenia kursu.

Raport na temat prób

Jest dostępny raport obejmujący wszystkie próby i ponowne wizyty ucznia we wszystkich szkoleniach.

Interfejs API resetowania modułów

Administrator może teraz zresetować moduł przy użyciu specjalnego interfejsu API. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dokumentacja interfejsu API usługi Adobe Learning Manager.

Szablon wiadomości e-mail

Do niektórych szablonów wiadomości e-mail można teraz dodawać wymagania.

Inne zmiany

 • Jako wymaganie można dodać kurs zatwierdzony przez przełożonego.
 • Odświeżanie interfejsu podsumowania edukacji jest teraz szybsze.
 • Przed wysłaniem raportu na temat odrzuceń są teraz weryfikowane identyfikatory adresów e-mail i kont.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

 • Na stronie przeglądu kursu imię i nazwisko autora było wyświetlane dwa razy.
 • Hiperłącze do strony tworzenia konta generowało błąd 404.
 • Czeska wersja językowa nie była prawidłowo odzwierciedlana w ustawieniach odtwarzacza.
 • Czasami umiejętności były wyświetlane jako niezdefiniowane, gdy były w toku i nie były rozpoczęte przez uczniów.
 • Czas spędzony w ciągu wielu dni był wyświetlany inaczej w raportach na temat transkryptów ucznia i rejestracji.
 • Przycisk Wstecz nie działał w przypadku profilów administratora i przełożonego odpowiednio na zakładce Kurs > Wynik testu L2 > Wg pytania oraz Frekwencja i wyniki.
 • W przypadku niektórych ustawień regionalnych brakowało części zawartości szablonu wiadomości e-mail, a tłumaczenie szablonu było niespójne.

Aktualizacja 83

Data wydania: 18 stycznia 2023 r.

Zmiany w tej aktualizacji

Nowa kolumna

Dodano nową kolumnę unenrollmentAllowed do pliku course.xlsx. Pobierz plik z tego podręcznika.

Łącznik LinkedIn Learning

W przypadku łącznika LinkedIn Learning dodano nowe pole wyboru „Uczeń może się wyrejestrować” na stronie Filtry. Więcej informacji znajdziesz w artykule Łącznik LinkedIn Learning.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

 • Gdy kursor wskazuje wykres słupkowy, jest prawidłowo wyświetlana podpowiedź w interfejsie.
 • W obszarze Raporty w polu Aktywność użytkowników raport Czas spędzony na nauce zawiera nieprawidłowe dane dzienne/miesięczne.
 • Czasami wykres wyników testu zawiera nieprawidłowe wartości.
 • Jeśli kurs ma zawartość SCORM i ustawiono wiele prób, to gdy uczeń próbuje skorzystać z kursu, przycisk Odwiedź ponownie jest wyłączony.
 • Czasami po zarejestrowaniu ucznia do kursu i pobraniu dziennika kontroli przez e-mail wiadomość jest dostarczana, ale nie występuje w dzienniku.
 • Zaproszenie dla instruktora w kalendarzu musi w temacie zawierać tekst instructor.
 • Ikona karty szkoleniowej nie jest wyświetlana wśród polecanych powiązanych kursów i kart ścieżek edukacyjnych znajdujących się na stronie przeglądu kursu.
 • W ustawieniach strony głównej ucznia dodano sekcję Zapisane przeze mnie.
 • W przypadku niektórych kont użytkownicy są proszeni o zalogowanie przy użyciu logowania jednokrotnego, gdy jest wymagane konto Adobe ID.
 • W strefach czasowych, gdzie obowiązują czasy letni i zimowy, wartość pola start_time jest obliczana na podstawie lokalnej różnicy czasu, a nie wg faktycznej daty i godziny rozpoczęcia. Powoduje to, że zaproszenia mogą mieć nieprawidłowe czasy.
 • Po certyfikacji w bazie danych jest tworzona wewnętrzna kopia kursów źródłowych. Takie kursy są następnie dostępne do wyszukania, co nie jest oczekiwanym zachowaniem.
 • W przypadku niepowodzenia przesłania pliku CSV nie jest wysyłane powiadomienie e-mail.
 • Jeśli nazwy aktywnych pól są długie, znikają po przeciągnięciu i upuszczeniu. Następnie przycisk Zapisz przestaje działać zgodnie z oczekiwaniami.
 • Raport z sesji nie jest eksportowany ze strony frekwencji i ocen kursu, jeśli pierwszy użytkownik w raporcie ma rekord w tabeli ocen aktywności z komentarzem ustawionym na null.
 • Gdy odznaki są pobierane przy użyciu konta administratora, listę można posortować zgodnie z oczekiwaniami. Wykonanie tej samej operacji z poziomu konta uczeń nie powoduje sortowania wyników.
 • W przypadku wybrania kursu z wyników wyszukiwania, a następnie podjęcia próby powrotu do tych wyników przy użyciu przycisku Wstecz, wyniki znikają.
 • Nie wszyscy użytkownicy są dodawani do grupy użytkowników jako instruktorzy w ramach sesji.
 • Jeśli szablon zawiera wiele szablonów użytkowników, jego temat jest zastępowany innymi wartościami.

Aktualizacja 82

Data wydania: 15 grudnia 2022 r.

 • Interfejs API GET dotyczący elementów edukacyjnych zawiera teraz informacje o cenach, jeśli są dostępne.
 • Do raportów Transkrypt ucznia dodano nową kolumnę Ukończono do. Ułatwia to administratorom identyfikowanie źródeł ukończenia elementów edukacyjnych.
 • Dodaliśmy nowy moduł ILT, który pozwala rejestrować stan zdane/niezdane oraz frekwencję ucznia. Instruktorzy mogą oznaczyć obecność ucznia oraz wskazać, czy zdał lub nie zdał.
 • Administrator może wymagać, aby uczniowie ukończyli i zdali moduł lub kurs, zanim przystąpią do kolejnego. Dotyczy to kursów wymaganych i uporządkowanych, a także ścieżek edukacyjnych. 

Poprawki błędów

 • Występowały problemy z językiem indonezyjskim w immersyjnych interfejsach mobilnych (pasek boczny i stopka).
 • Poprawiono wyświetlanie podglądu modułów w widoku immersyjnym.
 • Wyszukiwanie kursu wśród administratorów i autorów generuje wyniki z innymi ustawieniami regionalnymi niż przy wpisywaniu.
 • Zmiany szablonów powitalnych wiadomości e-mail nie były zapisywane po edycji.
 • Użytkownicy mający adresy e-mail inne niż identyfikatory Adobe ID nie mogli zalogować się w aplikacji mobilnej. 
 • Użytkownicy byli nieprawidłowo identyfikowani podczas dołączania do sesji klas wirtualnych Zoom / BJ.

Aktualizacja 81 — Adobe Learning Manager z listopada 2022 r.

Data wydania: 5 listopada 2022 r.

Uwaga: Od tej wersji usługi Adobe Learning Manager użytkownicy z nieaktywnymi kontami nie mają dostępu do swoich kont za pośrednictwem domen podrzędnych.Konta są dostępne za pośrednictwem ich identyfikatorów, a także przez otwarcie strony acapindex.html i wprowadzenie identyfikatora e-mail.

Nowości w tej wersji

Wersja Adobe Learning Manager z listopada 2022 r. zawiera następujące funkcje:

 • Konfiguracja wielu metod logowania jednokrotnego
 • Dostęp do funkcji bez logowania
 • Ulepszenia strony przeglądu szkoleń
 • Dostosowywanie odtwarzacza
 • Logowanie w imieniu ucznia lub przełożonego
 • I nie tylko

Więcej informacji: Nowości w wersji usługi Adobe Learning Manager z listopada 2020 roku.

Uwaga: W wyniku wprowadzenia wersji usługi Adobe Learning Manager z z listopada 2022 r., w Zoom nastąpi rezygnacja z uwierzytelniania JWT do czerwca 2023 roku. Łącznik Zoom oparty na standardzie JWT będzie działać do tego czasu, ale zalecamy użytkownikom utworzenie aplikacji OAuth typu serwer-serwer, aby zastąpić tę funkcję na swoich kontach. Wszystkie nowe połączenia będą domyślnie miały włączone uwierzytelnianie OAuth dla usługi Zoom.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

 • Gdy uczeń korzystający ze strony mobilnej próbuje uzyskać dostęp do programu edukacyjnego zawierającego ponad 10 kursów, jest wyświetlany komunikat o błędzie.
 • Jeśli dla kursu ustawiono wysyłanie przypomnienia n dni po przegapieniu terminu ostatecznego, wiadomość jest wysyłana po n dniach, ale podawana w niej liczba dni po terminie wynosi n–1.
 • Wideo nie jest ładowane w odtwarzaczu, jeśli włączono informacje zwrotne L1 dla kursu w aplikacji ucznia, a użytkownik ma tylko rolę ucznia.
 • Przypomnienie e-mail o ukończeniu zawiera czas niezgodny ze strefą czasową użytkownika.
 • Transkrypty uczniów wygenerowane za pośrednictwem raportów w interfejsie nie uwzględniają filtrów — zawierają więcej informacji, niż trzeba.
 • Nie można zaznaczyć zawartości, jeśli nie dodano języka interfejsu jako języka tej zawartości.
 • Podczas samodzielnej rejestracji na kursu po raz drugi jest wyświetlany nieprawidłowy adres URL.
 • Gdy instruktor jest usuwany z wirtualnej klasy, nie otrzymuje żadnej wiadomości z powiadomieniem o anulowaniu sesji.
 • Tekst „minuta” na kafelku na stronie szkolenia ucznia nie jest w oczekiwany sposób przetłumaczony na język indonezyjski (bahasa Indonesia).
 • W interfejsie zgodności wyświetlane są niepoprawne dane dla niezgodnych uczniów.
 • Podczas dodawania raportu nie można wybierać kursów lub katalogów, w których do języka interfejsu nie został dodany język zawartości.
 • W tej wersji dodaliśmy dodaliśmy następujące języki zawartości:
  • Bułgarski
  • Flamandzki
  • Portugalski (Brazylia)

Znane problemy w tej aktualizacji

 • W niektórych przypadkach wykres z wynikami testu nie jest wyświetlany w oczekiwany sposób. Po zmianie rozmiaru wykresu na początku pojawia się puste miejsce. Dodatkowo nie wszystkie pytania są widoczne oraz sporadycznie pojawiają się nieprawidłowe dane.

Aktualizacja 80

Data wydania: 20 września 2022 r.

 • Usunięto problemy z logowaniem w aplikacji mobilnej w systemie iOS.
 • Rozwiązano problem z wiadomościami e-mail.
 • Instruktorzy byli nieprawidłowo powiadamiani jeszcze przed zgłoszeniami od uczniów.
 • Instruktor otrzymuje powiadomienie e-mail, nawet jeśli uczeń nie zakończył jeszcze aktywności.
 • Po utworzeniu sesji klasy wirtualnej w MS Teams lub Adobe Connect, instruktorzy nie otrzymują zaproszenia do sesji.
 • Nieprawidłowy stan w ścieżce edukacyjnej.
 • Zwiększenie wydajności aplikacji.

Aktualizacja 79

Data wydania: 18 sierpnia 2022 r.

 • Informacje o zaproszeniach w kalendarzu do sesji ILV/VILT działają teraz w kalendarzu Google.
 • Przełożony sklepu może teraz wyświetlać powiadomienia dla użytkowników nawet w przypadku usunięcia ich jako przełożonych osób.
 • Czasami rejestracja do kursu kończy się niepowodzeniem i jest wyświetlany komunikat o błędzie 500.
 • Czasami nie można zmienić wystąpienia kursu wirtualnego dla usługi Teams.
 • Administratorzy i instruktorzy mogą dodawać komentarze dla użytkowników, którzy nie wzięli udziału w sesjach ILT/VILT.
 • Poprawiono wydajność pobierania dużych raportów.
 • Gdy adres e-mail użytkownika jest zwracany jako nieprawidłowy, administrator jest o tym powiadamiany pocztą e-mail. Wiadomość ta zawiera łącze, którego kliknięcie powoduje pobranie arkusz CSV z listą użytkowników mających adresy e-mail zwrócone jako nieprawidłowe. Administrator może następnie podjąć niezbędne działania.
  • Wysyłana jest wiadomość e-mail w przypadku odrzuconych lub porzuconych wiadomości.
  • Raz dziennie wysyłana jest wiadomość e-mail do wszystkich administratorów dodanych do listy.
  • Łącze wygasa po siedmiu dniach.
 • Przy próbie integracji konta Adobe Connect zintegrowanego wcześniej z innym kontem w usłudze Learning Manager jest wyświetlany komunikat o błędzie

Aktualizacja 78

Data wydania: 4 sierpnia 2022 r.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

 • Jeśli kurs zawiera moduł z podglądem i przy użyciu interfejsu API zostaną z niego pobrane zasoby, odpowiedź nie będzie zawierała żadnych danych atrybutów location, contentZipUrl i contentStructureInfoUrl.
 • Wysłanie żądania xAPI z dokumentu Swagger generuje nieprawidłową odpowiedź, w której nazwą domeny jest „learningmanager”.
 • Odpowiedź interfejsu API /boards/{id}/posts zawiera pusty obiekt we właściwości „post.attributes.myPoll”.
 • W przypadku niektórych kursów i ścieżek edukacyjnych przycisk Dodaj do koszyka jest czasami wyłączony dla niezalogowanych użytkowników.
 • Na stronie marki jest używany nieprawidłowy adres URL domeny podrzędnej.

Aktualizacja 77 — Adobe Learning Manager z lipca 2022 r.

Data wydania: 23 lipca 2022 r.

Nowości w tej wersji

 • Zmiana nazwy Adobe Captivate Prime na Adobe Learning Manager
 • Wbudowana integracja z oprogramowaniem AEM Sites i Adobe Commerce
 • Łącznik Adobe Commerce
 • Łącznik dostępu do danych szkoleń
 • i nie tylko

Więcej informacji znajdziesz w artykule Nowości w usłudze Adobe Learning Manager.

Błędy poprawione w tej wersji

 • W przypadku utworzenia kursu w rozwiązaniu Adobe Connect jako modułu klasy wirtualnej, usunięcia łącznika i utworzenia kursu nie można dodać nowej sesji na stronie Wystąpienie ani dodać instruktorów do istniejącej sesji.
 • Gdy uczeń usuwa materiały pomocnicze i ponownie próbuje je otworzyć, jest wyświetlany nieprawidłowy komunikat o błędzie. Poprawiliśmy komunikat o błędzie, tak aby był bardziej intuicyjny.
 • Nowe kursu nie uznają kolejności w aplikacji Salesforce. W przypadku zmiany kolejności kursy przestają się wyświetlać w zamierzonej sekwencji.
 • Administrator niestandardowy ograniczył dostęp do pliku PDF zawierającego listę uczniów.
 • Czasami uczeń nie może zapisać raportu z interfejsu.
 • Poczta dotycząca subskrypcji interfejsów dla administratora niestandardowego nie zawiera adresu URL umożliwiającego pobranie transkryptów uczniów.
 • Nie można usunąć ustawień regionalnych z grupy zawartości, która należy już do kursu.
 • Czasami plan edukacyjny nie jest uruchamiany zgodnie z oczekiwaniami w określonym dniu.
 • Uczeń nie może opublikować informacji zwrotnych L1 po ukończeniu kursu, choć opcja informacji zwrotnych L1 jest włączona.
 • Próba oznaczenia kursu jako ukończonego przez ucznia kończy się niepowodzeniem. Stan nadal jest wyświetlany jako W toku.
 • Czasami raport Czas spędzony na naukę zawiera nieprawidłową datę w miesiącu.
 • Zmiana języka szablonu wiadomości Przed ostatecznym terminem na stronie Szablony wiadomości e-mail powoduje, że nie można edytować wczytanego szablonu.
 • Czasami nie można usunąć wyrejestrowanych użytkowników wewnętrznych.
 • Raport z rejestracji na kurs nie jest generowany, gdy identyfikator wystąpienia kursu ma wartość NULL.
 • Raport Przypisane i zdobyte umiejętności zawiera nieprawidłowe dane dla wybranej daty. Raport zawiera dane od początku do wybranej daty.
 • Interfejs API privateapi/account/{ID_konta}/bulkApi/moduleVersion nie aktualizuje szczegółów modułu.
 • Raport Statystyka kursu nieprawidłowo wyświetla dane usuniętych kursów.
 • Czasami otwarcie katalogu za pośrednictwem aplikacji ucznia powoduje błąd związany z uprawnieniami.
 • Kliknięcie aplikacji Learning Manager w systemie Salesforce powoduje miganie aplikacji.
 • Czasami podczas tworzenia kursu autor nie może dodać ani edytować adresu URL klasy wirtualnej.
 • Po wyjściu z kursu usługa nieprawidłowo wyświetla 100% postępu i ukończenie kursu.
 • Jeśli nazwa użytkownika zewnętrznego zawiera spacje na końcu, są tworzone dwie grupy użytkowników.
 • Czasami nie można oznaczyć ucznia jako certyfikowanego, nawet kiedy ukończy on certyfikację.
 • Czasami raport Czas spędzony na naukę zawiera nieprawidłową datę w miesiącu.
 • Zmiana języka szablonu wiadomości Przed ostatecznym terminem na stronie Szablony wiadomości e-mail powoduje, że nie można edytować wczytanego szablonu.
 • Czasami nie można usunąć wyrejestrowanych użytkowników wewnętrznych.
 • Uczeń może kliknąć adres URL klasy wirtualnej, nawet jeśli nie ukończył obowiązkowych modułów wstępnych.
 • Występował problem z migracją kursów LinkedIn Learning ze znacznikami LinkedIn Learning, przez który odtwarzacz wyświetlał czarny ekran.
 • Jeśli istnieje podtyp modułu aktywności i użytkownik próbuje zmienić go na inny podtyp, powoduje to problemy z tym modułem.
 • Gdy grupa użytkowników jest dodawana do sesji, zaproszenia do kalendarza nie są wysyłane do użytkowników będących instruktorami.
 • Raport na temat szkoleń nieprawidłowo oblicza czas trwania wszystkich wersji modułu, zamiast najnowszej.

Aktualizacja 76

Data wydania: 20 kwietnia 2022 r.

 • Poprawiono terminy stosowane w niektórych raportach interfejsów produktu.
 • Podwójny ukośnik „//” w adresie URL punkt końcowego powodował błędy sprawdzania poprawności.
 • Po odświeżeniu strony pola odsetka ukończenia i ostatnich wyświetleń zawierały nieprawidłowe informacje.
 • Wprowadziliśmy zmiany sposobu obliczania certyfikatów i planów edukacyjnych.
 • Administrator niestandardowy mógł dodać wszystkich użytkowników jako instruktorów, nawet jeśli miał pozwolenie na dodanie tylko jednego użytkownika.
 • W pliku PDF odznaki była wyświetlana nieprawidłowa data ukończenia.

Aktualizacja 75

Data wydania: 29 marca 2022 r.

 • W przypadku niektórych kont po skopiowaniu nieprzetworzonych danych CSV do lokalizacji FTP importowanie przez użytkownika nie działa zgodnie z oczekiwaniami i jest generowanych wiele powiadomień o błędach.
 • We wcześniejszych wersjach usługi Learning Manager skonfigurowanie łącznika Zoom wymagało skonfigurowania serwera FTP ExaVault na potrzeby kopiowania pliku CSV. W tej wersji łącznik FTP nie będzie już potrzebny do obsługi pliku CSV, dlatego nie będzie konieczne skonfigurowanie serwera FTP.

Aktualizacja 74: Wystąpienie usługi Learning Manager na serwerach AWS w Indiach

Data wydania: 15 lutego 2022 r.

Przegląd

Uruchomimy wystąpienie usługi Learning Manager na serwerach AWS w Mumbaju (ap-south-1).Informacje umożliwiające identyfikację i rejestry edukacji klientów korzystających z tego wystąpienia będą przechowywane tylko w regionie indyjskim.

Co jest obsługiwane

Wystąpienie usługi Adobe Learning Manager w Indiach działa w taki sam sposób jak wystąpienia w regionach Unii Europejskiej i USA. Kilka funkcji nie jest obsługiwanych w wystąpieniu w Indiach: Należą do nich:

 • Płatność kartą kredytową przy zakupie miejsc
 • Katalog zawartości Creative Cloud
 • Aplikacja Slack
 • * Oczekujemy na certyfikat zgodności SOC2.

Najczęściej zadawane pytania

Czym się różni wystąpienie w Mumbaju od innych środowisk opartych wyłącznie na serwerach AWS?

Nie ma między nimi różnicy. Pod względem technicznym wystąpienie w Mumbaju działa tak samo jak wystąpienia na serwerach AWS w USA i Unii Europejskiej. To wystąpienie działa w Indiach, więc rejestry edukacji i dane użytkowników pozostają w Indiach. Wystąpienie w Indiach nie obsługuje następujących funkcji:

 • Płatność kartą kredytową przy zakupie miejsc
 • Katalog zawartości Creative Cloud
 • Aplikacja Slack
 • * Oczekujemy na certyfikat zgodności SOC2.

Czy to środowisko jest zgodne ze standardem CCF (Common Controls Framework)?

Tak. Nowe wystąpienie jest zgodne ze standardem CCF (Common Control Framework).

Aktualizacja 73

Data wydania: 05 lutego 2022 r

 • Szablon wiadomości e-mail są teraz dostępne w językach zawartości, takich jak węgierski i fiński.

Aktualizacja 72 — wersja usługi Learning Manager ze stycznia 2022 r.

Data wydania: 15 stycznia 2022 r.

Nowości i zmiany

 • Dodawanie lokalizacji klas
 • Zmiany gamifikacji
 • Łącznik Microsoft Teams
 • Zmiany interfejsu API
 • Zmiany rozbudowanych stron mobilnych
 • I nie tylko

Więcej informacji znajdziesz w artykule Nowości w wersji usługi Adobe Learning Manager ze stycznia 2022 r.

Błędy poprawione w tej wersji

Biblioteka zawartości

 • Wyszukiwanie plików zawartości w folderach prywatnych nie działało, gdy użytkownicy mieli niestandardowe uprawnienia/role. Ten problem został rozwiązany.

Kursy

 • Usunięcie kursu lub ścieżki edukacyjnej nie było możliwe, jeśli istniało wcześniejsze skojarzenie z planem edukacyjnym. Ten problem został rozwiązany. Użytkownicy mogą teraz usunąć kurs lub ścieżkę edukacyjną, nawet jeśli ten element nie jest skojarzony z planem edukacyjnym.
 • Jeśli podczas wyświetlania podglądu kursu lub ścieżki edukacyjnej nazwa pliku zasobu jest długa i nie zawiera spacji, nie jest prawidłowo zawijana i nachodzi na kolejny wiersz. Ten problem został rozwiązany.
 • W przypadku klas wirtualnych było wcześniej możliwie utworzenie modułu bez wybierania systemu obsługi konferencji klas wirtualnych, przez co adres URL wystąpienia klasy wirtualnej nie zawierał wymaganych informacji. Aby temu zapobiec, na etapie tworzenia modułu jest wyświetlany komunikat o błędzie. Usługa prosi o podanie systemu obsługi konferencji klas wirtualnych, co jest wymagane do zapisania modułu.
 • Strona listy oczekiwania zawierała w banerze mylący komunikat na temat zarejestrowanych użytkowników. Usunięto go.
 • W przypadku wsadowego wyrejestrowania z kursów nie było wyświetlane okno podręczne z prośbą o wprowadzenie identyfikatorów e-mail. Rozwiązano ten problem.
 • Funkcja wysyłania poczty e-mail do uczniów z poziomu zakładki frekwencji i ocen w aplikacjach administratora oraz instruktora nie wykluczała niezaznaczonych uczniów po wykonaniu operacji zaznaczenia wszystkich. Usługa Learning Manager wysyłała pocztę e-mail do wszystkich uczniów. Ten problem został rozwiązany.
 • Raport na temat rejestracji zawiera wpisy „Nie zaczęto” nawet w przypadku uczniów, którzy już ukończyli kurs.

Logowanie jednokrotne

 • Ekran konfiguracji logowania jednokrotnego nie działał, gdy identyfikator elementu zawiera spacje na początku lub na końcu. Takie identyfikatory są teraz prawidłowo obsługiwane.

Komunikaty

 • Gdy język interfejsu i zawartości administratora był ustawiony na niemiecki lub hiszpański, daty początkowe i końcowe komunikaty nie były zapisywane. Ten problem został rozwiązany.

Szablon wiadomości e-mail

 • W niektórych klientach poczty e-mail są blokowane zaproszenia do sesji, które obejmują wiele dni, jeśli zaproszenie nie zawiera prawidłowych informacji o dniach. Ten problem został rozwiązany.
 • Dla języka niemieckiego brakowało zmiennej „Nazwa miejsca” w szablonie wiadomości e-mail „Przypomnienie o nadchodzącej sesji”. Dodano tę pozycję.
 • Łącze umożliwiające utworzenie konta w ramach wiadomości powitalnej skierowanej do użytkowników nie uwzględniało ustawień regionalnych użytkownika. Ten problem został rozwiązany.

Przypomnienia e-mail

 • Gdy uczniowie byli zarejestrowani na szkolenie za pośrednictwem planu edukacyjnego, przypomnienia e-mail o ich ukończeniu były wysyłane wiele razy — zależnie od liczby operacji edycji daty ukończenia tego samego planu edukacyjnego. Ten problem został rozwiązany.

Użytkownik

 • Komunikat wyświetlany użytkownikom w przypadku nieaktywności/zawieszenia konta został poprawiony. Wskazuje teraz możliwość skontaktowania się z administratorem i poproszenia i przywrócenie konta.

Aktywności

 • Instruktor nie mógł wyświetlać zgłoszeń ucznia, jeśli nazwa ich pliku zawierała znak specjalny. Ten problem został rozwiązany.

Raport

 • Administrator nie mógł pobrać raportu dotyczącego rejestracji na kurs, jeśli zawierał on ucznia zarejestrowanego pośrednio przez elastyczną ścieżkę edukacyjną, który jeszcze nie wybrał wystąpienia kursu w ramach tej ścieżki. Ten problem został rozwiązany.
 • Zmiany kolejności raportów w interfejsie raportów dla roli administratora i przełożonego nie były zachowywane. Ten problem został rozwiązany.

Zawartość

 • Nagrania dźwiękowe w zawartości szkoleniowej nie były odtwarzane w ramach odsłuchu w trybie ucznia ze względu na zasady automatycznego odtwarzania obowiązujące dla przeglądarek. Ten problem został rozwiązany w obsługiwanych przeglądarkach oprócz przeglądarki Safari.

Gamifikacja

 • Jeśli ucznia zewnętrznego przekonwertowano na wewnętrznego w ramach tego samego konta, ta osoba nie mogła uzyskać dostępu do tablicy liderów gamifikacji w aplikacji ucznia. Ten problem został rozwiązany.

Odtwarzacz

 • Odtwarzacz nie wyświetlał komunikatu ostrzegawczego, gdy użytkownik próbował zmienić moduł w kursie uporządkowanym z modułami typu AICC. Ten problem został rozwiązany.
 • W przypadku niektórych uzyskanych kursów z modułami wideo na bezklientowej platformie edukacyjnej odtwarzanie przypadków nie działało u części użytkowników. Ten problem został rozwiązany.

Interfejs przełożonego

 • Przełożony nie mógł wyeksportować raportu dotyczącego jego zespołu z poziomu strony umiejętności zespołu w interfejsie przełożonego. Ten problem został rozwiązany.

Publikowanie

 • W europejskim wystąpieniu zawartości usługi Learning Manager, które było publikowane bezpośrednio w usłudze Adobe Learning Manager, były domyślnie używane niemieckie ustawienia regionalne. Ten problem został rozwiązany.

Interfejsy API

 • Do modelu materiałów pomocniczych dodano pole czasu trwania.
 • W interfejsach API polecania żądanie GET może czasami skutkować błędem 500.
 • Podczas migracji szkoleń przez usługę ExaVault, których tekst zawiera znaki spoza alfabetu angielskiego, te znaki mogły zostać zastąpione losowymi znakami. Ten problem został rozwiązany.

Lokalizacja

 • W aplikacjach administratora, autora i ucznia zawartość w języku niemieckim może czasami być nieprawidłowo wyświetlana.

Znane problemy w tej wersji

 • Podczas tworzenia wpisu na stronie Nauka społecznościowa nie można nagrać ani wysłać dźwięku po stuknięciu przycisku mikrofonu. To jest ograniczenie przeglądarki. 
 • Przeglądarka mogilna w systemie iOS nie obsługuje plików dźwiękowych H264 i WMA.
 • Jeśli uczeń ma adres e-mail oznaczony symbolem +, jego postępy nie są oznaczane. Dzieje się tak po wzięciu udziału w kursie klasy wirtualnej za pośrednictwem usługi Microsoft Teams.
 • W przeglądarce mobilnej Safari uczniowie nie mogą wysłać plików większych niż 200 MB za pośrednictwem funkcji Nauka społecznościowa. To jest ograniczenie przeglądarki.

Aktualizacja 71

Data wydania: 17 listopada 2021 r

Udostępnianie szkoleń przełożonym

Usługa Learning Manager zawiera interfejs zgodności dostępny dla wszystkich administratorów i przełożonych.Przełożonym umożliwia on śledzenie zgodności dotyczącej określonego szkolenia wśród członków ich zespołu.Administratorzy mogą zezwalać wszystkim przełożonym na dodawanie szkoleń związanych ze zgodnością i śledzenie ich w interfejsach przełożonych. 

Usługa Learning Manager zawiera obieg pracy Udostępnij przełożonym, za pomocą którego administratorzy mogą udostępniać szkolenia przełożonym do umieszczania w ich interfejsach zgodności.Dzięki temu przełożeni nie muszą nic robić, aby od razu rozpocząć śledzenie zgodności.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Udostępnianie szkoleń przełożonym.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

 • Jeśli istnieją dwa konta, ulepszona funkcja Ścieżka edukacyjna jest wyłączona i udostępniono katalog z jednego konta dla drugiego, ścieżka edukacyjna na drugim koncie zawiera powielone sekcje strony kursu.
 • Własny serwer FTP może teraz mieć adres typu sftp:// (dodatkowo do typów http:// i https://).
 • Łącznik Exavault korzysta teraz z interfejsów API w wersji 2.0.
 • Czasami jakość wideo jest poniżej oczekiwań. Ten problem został rozwiązany.
 • Gdy uczeń ukończy kurs obowiązkowy i zostanie to zatwierdzone przez przełożonego, certyfikat pozostaje w stanie Oczekuje na zatwierdzenie.
 • Jeśli imię i nazwisko zawiera znaki specjalne, migracja kursu nie działa.
 • Jeśli aktywne pole zawiera wielkie litery, nie jest ono prawidłowo zapisywane.
 • Nie można filtrować ścieżek edukacyjnych na podstawie umiejętności.
 • Gdy administrator tworzy wystąpienie i dodaje nową sesję, instruktor nie otrzymuje zaproszenia e-mail do takiej sesji. Ten problem dotyczy kursów w klasach wirtualnych Zoom.

Aktualizacja 70

Data wydania: 28 października 2021 r

Błędy usunięte w tej aktualizacji

 • Czasami informacje o ścieżce edukacyjnej nie są odzwierciedlane w transkrypcie ucznia.
 • Tekst okna dialogowego Zaznaczanie ukończenia został poprawiony, aby informować, że tej operacji nie można cofnąć.
 • Interfejs API elementów edukacyjnych czasami zwraca błędy metadanych.

Aktualizacja 69 — wersja usługi Learning Manager z października 2021 r.

Data wydania: 9 października 2021 r.

Co nowego w tej aktualizacji

Ścieżka edukacyjna

W usłudze Adobe Learning Manager z października 2021 r. wprowadzono pojęcie ścieżki edukacyjnej.

Uwaga: Strona Ustawienia > Ogólne zawiera nową opcję do włączania rozszerzonych możliwości ścieżek edukacyjnych. Jeśli ta opcja jest włączona, można dodawać ścieżki edukacyjne do innej ścieżki edukacyjnej. Po włączeniu tej opcji nie można jej zmienić.

Ścieżki edukacyjne zastępują naszą dotychczasową funkcję — programy edukacyjne. Programy edukacyjne są istotnie ulepszane, nie tracąc nic z obecnych możliwości. Dodatkowo nazwa funkcji zostaje zmieniona na ścieżkę edukacyjną. 

Więcej informacji znajdziesz w artykule Ścieżki edukacyjne.

Inne zmiany

 • Nowa aplikacja Salesforce
 • Centrum zawartości
 • Zmiany w raportowaniu
 • Raport Podsumowanie sesji
 • Zmiany w spisie treści odtwarzacza
 • Zmiany interfejsu API
 • Zmiany związane z łącznikiem

Więcej informacji można znaleźć w artykule Nowości w wersji aplikacji Learning Manager z października 2021 r.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

 • Szablony wiadomości e-mail, takie jak Wyrejestrowanie z kursu, Wyrejestrowanie z programu edukacyjnego czy Wyrejestrowanie z certyfikacji, nie odzwierciedlają najnowszej terminologii produktów zgodnie z definicją w pliku csv. Teraz domyślny tekst szablonów wiadomości e-mail będzie obsługiwać dostosowaną terminologię.
 • Język użytkownika w usłudze Learning Manager nie jest obsługiwany w obiegu pracy publikowania do usługi Learning Manager. Jeśli język użytkownika jest inny, publikowanie w usłudze Learning Manager jest realizowane w języku angielskim.
 • Po dodaniu do roli niestandardowej wielu katalogów występuje błąd podczas aktualizacji roli. Teraz limit liczby katalogów został zwiększony do 50. 
 • W niektórych przypadkach usunięte szkolenia są nadal widoczne w katalogu. Ten problem pojawiał się jedynie w aplikacji administratora i został już usunięty.
 • Gdy rola przełożonego została zmieniona z jednego użytkownika na innego, rola przełożonego wcześniejszego użytkownika była wciąż pokazywana w interfejsie użytkownika. Ten problem został rozwiązany. Ten problem pojawiał się tylko dla użytkowników zewnętrznych. Nie występował dla użytkowników wewnętrznych.
 • W niektórych specyficznych scenariuszach z importowaniem dużego zbioru użytkowników za pomocą pliku csv z użytkownikami import kończył się niepowodzeniem. Ten problem został rozwiązany.
 • W transkrypcie ucznia nie widać daty ukończenia dla certyfikatu zewnętrznego, jeśli obowiązkowy kurs został dodany po utworzeniu certyfikatu zewnętrznego i użytkownik jest w nim zarejestrowany. Ten problem został rozwiązany.
 • W certyfikacie nie jest widoczne oczekiwane zlokalizowane nazwisko ucznia. Ten problem został rozwiązany.
 • W przypadku sesji wirtualnej klasy w aplikacji Zoom instruktor nie zawsze otrzymuje zaproszenie do sesji. Ten problem został rozwiązany. Instruktor uzyskuje już wymagane informacje.
 • Uczeń nie otrzymuje zaproszeń do sesji, jeśli szablony na poziomie kursu są włączone, ale szablony na poziomie konta są wyłączone. Ten problem został rozwiązany.
 • W przypadku niektórych stref czasowych przypomnienia e-mail były dostarczane dzień później niż oczekiwano. Ten problem został rozwiązany.
 • Uczniowie nie otrzymują poczty z powiadomieniami o sesji, jeśli niektóre szablony wiadomości e-mail są wyłączone.
 • Po zaktualizowaniu spotkania w aplikacji BlueJeans przez autorów lub administratorów adres URL spotkania BJ stawał się bezużyteczny. Ten problem został rozwiązany.
 • W niektórych przypadkach po uruchomieniu interfejsu API GET /LO kursy będące częścią programu edukacyjnego nie są zwracane.
 • Gdy uczeń próbuje przesłać zawartość, której nazwa zawiera spację, napotyka wewnętrzny błąd serwera.
 • W plikach PDF z odznakami wygenerowanych dla uczniów występowały problemy z formatowaniem, gdy generowano je w języku innym niż angielski. Takie problemy zostały już rozwiązane.

Aktualizacja 68

Data wydania: 28 września 2021 r.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

 • W przeglądarce mobilnej są dostępne łącza bezpośrednie do następujących elementów:
  • Wszystkie tablice
  • Publiczne tablice i wpisy
  • Publiczne tablice i wpisy z dostępem
  • Publiczne tablice i wpisy bez dostępu
  • Tablice i wpisy zastrzeżone
  • Komentarz do wpisu
  • Odpowiedź na komentarz
  • Profil użytkownika w społeczności
 • W przypadku kont z domeną niestandardową aplikacja ucznia nie wyświetla ikony ulubionych.
 • W rozwiązaniu AEM składnik aplikacji Learning Manager usuwa konfigurację innych składników.
 • Strona pomocy składnika AEM przekierowuje do nieprawidłowej lokalizacji.
 • Pobieranie i przechowywanie adresów e-mail / tokenów użytkowników jest teraz wydzieloną funkcją, dzięki czemu użytkownicy mogą implementować własne systemy przechowywania danych, zamiast używać węzłów użytkowników AEM.
 • Podczas edytowania opisu kursu, programu edukacyjnego, certyfikatu lub materiałów pomocniczych jako zwykłego tekstu jest wyświetlany komunikat ostrzegawczy.
 • Raporty z interfejsu przełożonego nie są pobierane, gdy użytkownik ma jednocześnie rolę niestandardową i rolę przełożonego.
 • Informacje e-mail zawierają nieprawidłową wartość aktywności szkoleniowej.
 • Czasami usługa Learning Manager działa w nieoczekiwany sposób po przejściu z rynku zawartości na stronę ucznia.
 • Filtry w widoku listy aplikacji społecznościowej nie działają w oczekiwany sposób.
 • Powitalna wiadomość e-mail wysyłana do użytkowników wewnętrznych jest też wysyłana do użytkowników zewnętrznych.
 • Dodano widżet usługi Learning Manager do szablonu strony w rozwiązaniu AEM.
 • Nie można opublikować certyfikatu po usunięciu kursu.
 • Uczniowie nie otrzymują wiadomości e-mail ze szczegółami sesji.

Aktualizacja 67 — aktualizacja do systemu Azure

W tej aktualizacji wprowadzono nowe wystąpienie Azure.

Uwaga: Następujące elementy nie są obsługiwane przez to wystąpienie:

Aktualizacja 66 — wersja usługi Learning Manager z sierpnia 2021 r.

Wersja usługi Adobe Learning Manager z sierpnia 2021 r. zawiera przede wszystkim ulepszenia interfejsu ucznia oraz obiegów pracy związanych z raportami i administracją. Oto niektóre wprowadzone zmiany:

 • Rynek zawartości. Usługa Learning Manager zawiera ponad 70 000 kursów o różnorodnej tematyce, takiej jak technika, zarządzanie czy przywództwo.
 • Ulepszone ułatwienia dostępu. Udoskonalone ułatwienia dostępu dla uczniów obejmują zaawansowaną nawigację przy użyciu klawiatury, dostęp dla czytników ekranu oraz dostosowany kontrast interfejsu.
 • Tekst sformatowany. Usługa Learning Manager obsługuje teraz formatowanie tekstu opisów kursów, programów, certyfikatów i materiałów pomocniczych. Autorzy mogą umieszczać w opisach hiperłącza, obrazy i tekst sformatowany. Nie są już ograniczeni do zwykłego tekstu.
 • Oceny gwiazdkami. Uczniowie mogą teraz oceniać kursy na 5-gwiazdkowej skali. Administrator może wybrać dotychczasowy system oceniania efektywności lub oceny gwiazdkami.
 • Integracja z usługą Badgr. Uczniowie mogą autoryzować usługę Learning Manager do automatycznego wysyłania informacji o uzyskanych w niej odznakach na konto Badgr. Usługa Badgr umożliwia udostępnianie odznak w sieciach społecznościowych.
 • Eksportowanie zdarzeń edukacyjnych do systemu Salesforce. Usługa Learning Manager umożliwia eksportowanie pewnych zdarzeń, takich jak dodawanie użytkowników, rejestracja i ukończenie elementów, do systemu Salesforce. Pozwala też łączyć takie dane z odpowiednimi obiektami użytkowników lub kontaktów w rozwiązaniach Salesforce.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Nowości i zmiany w usłudze Learning Manager z sierpnia 2021 r.

Data wydania: 7 sierpnia 2021 r.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

Interfejs ucznia

 • Po dodaniu ucznia do dwóch grup użytkowników i dodaniu planu edukacyjnego uczeń jest rejestrowany do innego wystąpienia tego samego kursu.
 • Czasami po rejestracji do kursu i rozpoczęciu kursu nie jest on wyświetlany w oczekiwany sposób.
 • Opis kursu zawierał widoczne znaczniki HTML. Rozwiązano ten problem.
 • Po dodaniu wielowierszowego komentarza do wpisu na tablicy społeczności jest on wyświetlany w jednym wierszu. Ten problem został rozwiązany.

Tworzenie zawartości

 • Czasami uczniowie otrzymują kilka wiadomości e-mail w przypadku kursów z rejestracją automatyczną.

Raportowanie

 • W przypadku wybrania w interfejsie niektórych ustawień regionalnych innych niż angielskie transkrypty ucznia są generowane nieprawidłowo.
 • Można wyzerować postępy kursu z poziomu programu edukacyjnego i certyfikacji. 
 • Jeśli plik CSV zawiera aktywne pola o tej samej nazwie, ale innej wielkości znaków, podczas generowania pliku CSV jest generowany wyjątek.

Inne

 • Opcja edytowania ocen i komentarzy musi zostać wyłączona, gdy nie jest zaznaczony żaden uczeń lub nie oznaczono frekwencji zaznaczonego ucznia.
 • Wartości aktywnych pól są wyświetlane z małymi literami w oknie dialogowym Edycja użytkownika, nawet jeśli użytkownik dodał wartości z wielkimi literami.
 • Administratorzy i przełożeni mogą wyświetlać kursy oczekujące na zatwierdzenie. Umożliwia to skuteczne śledzenie nauki i szkoleń pracowników przez przełożonych, a administratorom w usłudze Learning Manager ułatwia zatwierdzanie rejestracji do kursów.
 • Użytkownik z uprawnieniami autora lub administratora niestandardowego / autor nie może edytować materiałów pomocniczych utworzonych przez innego użytkownika.
 • Gdy użytkownik w roli administratora wybierał opcję Kurs > Wystąpienie i wybierał opcję Zarejestrowani uczniowie dla jednego z wystąpień, dawniej byli wyświetlani uczniowie z wystąpienia domyślnego. Administrator musiał ręcznie wybrać odpowiednie wystąpienie z menu rozwijanego. Teraz usługa Learning Manager prawidłowo przekierowuje użytkownika do strony ucznia i wybiera właściwe wystąpienie.

Aplikacja na urządzenie

 • Na urządzeniach z systemem Android i telefonach iPhone uczniowie nie mogą uruchamiać losowych modułów kursu. Próba wykonania tej czynności skutkuje wyświetleniem komunikatu o błędzie 401 (brak autoryzacji).
 • Uczeń może zeskanować dwa kody QR. Podczas skanowania trzeciego kodu QR jest wyświetlany komunikat o błędzie.
 • Na niektórych urządzeniach z systemem Android lub iOS plik nie jest otwierany zgodnie z oczekiwaniami w przypadku niektórych pobranych kursów.
 • Przy próbie otwarcia materiałów pomocniczych jest wyświetlany komunikat o błędzie.
 • Aplikacja na urządzenie działa niezgodnie z oczekiwaniami podczas używania programu edukacyjnego w trybie offline.
 • Gdy uczeń otwiera aplikację po przywróceniu połączenia z Internetem, aplikacja wyświetla ekran powitalny i zawiesza się.
 • Czasami gdy użytkownik przywraca połączenie z Internetem, aplikacja przełącza się do widoku klasycznego.
 • Czasami podczas korzystania z kursu w trybie offline nie są zapisywane postępy.
 • Czasami długie nazwy kursów nie są prawidłowo wyświetlane.
 • Na stronie katalogu kursy nie są sortowane zgodnie z oczekiwaniami.

Aktualizacja 65

Data wydania: lipiec 2021 r.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

 • Błędy logowania użytkowników.
 • Szablon e-mail rejestracji na kurs dla przełożonych nie zawierał ostatecznego terminu ukończenia kursu, jeśli do szablonu dodano tę zmienną.
 • Wycofano obsługę standardów TLS 1.0 i TLS 1.1.
 • Problemy z usuwaniem danych RODO użytkowników.

Aktualizacja 64

Data wydania: lipiec 2021 r.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

 • Do uczniów zarejestrowanych na kurs było wysyłane powiadomienie o potrzebie rejestracji.
 • Podczas generowania certyfikatu niestandardowego jako odznaki format daty nie był obsługiwany w języku niemieckim.

Aktualizacja 63

Data wydania: czerwiec 2021 r.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

 • Możesz utworzyć użytkownika, podając pustą nazwę w pliku CSV.
 • Jeśli aktywne pole zawiera znak „/”, po utworzeniu zadania pobrania pliku user.csv stan tego zadania nie zmienia się z „Przesłano” na „Ukończono”.
 • Inne moduły nie stosują tej sekwencji.
 • Usunięcie zewnętrznego autora kursu powodowało zablokowanie dostępu do kursów utworzonych przez tego autora.
 • Wyszukanie elementu edukacyjnego z więcej niż jedną umiejętnością daje nieoczekiwane wyniki.

Aktualizacja 62

Data wydania: czerwiec 2021 r.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

 • Nie można zalogować się w aplikacji po zainicjowaniu logowania SP.
 • Wideo z witryny Brightcove nie są prawidłowo renderowane.
 • Interfejs API userGroupInfo nie jest widoczny w przypadku odwiedzania programu edukacyjnego za pomocą dowolnej aplikacji.
 • Nie można wyszukiwać wycofanych programów edukacyjnych i certyfikacji podczas tworzenia raportu interfejsu.
 • Autor nie może edytować ani aktualizować materiałów pomocniczych, które utworzył inny autor.
 • Interfejs API przesyłania plików nie działa zgodnie z oczekiwaniami w obrębie UE.

Aktualizacja 61

Data wydania: maj 2021 r.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

 • Poprawiono wydajność wywołań userGroupInfo.
 • Dzięki włączeniu nowych profilów Brightcove usługa Learning Manager obsługuje zawartość z modułami wideo i audio.
 • Transkrypty uczniów nie rejestrują danych w przypadku wybrania krótkiego zakresu dat.
 • Do zarejestrowanych uczniów jest wysyłane zaproszenie do wszystkich sesji nawet wtedy, gdy dodano tylko jedną sesję.
 • Moduły audio nie są wysyłane zgodnie z oczekiwaniami.

Aktualizacja 60

Data wydania: kwiecień 2021 r.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

Raport

 • Po utworzeniu raportu nie można wyszukać wycofanego kursu.
 • Błędy w jednym raporcie są propagowane do innych. Takie raporty mogą powodować więcej błędów.

Materiały pomocnicze

 • Po wysłaniu materiałów pomocniczych nie można ich usunąć.

Odtwarzacz

 • Napisy WebVTT nie są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami.

Aplikacja ucznia

 • Na stronie Przegląd certyfikacji pole Zewnętrzna certyfikacja nie zawiera czasu trwania dodanego przez autora.
 • Dodano opcję Wszystkie w filtrze umiejętności.
 • Uczniowie otrzymywali wiele informacji e-mail.
 • Liczba zaznaczonych wierszy nie jest prawidłowo odzwierciedlana na stronie.

Składnik AEM

 • Widżety nie są aktualizowane zgodnie z oczekiwaniami po odświeżeniu strony.

Lokalizacja

 • Niektóre ciągi w języku niemieckim nie są zlokalizowane zgodnie z oczekiwaniami.
 • Są one wyświetlane w języku angielskim, jeśli uczeń nie wybierze języka interfejsu i zawartości.

Certyfikacje

 • Kolejność modułów można pominąć, jeśli nie są wymuszane warunki wstępne.

Przeglądarka

 • Aplikacje autorów, przełożonych i uczniów nie są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami w przeglądarce Internet Explorer 11.

Gamifikacja

 • Punkty gamifikacji nie są przydzielane zgodnie z oczekiwaniami.

Biblioteka zawartości

 • Kursy aplikacji z zawartością próbną nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

Odtwarzacz

 • Odtwarzacz jest wczytywany tylko w miejscu widżetu.
 • Wideo w module Captivate nie są odtwarzane zgodnie z oczekiwaniami.

Łącznik

 • Czasami pliki są usuwane z łącznika FTP/Box.
 • Pliki są usuwane z serwera FTP w przypadku ich aktualizacji pod tą samą nazwą.
 • Zdarzenie BlueJeans obsługuje podział na strony w przypadku liczby wydarzeń większej niż 100.

Wcześniejsze aktualizacje

Data wydania: 20 lutego 2021 r

Nowości i zmiany

 • Wprowadzono społecznościowy widok tablicy.
 • Można dostosować baner społeczności.
 • Aplikacja ucznia zawiera filtry katalogu.
 • Wprowadzono opcję wyrejestrowania ze szkolenia.
 • Jest możliwe importowanie użytkowników z umów Salesforce.
 • Wprowadzono też inne zmiany.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Learning Manager — aktualizacja z lutego 2021 r.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

Certyfikacje

 • Czasami uczniowie nie mogli ponownie podejść do kursu będącego elementem certyfikacji, choć ustawiona maksymalna liczba prób dla tego kursu była nieskończona. Ten problem został rozwiązany.
 • Czasami uczniowie nie mogli zarejestrować się do certyfikacji, gdyż przycisk Zarejestruj się nie był widoczny, choć powinien być.

Biblioteka zawartości

 • Na stronie Dodawanie nowej zawartości był wyświetlany nieprawidłowy adres URL pomocy. Został wprowadzony właściwy adres URL.

Kurs

 • Raport z wyników testu L2 pobrany z modułu zawartości AICC zawierał nieprawidłowy wynik w kolumnie Łączny wynik ucznia / Wynik testu. Ten problem został rozwiązany.
 • Pobieranie zasobów z kursu nie działało, jeśli zostały one powielone z innego kursu, a uczeń nie miał dostępu do kursu źródłowego.
 • Obrazy banerów nie były usuwane po usunięciu ich przez autora, gdy kurs był w wersji roboczej. Ten problem został rozwiązany.

AEM

 • Po wstawieniu składnika aplikacji Learning Manager w rozwiązaniu AEM strona była wczytywana wolno, co uniemożliwiało uzyskanie dostępu do innych składników. Ten problem został rozwiązany.

Administracja

 • Wycofane kursy nie były wyświetlane w wynikach wyszukiwania, choć powinny być w nich widoczne. Ten problem został rozwiązany.
 • Administrator nie mógł wyszukiwać wycofanych kursów na ekranie Raporty niestandardowe > Raporty programu Excel > Raporty z kursów w aplikacji administratora. Ten problem został rozwiązany.
 • Pobieranie raportów z testów jako plików programu Excel nie działało, jeśli pliki obejmowały uczniów, którzy skorzystali ze szkoleń zarówno przed aktualizacją zawartość, jak i po aktualizacji. Ten problem został rozwiązany.
 • Wysyłanie pliku CSV nie działało, jeśli aktywne pola zawierały znaki specjalne. Ten problem został rozwiązany.
 • Czasami gdy uczeń przystępował do testu utworzonego w usłudze Captivate, odpowiedzi nie były prawidłowo rejestrowane.
 • Po utworzeniu subskrypcji i próbie jej edytowania przyciski Zapisz i Anuluj nie były prawidłowo wyświetlane. Ten problem został rozwiązany.

Odtwarzacz

 • W przypadku niektórej zawartości nie działał scenariusz wznawiania SCORM-2004.Z tego powodu uczniowie musieli samodzielnie przechodzić do miejsca, w którym opuścili zawartość. Ten problem został rozwiązany.Zawartość powinna być wznawiana od miejsca ostatniego użycia.
 • Po rejestracji do kursu czasami jego zawartość nie była prawidłowo wyświetlana. Ten problem został rozwiązany.

Wyrejestrowanie

 • Raport wyrejestrowania zawierał tylko 20 uczniów nawet w przypadkach, gdy z kursu/certyfikacji wyrejestrowało się więcej osób. Ten problem został rozwiązany.
 • Czasami eksportowanie listy wyrejestrowanych uczniów w raporcie Rejestracja nie działało prawidłowo. Ten problem został rozwiązany.

Program edukacyjny

 • Jeśli w przypadku elastycznego programu edukacyjnego uczeń jest zarejestrowany do tylko jednego wystąpienia kursu, kliknięcie łącza innego kursu (którego wystąpień nie wybrano) powoduje otwarcie pustej strony.

Uczeń

 • Niektórzy uczniowie, których nazwy użytkowników zawierają znaki specjalne, nie otrzymują powiadomień e-mail zgodnie z oczekiwaniami.
 • W widoku rozbudowanym widżet kalendarza czasami nie wyświetla prawidłowo nadchodzących sesji klasy wirtualnej.
 • W aplikacji ucznia filtr Umiejętność nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Ten problem został rozwiązany.

Wyszukiwanie

 • W szczególnych przypadkach przełożony nie mógł wyszukać swojej grupy użytkowników. Ten problem został rozwiązany dla roli przełożonego.

Grupa użytkowników

 • W przypadku eksportowania raportu grupy zawierającej ponad 500 użytkowników wartości i nagłówki nie był zgodne. Zostało to poprawione.
 • Gdy administrator edytował podpis w szablonach wiadomości e-mail, dodając kilka wierszy przy użyciu interfejsu administratora, były widoczne znaczniki HTML. Ten problem został rozwiązany.
 • Opcja Katalog > Wyszukaj katalog w aplikacji administratora obsługuje wyszukiwanie.

Użytkownicy

 • Czasami aktywni użytkownicy zewnętrzni byli usuwani. Wprowadziliśmy zmiany, aby rozwiązać ten problem.

Import

 • Importowanie pliku CSV nie działa, jeśli jego nagłówek zawiera końcowe puste znaki albo adres e-mail użytkownika zawiera akcenty lub znaki diakrytyczne.

Przesyłanie aktywności

 • W aplikacji instruktora na stronie przesyłania aktywności długa wartość daty przesłania mogła nakładać się na nazwę pliku. Usunięto ten problem z interfejsem. 

Instruktor

 • Instruktorzy otrzymywali zaproszenia do swoich sesji nawet wtedy, gdy tylko dodano nową sesję. Ten problem został rozwiązany.

SCORM

 • W przypadku niektórej zawartości SCORM występowały problemy związane z przeglądarką, błędy nawigacji w odtwarzaczu i niezgodności rejestracji wyników testów. Te problemy zostały rozwiązane.

SAML i logowanie jednokrotne

 • Poprawiliśmy komunikat o błędzie wyświetlany w przypadku wygaśnięcia poświadczeń logowania jednokrotnego.

Interfejs API usługi Learning Manager

 • Interfejs API getlearningObject zwracał nieprawidłowe dane rejestracji z powodu błędów pamięci podręcznej. Ten problem został rozwiązany.
 • Sesja klasy wirtualnej zawiera teraz adres URL spotkania w polu Lokalizacja zaproszenia na spotkanie.
 • Jeśli były skonfigurowane różne integracje dostawców klas wirtualnych i dowolne z nich nie działały zgodnie z oczekiwaniami, w menu rozwijanym wyboru klasy wirtualnej była wyświetlana pusta lista. Ten problem został rozwiązany. Prawidłowe integracje klas wirtualnych są teraz wyświetlane.
 • Połączone szablony klas wirtualnych nie są wczytywane zgodnie z oczekiwaniami, gdy instruktor dołącza do sesji.
 • Po migracji modułów przy użyciu czasu trwania podanym w pliku CSV module_version w interfejsie jest wyświetlany nieprawidłowy czas trwania.
 • W przypadku niektórych kont aktualizacja użytkownika nie działała prawidłowo. Ten problem został rozwiązany.

Znane problemy w tej aktualizacji

 • Podczas korzystania z filtra Czas trwania w aplikacji ucznia zawartość i filtry mogą być niezgodne, jeśli uczeń używa innych ustawień regionalnych zawartości, które nie występują przy rejestracji wystąpienia domyślnego.

Uwaga: Filtry szkoleń Czas trwania i Format są oparte na zawartości szkolenia dostępnej w wystąpieniu domyślnym i preferowanych ustawieniach regionalnych konta.

Aktualizacja 59

Data wydania: 18 grudnia 2020 r.

Łącznik BlueJeans Events

Łącznik BlueJeans Events łączy systemy Learning Manager i Salesforce w celu automatyzacji synchronizacji danych. Funkcje tego łącznika:

 • Konfigurowanie sesji wirtualnych BlueJeans Events. Można utworzyć nowe wydarzenie w programie BlueJeans i skonfigurować sesję wirtualnej klasy w usłudze Learning Manager, wybierając odpowiednie wydarzenie. Data i godzina są pobierane automatycznie z wydarzeń BlueJeans.
 • Automatyczna synchronizacja uzupełniania użytkowników. Automatyczny proces synchronizacji uzupełniania użytkowników umożliwia administratorowi usługi Learning Manager pobieranie rekordów uzupełniania dla wydarzeń BlueJeans.

Do skonfigurowania tego nowego łącznika jest wymagany oddzielny zestaw poświadczeń. 

Więcej informacji można znaleźć w artykule Łącznik BlueJeans Events.

Aktualizacja 58 — wersja usługi Learning Manager z grudnia 2020 r.

Data wydania: 05 grudnia 2020 r.

Nowości i zmiany

Ta wersja obejmuje przede wszystkim następujące elementy:

 • Zupełnie nowy interfejs strony głównej ucznia
 • Dynamiczny układ stron internetowych dla urządzeń przenośnych do roli ucznia
 • Sztuczna inteligencja polecania elementów uczniom
 • Cotygodniowe informacje e-mail
 • Lista kontrolna
 • Integracja z platformą Marketo Engage
 • Domena niestandardowa
 • Importowanie ocen testów z programu Adobe Connect
 • Łącze bezpośrednie do katalogu dla uczniów
 • Ulepszenia LinkedIn Learning
 • I nie tylko

Więcej informacji można znaleźć w artykule Nowości w wersji usługi Adobe Learning Manager z grudnia 2020 r.

Nieobsługiwane funkcje interfejsu rozbudowanego na urządzeniach przenośnych

Następujące funkcje nie są obsługiwane:

 • Aplikacja społecznościowa: Gdy uczeń klika widżet Społeczność na stronie głównej, następuje przekierowanie do interfejsu klasycznego.
 • Ustawienia profilu, edycja profilu.
 • Wyświetlanie odznak, umiejętności.
 • Tablica liderów: Gdy uczeń klika widżet Tablica liderów na stronie głównej, następuje przekierowanie do interfejsu klasycznego.
 • Pobieranie materiałów pomagających w pracy.
 • Opcje filtrowania przy wyszukiwaniu.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

 • Nie można usunąć folderu zawartości, jeśli zawiera on usuniętą zawartość. 
 • W planie edukacyjnym administrator może skonfigurować kurs z opcją automatycznego tworzenia wystąpień. W przypadku kursów z modułem przesyłania aktywności informacje o instruktorze nie były prawidłowo konfigurowane. Teraz usługa Learning Manager automatycznie przypisuje instruktora z wystąpienia domyślnego do wystąpienia automatycznego. 
 • Jeśli odznaka niestandardowa z etykietą katalogu zawiera znak spacji, plik PDF nie jest pobierany zgodnie z oczekiwaniami. 
 • Raport pobrany z poziomu interfejsu różni się od subskrybowanej wiadomości e-mail na temat raportu interfejsu.
 • Transkrypt ucznia nie zawiera aktualnych danych w przypadku powtarzającej się certyfikacji.
 • Jeśli kurs zostanie rozpoczęty i minie jego termin, liczba prób nie będzie wyświetlana zgodnie z oczekiwaniami. Czasami przy próbie wielokrotnego podejścia do kursu jest wyświetlany pusty ekran.
 • Po wysłaniu modułu występuje błąd 5xxx.
 • Nie wszyscy uczniowie widzą prywatną tablicę społeczności.

Znane problemy w tej aktualizacji

Po ukończeniu kursu lub certyfikacji informacje zwrotne nie są wyświetlane natychmiast. Ten problem występuje tylko w przypadku korzystania z kursu w interfejsie rozbudowanym. Gdy kurs jest realizowany w interfejsie klasycznym, informacje zwrotne są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami.

Aktualizacja 57

Data wydania: 23 września 2020 r.

Biblioteka zawartości

 • Wycofanie zawartości w bibliotece zawartość nie powoduje usunięcia jej z karty Opublikowane. Wycofana zawartość nie jest widoczna po odświeżeniu strony.
 • Podczas tworzenia folderu zawartości pole Nazwa nie jest oznaczone jako obowiązkowe, a w rzeczywistości jest wymagane.

Żądanie klienta

 • Aby wskazać wszystkie kursy, w ramach których uczeń się zarejestrował, oraz określić, czy je ukończył, dołącz następujące pola w interfejsie raportu subskrypcji:
  • UUID
  • Adres e-mail

Transkrypt ucznia

 • Generowanie transkryptu ucznia z indonezyjskimi ustawieniami regionalnymi powodowało błędy.

Wyszukiwanie

 • Nie można wyszukać określonego kursu. Ten problem został rozwiązany.

Data wydania: 25 sierpnia 2020 r

Korzystanie z kursów LinkedIn Learning

Usługa Learning Manager obsługuje już kursy LinkedIn Learning w ramach platformy edukacyjnej. Teraz uczniowie mogą brać udział w kursach LinkedIn Learning, używając aplikacji mobilnej Learning Manager. Wyszukaj kurs w aplikacji na urządzeniu, a następnie rozpocznij kurs.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Korzystanie z kursów LinkedIn Learning.

Powiadomienia push podczas rejestrowania przez administratorów

Gdy administrator rejestruje uczniów na szkolenia, uczniowie są o tym powiadamiani.

Powiadomienia push są teraz również dostępne w przypadku ogłoszeń.

Obowiązkowe informacje zwrotne L1

W najnowszej wersji z sierpnia 2020 r. usługa Learning Manager umożliwia administratorom skonfigurowanie informacji zwrotnych L1 w taki sposób, aby wszystkie pytania były obowiązkowe. Ta sama opcja jest teraz obsługiwana z punktu widzenia ucznia w aplikacji mobilnej.

Ulepszenia interfejsu użytkownika

Łącza w stopce

Administrator może skonfigurować wiele łączy w stopce, używając widoku administratora w witrynie internetowej. Aby skorzystać z tych łączy, uczniowie stukają ikonę hamburgera i ikonę pomocy.

Domyślnie występują dwa łącza, a administrator może dodać kolejne trzy (w widoku administratora w witrynie), które zostaną wyświetlone w aplikacji.

Widok kart elementów edukacyjnych

Domyślnie w sekcjach Moja edukacja i Katalog aplikacji szkolenia są wyświetlane jako karty, a nie listy. Zmieniliśmy to ustawienie dla uczniów. Wcześniej był domyślnie używany widok listy.

Uczniowie mogą przełączyć widok — listy lub kart.

Data wydania: 23 sierpnia 2020 r.

Nowości i zmiany

Ta wersja obejmuje przede wszystkim następujące elementy:

 • Ulepszenia dotyczące raportów
 • Prywatne foldery zawartości
 • Własny serwer FTP
 • Obsługa podpisów wideo
 • Ulepszenia związane z narzędziami Power BI
 • Ulepszenia w zakresie informacji zwrotnych
 • Nowe i zmienione interfejsy API
 • Zmiany zasad przechowywania danych
 • I nie tylko

Więcej informacji można znaleźć w artykule Nowości w wersji usługi Adobe Learning Manager z sierpnia 2020 r.

Uwagi na temat tej wersji

 • Wygenerowanie transkryptu ucznia (o objętości około 1 GB) trwa poniżej 15 minut.
 • We wcześniejszych wersjach usługi Learning Manager kolumny transkryptu ucznia Wynik testu i Najwyższy wynik testu zawierały wynik i najwyższy wynik w formacie 25/100. Aby poprawić czytelność i ułatwić analizę, wyniki testów są teraz również eksportowane w oddzielnych kolumnach: Quiz_score, Quiz_score_max, Highest_Quiz_score i Highest_Quiz_score_max. Umożliwia to administratorom szybkie wykonywanie obliczeń i analiz.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

Łącznik

 • Uczeń nie może uczestniczyć w dwóch różnych spotkaniach naraz, jeśli utworzyli je inni autorzy. 
 • Kliknięcie opcji Zarządzaj połączeniami na karcie Adobe Connect powoduje przejście do strony połączenia FTP. 
 • Zaplanowana synchronizacja z serwerem FTP jest kończona z powodu wyjątku. 
 • Występują problemy związane z hasłami w przypadku połączeń z usługą ExaVault. 

Kurs 

 • Można utworzyć moduł klasy wirtualnej, nie wybierając żadnego systemu konferencji. Skutkiem ubocznym tej sytuacji jest generowanie błędu 500 w procesie tworzenia kursu. 
 • Jeśli kurs został powielony, uczeń nie może pobrać jego zasobów nawet w przypadku, gdy jest do niego zarejestrowany. 
 • Podczas wyświetlania podglądu kursu z perspektywy ucznia administrator lub autor nie może pobrać zasobów, o ile nie zarejestruje się do tego kursu.

Aplikacja na urządzenie

 • W szczególnych sytuacjach związanych z rejestracją wykres kołowy w obszarze Moja oczekująca edukacja zawiera inne wartości w aplikacji ucznia w przeglądarce, a inne na urządzeniu przenośnym. 

Certyfikacje 

 • Filtr raportów Stan nie działa zgodnie z oczekiwaniami przy próbie pobrania raportu z interfejsu dotyczącego certyfikacji. 

Wyszukiwanie 

 • Próba wyszukania kursu według uwag na stronie katalogu ucznia nie powoduje wyświetlenia żadnych wyników. 

SCORM

 • W przypadku niektórej zawartości odtwarzacz SCORM wyświetla pusty ekran. 
 • Zawartość usługi Storyline jest identyfikowana jako zawartość usługi Captivate, jeśli opublikowany projekt Storyline zawiera obiekt internetowy wskazujący opublikowane dane wyjściowe usługi Captivate. 
 • Nie można uruchomić zawartość SCORM z powodu nieprawidłowego adresu URL.

Rola niestandardowa

 • W niektórych sytuacjach administrator niestandardowy nie może wyświetlić całej listy elementów edukacyjnych. 
 • Administrator niestandardowy nie może wyszukać programu edukacyjnego ani certyfikatu w raportach interfejsu. 
 • Administrator niestandardowy nie może wyszukać przełożonego w interfejsie.
 • Transkrypty ucznia generowane przez administratora niestandardowego nie zawierają danych usuniętych użytkowników.
 • Autor lub administrator niestandardowy nie może wyszukać duplikatu programu edukacyjnego, kursu ani certyfikatu. 

Raporty 

 • Kolumna Typ w transkrypcie ucznia zawiera wartość ustaloną przy założeniu, że kurs należy do certyfikacji, jeśli uczeń został wyrejestrowany z certyfikacji. 

Umiejętności

 • Podczas dodawania umiejętności do kursu występują problemy z ich wyszukiwaniem. 

Gamifikacja

 • W przypadku oznaczenie wielu użytkowników jako poufnych kliknięcie zakładki takiego ucznia w przeglądarce Edge lub Internet Explorer powoduje nieoczekiwane działanie przeglądarki. 
 • W przypadku zmiany częstotliwości kryteriów punkty obliczone dla poprzednich częstotliwości są dodawane do bieżących obliczeń. 

Administrator 

 • Uczniów nie można oznaczać jako obecnych, jeśli wystąpienie kursu, które zostało odzwierciedlone na program edukacyjny, ulegnie zmianie. 

Szablony wiadomości e-mail

 • Szablon e-mail nie zawiera przycisku przełączania programów edukacyjnych ani certyfikacji. 

Biblioteka zawartości

 • Zawartość SCORM nie jest uruchamiana zgodnie z oczekiwaniami z powodu błędu w adresie URL. 

Transkrypty ucznia

 • Jeśli podczas generowania transkryptów ucznia w polu wprowadzania danych Wybierz uczniów zostanie dodany uczeń, którego usunięto, i w polu Zaawansowane zostanie włączona opcja Uwzględnij dane usuniętych uczniów, strona będzie działać niezgodnie z oczekiwaniami.

Wyszukiwanie

 • Nie można wyszukiwać kursów na podstawie ich notatek.

Raporty programu Excel

 • Jeśli pobieranie raportu ścieżki audytu użytkownika trwa ponad godzinę z powodu dużej ilości danych lub niskiej przepustowości, połączenie jest przerywane i raport nigdy nie jest pobierany.
 • Kolumna Typ w transkrypcie ucznia zawiera wartość Kurs zamiast Certyfikacja w przypadku kursów, które należą do certyfikacji, jeśli uczeń został wyrejestrowany z certyfikacji. 

Aplikacja ucznia

 • Uczeń może wziąć udział w kursie uporządkowanym w sposób nieuporządkowany, korzystając z wiadomości e-mail lub powiadomienia na temat wyrejestrowania.
 • Uczeń nie otrzymuje przypomnień e-mail o sesjach zgodnie z oczekiwaniami.
 • Kurs nie jest uruchamiany zgodnie z oczekiwaniami, jeśli brak pewnego modułu.

Komunikaty

 • Jeśli ogłoszenie zawiera znacznik <a>, nie jest ono tworzone zgodnie z oczekiwaniami.

Konto

 • Czasami konta są dezaktywowane nawet wtedy, gdy konto zawiera prawidłowe zlecenie zakupu.

API

 • Kliknięcie opcji Zarządzaj połączeniami na karcie Adobe Connect powoduje przejście do strony połączenia FTP.
 • W niektórych sytuacjach administrator usługi Connect otrzymuje nieprawidłowe alerty.
 • Podczas migracji z usługi LinkedIn Learning występuje kilka błędów.

Znane problemy w tej aktualizacji

Raporty w interfejsie

 • Po usunięciu programu edukacyjnego certyfikacji raport Aktywne szkolenia zawiera kursy zawarte w tym programie edukacyjnym lub w danej certyfikacji, nawet kiedy nikt nie jest zarejestrowany w tych programach lub certyfikacjach.

Aktualizacja 54 — aplikacja mobilna

Data wydania: 16 kwietnia 2020 r.

Uwaga:

Zalecamy aktualizację aplikacji na urządzeniu do najnowszej wersji, aby uzyskać dostęp do najnowszych funkcji, aktualizacji i lepszej jakości użytkowania. Ta aktualizacja jest obowiązkowa.

Nowe i ulepszone funkcje

Administrator może przekazywać istotne informacje wszystkim użytkownikom aplikacji. Ogłoszenia mogą mieć formę wideo, obrazu lub wiadomości tekstowej. Ta wersja aplikacji na urządzenie obsługuje wysyłanie w niej ogłoszeń. Nowe ogłoszenie pojawi się natychmiast po uruchomieniu aplikacji, aby uczniowie nie przegapili istotnych komunikatów wysyłanych przed administratorów. Uczniowie mogą przeczytać ogłoszenie natychmiast lub później, przechodząc na kartę Ogłoszenia.

Po wysłaniu jednego lub więcej ogłoszeń można je zobaczyć w sekcji Ogłoszenia.

Aby zobaczyć ogłoszenie, dotknij opcji Ogłoszenia. Najnowsze ogłoszenie pojawi się na ekranie.

Aby zobaczyć następne ogłoszenie, dotknij opcji Przesuń w lewo lub w prawo.

Komunikaty

Późniejsze czytanie komunikatów
Późniejsze czytanie komunikatów

Jeśli nie chcesz czytać ogłoszenia w danej chwili, możesz zdecydować się przeczytać je później. Dotknij opcji Przeczytaj później w ogłoszeniu. Wróci ono do stanu nieprzeczytanego.

Błędy usunięte w tej aktualizacji

 • Po zablokowaniu ekranu w systemie iOS zatrzymuje się odtwarzanie podcastu. Ten problem został rozwiązany, a dźwięk będzie odtwarzany nawet po zablokowaniu ekranu.
 • Po wybraniu kursu w aplikacji na urządzeniu, slajd wyników jest czasem pusty. Ten problem został rozwiązany w tej aktualizacji.

Aktualizacja 53

Data wydania: 04 kwietnia 2020 r.

Wydanie usługi Learning Manager z kwietnia 2020 r. obejmuje przede wszystkim następujące elementy:

Więcej informacji można znaleźć w artykule Nowości w wersji usługi Learning Manager z kwietnia 2020 r.

Aktualizacja 52 — aplikacja mobilna

Data wydania: 20 grudnia 2019 r.

Nowe i ulepszone funkcje

Aplikacja może teraz wyświetlać nazwę marki, logo marki lub jedno i drugie, w zależności od ustawień skonfigurowanych przez administratora.

Usługa Learning Manager uruchamia teraz aplikację na urządzeniu natychmiast po kliknięciu obsługiwanego przez nią łącza lub adresu URL. Jeśli aplikacji nie zainstalowano na urządzeniu, adres URL otworzy się w przeglądarce.

Oto kilka funkcji obsługiwanych w tej aktualizacji.

 • Kliknięcie adresu URL szkolenia otrzymanego w wiadomości e-mail.
 • Domyślne adresy URL szkoleń pojawiają się w szablonach wiadomości e-mail.
 • Adresy URL kont, które pojawiają się w szablonach wiadomości e-mail.
 • Adresy URL Mojej nauki i Katalogu.

Oprócz tego każdy adres URL w domenie learningmanager.adobe.com jest otwierany w aplikacji na urządzeniu.

Przesyłanie zasobów w certyfikacie zewnętrznym jako dowodu ukończenia

W tej aktualizacji uczeń może przesyłać zasoby jako dowód ukończenia w certyfikacie zewnętrznym.

Uczeń może otworzyć zewnętrzny certyfikat i przesłać zasoby, takie jak pliki PDF, tekstowe lub obrazy.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Przesyłanie zasobów w certyfikacie zewnętrznym.

Problemy rozwiązane w tej wersji

 • Użytkownik nie może zalogować się do aplikacji na urządzeniu, jeśli wiadomość e-mail zawiera znaki specjalne.
 • Ikona elementu edukacyjnego miga podczas przewijania, jeśli używany jest widok listy.
 • Można teraz wyświetlić wszystkie powiadomienia push bez dotykania strzałki w dół i przeglądania ich pojedynczo.
 • Po kliknięciu powiadomienia o zaakceptowaniu lub odrzuceniu wpisu podczas sprawdzania w aplikacji pojawia się pusta strona. W tej aktualizacji otwiera się strona tablicy.

W tej aktualizacji możesz także zmienić obraz banera dla elementu edukacyjnego.

Możesz także dostosować baner na stronie Nauka społecznościowa.

Aktualizacja 51

Data wydania: 17 grudnia 2019 r.

Nowe i ulepszone funkcje

Programy edukacyjne według konfigurowalnych ról

Można tworzyć niestandardowe role dla programu edukacyjnego, które umożliwiają określanie zakresu użytkowników i elementów edukacyjnych. Innymi słowy, programy edukacyjne można tworzyć z ograniczonym zakresem, który pochodzi z niestandardowego zakresu ról administratora.

Administrator może zdefiniować lub ograniczyć zakres, jednocześnie przyznając dostęp do zarządzania programem edukacyjnym.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Programy edukacyjne według konfigurowalnych ról.

Ograniczanie aktywnych pól w raportach

W przypadku aktywnych pól dodaliśmy dwie nowe opcje – Można raportować i Można eksportować.

W przypadku pól CSV i pól dodanych ręcznie, jeśli aktywne pole jest oznaczone jako Można raportować, można je przeszukiwać w filtrze w raporcie interfejsu.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Ograniczanie aktywnych pól w raportach.

Wyświetlanie opisu zawartość modułu

Jako autor możesz wyświetlić opis modułów podczas dodawania modułu do kursu.

Podczas tworzenia modułu dodaj jego opis. Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu kursu, zobacz Tworzenie kursu.

Wyświetlanie nazw kursów i sesji

Jako instruktor możesz wyświetlić nazwy sesji i kursu w widoku Frekwencja. Możesz śledzić modyfikowane sesje.

Komunikaty dla uczniów

Uczniowie mogą teraz wyświetlać komunikat w pełnym widoku zamiast widoku listy. Dzieje się tak, gdy uczeń ma jeden nieprzeczytany komunikat. Ułatwia to przeczytanie komunikatu.

W aplikacji Adobe Learning Manager można teraz dostosować swoje konto. Oto lista elementów, które można dostosować. Skontaktuj się z pomocą techniczną usługi Learning Manager, aby wprowadzić te zmiany.

 • Kolory kart szkoleniowych.
 • Ikona postępu
 • Obraz wskaźnika myszy
 • Czcionka

Więcej informacji znajdziesz w artykule Dostosowanie konta.

Przesyłanie obrazów banera

W tej aktualizacji możesz także zmienić obraz banera dla elementu edukacyjnego.

Możesz także dostosować baner na stronie Nauka społecznościowa.

Obsługa interfejsu API

Ta aktualizacja aplikacji Learning Manager zawiera interfejs API dla następujących operacji:

Pobieranie odznak w formacie PDF

Ta aktualizacja zawiera interfejs API ucznia, który umożliwia pobieranie odznaki w formacie PDF.

Pobieranie transkryptu ucznia

Ta aktualizacja zawiera interfejs API ucznia, który umożliwia pobranie transkryptu ucznia.

Pobieranie raportu testu

Ta aktualizacja zawiera interfejs API administratora, aby umożliwić pobieranie raportów z testów.

Punkty gamifikacji

Interfejs API ucznia umożliwia teraz pobieranie wszystkich wyników i punktów gamifikacji w zakresie ucznia. Pomaga to w tworzeniu tabeli liderów gamifikacji.

API: GET /users

Żądanie: GET\ users?page[offset]=0&page[limit]=10&sort=id&filter=gamification

Odpowiedź: Odpowiedź będzie zawierać użytkowników posortowanych według punktów gamifikacji.

Nie przeszkadzać

Obecnie tylko administratorzy mogą dodawać użytkowników do listy Nie przeszkadzać za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Po tej wersji uczeń będzie mógł ustawić te uprawnienia samodzielnie za pośrednictwem interfejsu API, pod warunkiem, że interfejs API zostanie włączony przez administratora. Włączenie tego interfejsu API dla konta wymaga ustawienia wewnętrznego. Ten interfejs API umożliwia uczniowi edycję poniższych uprawnień związanych z wiadomościami e-mail.

 • Bezpośrednie wiadomości do ucznia
 • Wiadomości e-mail o eskalacji do przełożonego ucznia
 • Informacje o raportach bezpośrednich
 • Informacje o pomijaniu poziomów raportów

Aby uzyskać więcej informacji na temat interfejsów API dla aplikacji Learning Manager, zobacz:

Problemy rozwiązane w tej wersji

 • Tylko użytkownicy należący do określonej grupy użytkowników mogą otrzymywać przeznaczone dla nich komunikaty. Inni użytkownicy nie mogą otrzymywać komunikatów.
 • Odtwarzacz wyświetla pokrętło ładowania przed wyświetleniem zawartości.
 • Metadane użytkownika w raportach powodują wyjątek Null Pointer.
 • Po dodaniu instruktora dla domyślnego elementu kursu Connect VC, komunikat „Brak sesji dla tego modułu” wyświetla się na stronie Elementu kursu w aplikacji administracyjnej.
 • Eksport transkryptu ucznia prowadzi do nieoczekiwanego zachowania podczas przesyłania FTP.
 • Imię autora wyświetla się niepoprawnie na kursach w programie edukacyjnym.
 • Zmiany w terminologii dotyczącej produktów w materiałach pomocniczych nie są zgodne z oczekiwaniami.
 • Nazwa modułu zostaje obcięta, jeśli jest długa i jest wyświetlana w trybie portretu mobilnego.
 • Nie można utworzyć elementu dla starszego kursu Connect po zaktualizowaniu domyślnego elementu za pomocą starszej wersji kursu Connect.
 • Instruktor otrzymuje zaproszenie do kalendarza jeszcze przed opublikowaniem kursu.

Aktualizacja 50

Data wydania: 24 października 2019 r.

Nowe i ulepszone funkcje

Tworzenie roli niestandardowej z zakresami wielu katalogów

Jako administrator możesz ograniczyć rolę niestandardową w oparciu o katalogi i grupy użytkowników. Użytkownicy z takimi rolami mogą widzieć elementy edukacyjne z katalogu tylko w swoim zakresie. Ci użytkownicy mogą wykonywać tylko czynności zdefiniowane w zakresie ich grup użytkowników.

W programie Learning Manager można było do tej pory skonfigurować zakres roli niestandardowej dla wielu katalogów i jednej grupy użytkowników z pełnymi uprawnieniami.

W tej aktualizacji programu Learning Manager można utworzyć rolę niestandardową z zakresem na wiele katalogów oraz nadać każdemu katalogowi inny zestaw uprawnień. Więcej informacji znajdziesz w artykule Niestandardowy zakres ról w wielu katalogach.

Ulepszenia wyszukiwania

Plan edukacyjny

Na stronie Plany edukacyjne administratorów i autorów znajduje się teraz pasek wyszukiwania, za pomocą którego można znaleźć dowolny plan edukacyjny.

Wyszukiwanie planu edukacyjnego
Wyszukiwanie planu edukacyjnego

Aplikacje administratora i autora

W tej aktualizacji programu Learning Manager, oprócz wyszukiwania przewidującego, administratorzy i autorzy mogą też wykonać wyszukiwanie dowolne, aby znaleźć dowolny element edukacyjny.

Filtr wyszukiwania jest zachowany

Uwaga:

Dotyczy to tylko profilu ucznia.

Na stronach Katalog i Moja nauka uczeń może zastosować filtr w lewym panelu, na przykład Kursy lub Programy edukacyjne, a następnie kliknąć element Kursu lub Katalogu.

Wybieranie elementów edukacyjnych
Wybieranie elementów edukacyjnych

Gdy uczeń wróci do stron Katalog lub Moja nauka za pomocą przycisku Wstecz w przeglądarce, filtr będzie nadal stosowany. Filtr zastosowany przez ucznia wcześniej nie jest już resetowany.

Kontrola widoczności filtrów wyszukiwania

We wcześniejszych wersjach programu Learning Manager administratorzy nie mają kontroli nad widocznością filtra katalogów, więc uczniowie nie widzą umiejętności i znaczników. W tej wersji programu Learning Manager administrator może odfiltrować typy, umiejętności i znaczniki katalogu.

Na stronie Ustawienia, w kategorii Pokaż panele filtrów, po kliknięciu przycisku Edytuj pojawią się poniższe opcje. Opcje określają panele filtrów, które są widoczne dla uczniów, co pozwala im precyzyjnie dostosować wyniki wyszukiwania.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Pokazywanie paneli filtrów.

Pobieranie kodu QR z aplikacji administratora

W poprzednich aktualizacjach programu Learning Manager administratorzy niestandardowi napotykali problemy podczas pobierania kodu QR. W tej aktualizacji administrator niestandardowy mający dostęp do Wszystkich uczniów i uprawnienia do Rejestracji na kurs może pobrać kod QR.

Uwaga:

Kod QR jest nadal niedostępny dla użytkowników o rolach niestandardowych, jeśli mają uprawnienia dla ograniczonego zakresu użytkowników.

Dodawanie komentarzy podczas rejestrowania uczniów

Jako administrator lub przełożony możesz dodawać komentarze podczas rejestrowania uczniów na kurs. Możesz udzielić dodatkowych informacji o grupie rejestrowanych użytkowników. Dane te są eksportowane w raportach kursów.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dodawanie komentarzy podczas rejestrowania uczniów.

Obsługa trwałej sali konferencyjnej Adobe Connect

W programie Adobe Connect, użytkownicy korzystają z sal konferencyjnych, które już w nim skonfigurowano. Wszystkie sale konferencyjne w programie Connect są trwałe, a szablony sal konferencyjnych skonfigurowano w celu zapewnienia spójnego charakteru każdej sali.

Integracja z programem Adobe Connect została ulepszona w tej wersji programu Learning Manager, aby obsługiwać również trwałe sale konferencyjne. Oznacza to, że można tworzyć sesję klasy wirtualnej za pomocą klasy już utworzonej w programie Adobe Connect.

Program Learning Manager umożliwia teraz także uczniom dołączenie do sesji wirtualnej w sali za pomocą uwierzytelniania SSO.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Obsługa klas trwałych w programie Adobe Connect.

Ostrzeżenie przed oznaczeniem obecności, jeśli czas trwania sesji wynosi zero

Autor lub administrator może utworzyć sesję o czasie trwania równym 0. Jest to możliwe, gdy:

 • data rozpoczęcia i/lub data zakończenia są puste.
 • godzina rozpoczęcia i/lub godzina zakończenia są puste.

W tej aktualizacji administrator, przełożony lub instruktor zobaczy komunikat ostrzegawczy z informacją, że długość sesji wynosi zero.

Ostrzeżenie, jeśli moduł Klasy utworzono bez dodania danych sesji

Jeśli autor tworzy kurs, dodając moduł klasy lub klasy wirtualnej, może:

 • Nie dodawać daty ani godziny rozpoczęcia/zakończenia.
 • Dodać datę, ale nie godzinę rozpoczęcia/zakończenia.
 • Dodać datę i godzinę rozpoczęcia.

We wszystkich przypadkach, gdy administrator, przełożony lub instruktor oznacza obecność lub ukończenie, wartości daty rozpoczęcia i zakończenia sesji stają się równe, co oznacza, że wartość czasu poświęconego na naukę w transkrypcie ucznia wynosi zero.

W tej aktualizacji, autor zobaczy komunikat ostrzegawczy informujący, że dane sesji są niekompletne.

Problemy rozwiązane w tej wersji

Aplikacja ucznia

 • Uczeń nie może wyświetlić kursu w programie edukacyjnym, jeśli kurs został utworzony przez autora zewnętrznego.
 • Jeśli administrator doda post do zewnętrznej tablicy, prośba o sprawdzenie trafia do zewnętrznego eksperta przypisanego do umiejętności.
 • Uczeń nie może wyświetlić przycisku Rozpocznij lub Kontynuuj po rejestracji na kursy LinkedIn.

Adres e-mail

 • Gdy na liście Nie przeszkadzaj poczty e-mail znajduje się wielu użytkowników, strona Ustawienia ładuje się bardzo powoli. W tej aktualizacji do listy Nie przeszkadzaj poczty e-mail dodawane są numery stron.
 • Instruktor otrzymuje aktualizacje/wiadomości e-mail dotyczące sesji, w których nie uczestniczy. Problem rozwiązano w tej aktualizacji.

Umiejętności

 • W transkrypcie ucznia typ wartości umiejętności pojawia się niepoprawnie jako tekst.

Aplikacja mobilna

 • W aplikacji mobilnej uczeń mógł wyświetlać element Planu edukacyjnego i rejestrować się w nim, co nie powinno być możliwe. Problem rozwiązano w tej aktualizacji.

Role niestandardowe

 • Administrator niestandardowy nie może wyszukać przełożonego w raporcie interfejsu.

Wielokrotne próby

 • W niektórych sytuacjach kilka z modułów kursu jest niewidocznych dla użytkowników.

Rejestracja zewnętrzna

 • Nie można zmienić zewnętrznego profilu użytkownika, jeśli dla głównych profili skończyły się stanowiska.

Znane problemy w tej wersji

 • W wymienionych poniżej przeglądarkach, po najechaniu kursorem na lewy panel, tekst pojawia się z małym opóźnieniem.
  • Edge 42.17134.1.0
  • Edge 44.17763.1.0
  • Internet Explorer 11.1006
  • Internet Explorer 11.615
 • Uczeń może wejść do sali konferencyjnej programu Connect przed sesją i po niej.

Aktualizacja 49

Data wydania: 26 sierpnia 2019 r.

Nowe i ulepszone funkcje

Ulepszenia w zakresie wydajności

 • Importowanie użytkowników w systemie jest szybsze niż w poprzednich wersjach. Nastąpiła znaczna poprawa przy importowaniu dużych ilości danych użytkowników.
 • Opcje w liście rozwijanej Konfiguracja raportów dla przełożonych i administratorów zostały zmodyfikowane, by ładować dane na żądanie.
 • Poprawiono wydajność interfejsu API. Wiele interfejsów API powinno mieć teraz lepszy czas odpowiedzi.
 • Czas potrzebny na wygenerowanie transkryptu ucznia został poprawiony.
 • Nie ma opóźnień na stronach, na których znajdują się uczniowie wewnętrzni i zewnętrzni, zwłaszcza w przypadku dużej liczby użytkowników.

Uprawnienia użytkowników specjalnych

Administrator może przyznać grupie użytkowników specjalne uprawnienia, za pomocą których członkowie grupy mogą uczestniczyć we wszystkich tablicach. Grupa użytkowników specjalnych obchodzi wszelkie ograniczenia ustawione w sekcji Ustawienia zakresu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Specjalne uprawnienia użytkownika.

Zmiany interfejsu użytkownika

 • W oknie dialogowym Dodaj raport, selektory Zakres czasowy i Filtry pojawiają się jako osobne sekcje, domyślnie zwinięte. Więcej informacji znajdziesz w artykule Twórz raporty.
 • W oknie dialogowym Dodaj raport można użyć wyszukiwania przewidującego, aby wybrać jedną lub więcej grup użytkowników. Więcej informacji znajdziesz w artykule Raporty grup użytkowników.

Zmiany wartości w kolumnach godzin

W kolumnach godzin w transkryptach ucznia minuty są zaokrąglane do najbliższej minut, a wartość sekund to 00. Więcej informacji znajdziesz w artykule Kolumny godzin.

Problemy rozwiązane w tej wersji

Interfejs ucznia

 • Kalendarz edukacyjny wyświetlał stan Sesja zarejestrowana, nawet jeśli przełożony nie zatwierdził jeszcze rejestracji. Teraz dla ucznia wyświetlany jest odpowiedni stan Oczekuje, dopóki kierownik nie zatwierdzi rejestracji.
 • W konkretnym wypadku dla danej sesji kalendarz edukacyjny wyświetlał stan Zarejestrowano, chociaż uczeń ukończył kurs.

Interfejs przełożonego

 • Kierownicy nie mogli śledzić szkoleń swojego zespołu w dziedzinie zgodności, jeśli członków zespołu zarejestrowano za pomocą Planów edukacyjnych.

Wyszukiwanie

 • W widoku instruktora nie można było wyszukać ucznia.

Interfejs użytkownika

 • W przypadku konta, do którego zastosowano zmiany taksonomii, nie odzwierciedlały one powiadomień.

Znane problemy w tej wersji

 • Nie można wyszukać usuniętych użytkowników w liście Użytkownicy zewnętrzni za pomocą paska wyszukiwania. Aby obejść problem,  przesuń w dół, by wyświetlić listę wszystkich użytkowników i znajdź użytkownika ręcznie.
 • Jeśli Użytkownik specjalny opublikuje wpis na zewnętrznej tablicy, eksperci w jego zakresie otrzymają prośbę o sprawdzenie.

Aktualizacja 48

Data wydania: 2 sierpnia 2019 r.

Nowe i ulepszone funkcje

Rozdzielanie zakresu w Nauce społecznościowej dla wewnętrznych i zewnętrznych użytkowników Administrator może zdefiniować osobne zakresy dla uczniów wewnętrznych i zewnętrznych. Dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych istnieją dwie nowe sekcje. W obu sekcjach można zdefiniować zakresy dla grup uczniów. Dla użytkowników można zdefiniować wartości Cech użytkownika. Dla użytkowników zewnętrznych można zdefiniować profil zewnętrzny, w którym uczniowie dzielą tę samą przestrzeń społecznościową. Więcej informacji znajdziesz w artykule Ustawienia zakresu. Ograniczanie tworzenia tablic społecznościowych Aby ograniczyć tworzenie tablic przez wszystkich uczniów i skuteczniej moderować tablice, administrator może przyznać uprawnienia do tworzenia tablic wybranej grupie użytkowników. Administrator może ograniczyć tworzenie tablic tylko do wybranej grupy, zamiast zezwalać na to każdemu uczniowi uczestniczącego w nauce społecznościowej. Więcej informacji znajdziesz w artykule Uprawnienia do tworzenia tablic. Pokazuj uczniom tylko puste pola aktywne Administrator może włączyć wyświetlanie aktywnych pól lub ukryć pola, których wartości zostały wypełnione. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wyświetlacz użytkownika. Usuwanie użytkowników wewnętrznych po określonym okresie bezczynności Administrator może skonfigurować okres (w dniach), w ramach którego wewnętrzny uczeń zostanie usunięty, jeśli pozostanie bezczynny przez określony okres. Więcej informacji znajdziesz w artykule Automatyczne usuwanie użytkowników. Dostosowywanie łączy w stopce Administrator może dodawać łącza w stopce i konfigurować je. Łącza można również dostosować do różnych języków. Obecna metoda dodawania łącza Skontaktuj się z administratorem w stopce jest również dostępna w sekcji Łącza w stopce.Więcej informacji znajdziesz w artykule Dostosuj łącza w stopce.

Znane problemy w tej wersji

 • Niestandardowe łącza w stopce nie są widoczne dla ról administratorów ds. integracji.

Aktualizacja 47 — aplikacja mobilna

Data wydania: 24 lipca 2019 r.

Uwaga:

Użytkownicy systemu Android:

Ta aktualizacja obsługuje również zmiany wymagane dla zgodności z poprawionymi zaleceniami Google dotyczącymi włączenia powiadomień push. W związku z tym nie będziesz już otrzymywać powiadomień, jeśli korzystasz z wersji 2.7.4 lub starszej.

Aby otrzymywać powiadomienia, zalecamy uaktualnienie do wersji 2.8.

Nowe i ulepszone funkcje

Nauka społecznościowa

Dziel się z innymi uczestnikami swoją wiedzą specjalistyczną w formie zawartości użytkownika, która będzie publikowana na tematycznych tablicach dyskusyjnych. Inni uczniowie zainteresowani podobnymi umiejętnościami mogą obserwować te tablice, aby uczyć się, a nawet współtworzyć temat — tak samo jak w mediach społecznościowych. 

Dziel się pomysłami i spostrzeżeniami w swobodnym środowisku. Oceniaj wpisy, dodawaj zawartość i pisz komentarze. Więcej informacji znajdziesz w artykule Nauka społecznościowa w aplikacji mobilnej.

Udostępnij media na tablicy

Udostępniaj obrazy, dokumenty oraz pliki audio i wideo na dowolnej tablicy, aby inni uczestnicy mogli je zobaczyć i rozpocząć dyskusję.  Więcej informacji znajdziesz w artykule Udostępnianie tablic.

Przesyłanie pliku modułu typu klasa wirtualna i modułów aktywności

Prześlij pliki dla swojego instruktora jako dowód ukończenia kursu. Instruktor może wtedy zatwierdzić lub odrzucić Twój materiał zależnie od jego zawartości. Więcej informacji znajdziesz w artykule Przesyłanie plików do zatwierdzenia.

Zaktualizowana obsługa platformy

Aplikacja mobilna Learning Manager jest teraz obsługiwana przez urządzenia z systemem Android 7 lub nowszym oraz iOS 10 lub nowszym. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wymagania systemowe.

Znane problemy w tej wersji

 1. Używając systemu Android, nie można przesyłać plików typu GIF w postach, komentarzach ani w odpowiedziach do komentarzy.
 2. Będąc moderatorem jakiejkolwiek tablicy, nie możesz usuwać postów użytkowników, komentarzy ani odpowiedzi. Możesz jednak zrobić to, korzystając z aplikacji internetowej.
 3. W aplikacji nie można zaznaczyć typu pytania.
 4. Po włączeniu modułu Nauki społecznościowej w aplikacji uruchom ją ponownie, aby zakładka Nauka społecznościowa została wyświetlona. Jeśli nie widzisz zakładki Nauka społecznościowa, zmuś aplikację do zakończenia działania i zresetuj ją. Zakładka Nauka społecznościowa powinna się wtedy wyświetlić.

Nowe i ulepszone funkcje

Aktualizacja 46

Data wydania: 20 czerwca 2019 r

Automatyczne sprawdzanie zawartości

Nauka społecznościowa pozwala obsługiwać zawartość udostępnianą przez uczniów na dwa sposoby — Bez sprawdzania i Ręczne sprawdzanie. W tej wersji usługi Adobe Learning Manager ulepszono mechanizm nauki społecznościowej przez wprowadzenie opcji automatycznego sprawdzania. Po opublikowaniu zawartości jest ona sprawdzana, aby upewnić się, że pasuje do umiejętności, w której się znajduje. Na podstawie poziomu zaufania zawartość jest publikowana od razu lub odsyłana do sprawdzania ręcznego. Więcej informacji znajdziesz w artykule Automatyczne wspomaganie sprawdzania.

Odzwierciedlanie umiejętności do domen

Umiejętności na używanym koncie można odzwierciedlać na domeny na platformie edukacyjnej Learning Manager. Pomaga to łączyć umiejętności na koncie z domenami umiejętności, dla których usługa Learning Manager obsługuje automatyczne wspomaganie sprawdzania.Więcej informacji znajdziesz w artykule Mapowanie umiejętności na domeny.

Specyfikacje formatu CSV wraz z przykładami

Zaktualizowano specyfikację formatu CSV, którego można użyć w celu utworzenia mapy istniejących danych migracji platformy edukacyjnej. Aby zapoznać się z wymaganym formatem danych, należy pobrać najnowsze wersje plików .zip o nazwie csv-specifications i sample-csv, aby poznać odpowiedni format danych, który należy wprowadzić. Szczegółowe informacje znajdują się w Podręczniku migracji.

Problemy rozwiązane w tej wersji

Interfejs API usługi Learning Manager

 • Po dodaniu zewnętrznego profilu za pomocą metody POST interfejsu API externalProfile nie jest wyświetlana powitalna wiadomość e-mail.
Interfejs przełożonego
 • Jeśli przełożony wybrał opcję Ten kwartał, informacje o rejestracji, postępie i ukończeniu Elementu edukacyjnego nie są wyświetlane. W tej wersji szczegóły te są wyświetlane poprawnie.
Uczniowie na liście oczekiwania
 • Jeśli instruktor chciał sprawdzić uczniów na liście oczekiwania po rejestracji uczniów we wcześniejszych wydaniach aplikacji Learning Manager, pojawiał się komunikat o błędzie. W tej wersji instruktor może przeglądać uczniów znajdujących się na liście oczekiwania bez komunikatów o błędzie.
Przegląd certyfikacji
 • Po utworzeniu przez autora kursu i certyfikacji zawierającej opis i zawartość ogólną zawartość ta nie jest wyświetlana poprawnie po wejściu na stronę kursu przez ucznia. Zawartość jest jednak widoczna na stronie podglądu ucznia w aplikacjach administratora i autora. W tej wersji zawartość opisu ogólnego poprawnie pojawia się w aplikacji ucznia.
Katalog
 • Uczeń może przeglądać wszystkie elementy edukacyjne w każdym katalogu. We wcześniejszych wersjach, jeśli katalog nie zawierał elementu edukacyjnego, mimo to pojawiał się przed innymi katalogami. W tej wersji katalogi niezawierające elementów edukacyjnych pojawiają się na końcu listy.

Data wydania: 30 maja 2019 r.

Nowe i ulepszone funkcje

 • Skonsolidowane wyszukiwanie we wszystkich instancjach dla zarejestrowanych uczniów w sekcji uczniów Obiektu edukacyjnego. Wyszukaj zarejestrowanych użytkowników w sekcji Uczniowie obiektu edukacyjnego za pomocą wyszukiwania przewidującego. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wyszukiwanie zarejestrowanych użytkowników.
 • Pełne możliwości edycji elementów edukacyjnych nabytych za pomocą katalogu udostępnionego.Więcej informacji znajdziesz w artykule Sterowanie katalogiem współdzielonym. Aby włączyć tę funkcję, skontaktuj się z pomocą techniczną platformy Learning Manager.
 • Instruktorzy mogą teraz łatwo rozpoznać sesje i moduły z oczekującymi ocenami.Więcej informacji znajdziesz w artykule Recenzje oczekujące.
 • Umiejętności obsługują teraz przyznawanie wartości punktów w formacie dziesiętnym. Pozwala to autorom na przypisanie wartości punktów w formacie dziesiętnym wybranemu kursowi.Więcej informacji znajdziesz w artykule Obsługa liczb dziesiętnych.
 • Automatyzacja tworzenia ról niestandardowych. Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfiguracja ról za pomocą plików CSV.
 • Materiały wymagane do zewnętrznych programów certyfikacji i modułów aktywności są teraz opcjonalne. Pozwala to Przełożonym i Instruktorom na ocenianie bez materiałów. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zgłoszenie opcjonalne.
 • Pobierz transkrypt ucznia dla usuniętych użytkowników. Więcej informacji znajdziesz w artykule Transkrypt ucznia.
 • Wsparcie dla następujących języków:
  • Koreański    
  • Turecki
  • Holenderski
  • Polski

Znane problemy

 • Funkcja liczb dziesiętnych w punktach umiejętności jest obsługiwana tylko w języku angielskim.
 • W języku koreańskim, japońskim i rosyjskim, wartość czasu sesji nie jest wyświetlana poprawnie.

Problemy rozwiązane w tej wersji

 • Wyniki quizu nie są zapisywane dla programu nauczania lub certyfikacji na kartach obecności i punktacji.
 • Administrator lub przełożony nie jest w stanie oznaczyć ukończenia programu certyfikacji zewnętrznej.
 • Administrator nie może wybrać niestandardowego zakresu dat w oknie dialogowym Transkrypty ucznia, jeśli język ustawiono jako portugalski lub hiszpański.
 • Administrator nie może utworzyć profilu zewnętrznego, gdy językiem profilu jest francuski.
 • Aktywne pola nie są widoczne w oknie dialogowym Edytuj użytkownika, jeśli ustawienia regionalne są w języku innym niż angielski.

Data wydania: 26 kwietnia 2019 r.

 • Zmiany w interfejsie użytkownika: Opcje  oraz  pojawiają się w górnej części aplikacji.
Zmiany w interfejsie użytkownika
Zmiany w interfejsie użytkownika

 • Skanowanie kodu QR w celu rejestracji: rozszerzono możliwości kodu QR. Oprócz możliwości oznaczania uczestnictwa przy użyciu kodu QR, teraz można również za jego pomocą zarejestrować się na kurs / ukończyć kurs. 

  Aby zarejestrować się na kurs lub go ukończyć, można zeskanować kod QR udostępniony przez administratora. Więcej informacji na temat skanowania kodów QR w internetowej wersji oprogramowania Learning Manager można znaleźć w sekcji Skanowanie kodu QR.
 • Wielokrotne próby ukończenia kursu: Aplikacja Learning Manager umożliwia uczniom ukończyć kursy z włączoną opcją wielokrotnych prób. Więcej informacji na temat konfiguracji funkcji wielokrotnych prób można znaleźć w sekcji Wielokrotne próby.

Aktualizacja 43

Data wydania: 28 stycznia 2019 r.

 • Czas, jaki uczeń poświęcił na moduł, był w niektórych sytuacjach liczony wielokrotnie w przypadku potwierdzenia obecności więcej niż raz. Ten problem został rozwiązany. 
 • Potwierdzenie udziału w elemencie edukacyjnym wchodzącym w skład wielodniowej sesji czasami powodowało wyświetlanie nieprawidłowej daty rozpoczęcia w transkrypcie ucznia. Ten problem został rozwiązany. 
 • Zdarzało się, że użytkownicy nie mogli wyświetlić kursu, który został dodany do ukończonego programu edukacyjnego lub programu certyfikacji. Ten problem został rozwiązany. 
 • Czasami nie było można zarejestrować użytkowników, których przeniesiono do innej grupy. Ten problem został rozwiązany. 
 • Po zmianie danych dotyczących sesji w aplikacji instruktora uczeń i instruktor czasami nie otrzymywali wiadomości e-mail. Ten problem został rozwiązany. 
 • Adresy URL Adobe Connect kończące się znakiem „/” nie zawsze działały poprawnie. Ten problem został rozwiązany. 
 • Po wybraniu obowiązkowego modułu (lub wielu obowiązkowych modułów) już opublikowanego kursu czasami pojawiał się komunikat o błędzie. Ten problem został rozwiązany. 
 • Zdarzało się, że kiedy uczeń ukończył kurs, a później ten sam kurs został oznaczony jako obowiązkowy przez autora, wówczas kurs mógł nie zostać oznaczony jako ukończony. Ten problem został rozwiązany. 
 • Informacja o wybraniu modułu zduplikowanego kursu nie zawsze pojawiała się od razu. Czasami trzeba było odświeżyć stronę, żeby ją zobaczyć. Ten problem został rozwiązany. 
 • Po opublikowaniu kursu wszystkie moduły były nadal wyświetlane w trybie edycji jako niezaznaczone. Aby zobaczyć zmiany, trzeba było odświeżyć stronę. Ten problem został rozwiązany. 
 • Czasami było możliwe wybranie obowiązkowego modułu, chociaż nie powinno się tak dziać, ponieważ dla kursu określono wymaganą kolejność modułów. Ten problem został rozwiązany. 
 • Obowiązkowy moduł usunięty z kursu nadal był obecny na liście rozwijanej. Ten problem został rozwiązany. 
 • W niektórych sytuacjach moduły Przygotowanie do pracy i Wypróbuj były domyślnie oznaczone jako obowiązkowe. Ten problem został rozwiązany.  
 • Czasami po kliknięciu łącza do przekazania informacji zwrotnych L3 zawartego w wiadomości e-mail nie otwierało się okno informacji zwrotnych. Ten problem został rozwiązany.
 • W menu rozwijanym raportów dostępnym w interfejsie brakowało opcji Certyfikacja, chociaż była ona dostępna w aplikacji przełożonego i na liście API danych. Ten problem został rozwiązany.
 • Administrator nie mógł wycofać kilku elementów edukacyjnych ze względu na brak uprawnień, mimo iż katalogi udostępnione są niezależne od kont Learning Manager. Ten problem został rozwiązany.

Aktualizacja 42

Data wydania: 11 stycznia 2019 r.

 • Czasami nie było można wstawić powiadomień użytkownika, co powodowało, że powiązane wiadomości e-mail nie były dostarczane. Ten problem został rozwiązany.
 • Kiedy ucznia zapisano do programu edukacyjnego 1 i na kurs w programie edukacyjnym 2, po pobraniu transkryptu ucznia dla grupy użytkowników lub więcej niż jednej osoby w transkrypcie niekiedy brakowało danych. Ten problem został rozwiązany.

Aktualizacja 41 Data wydania: 1 grudnia 2018 r.
 • Administratorzy mają teraz kontrolę nad przyznawaniem uczniom uprawnień do wyświetlania wyników testu w transkryptach ucznia. Mogą włączyć lub wyłączyć to uprawnienie na stronie Ustawienia.
 • Czasami nie było można wstawić powiadomień użytkownika, co powodowało, że powiązane wiadomości e-mail nie były dostarczane. Ten problem został rozwiązany.
 • Dane dotyczące czasu poświęconego na naukę w niektórych sytuacjach nie pojawiały się w transkrypcie ucznia ani w sekcji Moje raporty. Ten problem został rozwiązany.
 • Niekiedy w transkrypcie ucznia pobranym przez przełożonego brakowało informacji o działaniach takich jak rejestracja/ukończenie. Ten problem został rozwiązany.
 • W niektórych sytuacjach moduły będące częścią trwającego kursu były pokazywane w transkrypcie ucznia jako ukończone. Ten problem został rozwiązany.
 • Czasami w transkrypcie ucznia informacje o pobranych danych nie były wyświetlane zgodnie z wybranym zakresem danych. Ten problem został rozwiązany.
 • Użytkownicy, którym przypisano jedynie rolę autora, niekiedy nie widzieli katalogów. Ten problem został rozwiązany.
 • Kiedy administrator o niestandardowej roli pobierał transkrypt ucznia, w raporcie nie było informacji  o elementach edukacyjnych,  które stanowiły część jedynie domyślnych katalogów. Ten problem został rozwiązany.
 • Niekiedy całkowita liczba użytkowników nie zgadzała się z danymi z listy użytkowników na stronie Grupa użytkownika. Ten problem został rozwiązany.
 • W niektórych sytuacjach wyskakujące okno programu edukacyjnego nie pojawiało się pomimo jego włączenia, a użytkownicy byli kierowani do strony elementu edukacyjnego. Ten problem został rozwiązany.
 • Czasami kiedy po opróżnieniu listy oczekujących uczeń zapisywał się na kurs, administrator otrzymywał powiadomienie e-mail ze swoim nazwiskiem zamiast nazwiska ucznia. Ten problem został rozwiązany.
 • Zdarzało się, że nazwisko użytkownika dodanego za pomocą metody POST (interfejsu API) nie było widoczne w interfejsie użytkownika. Ten problem został rozwiązany.

Aktualizacja 40

Data wydania: wrzesień 2018 r.

Ulepszenia w zakresie wydajności

 • Czasami podczas pobierania dużych zbiorów transkryptu ucznia dochodziło do przekroczenia limitu czasu. Ten problem został rozwiązany.
 • Niekiedy w trakcie pobierania dużego zbioru danych raportu dotyczącego zapisów na kurs z zapisaną informacją o wyniku testu występowały opóźnienia. Ten problem został rozwiązany.
 • W niektórych sytuacjach pobieranie dużego zbioru raportów dotyczących wyników testu trwało dłużej niż zazwyczaj. Ten problem został rozwiązany.
 • Czasami kiedy uczeń kończył program edukacyjny, nie pojawiało się automatycznie wyskakujące okno z formularzem informacji zwrotnych L1, chociaż administrator wybrał takie ustawienie. Ten problem został rozwiązany.
 • W pobranych raportach ścieżki audytu użytkownika i ścieżki audytu zawartości brakowało poprawnych informacji w kolumnie z nazwą użytkownika, który dokonał modyfikacji, i w kolumnie z adresem e-mail tego użytkownika. W raporcie znajdowała się informacja „System”. Teraz w takiej sytuacji raport zawiera informację „Nieznane”.

Data wydania: 19 maja 2018 r.

 • W tej wersji aplikacji Adobe Learning Manager wprowadzono wiele nowości i ulepszeń. Można teraz między innymi tworzyć role niestandardowe, dodawać etykiety katalogu, czyścić dane użytkowników, zarządzać znacznikami i zmieniać nazwy elementów edukacyjnych. Usługa zapewnia też integrację z oprogramowaniem Slack, nowe integracje łączników oraz obsługę specyfikacji xAPI. Szczegółowe informacje na temat nowych funkcji i ulepszeń znajdują się w sekcji Najważniejsze nowe funkcje.

Znany problem

 • Hiperłącze w znacznikach, które prowadzi do sekcji z informacjami o liczbie kursów i certyfikacji, zawiera quasi-kursy i powtarzające się certyfikacje. Po jego kliknięciu te kursy i certyfikacje mogą nie pojawić się na liście, co spowoduje rozbieżność w wartościach liczbowych.
 • Stan uczniów oczekujących lub oczekujących na akceptację był zmieniany na Ukończono. Ten problem został rozwiązany.
 • Kiedy instruktor wyszukiwał i wybierał  wszystkich uczniów, liczba wybranych uczniów różniła się od pokazywanej. Ten problem został rozwiązany.
 • Czasami po wyszukaniu i wybraniu dowolnego ucznia, a następnie odnotowaniu jego obecności, w usłudze Learning Manager była odnotowywana obecność wszystkich uczniów. Ten problem został rozwiązany.
 • Usługa Learning Manager wyświetlała czas w formacie 24-godzinnym. Ten problem został rozwiązany. Obecnie czas jest wyświetlany w formacie 12-godzinnym.
 • Kiedy przełożony nominował ucznia do udziału w kursie za pomocą przycisku Nominuj znajdującego się na stronie powiadomień, nie otwierało się okno nominacji. Ten problem został rozwiązany.
 • W wyeksportowanych raportach programu Excel ostateczny termin, który definiuje się jako datę rejestracji + liczbę dni potrzebnych do osiągnięcia wartości ukończenia  ustawionej w automatycznym wystąpieniu elementu edukacyjnego, był nieprawidłowo wyświetlany. Ten problem został rozwiązany.
 • Przy wyszukiwaniu użytkowników w grupie niezawierającej żadnych użytkowników nie była wyświetlana informacja o wynikach. Ten problem został rozwiązany.
 • Nie można było usunąć przełożonych, nawet jeśli nie mieli  raporty bezpośrednie Ten problem został rozwiązany. Teraz przełożonych można usuwać.
 • Czasami przestawała działać funkcja resetowania postępu dla modułu. Ten problem został rozwiązany.
 • Zdarzało się, że usunięta certyfikacja  mogła być wyświetlana w widżecie dla uczniów. Ten problem został rozwiązany.
 • Usunięto błąd w obliczeniach efektywności kursu.
 • Usunięto błąd integracji nowego konta Connect.
 • W przypadku wystąpień innych niż domyślne czasami było wyświetlane okno podręczne dotyczące informacji zwrotnych L1. Ten problem został rozwiązany.
 • W przypadku niektórych sesji będących częścią programu edukacyjnego / certyfikacji instruktor nie był w stanie odnotować zbiorczo obecności poszczególnych użytkowników. Ten problem został rozwiązany.

Data wydania: 25 marca 2018 r.

W aplikacji Adobe Learning Manager wydanej w marcu 2018 roku wprowadzono wiele użytecznych nowości i ulepszeń. Możliwe jest teraz generowanie raportów ścieżki audytu użytkownika i raportów dotyczących logowania/dostępu,  a także  wybieranie elementów kursu przez uczniów. Ponadto ulepszono kursy typu klasa i klasa wirtualna. Usunięto również błędy i zwiększono wydajność.

Aby zapoznać się ze wszystkimi nowościami w tej wersji, patrz dokument Co nowego w aplikacji Adobe Learning Manager.

Znany problem

Problem: istnieje kilka elementów edukacyjnych, które po wyświetleniu w przeglądarce Internet Explorer w wersji 11.1478.10586.0 mogą spowodować błąd krytyczny aplikacji Learning Manager.

Obejście problemu: Poproś zespół informatyczny organizacji o zaktualizowanie przeglądarki Internet Explorer 11.

Data wydania: 22 stycznia 2018 r.

Rozwiązane problemy

 • Czasami zmiana ustawienia szablonu wiadomości e-mail powodowała zniknięcie banera w wiadomości. Ten problem został rozwiązany.
 • Zdarzało się, że uczniowie nie mogli dodać/uruchomić prywatnych materiałów pomagających w pracy. Ten problem został rozwiązany.
 • W niektórych przypadkach niestandardowe grupy użytkowników obecne na koncie nie były wyszczególniane w polu grupy użytkowników w oknie dodawania/edytowania raportu. Ten problem został rozwiązany.
 • Kiedy w nazwie pliku graficznego odznaki znajdowała się spacja, czasami odznaka nie była  widoczna  na stronie głównej ucznia.
 • Zdarzało się, że po usunięciu z kursu zarejestrowanego użytkownika nie był generowany raport z tego kursu i raport o testach dotyczący tego kursu. Ten problem został rozwiązany.
 • Czasami kiedy administrator zmienił liczbę nominowanych miejsc dla przełożonego, ta liczba nie była wyświetlana prawidłowo w prośbie o nominację otwartej w innym miejscu. Ten problem został rozwiązany.
 • Użytkowników zewnętrznych przekształconych na wewnętrznych czasami nie można było dodać do grupy Wszyscy uczniowie z wewnątrz. Ten problem został rozwiązany.
 • Zdarzało się, że po wyszukaniu pojedynczego ucznia, wybraniu go i użyciu opcji wyrejestrowania byli wyrejestrowywani wszyscy uczniowie z danej grupy zamiast tego jednego. Ten problem został rozwiązany.
 • W niektórych sytuacjach administrator nie mógł użyć pola wyboru wewnętrznych certyfikacji ucznia. Ten problem został rozwiązany.
 • Tworzenie i aktualizowanie grup użytkowników liczących ponad 600 osób czasami kończyło się niepowodzeniem. Ten problem został rozwiązany. Teraz można tworzyć grupy użytkowników liczące przeszło 600 osób.
 • Zdarzało się, że po usunięciu niestandardowej grupy użytkowników będącej częścią innej niestandardowej grupy użytkowników reguła dotycząca przecinania wymuszała przerzucenie użytkowników do większej grupy. Ten problem został rozwiązany.
 • Po wyłączeniu domyślnego katalogu i utworzeniu nowego przełożony, któremu przyznano dostęp do nowo utworzonego katalogu, czasami nie mógł wyszukiwać w nim kursów. Ten problem został rozwiązany.
 • Niektórzy użytkownicy aplikacji mobilnej nie otrzymywali informacji zwrotnych L1 w postaci powiadomień push. Ten problem został rozwiązany.

Data wydania: 7 stycznia 2018 r.

W tej wersji aplikacji Learning Manager wprowadzono zmiany optymalizujące skalowalność, efektywność i bezpieczeństwo.

Ulepszenia

 • Znacznie zwiększono elastyczność mechanizmu wyszukiwania kursów i użytkowników we wszystkich aplikacjach. Dotyczy to m.in. wyszukiwania kursów, użytkowników i grup użytkowników.
 • Wprowadzono obsługę łącznika Box, aby umożliwić integrację platformy Learning Manager z zewnętrznymi systemami z myślą o zautomatyzowaniu synchronizacji danych. Więcej informacji znajdziesz w artykule Łącznik Box.
 • Zaktualizowano specyfikację formatu CSV, którego można użyć w celu utworzenia mapy istniejących danych migracji platformy edukacyjnej. Aby zapoznać się z wymaganym formatem danych, należy pobrać najnowsze wersje plików .zip o nazwie  csv -specifications i sample- csvs . Szczegółowe informacje znajdują się w Podręczniku migracji.

Rozwiązane problemy

 • Kiedy liczba użytkowników była duża, czasami komunikaty nie były  prawidłowo  dostarczane. Ten problem został rozwiązany.
 • Przy próbie uzyskania dostępu do konta aplikacji Learning Manager z wykorzystaniem adresu URL poddomeny z obszaru Unii Europejskiej czasami dochodziło do przekierowania użytkownika do innej strony. Ten problem został rozwiązany.
 • Kiedy w programie edukacyjnym  jest ważna kolejność kursów,  uczeń nie powinien mieć możliwości przerabiania kursów w innej kolejności. Dotychczas było to możliwe, z użyciem hiperłącza do kursu. Ten problem został rozwiązany. Obecnie uczniowie nie mogą już rozpocząć kursu, jeśli nie ukończyli jeszcze wymaganego kursu poprzedzającego.
 • Czasami w niezgodnych z aplikacją wersjach przeglądarki Internet Explorer (IE 7, IE 8, IE 9 oraz IE 10) i Safari (wersje 7, 8 i 9) nie pojawiał się komunikat o nieobsługiwanej wersji przeglądarki. Ten problem został rozwiązany.

 

Data wydania: 5 października 2017 r.

Rozwiązane problemy

 • Zmiany wprowadzone w udostępnionym kursie nie zawsze były uwzględniane we współdzielonym koncie, kiedy autor automatycznie zapisał kurs na koncie pierwotnym. Ten problem został rozwiązany.
 • W przypadku określonych projektów Learning Manager zawartość zawieszała się w odtwarzaczu Fluidic. Ten problem został rozwiązany.
 • Niekiedy w widżecie Kalendarz edukacyjny w interfejsie ucznia dni były ułożone w niewłaściwej kolejności. Ten problem został rozwiązany. Obecnie układ kalendarza jest prawidłowy.
 • Przy odnotowywaniu frekwencji z użyciem opcji Wybierz wszystkie była zaznaczana obecność uczniów w odniesieniu do wszystkich elementów edukacyjnych dla tej samej sesji. Ten problem został rozwiązany.
 • W przypadku niektórych monitorów wysokiej rozdzielczości wiadomość e-mail odebrana z platformy Learning Manager była wyświetlana z nieprawidłowo wyśrodkowanym lub obciętym banerem i tekstem. Ten problem został rozwiązany. 
 • Użytkownicy nie otrzymywali niektórych wiadomości e-mail z platformy Learning Manager, np. wiadomości bez danych powiadomienia. Były to m.in. wiadomości dotyczące utworzenia i uaktywnienia profilu zewnętrznego i wiadomości z informacją o skonfigurowaniu konta programu Connect. Ten problem został rozwiązany.
 • Jeśli utworzono ścieżkę edukacyjną, skonfigurowano przypomnienie, zarejestrowano użytkowników, a później zmieniono ostateczny termin ukończenia wystąpienia, nowy ostateczny termin czasami nie był uwzględniany w przypomnieniach. Ten problem został rozwiązany. Obecnie w przypomnieniach jest podawany właściwy termin.
 • Niekiedy całkowity czas odtwarzania zawartość przygotowanej w programie Adobe Presenter i czas od początku jej odtwarzania w odtwarzaczu Fluidic nie był zsynchronizowany z zawartością. Ten problem został rozwiązany.
 • Czasami po dodaniu programu edukacyjnego do katalogu nie znikała opcja jego dodania. Ten problem został rozwiązany.
 • Po otwarciu usługi Learning Manager w przeglądarce urządzenia przenośnego jest wyświetlany monit o użycie aplikacji na urządzeniu. Kliknięcie opcji Tak powinno powodować otwarcie sklepu App Store (Android), jeśli ta aplikacja nie jest zainstalowana, lub uruchomienie aplikacji, jeśli jest zainstalowana (Android lub iOS). Nie zawsze tak się działo, ale problem został rozwiązany. 

Data wydania: 17 sierpnia 2017 r.

Rozwiązane problemy

Przywracanie poprzedniej wersji modułu o wielu wersjach zamiast jego usunięcia

Kiedy kurs miał wiele wersji określonego modułu, usunięcie tego modułu nie powodowało jego zniknięcia, lecz przywrócenie poprzedniej wersji. Ten problem został rozwiązany.

Brak zastosowania zmian wprowadzonych w udostępnionym kursie w przypadku automatycznego zapisania kursu przez przejście do innej karty

Zmiany wprowadzone w udostępnionym kursie nie były uwzględniane na koncie podrzędnym, jeśli autor zapisał je na koncie nadrzędnym automatycznie, przechodząc do następnej karty. Ten problem został rozwiązany.

Brak możliwości zmiany ostatecznego terminu dla elementów w przypadku kursów opartych wyłącznie na aktywności

Użytkownicy nie mogli zmienić ostatecznego terminu dla elementu w kursie opartym na aktywności. Zamiast tego był przywracany poprzedni ostateczny termin. Ten problem został rozwiązany.

Brak możliwości ponownego użycia unikalnego identyfikatora, który usunięto z elementu edukacyjnego

Kiedy unikalny identyfikator został przypisany do kursu, a później usunięty, nie można go było użyć ponownie. Ten problem został rozwiązany.

Dublowanie programu edukacyjnego w aplikacji ucznia

Program edukacyjny, do którego uczeń został już zapisany w ramach zdarzenia objętego planem edukacyjnym, czasami pojawiał się ponownie w aplikacji ucznia, jako część innego zdarzenia. Ten problem został rozwiązany.

Nieprawidłowe informacje o ostatecznym terminie i godzinach przeprowadzenia sesji w wiadomościach e-mail z przypomnieniem wysyłanych do uczniów

Uczniowie często otrzymywali wiadomości e-mail z przypomnieniem zawierające błędne informacje o ostatecznym terminie i godzinach przeprowadzenia sesji,  co było spowodowane  niewłaściwym przeliczaniem czasu w innych strefach czasowych. Ten problem został rozwiązany.

Uczniowie zewnętrzni przekształceni w uczniów wewnętrznych są uwzględniani na osi czasu tablicy liderów powiązanej z funkcjami gamifikacji. 

Na osi czasu tablicy liderów dotyczącej uczniów z wewnątrz czasami pojawiali się uczniowie z zewnątrz, których przekształcono na uczniów z wewnątrz. Ten problem został rozwiązany.

Udostępnianie uczniowi edytowalnego pola identyfikatora UUID przy tworzeniu pojedynczych użytkowników i użytkowników z pliku CSV na koncie z włączonym identyfikatorem UUID

Uczeń wprowadzający ustawienia swojego profilu widział pole identyfikatora UUID nawet wtedy, gdy administrator skonfigurował identyfikator UUID dla pojedynczych użytkowników i użytkowników z pliku CSV. Ten problem został rozwiązany.

Brak rejestrowania w raportach czasu poświęconego na naukę w niektórych sytuacjach

Czas poświęcony na naukę nie był uwzględniany w raportach dotyczących ucznia:

 • Jeśli jego frekwencja była odnotowywana automatycznie przez platformę w przypadku  modułów ze środowiska  Connect.
 • Jeśli użytkownik aplikacji mobilnej Learning Manager zeskanował kod QR powiązany z modułami typu klasa lub klasa wirtualna.

W tej wersji aplikacji Learning Manager wprowadzono też ulepszenia i poprawki związane  z odtwarzaczem  na urządzeniu.

 • Występowały trudności z ukończeniem modułów praktycznych. Ten problem został rozwiązany.
 • Kiedy uczeń odtwarzał film w orientacji pionowej, czasami nie działały przyciski +10 i -10. Ten problem został rozwiązany.
 • Usunięto migotanie podczas odtwarzania niektórych projektów przykładowych na smartfonie lub tablecie z systemem operacyjnym Android.
 • Po dodaniu nowej notatki powinien zostać zamknięty panel notatek i powinno zostać wznowione odtwarzanie. Nie zawsze się tak działo. Ten problem został rozwiązany.
 • Czasami przy otwieraniu notatek dodanych do modułu nie pojawiał się przycisk Zamknij. Ten problem został rozwiązany.
 • Kiedy uczeń otwierał notatki za pomocą ich znacznika, czasami musiał dwukrotnie klikać ikonę Notatki, aby zamknąć panel.
 • Niekiedy spis treści nie był automatycznie zawijany po kliknięciu i trzeba go było zamknąć ręcznie w celu wyświetlenia zawartości. Ten problem został rozwiązany.
 • W przypadku niektórych kursów zawierających moduł w wielu wersjach językowych nie były wyświetlane wszystkie dostępne języki, a pasek przewijania był nieprawidłowo skalowany. Problem rozwiązano.
 • Niekiedy po otwarciu w odtwarzaczu modułu opartego na aktywności, który przygotowała strona trzecia, i wyświetleniu go w orientacji poziomej nie zmieniała się orientacja tekstu, co utrudniało przewijanie. Ten problem został rozwiązany.
 • Powiększono obszar reagowania na dotyk dla przycisku zamykania odtwarzacza, zarówno w trybie online, jak i offline.
 • Po zmianie orientacji ekranu spis treści nie znikał automatycznie. Ten problem został rozwiązany.
 • Usunięto drobne błędy  w interfejsie  użytkownika,  takie jak nieprawidłowa pozycja przycisku odtwarzania czy brak wyrównania przycisków radiowych w orientacji pionowej i poziomej.
 • Usunięto błąd polegający na wyświetlaniu  paska przesuwania nawet wtedy, gdy nie była zaznaczona opcja wyświetlania elementów sterowania odtwarzaniem.
 • W niektórych sytuacjach po zmianie orientacji ekranu przestawał być widoczny przycisk zamykania odtwarzacza. Ten problem został rozwiązany.
 • Usunięto błąd powodujący wyświetlanie obciętego spisu treści modułu w orientacji poziomej. Czasami w odtwarzaczu uruchomionym na urządzeniu przenośnym nie był widoczny spis treści. Ten problem również rozwiązano.

W tej wersji aplikacji Learning Manager wprowadzono też ulepszenia i poprawki ważne dla użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych.

 • Na niektórych urządzeniach nie były dostarczane powiadomienia push dotyczące terminów ukończenia. Ten problem został rozwiązany.
 • Obecnie cykl życia elementu edukacyjnego  jest w pełni obsługiwany także  przez aplikację na urządzenia mobilne. Uczniowie mają teraz dostęp do najnowszej zawartości w elementach edukacyjnych poddanych edycji przez autora.
 • Usunięto błędy powodujące niewłaściwą orientację ekranu aplikacji Learning Manager, w tym błędy związane z domyślną orientacją pionową.
 • Czasami nie pojawiała się opcja aktualizacji zawartości po przejściu z trybu offline w tryb online. Problem rozwiązano.
 • Aplikacja na urządzenia mobilne obsługuje teraz wymuszanie kolejności modułów kursu w trybie online.
 • Kiedy użytkownik nie pobrał żadnych materiałów pomocniczych, dotknięcie w trybie offline karty Moje materiały pomagające w pracy powodowało czasami wystąpienie błędu krytycznego aplikacji (w systemie iOS) lub wyświetlenie komunikatu o błędzie ładowania danych (w systemie Android). Ten problem został rozwiązany.
 • Aplikacja Learning Manager była zamykana lub występował w niej błąd, kiedy użytkownik próbował wyświetlić kurs bezpośrednio po przerwaniu połączenia z Internetem, nawet jeśli był to kurs pobrany. Ten problem został rozwiązany.
 • Czasami po zeskanowaniu kodu QR był pokazywany obraz kodu zeskanowanego poprzednio. Ten problem został rozwiązany.
 • Niekiedy po usunięciu już dodanego materiału pomocniczego z karty Moje materiały pomagające w pracy był wyświetlany komunikat o błędzie. Ten problem został rozwiązany.

Data wydania: 16 lipca 2017 r.

Ulepszenia

Gamifikacja

W tej wersji zwiększono zakres gamifikacji. Teraz mogą z niej korzystać także użytkownicy zewnętrzni. Administratorzy mogą zdefiniować zakres gamifikacji, zmieniając ustawienia zakresu. Można wybiórczo włączyć gamifikację dla użytkowników, grup lub lokalizacji o podobnym profilu.

Ulepszenia dotyczące użytkowników zewnętrznych

Teraz można określić, po jakim okresie bezczynności użytkownicy mają być automatycznie usuwani. Administrator może też dodać ponownie ucznia z zewnątrz, który został usunięty automatycznie lub ręcznie.

Raporty dotyczące materiałów pomagających w pracy, komunikatów i wyrejestrowania

Materiały pomocnicze to materiały szkoleniowe, do których uczeń ma dostęp bez konieczności rejestrowania się do udziału w jakimkolwiek elemencie edukacyjnym, takim jak kurs czy program edukacyjny. Dzięki wprowadzonym ulepszeniom administratorzy mogą wyodrębnić i pobrać raport na temat materiałów pomocniczych. Mogą też wygenerować raport dotyczący wszystkich komunikatów, które wysłali. Ponadto administratorzy i przełożeni mogą utworzyć raport na temat wyrejestrowanych uczniów.

Łączniki usługi Learning Manager

Teraz istnieje możliwość wyeksportowania umiejętności użytkowników do lokalizacji FTP w celu zintegrowania ich z dowolną platformą innej firmy. Służy do tego opcja Eksport danych. Można wprowadzić nazwę połączenia z integrowaną platformą i określić, czy mają zostać zaimportowani użytkownicy wewnętrzni, czy raczej wyeksportowane umiejętności użytkowników — poprzez wybranie odpowiedniej konfiguracji lub pobranie danych ad hoc.

Kopiowanie elementów kursu

Teraz można skopiować adres URL elementu kursu, klikając strzałkę menu rozwijanego w prawym górnym rogu ekranu tego elementu.

Rozwiązane problemy

Brak zaproszenia z kalendarza w przypadku zapisania do programu edukacyjnego

Czasami użytkownicy nie otrzymywali pliku zaproszenia z kalendarza (w formacie .ics) po zapisaniu do programu edukacyjnego, na zajęcia w klasie pozwalające uzyskać certyfikat lub na sesje Connect. Ten problem został rozwiązany. Obecnie użytkownicy otrzymują pliki .ics w postaci załącznika, dzięki czemu mogą się zapoznać z wiadomością e-mail dotyczącą rejestracji i ze szczegółowymi informacjami na temat sesji.

Wyświetlanie opisu aktywności w języku angielskim nawet gdy dostępne są inne wersje językowe

Kiedy użytkownik ustawił preferowany język zawartości na inny niż angielski, nadal widział opis modułu aktywności w języku angielskim. Ten problem został rozwiązany.

Data wydania: 30 czerwca 2017 r.

Ulepszenia

Obsługa wielu elementów edukacyjnych w planie edukacyjnym

Administrator lub autor może teraz przypisać wiele elementów edukacyjnych do planu edukacyjnego. W przypadku wycofania lub wygaśnięcia któregoś z tych elementów automatycznie dezaktywowany jest cały plan. Możliwe jest też przeszukiwanie pól Ukończone szkolenia i Przypisz szkolenia z użyciem unikalnych identyfikatorów elementów edukacyjnych.

Ułatwienia dostępu

W tej wersji usługi Learning Manager zadbano o zgodność z obowiązującą w USA sekcją 508 dotyczącą ułatwień dostępu. Usługa Learning Manager jest teraz zgodna także z najnowszą wersją oprogramowania JAWS. Dotyczy to jedynie aplikacji ucznia. Aby skorzystać z tej opcji, należy użyć przeglądarki Internet Explorer w wersji 11, przeglądarki Chrome w środowisku Windows lub przeglądarki Safari w środowisku macOS.

Rozwiązane problemy

Niepoprawne informacje w niektórych strefach czasowych

W niektórych strefach czasowych przypomnienia dotyczące ostatecznego terminu zawierały błędne informacje o liczbie pozostałych dni. Ten problem został rozwiązany.

Problemy z programem edukacyjnym w przypadku wygaśnięcia elementu programu

Uruchomienie modułu wchodzącego w skład programu powodowało problemy, jeśli wygasł element programu. W ten sposób mnożyły się problemy z uruchomieniem modułu, a uczniowie nie mogli wyświetlić zawartości w odtwarzaczu. Ten problem został rozwiązany.

Błędy w tłumaczeniu aplikacji ucznia

Użytkownicy usługi Learning Manager zgłaszali błędy w tłumaczeniu aplikacji ucznia. Te problemy zostały rozwiązane.

Problemy z subskrypcją umiejętności

Niekiedy uczniowie nie mogli zasubskrybować nowej umiejętności. Ten problem został rozwiązany.

Data wydania: 9 kwietnia 2017 r.

Nowe funkcje

Aby zapoznać się z wykazem nowych funkcji i ulepszeń wprowadzonych w wydanej w kwietniu wersji aplikacji Learning Manager, patrz Co nowego.

Aplikacja ucznia oparta na widżetach

Widżety na stronie głównej pozwalają zarządzać kursami, umiejętnościami i osiągnięciami. Pasek wyszukiwania umożliwia wyszukiwanie elementów edukacyjnych, katalogów, umiejętności, notatek i dyskusji w całej platformie edukacyjnej.

Szczegółowe informacje na temat nowej strony głównej znajdują się w sekcji Strona główna  ucznia  w usłudze Learning Manager.

Ustawienia administratora dotyczące interfejsu ucznia

Administrator może kontrolować wygląd strony głównej ucznia poprzez włączanie i wyłączanie widżetów.

Aplikacja mogilna Learning Manager

Nowa aplikacja Learning Manager na urządzenia mobilne pozwala uczniom zapisywać się na kursy i brać w nich udział. Umożliwia także zarządzanie interfejsami.

Szczegółowe informacje o korzystaniu z usługi Learning Manager na urządzeniach przenośnych można znaleźć w sekcji Aplikacja mobilna ucznia Learning Manager.

Potwierdzanie obecności za pomocą kodu QR

Obecnie użytkownicy urządzeń mobilnych mogą potwierdzić obecność na sesji przeprowadzanej w klasie, skanując odpowiedni kod QR.

Rola instruktora

Teraz w usłudze Learning Manager są dostępne moduły prowadzone przez instruktora. Instruktorzy kontrolują przypisane im sesje, w tym czas, miejsce i ograniczenie liczby miejsc.

Szczegółowe informacje na temat roli instruktora znajdują się w sekcji Instruktorzy w usłudze Learning Manager.

Konto partnerskie

Administrator może tworzyć konta partnerskie, z którymi dzieli się zakupionymi miejscami.

Aby dowiedzieć się, jak tworzyć takie konta i jak nimi zarządzać, patrz sekcja Konta partnerskie.

Wiele wersji kursu

Opcja Dodaj nowy język pozwala udostępnić dodawany moduł lub kurs  w wielu  językach  i formatach.

Transkrypt ucznia

Teraz przełożeni i administratorzy mogą pobierać w aplikacji Learning Manager dane transkryptu na potrzeby śledzenia historii szkoleń pojedynczych użytkowników i całych zespołów.

Integracja z innymi dostawcami zawartości

W tej wersji aplikacji Learning Manager wprowadzono trzy nowe łączniki, dzięki czemu uczniowie mogą korzystać z kursów przygotowanych przez następujących dostawców zawartości: Lynda.com, getAbstract i Harvard ManageMentor.

Sposób konfigurowania każdego z tych łączników opisano w sekcji Łączniki.

Unikalny identyfikator elementu edukacyjnego

Podczas tworzenia elementów edukacyjnych — kursów, programów edukacyjnych lub programów certyfikacji — autorzy i administratorzy mogą teraz określić dla nich unikalny identyfikator. W tym celu na etapie tworzenia elementu edukacyjnego należy kliknąć kolejno Ustawienia > Ogólne. Następnie należy zaznaczyć  pole wyboru Włącz,  które znajduje się obok opcji Unikalne identyfikatory elementów edukacyjnych.

Forum dyskusyjne dla uczniów

Tablica dyskusyjna pozwala uczniom kontaktować się z innymi uczniami i z instruktorami. Uczeń  może  wyświetlać wszystkie wpisy dotyczące kursów. Jednak usuwać może tylko te wpisy, które sam utworzył. Szczegółowe informacje na temat tablicy dyskusyjnej znajdują się w sekcji Wyświetlanie dyskusji/uczestnictwo w dyskusjach.

Ulepszenia

Kryteria ukończenia: X z Y kursów

Kryteria ukończenia dla elementów edukacyjnych takich jak kursy, certyfikacje czy plany edukacyjne mogą pozwalać na ukończenie tylko części modułów, tj. X z Y modułów. W analogiczny sposób autorzy mogą określać kryteria ukończenia w odniesieniu do certyfikacji i planów edukacyjnych. 

Szczegółowe informacje na temat tej funkcji można znaleźć w sekcji Kryteria ukończenia kursu.

Moderowanie kursu

Obecnie administratorzy otrzymują powiadomienie o każdej zmianie lub aktualizacji w modułach i ponownym opublikowaniu kursu. 

Ustawienia administratora dotyczące resetowania modułów

Teraz administratorzy mają do dyspozycji opcję Resetowanie modułu, która pozwala uczniom zresetować nieukończony lub niezaliczony kurs.

Raporty uwzględniające katalogi

Podczas tworzenia raportów w aplikacji Learning Manager można obecnie generować raporty i wykresy z uwzględnieniem katalogów.

Ulepszenia dotyczące planów edukacyjnych

Administratorzy mogą teraz tworzyć plany edukacyjne typu W dniu. Plany edukacyjne typu W dniu pozwalają administratorom określić nazwę zdarzenia, wskazać datę zdarzenia i wybrać grupę użytkowników, do której zdarzenie należy. 

Wiadomości dotyczące rejestracji udziału w określonym kursie

Administratorzy mogą teraz konfigurować i wysyłać do uczniów pocztą elektroniczną wiadomości dotyczące rejestracji udziału w określonym kursie.

Komunikaty na karteczkach

Administrator może teraz włączyć funkcję komunikatów na karteczkach.

Obsługa adresów URL w komunikatach

Teraz komunikatem może być adres URL dodany do kodu HTML. 

Dodawanie nowych typów udostępniania (kursów)

Obecnie w aplikacji Adobe Learning Manager można łatwo dodawać typy udostępniania kursów.

Dodatkowe uprawnienia w roli autora

Dotychczas autorzy mogli tworzyć jedynie moduły i kursy. Teraz mają także możliwość tworzenia certyfikacji i programów edukacyjnych dla uczniów.

Rola autora dostępna dla użytkowników zewnętrznych

Administrator może teraz przypisywać rolę autora użytkownikom zewnętrznym.

Wielu autorów

Teraz tę samą grupę zawartości w usłudze Learning Manager może edytować jednocześnie wielu autorów.

Ulepszenia związane z oprogramowaniem Adobe Connect

Obecnie można skonfigurować pojedynczy adres URL Adobe Connect z wieloma kontami Learning Manager.

Obsługa nowych języków

W tej wersji wprowadzono obsługę języków brazylijskiego (portugalskiego), japońskiego i włoskiego.

 

Data wydania: 30 stycznia 2017 r.

Rozwiązane problemy

Ustawienia konta

Kiedy administrator klikał opcję Profil zewnętrzny i wybierał kolejno Działania > Zmień profil, nie były wyświetlane wszystkie profile. Ten problem został rozwiązany.

Cykl życia kursu

 • W przypadku kursów utworzonych z użyciem platformy szkoleń elektronicznych BizLibrary nie działała opcja „Wznów”. Ten problem został rozwiązany.
 • Niektórzy użytkownicy urządzeń iPad nie mogli uruchamiać kursów z użyciem łącza zawartego w komunikacie. Ten problem został rozwiązany.
 • Po kliknięciu przycisku Kontynuuj w aplikacji ucznia kursy były wyświetlane w niewłaściwej kolejności. Ten problem został rozwiązany.
 • Etykieta informacji ogólnych o kursie w aplikacji ucznia znajdowała się w niewłaściwym miejscu. Ten problem został rozwiązany.

Aplikacja ucznia

 • Po otwarciu obrazu komunikatu w trybie pełnego ekranu na urządzeniu nie można było wrócić do aplikacji. Ten problem został rozwiązany.
 • Zawartość Tin Can przesłana z platformy Captivate nie była odtwarzana w trybie online w systemie operacyjnym Android lub iOS. Ten problem został rozwiązany.

Raporty z kursów

Kiedy kurs zawierał moduły w wielu wersjach, w aplikacji Learning Manager były generowane nieprawidłowe raporty dotyczące transkryptu ucznia. Ten problem został rozwiązany.

Warstwa interfejsu API

Każda próba pobrania informacji o wersji modułu z użyciem interfejsu API AP/courses/{coursesid} kończyła się błędem. Ten problem został rozwiązany.

Data wydania: 23 grudnia 2016 r.

Nowe funkcje

Firma Adobe umożliwia przedsiębiorstwom przeprowadzenie migracji danych dotyczących szkoleń i zawartości szkoleniowej z obecnej platformy edukacyjnej do platformy Learning Manager. 

Usługa Learning Manager zapewnia wszystkie narzędzia i szablony potrzebne, aby administrator integracji przygotował i wykonał zadania związane z migracją. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat migracji, należy zapoznać się z sekcją pomocy dotyczącą migracji.

Ulepszenia

Rejestracja użytkowników

Administrator może teraz dodać określone nazwy domen podczas dodawania użytkowników zewnętrznych. W takiej sytuacji przy zakładaniu konta uczniowie będą mogli wprowadzać wyłącznie adresy e-mail ze zgodną nazwą domeny.

Istnieje także możliwość wysyłania łącza służącego do weryfikacji adresu e-mail, który został podany przy zakładaniu konta. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ulepszenia, należy zapoznać się z sekcją Dodawanie użytkowników/grup użytkowników.

Odtwarzacz Fluidic

Teraz w odtwarzaczu Fluidic jest możliwa zmiana prędkości odtwarzania. Do wyboru jest pięć różnych prędkości. Można także regulować głośność dźwięku podczas korzystania z odtwarzacza Fluidic.

Ponadto przed i za przyciskiem odtwarzania dodano ikony pozwalające przejść o 10 sekund do przodu lub do tyłu. Szczegółowe informacje na temat tych ulepszeń można znaleźć w sekcji Odtwarzacz Fluidic.

Uwaga:

Zmiany wprowadzone w odtwarzaczu Fluidic dotyczą tylko zawartości wideo.

Data wydania: 6 grudnia 2016 r.

Ulepszenie

Teraz w usłudze Learning Manager jest dostępny punkt końcowy PATCH/users/{id} służący do aktualizowania użytkowników w aplikacji. Z tego punktu API może korzystać użytkownik o uprawnieniach administratora. Nowo dodany punkt końcowy pozwala aktualizować następujące informacje o użytkownikach usługi Learning Manager:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Profil
 • Rola
 • Przełożony

Rozwiązany problem

Odtwarzacz Fluidic

Podczas pracy z kursem przygotowanym na platformie Captivate z użyciem zmiennej cpQuizInfoStudentName imię i nazwisko ucznia nie było poprawnie wyświetlane. Ten problem został rozwiązany. 

Data wydania: 17 listopada 2016 r.

Ulepszenia

Katalogi współdzielone

Funkcja współdzielenia katalogów pozwala administratorom odpowiedzialnym za różne konta udostępniać katalogi z elementami edukacyjnymi lub uzyskiwać dostęp do takich katalogów. Teraz dodano możliwość propagowania aktualizacji do elementów edukacyjnych takich jak odznaki, umiejętności, moduły, kursy, programy edukacyjne, certyfikacje i materiały pomagające w pracy.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Pomoc dotycząca katalogów współdzielonych.

Informacje zwrotne L1 i L3

 • Teraz gdy tylko uczeń kończy kurs, pojawia się okno dialogowe informacji zwrotnych L1. Ponadto uczeń otrzymuje powiadomienie o ukończeniu przetwarzania informacji zwrotnych L1. 
 • W aplikacji znalazła się opcja dodawania pytań opisowych na potrzeby informacji zwrotnych L1 i L3. Administratorzy mogą dodawać takie pytania, aby ułatwić przekazanie informacji. Te pytania stanowią uzupełnienie domyślnego zestawu pytań w usłudze Learning Manager. Można dodać dwa pytana opisowe na potrzeby informacji zwrotnych L1 i jedno na potrzeby informacji zwrotnych L3. 
  Więcej informacji na temat tej funkcji znajdziesz w artykule pomocy dotyczącym pytań opisowych informacji zwrotnych L1 i L3.

Eksportowanie użytkowników

 • Na prośbę klientów (kilku dużych przedsiębiorstw) dodano opcję pobierania listy wszystkich użytkowników z poziomu konta aplikacji Learning Manager. Aby jej użyć, należy się zalogować jako administrator, kliknąć opcję Użytkownicy w lewym panelu, a następnie kliknąć opcję Eksport danych użytkowników. Spowoduje to pobranie listy użytkowników w postaci arkusza programu Excel. 

Rozwiązane problemy

Zapisy na kurs
 • Czasami kiedy administrator próbował wyświetlić zapisy na kurs, używając karty Uczniowie, nie pojawiały się nazwiska części zarejestrowanych osób. Ten problem został rozwiązany. 

Dodawanie kursów

 • Kiedy autor dodawał do kursu umiejętność z nazwą zakończoną spacją, występował błąd i kurs nie był zapisywany. Ten problem został rozwiązany. 

Przerabianie kursów

 • W przypadku kursów z określoną kolejnością modułów niektórzy uczniowie nie mogli przejść do kolejnego modułu, ponieważ stan nie zmieniał się na Ukończono. Ten problem został rozwiązany. 
 • Kiedy dla kursu określono wymaganą kolejność modułów, uczniowie nie mogli przechodzić do innych modułów z poziomu spisu treści. Działo się tak zarówno w trybie standardowym, jak i w trybie ponownych odwiedzin. Ten problem został rozwiązany. 

Odtwarzacz Fluidic

 • Kiedy użytkownik przesłał zawartość modułu z ukrytymi ramkami/slajdami, czasami te ukryte elementy były widoczne w spisie treści wyświetlanym w lewym panelu. Ten problem został rozwiązany. 

Raporty

 • W wyniku poprzedniej aktualizacji wydłużył się czas ładowania raportów w środowisku aplikacji Learning Manager. Ten problem został rozwiązany. 

Data wydania: 12 października 2016 r.

Ulepszenia

Raporty z kursów

 • W przypadku kont Learning Manager z włączonym uniwersalnym unikatowym identyfikatorem (UUID) identyfikator UUID jest widoczny w raportach dotyczących zapisów na kurs, transkryptach ucznia i raportach dotyczących wyników testu. 

Rozwiązane problemy

Materiały pomocnicze
 • Czasami kiedy uczeń próbował przejść z sekcji Edukacja > Materiały pomocnicze do karty Edukacja > Kursy, kursy nie były wyświetlane we właściwy sposób na karcie Edukacja > Kursy. Ten problem został rozwiązany. 

Dodawanie użytkowników

 • Zdarzało się, że przy dodawaniu pojedynczego użytkownika do platformy Learning Manager ten użytkownik nie otrzymywał powiadomienia e-mail. Ten problem został rozwiązany.
 • Administratorzy nie mogli pobrać pliku CSV, kiedy przy jego przesyłaniu wystąpił jakikolwiek błąd. Ten problem został rozwiązany i obecnie administratorzy mogą pobrać najnowszy plik CSV bez względu na to, czy w trakcie procesu jego przesyłania wystąpił błąd. 
 • W przypadku zaimportowania pliku CSV po zmodyfikowaniu informacji o samodzielnie zarejestrowanym użytkowniku z wykorzystaniem zarówno małych, jak i dużych liter, szczegółowe informacje o samodzielnie zarejestrowanym użytkowniku nie były wyświetlane w interfejsie administratora. Ten problem został rozwiązany. 

Raporty z kursów

 • Czasami w informacjach o kursie nie pojawiały się wyniki testu, mimo że były widoczne w transkryptach uczniów. Ten problem został rozwiązany. 

Raporty dotyczące rejestracji

 • W niektórych sytuacjach nie było można pobrać raportów programu Excel dotyczących rejestracji uczniów do udziału w elementach edukacyjnych. Działo się tak, gdy nazwa elementu edukacyjnego zawierała znaki spoza tabeli ASCII lub znaki specjalne. Ten problem został rozwiązany. 

Logowanie użytkownika

 • Jeśli hasło zdefiniowane w ramach procesu rejestracji lub procesu resetowania nie było zgodne z zasadami dotyczącymi haseł, nie pojawiał się komunikat o błędzie. Ten problem został rozwiązany. 

Efektywność kursu

 • W trybie ucznia jedną z opcji filtra Sortuj wg była Efektywność kursu, nawet jeśli administrator wcześniej wyłączył tę opcję dla uczniów. Ten problem został rozwiązany. 

Certyfikacje

 • Kiedy administrator usuwał uczniów z powtarzających się programów certyfikacji, występował błąd i aplikacja Learning Manager się zawieszała. Ten problem został rozwiązany. 

Raporty

 • Kiedy administrator generował raport certyfikacji z użyciem opcji Data zakończenia, w raporcie nie było danych na temat nieaktywnych użytkowników. Ten problem został rozwiązany. 
 • Kiedy administrator klikał opcję Raporty > Moje raporty, a następnie klikał łącze Raporty z kursów, było wyświetlane okno podręczne bez przycisku Zamknij. Ten problem został rozwiązany. 

Odtwarzacz Fluidic

 • Kiedy administrator lub autor wyświetlający podgląd kursu wybierał tryb pełnoekranowy w odtwarzaczu  Fluidic,  pojawiał się pusty ekran. Ten problem został rozwiązany. 

Obsługa wielu języków

 • W odpowiedzi na wywołania API pochodzące od użytkowników zamiast znaków chińskiego alfabetu pojawiały się znaki zapytania. Ten problem został rozwiązany. 

Warstwa interfejsu API

 • Każda próba uzyskania informacji o domyślnym  identyfikatorze  katalogu z użyciem interfejsu API GET/catalog/catalog Id powodowała wystąpienie błędu. Taki domyślny identyfikator katalogu mógł mieć na przykład następującą postać: '970_default'. Ten problem został rozwiązany. 

Interfejs użytkownika

 • W interfejsie użytkownika usługi Learning Manager drobne literówki widoczne w trybie ucznia.

Data wydania: 19 września 2016 r.

Rozwiązane problemy

Transkrypty ucznia
 • Czasami kiedy na koncie figurowało ponad dwudziestu nieaktywnych/usuniętych uczniów, nieaktywni użytkownicy z trzeciej i dalszych dziesiątek nie byli wyświetlani na liście rozwijanej użytkowników w oknie dialogowym Transkrypt ucznia. Ten problem został rozwiązany. 
 • Kiedy konto użytkownika zewnętrznego wygasało, powiązani z nim uczniowie nie byli uwzględniani w wygenerowanym transkrypcie ucznia. Ten problem został rozwiązany. 

Katalogi

 • Niektórzy klienci zgłaszali problem z wyświetlaniem grup użytkowników w katalogu. Było widać jedynie 20 grup użytkowników, nawet jeśli katalog zawierał ich więcej. Ten problem został rozwiązany przez zwiększenie liczby grup widocznych na stronie do 200. 

Data wydania: 13 września 2016 r.

W tej aktualizacji usunęliśmy część wewnętrznych błędów inżynieryjnych, aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika. 

Rozwiązane problemy

 • W transkryptach ucznia występował problem powodujący nieprawidłowy eksport danych modułów. Ten problem został rozwiązany.
 • Kiedy po kropce w identyfikatorze e-mail znajdowały się więcej niż cztery znaki, występował błąd. Działo się tak na przykład w przypadku identyfikatora e-mail abc@company.world, ponieważ zawiera on więcej niż cztery znaki po kropce. Problem rozwiązano, zwiększając dozwoloną liczbę znaków po kropce. 

Data wydania: 1 września 2016 r.

Ulepszenia

Efektywność kursu

Teraz administratorzy mogą ukryć ocenę efektywności kursu lub programu edukacyjnego w widoku ucznia. 

Dodawanie użytkowników zewnętrznych

W usłudze Learning Manager zwiększono maksymalną liczbę samodzielnie rejestrujących się użytkowników zewnętrznych. Obecnie dozwolona jest wartość pięciocyfrowa. 

Raporty

Teraz we wszystkich pobranych raportach i listach dotyczących dowolnych elementów edukacyjnych figurują usunięci użytkownicy, a informacja o ich usunięciu jest dobrze widoczna. 

Rozwiązane problemy

Cykl życia kursu

Czasami kiedy autor edytował udostępniony kurs w celu zaktualizowania informacji dotyczących zmodyfikowanego modułu, pojawiał się komunikat ostrzegający, że edycja nie jest możliwa, ponieważ nadal trwa przetwarzanie poprzednio wprowadzonych zmian. Ten problem został rozwiązany. 

Obsługa wielu języków

W niektórych obszarach interfejsu użytkownika aplikacji Learning Manager pojawiały się nieprzetłumaczone komunikaty. Ten problem został rozwiązany. 

Dodawanie użytkowników

 • Kiedy usunięty użytkownik był dodawany ponownie, jako użytkownik pojedynczy, nie był automatycznie uwzględniany w grupie „wszyscy użytkownicy”. Ten problem został rozwiązany. 
 • W oknach dialogowych dotyczących zmiany profilu rejestracji użytkowników zewnętrznych lub samodzielnej rejestracji była widoczna ograniczona liczba profilów. Wprowadzono podział zawartości na strony. 

Materiały pomocnicze

Kiedy uczeń przechodził do karty Materiały pomocnicze, przed załadowaniem zawartości pojawiał się następujący komunikat o błędzie: „Tego materiału pomocniczego nie ma już na twojej liście”. Ten problem został rozwiązany.  

Katalogi

Podczas dodawania kursów jako zawartości do tworzonego katalogu nie działał poprawnie filtr Sortuj wg. Ten problem został rozwiązany. 

Ustawienia

Kiedy przy konfigurowaniu ustawień konta administrator wybierał poddomenę już używaną przez inne konto, nie pojawiał się komunikat o błędzie. Ten problem został rozwiązany. 

Warstwa interfejsu API

 • Jeśli podczas pobierania użytkowników była włączona opcja Uwzględnij przełożonego, zamiast bezpośredniego przełożonego danego użytkownika była pobierana cała hierarchia przełożonych. Ten problem został rozwiązany. 
 • Kiedy osoba o uprawnieniach ucznia próbowała dodać użytkowników, pojawiał się uniwersalny komunikat o błędzie. Teraz w takiej sytuacji uczeń widzi komunikat „Nieautoryzowany dostęp”. 
 • Próba usunięcia ostatniego istniejącego użytkownika z grupy użytkowników powodowała wyświetlenie komunikatu o błędzie 204. Obecnie jest wyświetlany komunikat informujący, że w grupie musi się znajdować co najmniej jeden użytkownik. 
 • Gdy nazwa użytkownika zaczynała się od spacji, spacja była usuwana w przypadku wyświetlenia tej nazwy za pomocą interfejsu API GET/users. Ten problem został rozwiązany. 
 • Kiedy administrator próbował pobrać wszystkie kursy, widział na liście także wersje wstępne. Dostęp do wersji wstępnych kursów powinien mieć tylko autor. Teraz wersje wstępne nie są już widoczne dla administratora.

Integracja Adobe Connect

 • W przypadku niektórych elementów sesji typu klasa wirtualna opartych na środowisku Adobe Connect obecność nie była odnotowywana automatycznie, gdy sesja dobiegała końca. Działo się tak wyłącznie wtedy, gdy instruktor zalogował się za pomocą identyfikatora logowania zamiast identyfikatora e-mail. Ten problem został rozwiązany. 
 • Czasami podczas tworzenia modułu typu klasa wirtualna opartego na środowisku Adobe Connect imię i nazwisko instruktora pojawiało się wiele razy na liście rozwijanej Instruktor. Ten problem został rozwiązany. 

Data wydania: 22 sierpnia 2016 r. 

Ulepszenia

Warstwa interfejsu API

W ramach tej aktualizacji dodaliśmy następujące interfejsy API, o które prosili klienci:

 1. POST Users
 2. DELETE Users
 3. GET userGroups
 4. GET userGroups /{id}
 5. DELETE userGroups /{id}/Users
 6. POST userGroups /{id}/Users
 7. GET/users/userId/userGroups

Rozszerzyliśmy także model użytkownika, wprowadzając następujące nowości: 

 1. Dodanie modelu przełożonego jako relacji dla modelu użytkownika
 2. Dodanie nowego parametru, userGroupId, do metody GetUsers

Transkrypt ucznia

Kiedy użytkownik generował transkrypt dla ucznia, pojawiało się wyskakujące okno z monitem o potwierdzenie, które niemal natychmiast znikało. Obecnie użytkownik widzi wyskakujące okno, w którym musi kliknąć przycisk OK. 

Integracja Adobe Connect

W ustawieniach dotyczących integracji z oprogramowaniem Adobe Connect pojawiło się nowe, opcjonalne pole identyfikatora logowania przeznaczone dla użytkowników, którzy nie logują się z użyciem identyfikatora e-mail. 

Rozwiązane problemy

Raporty z kursów

 • Kiedy moduł kursu zawierał pytania otwarte lub tylko pytania ankiety, był eksportowany pusty raport dotyczący wyników testu. Ten problem został rozwiązany. 
 • Czasami gdy użytkownik użył łącza Eksportuj wyniki testu, nie był pobierany raport dotyczący wyników testu. Ten problem został rozwiązany. 

Tworzenie kursów

Jeśli administrator wycofał umiejętność, w trybie autora nie pojawiała się strona ustawień kursu powiązanego z daną umiejętnością. Ten problem został rozwiązany. 

Inteligentna rejestracja

W polu wyszukiwania nie były obsługiwane znaki specjalne, w związku z czym nie pojawiały się wyniki. Ten problem został rozwiązany. 

Data wydania: 11 sierpnia 2016 r. 

Ulepszenia

Inteligentna rejestracja

Zwiększono dokładność mechanizmu wyszukiwania używanego przez użytkowników. 

Integracja Adobe Connect

W aplikacji Learning Manager rozbudowano proces weryfikacji/autoryzacji prośby o integrację. 

Rozwiązane problemy

Dodawanie użytkowników

 • Kiedy liczba użytkowników platformy Learning Manager była duża, strona użytkowników i grup użytkowników ładowała się z opóźnieniem. Ten problem został rozwiązany. 
 • Gdy administrator kończył przesyłanie pliku CSV z nowymi użytkownikami, lista użytkowników wyświetlana na stronie nie była samoczynnie aktualizowana — trzeba było odświeżyć stronę. Ten problem został rozwiązany. 
 • Niekiedy po zaimportowaniu użytkowników za pomocą pliku CSV wartość identyfikatora użytkownika na stronie była zastępowana identyfikatorem e-mail. Ten problem został rozwiązany. 

Tworzenie grup użytkowników

Czasami na stronie domyślnych grup użytkowników w aplikacji Learning Manager nie była wyświetlana liczba użytkowników. Ten problem został rozwiązany.

Transkrypt ucznia

Wartości atrybutów aktywnych pól wyświetlane w transkryptach ucznia dotyczących certyfikacji nie były poprawne. Ten problem został rozwiązany. 

Współdzielenie wielu kont

Kiedy administrator kont udostępnił katalog kursów odbiorcy, a później zaktualizował moduł Przygotowanie do pracy lub Wypróbuj, zawartość tego modułu była odtwarzana u odbiorcy. Ten problem został rozwiązany. 

Motywy i branding

Jeśli administrator zmienił motyw aplikacji z użyciem widżetu podglądu na żywo, a następnie wybrał dla siebie inną rolę, widżet przestawał działać poprawnie. Ten problem został rozwiązany. 

Obsługa wielu języków

Kiedy administrator zmienił język aplikacji na chiński uproszczony lub hiszpański, niektóre elementy menu w lewym panelu, instrukcje online i komunikaty w wyskakującym oknie nie były wyświetlane poprawnie. Ten problem został rozwiązany. 

Odtwarzacz Fluidic

 • W sytuacji gdy autor utworzył kurs z zawartością AICC lub Tin Can i próbował wyświetlić podgląd zawartość, nie działało odtwarzanie. Ten problem został rozwiązany. 
 • Funkcja podglądu modułu nie działała podczas tworzenia kursu lub edytowania go przez autora. Ten problem został rozwiązany. 

Katalogi

Kiedy uczeń próbował uzyskać dostęp do adresu URL katalogów/programów edukacyjnych bezpośrednio z przeglądarki, był przekierowywany do kursów. Ten problem został rozwiązany. 

Integracja z platformą Salesforce

 • Po nawiązaniu połączenia z platformą Salesforce lub FTP w przeglądarkach IE, Edge i Safari nie były wyświetlane strzałki menu rozwijanego przy polach na stronie Atrybuty mapy. Ponadto w obiegach pracy nie były wyświetlane niektóre wyskakujące okna komunikatu. Ten problem został rozwiązany. 
 • W niektórych sytuacjach, kiedy administrator próbował zsynchronizować zaimportowane dane z pliku CSV w łączniku FTP, synchronizacja kończyła się powstaniem powielonych wpisów. Ten problem został rozwiązany. 

Warstwa interfejsu API

 • Gdy administrator autoryzował ucznia z zewnątrz za pomocą protokołu OAuth, czasami taki uczeń nie mógł się zalogować do aplikacji. Ten problem został rozwiązany.
 • Niekiedy w odpowiedzi na wywołanie API dotyczące materiałów pomocniczych dla uczniów był wyświetlany komunikat o nieautoryzowanym dostępie. Ten problem został rozwiązany. 

Ustawienia

Czas automatycznego planowania ustawiony i zapisany na stronie źródeł danych w niektórych sytuacjach zmieniał się z powrotem na czas ustawiony poprzednio. Ten problem został rozwiązany. 

Raporty dotyczące grup użytkowników

W przypadku wybrania raportu typu Niestandardowy w sekcji filtra nie podstawiały się wartości grup użytkowników. Ten problem został rozwiązany. 

Integracja Adobe Connect

Po nawiązaniu połączenia w ramach integracji z oprogramowaniem Adobe Connect pojawiał się nieprawidłowy tytuł nagłówka. Tekst nagłówka został poprawiony. 

Raporty

Czasami pomimo zaznaczenia opcji „Pokaż dane dla bieżących wartości”w raportach nie było najświeższych danych. Ten problem został rozwiązany.

Data wydania: 31 lipca 2016 r. 

Nowe funkcje i ulepszenia

Wykaz nowych funkcji i ulepszeń wprowadzonych w usłudze Learning Manager z lipca znajdziesz w artykule Nowości.

Poniżej przedstawiono niektóre z wprowadzonych zmian. 

Transkrypt ucznia

W usłudze Learning Manager jest dostępna funkcja generowania transkryptów dla członków zespołów przystępujących do kursu. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie funkcji Transkrypt ucznia

Eksportowanie  odznak w postaci pliku PDF

Z usługi Learning Manager można wyeksportować odznaki w postaci pliku PDF. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie funkcji odznak

Wyniki testu dla modułów

Obecnie można dodawać wyniki testu dla modułów typu klasa, modułów typu klasa wirtualna i modułów aktywności. 

Dodawanie użytkowników

 • Teraz można przenosić uczniów z jednej  grupy użytkowników, którzy zarejestrowali się  samodzielnie, do innej. 
 • Można przenosić użytkowników z jednej grupy zewnętrznej do innej. 
 • Można nadać użytkownikowi z grupy  zewnętrznej  uprawnienia przełożonego względem tej samej grupy zewnętrznej. 
 • Po dodaniu grupy użytkowników zewnętrznych do platformy Learning Manager można w razie potrzeby wstrzymać  proces rejestracji użytkowników zewnętrznych. W dowolnym momencie można cofnąć tę blokadę, wybierając opcję Wznów.
 • Można edytować imię i nazwisko oraz identyfikator e-mail uczniów.

Samodzielna rejestracja

Użytkownicy mogą się wyrejestrować z elementów edukacyjnych takich jak kurs, program edukacyjny lub certyfikacja. Jednak użytkownik  może  wyrejestrować się z elementu edukacyjnego, który już ukończył. 

Korzystanie z elementów edukacyjnych

Teraz administratorzy mogą oznaczać aktywność edukacyjną uczniów jako ukończoną. 

Raporty

 • Można subskrybować raporty dotyczące kursu, programu  edukacyjnego  lub programu certyfikacji. Można też subskrybować raporty na temat określonych kursów w celu uzyskiwania danych takich jak wyniki testów i stan ucznia. Raporty będą dostarczane na adres e-mail podany przy zakładaniu konta aplikacji Learning Manager. W razie potrzeby ten adres można zmienić.  
 • Podczas eksportowania raportu dotyczącego zapisów do programu certyfikacji jest obecnie eksportowana także nowa kolumna, Data wygaśnięcia. Dane z tej kolumny pozwalają administratorom sprawdzić, którzy uczniowie nie ukończyli elementu edukacyjnego na czas. 

Szablony wiadomości e-mail

Można teraz edytować nagłówek w szablonie wiadomości e-mail. 

Data wydania: 15 czerwca 2016 r.

Rozwiązane problemy

Dodawanie użytkowników

Kiedy liczba użytkowników platformy Learning Manager była duża, strona użytkowników i grup użytkowników ładowała się z opóźnieniem. Ten problem został rozwiązany. 

Tworzenie grup użytkowników

Czasami na stronie domyślnych grup użytkowników w aplikacji Learning Manager nie była wyświetlana liczba użytkowników. Ten problem został rozwiązany.

Data wydania: 10 czerwca 2016 r.

Rozwiązany problem

Niektórzy klienci zgłaszali problemy z funkcją pojedynczego logowania w aplikacji Learning Manager. Problem rozwiązano, zmieniając odniesienie entityId dla aplikacji Learning Manager ze słowa kluczowego na adres URL (https://learningmanager.adobe.com). Usługa Learning Manager jest zgodna ze specyfikacją SAML 2.0. 

Data wydania: 25 maja 2016 r.

Ulepszenia

Programy certyfikacji/edukacyjne

 • Teraz na liście uczniów zarejestrowanych do udziału w programie certyfikacji lub edukacyjnym są wyświetlane imiona i nazwiska uczniów. Do tej pory były pokazywane tylko imiona.
 • Obecnie jako umiejętności powiązane z programem certyfikacji/edukacyjnym na kartach są wyświetlane te umiejętności z listy kursów, w przypadku których uczeń zdobył najwięcej punktów kredytowych. Jeśli istnieje wiele kursów o takiej samej liczbie punktów kredytowych, umiejętności są wybierane w kolejności alfabetycznej. Dotychczas nazwy umiejętności powiązanych z programami certyfikacji/edukacyjnymi były wybierane losowo z listy skojarzonych kursów.

Importowanie plików CSV

Teraz w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu przy automatycznym przesyłaniu pliku CSV za pomocą protokołu FTP administratorzy otrzymują powiadomienie e-mail.

Dodawanie partnerów zewnętrznych

Obecnie gdy uczniowie z zewnątrz odwiedzają stronę rejestracji, używając adresu URL profilu zewnętrznego, na stronie rejestracji jest wyświetlana nazwa profilu zewnętrznego, aby ułatwić identyfikację. 

Rozwiązane problemy

Wyświetlanie podglądu i publikowanie kursów

 • Kiedy autor generował podgląd kursu przesłanego z platformy Captivate jako zawartość SCORM + SWF ze zmienną $$cpQuizInfoStudentName$$, w miejsce zmiennej była wyświetlana wartość null. Ten problem został rozwiązany. 
 • Jeśli przygotowany w programie Presenter kurs zawierający w tytule apostrof (') został opublikowany i wyświetlony na platformie Learning Manager, w spisie treści były widoczne znaki zapytania (???). Ten problem został rozwiązany. 

Certyfikacje

 • Kiedy program certyfikacji jest powiązany z katalogiem i się powtarza, jest widoczny we wszystkich powiązanych katalogach. Wcześniej użytkownicy nie zawsze widzieli w katalogach powtarzające się programy certyfikacji. 
 • Obecnie kiedy podczas tworzenia programu certyfikacji administrator wprowadzi wartość Dni na ukończenie większą lub równą liczbie dni okresu ważności programu certyfikacji, pojawia się komunikat ostrzegawczy. Dotychczas taki komunikat nie był wyświetlany. 
 • Okres ważności programu certyfikacji jest wyświetlany w miesiącach. Do tej pory był wyświetlany w latach.

Definiowanie programów edukacyjnych

W przypadku domyślnych elementów programu edukacyjnego nie jest pokazywany ostateczny termin. Dotychczas był widoczny wstępnie zdefiniowany termin ostateczny, który nie zawsze był poprawny. 

Tworzenie kursów z użyciem modułów

 • Po zaktualizowaniu modułu kursu hybrydowego przez autora strona frekwencji nie pojawiała się w roli administratora. Ten problem został rozwiązany. 
 • Kiedy nazwa elementu kursu zawierała dwukropek (:), nie można było wyeksportować listy uczniów. Ten problem został rozwiązany. 

Data wydania: 4 maja 2016 r.

Ulepszenia

Katalogi

Kiedy uczeń wyświetla katalog, fokus domyślnie przemieszcza się po elementach edukacyjnych (o ile wszystkie są dostępne) w następującej kolejności: (1) kursy, (2) programy, (3) certyfikacje i (4) materiały pomagające w pracy. Na przykład jeśli na karcie Kursy wyświetlanej przez danego ucznia nie ma kursów, fokus jest umieszczany na kolejnym najważniejszym elemencie edukacyjnym, czyli na programach — o ile są dostępne programy edukacyjne. 

Ustawienia konta

Teraz kiedy administrator wybiera opcję dezaktywacji konta, w oknie dialogowym dezaktywacji pojawia się opcja przekazania informacji zwrotnych. 

Rozwiązane problemy

Eksportowanie raportów

 • Kiedy do programu edukacyjnego była zapisana duża liczba użytkowników, eksport listy uczniów kończył się niepowodzeniem. Ten problem został rozwiązany. 
 • Gdy kurs zawierał dwa elementy o tej samej, długiej nazwie, w eksportowanym pliku programu Excel brakowało dwóch arkuszy. Ten problem został rozwiązany.

Rejestracja zbiorcza

Próba zarejestrowania dużej liczby uczniów do elementów edukacyjnych takich jak programy edukacyjne, kursy, certyfikacje, materiały pomagające w pracy i plany edukacyjne kończyła się niepowodzeniem. Ten problem został rozwiązany. 

Data wydania: 20 kwietnia 2016 r.

Rozwiązane problemy

Tworzenie kursów z użyciem modułów

W przypadku przesyłania zawartości modułu o długiej nazwie pliku przyciski nie były wyświetlane poprawnie. Ponadto nie działały opcje przesyłania i usuwania modułu. Ten problem został rozwiązany. 

Importowanie plików CSV

Na prośbę klientów ze Stanów Zjednoczonych zmieniono porę automatycznego przesyłania pliku CSV za pomocą protokołu FTP z północy czasu GMT na północ czasu PST. 

Eksportowanie raportów

Jeśli jeden z zarejestrowanych uczniów został usunięty po ukończeniu kursu, eksport danych dotyczących rejestracji kończył się niepowodzeniem. Ten problem został rozwiązany. 

Szablony wiadomości e-mail

 • Z zawartość i tytułu szablonu wiadomości e-mail usunięto słowo „partnerzy” odnoszące się do grup zewnętrznych. Zewnętrzne grupy to niekoniecznie partnerzy.
  Uwaga: Zaktualizowany szablon nie pojawi się, jeśli w używanym dotychczas zostały już wprowadzone zmiany. Aby wyświetlić zaktualizowany szablon, należy kliknąć opcję Cofnij zmiany w oknie dialogowym Podgląd szablonu
 • Jeśli dokonano edycji szablonów wiadomości Utworzono profil (samodzielna rejestracja) i Utworzono profil (zewnętrzny/partnerski), nie można było kliknąć adresu URL zawartego w wiadomości e-mail otrzymanej przez administratora. Ten problem został rozwiązany.

Data wydania: 7 kwietnia 2016 r.

Ulepszenia

Materiały pomocnicze

Obecnie materiały pomocnicze można tworzyć w oparciu o adres URL. Wystarczy podać adres URL istniejącej zawartości online i na tej podstawie utworzyć zawartość. 

Dodawanie uczniów

Teraz można edytować dane pojedynczego użytkownika, np. imię i nazwisko, adres e-mail, profil oraz imię i nazwisko przełożonego. Nowe dane zostają uwzględnione we wszystkich powiązanych grupach użytkowników. 

Eksportowanie raportów

Do eksportowanej listy uczniów powiązanej z określonymi elementami edukacyjnymi są obecnie dodawane imię i nazwisko przełożonego, nazwa elementu edukacyjnego i zdefiniowane przez użytkownika kolumny nieunikatowych wartości z pliku CSV. Do tej pory dodawane były jedynie podstawowe dane dotyczące uczniów, takie jak imię i nazwisko, data, adres e-mail i stan. 

Dodawanie partnerów zewnętrznych

Uczniowie z zewnątrz, których konto straciło ważność, nie mogą się teraz zalogować do aplikacji Learning Manager. Partnerzy zewnętrzni mogą sprawdzić stan swojego konta z poziomu aplikacji. 

Certyfikacje

Obecnie można odnawiać certyfikaty co określoną liczbę miesięcy, wprowadzaną w polu Ważność. Do tej pory certyfikaty można było odnawiać jedynie co określoną liczbę lat. 

Rozwiązane problemy

Komunikaty

Na stronie Komunikaty wyświetlanej w roli administratora nie działała funkcja dzielenia na strony. Ten problem został rozwiązany. 

Programy i plany edukacyjne

 • Kiedy uczeń próbował pominąć moduł wchodzący w skład programu edukacyjnego z określoną kolejnością modułów, nie był wyświetlany żaden komunikat o błędzie. Ten problem został rozwiązany. Teraz w takiej sytuacji pojawia się komunikat o błędzie Nie można pomijać modułów
 • W przypadku gdy na liście kursów została użyta funkcja dzielenia na strony, kursy nie były dodawane do programów edukacyjnych. Ten problem został rozwiązany. 
 • Kiedy użytkownik przechodził do sekcji Programy edukacyjne > Elementy, dwukrotnie pojawiała się karta Wycofano. Ten problem został rozwiązany. 

Materiały pomocnicze

 • Kiedy uczeń usuwał z karty Edukacja materiały pomagające w pracy, opcja sortowania według nazwy nie działała poprawnie i trzeba było odświeżyć stronę. Ten problem został rozwiązany. 
 • Kiedy materiały pomocnicze były używane w wielu kursach, te kursy nie pojawiały się na liście Materiały pomocnicze. Ten problem został rozwiązany. 
 • Kiedy uczeń powiększył lub zmniejszył zawartość okna przeglądarki, nie działała poprawnie funkcja dzielenia na strony listy Materiały pomocnicze. Ten problem został rozwiązany. 

Kursy

 • Kiedy uczeń powiększył lub zmniejszył zawartość okna przeglądarki, nie działała poprawnie funkcja dzielenia kursu na strony. Ten problem został rozwiązany. 

Tworzenie umiejętności

W trybie ucznia etykietka z nazwą umiejętności na mapie umiejętności nie zawierała pełnej nazwy. Ten problem został rozwiązany. 

Dodawanie partnerów zewnętrznych

 • Na stronie rejestracji użytkowników zewnętrznych dodano informację o następującej treści: Użytkownicy muszą się najpierw zarejestrować i utworzyć nazwę użytkownika oraz hasło do przyszłego logowania

Powiadomienia użytkownika

 • Kiedy uczeń z zewnątrz klikał łącze Otwórz notatki zawarte w powiadomieniu e-mail dotyczącym ponownego wyświetlenia kursu, pojawiał się ekran odtwarzacza, ale nie działał panel notatek. Ten problem został rozwiązany.  
 • Kiedy uczeń z zewnątrz próbował otworzyć moduły Przygotowanie do pracy lub Wypróbuj, używając łącza Otwórz notatki zawartego w powiadomieniu e-mail dotyczącym ponownego wyświetlenia kursu, zawartość notatek nie była wyświetlana. Ten problem został rozwiązany. 

Tworzenie kursów z użyciem modułów

Kiedy administrator próbował zapisać uczniów na kurs hybrydowy zawierający moduł typu klasa, który wygasł, nie pojawiało się okno dialogowe rejestracji. Ten problem został rozwiązany.

Eksportowanie raportów

Kiedy pytanie miało długość przekraczającą 255 znaków i format SCORM 1.2, nie było uwzględniane w raportach z wynikami testu. Ten problem został rozwiązany. 

Data wydania: 15 marca 2016 r.

Rozwiązane problemy

Tworzenie kursów z użyciem modułów

 • Kiedy administrator próbował utworzyć nowy element kursu z poziomu karty Wycofano, występował błąd. Ten problem został rozwiązany. 
 • Kiedy administrator korzystający ze zlokalizowanego interfejsu użytkownika próbował zarejestrować uczniów do udziału w elemencie programu, opcje i elementy na ekranie rejestracji nie były wyświetlane poprawnie. Ten problem został rozwiązany. 
 • Jeśli autor tworzył moduł typu klasa lub klasa wirtualna, domyślnie była wstawiana data „styczeń 2015 roku”. Ten problem został rozwiązany. Teraz domyślnie podstawia się bieżąca data. 
 • Kiedy w nazwie elementu kursu znajdował się ukośnik lub ukośnik odwrotny, eksport listy uczniów kończył się niepowodzeniem. Ten problem został rozwiązany. 

Komunikaty

Kiedy uczeń ustawiał kursor myszy na komunikacie wideo, kursor nie zmieniał się w palec wskazujący. Ten problem został rozwiązany. 

Powiadomienia użytkownika

Łącze Otwórz notatki w powiadomieniu e-mail dotyczącym ponownego wyświetlenia kursu wysłanym do ucznia z zewnątrz nie działało. Ten problem został rozwiązany. Teraz to łącze otwiera ekran odtwarzacza z notatkami nawet wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany do usługi Learning Manager.

Obsługa języków francuskiego i niemieckiego

Adresy URL pomocy na ekranie przesyłania pliku CSV nachodziły na zawartość pomocy w języku angielskim. Ten problem został rozwiązany. 

Wyświetlanie podglądu i publikowanie kursów

Kiedy autor próbował wyświetlić podgląd zawartości Tin Can API w formacie programu Presenter w wersji 10 lub 11 (SWF/HTML), zawartość nie działała. Ten problem został rozwiązany. 

Możliwość dostosowania wiadomości e-mail

Tytuły w szablonach wiadomości e-mail nie były poprawne. Zmieniono je tak, aby stały się czytelne.  

Materiały pomocnicze

W przeglądarce Internet Explorer 11 nazwa i ikona materiału pomocniczego w podglądzie generowanym przez autora lub administratora była wyświetlana niepoprawnie. Ten problem został rozwiązany. 

Data wydania: 28 lutego 2016 r.

Nowe funkcje

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze to repozytorium zawartości szkoleniowej dostępnej dla uczniów bez konieczności rejestracji czy ukończenia kursu. Uczniowie mogą z nich korzystać, aby uzyskać pomoc w wykonywaniu wszelkich działań lub zadań w organizacji. Administrator  może monitorować liczbę pobrań każdego materiału. 

Więcej informacji o tej funkcji znajdziesz w artykule pomocy dotyczącym materiałów pomocniczych.

Komunikaty

Komunikat jest wiadomością multimedialną (tekstową, zdjęciową lub wideo), którą administrator tworzy i przesyła do określonej grupy użytkowników. Za pomocą komunikatów można motywować uczniów do udziału  w szkoleniach  i w ten sposób promować edukację.

Więcej informacji o tej funkcji znajdziesz w artykule pomocy dotyczącym komunikatów.

Obsługa specyfikacji Tin Can API

Usługa Adobe Learning Manager obsługuje specyfikację Tin Can API (znaną też pod nazwą Experience API lub xAPI). Zawartość zgodną z tą specyfikacją można przesyłać i śledzić w taki sam sposób jak zawartość SCORM i AICC.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z zespołem pomocy technicznej firmy Adobe.

Określanie kolejności kursów

Można utworzyć ścieżkę edukacyjną, przypisując automatycznie kurs, który należy ukończyć jako następny, albo aktywność edukacyjną do wykonania w następnej kolejności.

W nowej wersji zaktualizowano zdarzenia powiązane z planami edukacyjnymi. Dodano też  kilku nowych zdarzeń. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Plany edukacyjne.

Przypomnienie dotyczące notatek

Jeśli użytkownik sporządzi podczas kursu notatki, usługa Learning Manager wyśle mu po 15 dniach przypomnienie z zaleceniem ich przejrzenia.

Gamifikacja na poziomie grupy

Administratorzy mogą zdefiniować zakres gamifikacji, zmieniając ustawienia zakresu. Można wybiórczo włączyć gamifikację dla użytkowników, grup lub lokalizacji o podobnym profilu. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie funkcji Gamifikacja.

Obsługa języków francuskiego i niemieckiego

Aplikacja Learning Manager jest dostępna w wersji francusko- i niemieckojęzycznej. Można zmienić ustawienia językowe dotyczące informacji zwrotnych, elementów kursu i komunikacji.

Ulepszenia

Wprowadziliśmy znaczące ulepszenia w istniejących funkcjach aplikacji Learning Manager. Oto najważniejsze z nich:

Importowanie plików CSV

W przypadku usunięcia użytkowników nie można ich dodać z powrotem do aplikacji, korzystając z opcji dodawania pojedynczego użytkownika. Można jednak użyć do tego celu procesu przesyłania pliku CSV. Wprowadzono znaczące zmiany w obowiązkowych polach używanych przy przesyłaniu pliku CSV. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Najczęściej zadawane pytania  na temat plików CSV.

Widok listy kursów

Kursy są domyślnie wyświetlane w postaci kart. W tej wersji aplikacji dodano widok listy. Kliknięcie ikony z trzema paskami, która znajduje się obok pola wyszukiwania, pozwala zmienić widok.

Usuwanie kursów

Teraz można usuwać kursy, które mają  stan Wersja  lub Wycofano. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Kursy. Wraz z elementem edukacyjnym są usuwane wszystkie dotyczące go dane na potrzeby raportów. W przypadku usuwania kursu, który jest częścią innego elementu edukacyjnego, pojawia się odpowiedni komunikat. 

Programy i plany edukacyjne

Można określić, w jakiej kolejności uczniowie mają kończyć kursy wchodzące w skład programu edukacyjnego. Można usuwać programy edukacyjne, które mają  stan Wersja  lub Wycofano. Wraz z elementem edukacyjnym są usuwane wszystkie dotyczące go dane na potrzeby raportów.

Certyfikacje 

Można usuwać certyfikacje, które mają  stan Wersja  lub Wycofano. Wraz z elementem edukacyjnym są usuwane wszystkie dotyczące go dane na potrzeby raportów.

Ocena efektywności kursu

Administrator może eksportować informacje zwrotne L1 i L3 dotyczące dowolnego kursu. 

Tworzenie kursów z użyciem modułów

Można wprowadzić wymóg, aby przed przystąpieniem do określonego kursu użytkownicy ukończyli odpowiednie kursy poprzedzające. 

Powiadomienia użytkownika

Uczniowie otrzymują powiadomienia, jeśli samodzielnie zapisali się do programu edukacyjnego. 

Moduły typu klasa (ILT)

Można teraz tworzyć kursy typu klasa z datą z przeszłości. To pozwala administratorom w firmie przesyłać do usługi Learning Manager informacje o starszych kursach, na przykład na potrzeby raportu. 

Eksportowanie raportów

Raporty dotyczące ucznia są teraz bardziej rozbudowane. Zawierają imię i nazwisko, adres e-mail,  informacje o stanie  elementu  edukacyjnego,  kryteria rejestracji, datę zarejestrowania, datę rozpoczęcia i datę ukończenia. 

Dodawanie partnerów zewnętrznych

Po dodaniu uczniów z zewnątrz do konta Learning Manager można w razie potrzeby zmniejszyć liczbę uczniów. Jednak liczba uczniów nie może być mniejsza niż liczba wykorzystanych miejsc. To ograniczenie można obejść, usuwając najpierw zarejestrowanych uczniów, a następnie przeprowadzając rejestrację ponownie — z użyciem wymaganej liczby miejsc. 

Rozwiązane problemy

Frekwencja

Obecnie w arkuszu frekwencji dostępnym w trybie administratora jest wyświetlane imię i nazwisko pracownika (o ile jest dostępne). Dotychczas pokazywane było jedynie imię ucznia. 

Programy i plany edukacyjne

Wszystkie kursy wchodzące w skład programów edukacyjnych są teraz wyświetlane w poprawnej kolejności. Wcześniej zdarzało się, że ich kolejność była niewłaściwa. Ten problem został rozwiązany. 

Dodawanie uczniów

Kiedy istniejący użytkownik, który zarejestrował się sam, próbuje przeprowadzić ponowną samodzielną rejestrację, pojawia się komunikat. Format i treść tego komunikatu zostały zmienione. 

Raporty

Jeśli ma być rejestrowany czas, jaki użytkownik poświęca na określoną zawartość, można użyć zmiennej cmi.core.session_time. Wcześniej ta zmienna nie działała. Ten problem został rozwiązany. 

Tworzenie kursów z użyciem modułów

Zastąpienie istniejącego modułu kursu innym powoduje wygenerowanie nowej wersji. Dotychczas wyeksportowanie danych testu z nowego modułu powodowało pojawienie się wyjątku i raport o testach nie był generowany. Ten problem został rozwiązany. 

Szablony wiadomości e-mail

Usunięto literówki z szablonów wiadomości e-mail. 

Data wydania: 9 lutego 2016 r.

Zmiany dotyczące wylogowywania użytkownika

Obecnie gdy użytkownik klika opcję Wyloguj się w usłudze Learning Manager, zostaje wylogowany nie tylko z tej aplikacji, ale także ze swojego konta Adobe.

Data wydania: 20 stycznia 2016 r.

Ulepszenia

Możliwość dostosowania wiadomości e-mail

 • Użytkownicy mogą teraz modyfikować sekcję stopki w szablonach wiadomości e-mail. W stopce można wprowadzić dowolny tekst. Ta zmiana stopki jest automatycznie uwzględniana we wszystkich rodzajach szablonów wiadomości e-mail.

Kursy

 • Obecnie w trybie podglądu kursu zasoby są wyszczególniane pojedynczo w nowych wierszach. Wcześniej zdarzało się, że były wyświetlane w jednym wierszu, obok siebie. 

Łącza prowadzące bezpośrednio do elementów edukacyjnych

 • Do elementów edukacyjnych (innych niż certyfikacje) można teraz przechodzić bezpośrednio, używając łącza URL. Na kafelkach poszczególnych elementów znajduje się opcja Skopiuj adres URL. Użytkownik może kliknąć opcję Skopiuj adres URL i wkleić łącze na osobnej stronie przeglądarki, aby przejść bezpośrednio do danego elementu. 

Tworzenie kursów z użyciem modułów

 • Podczas tworzenia kursu autorzy mogą teraz określać dowolną kolejność wymaganych kursów poprzedzających. Dotychczas usługa Learning Manager nie oferowała takiej możliwości. 
 • Autorzy mogą też obecnie dodawać i usuwać kursy poprzedzające w fazie Opublikowano. Do tej pory można to było robić jedynie w fazie Wersja wstępna.

Rejestracja użytkowników

 • Użytkownicy mogą się teraz logować do aplikacji Learning Manager bez dodatkowej weryfikacji adresu URL, jeśli ich identyfikator Adobe ID jest zgodny z adresem e-mail podanym dla konta Learning Manager. Adres e-mail konta Learning Manager jest dostarczany przez administratora na etapie dodawania użytkowników do konta. 

Tworzenie katalogów

 • Kiedy administrator tworzy katalogi z użyciem okna dialogowego Dodawanie elementów edukacyjnych, na liście kursów nie ma kursów wycofanych. 

Inne poprawki

 • Teraz na karcie Uczniowie w widoku administratora są wyświetlane imiona i nazwiska uczniów. Do tej pory były pokazywane tylko imiona. 
Data wydania: 13 stycznia 2016 r.

Rozwiązane problemy

Kursy
 • Przy wyświetlaniu zawartości kursu pasek odtwarzania jest teraz zawsze widoczny. Wcześniej zdarzało się, że sporadycznie znikał. 
 • Obecnie okno podręczne z monitem o potwierdzenie zamknięcia ekranu zawartości działa poprawnie, tj. kliknięcie opcji pozostania powoduje powrót do ekranu zawartości. Wcześniej zdarzało się, że po wybraniu opcji pozostania był zamykany ekran z zawartością kursu. 

Inne poprawki

 • Rozwiązano kilka problemów z odtwarzaniem zawartości. 

Data wydania: 22 grudnia 2015 r.

Ulepszenia

Interfejs osobisty

 • Kiedy administrator lub autor wyświetla kursy, katalogi albo programy edukacyjne, widzi teraz karty ułożone w następującej kolejności: Opublikowano > Wersja wstępna > Wszystkie > Wycofano. Domyślnie wybrana jest karta Opublikowano.

Rozwiązane problemy

Kursy

 • Kiedy uczeń zamyka odtwarzacz w trakcie kursu, używając przycisku Wstecz w przeglądarce lub klawisza Backspace na klawiaturze, czas poświęcony na kurs jest teraz zapisywany i uwzględniany w raportach. Wcześniej zdarzało się, że ten czas nie był uwzględniany w raportach.

Rejestracja użytkowników

 • Obecnie kiedy użytkownik samodzielnie rejestruje konto Learning Manager, korzystając z funkcji pojedynczego logowania, na liście użytkowników pojawia się poprawna nazwa użytkownika. Dotychczas zdarzało się, że była pokazywana niepoprawna nazwa. 

Tworzenie kursów z użyciem modułów

 • Teraz kiedy autor powiela kurs, można usuwać i zmieniać pliki zasobów powielonego kursu. Wcześniej użytkownicy mieli z tym problemy. 

Tworzenie niestandardowego katalogu dla grupy użytkowników

 • Korzystając z okna dialogowego Dodawanie elementów edukacyjnych, administrator może filtrować kursy, wybierać je, a także dodawać za pomocą przycisku Dodaj, który znajduje się w dolnej części okna. Wcześniej zdarzało się, że przycisk Dodaj nie był wyświetlany. 

Data wydania: 11 grudnia 2015 r.

Rozwiązane problemy

Logowanie użytkownika

 • Czasami kiedy użytkownik próbował się zalogować do aplikacji Learning Manager bez użycia łącza aktywacji, wyświetlany komunikat o błędzie miał nieprawidłowy format. Ten problem został rozwiązany.

Aplikacja na tablety

 • Po zainstalowaniu aplikacji Learning Manager na tablecie iPad lub z systemem operacyjnym Android przestawały się pojawiać komunikaty dotyczące zgodności przeglądarki. Przed instalacją aplikacji te komunikaty były wyświetlane poprawnie. Ten problem został rozwiązany. 

Data wydania: 9 grudnia 2015 r.

Ulepszenia

Dodawanie użytkowników

 • Teraz kiedy administrator rejestruje użytkowników lub kończy dodawanie pojedynczego użytkownika, pojawia się komunikat informujący o pomyślnym ukończeniu operacji i o kolejnych krokach. 
 • W sytuacji gdy użytkownik próbuje się zalogować do aplikacji Learning Manager bezpośrednio, bez użycia łącza aktywacji, pojawia się obecnie monit o użycie tego łącza.

Obsługiwane przeglądarki

 • Kiedy dowolny użytkownik próbuje wyświetlić aplikację Learning Manager w nieobsługiwanej przeglądarce, pojawia się teraz alert wraz z listą zgodnych przeglądarek. 

Rozwiązane problemy

Raporty

 • Kiedy administrator lub przełożony tworzył raport z drugą osią, do której przypisywał czas poświęcony na naukę, stosował filtr Przełożony i zapisywał raport, użytkownik nie mógł pobrać raportu. Teraz użytkownicy mogą pobierać raporty dowolnego typu. 

Dodawanie użytkowników

 • Komunikat ostrzegawczy wyświetlany, gdy administrator włączał uczniów z zewnątrz zawierał literówki. Ten problem został rozwiązany. 
 • Teraz podczas dodawania pojedynczego użytkownika administrator widzi właściwy komunikat o błędzie, jeśli nie wypełni poprawnie pola Przełożony. 

Rejestracja użytkowników

 • Powitalna wiadomość e-mail wysyłana do nowych użytkowników zawiera teraz informację o tym, że warunkiem poprawnego zalogowania się jest powiązanie identyfikatora Adobe ID z identyfikatorem Learning Manager ID. 

Możliwość dostosowania wiadomości e-mail

 • Dotychczas w przypadku dodania wielu uczniów do kursu prowadzonego w klasie, który zawiera sesje i załączniki, niektórzy uczniowie nie otrzymywali powiadomień e-mail. Ten problem został rozwiązany. 
 • Wysyłane do uczniów wiadomości e-mail z informacją o rejestracji udziału w elemencie edukacyjnym lub dotyczące innego zdarzenia zawierają teraz w temacie nazwę elementu edukacyjnego. 

Inne poprawki

 • Usunięto błędy związane z łączami URL w szablonach wiadomości e-mail. 
 • Wprowadzono obsługę
  • publikowania w usłudze Learning Manager.
  • Zwiększono szybkość przesyłania zawartości w wersji CP 8 (wymagana poprawka CP803).

Data wydania: 26 października 2015 r.

Ulepszenia

Dodawanie użytkowników

 • Okno dialogowe wyświetlane po kliknięciu opcji Dodawanie użytkowników > Przesyłanie pliku CSV zawiera teraz łącze do pomocy online, w której opisano w przystępny sposób kwestię dodawania użytkowników z wykorzystaniem funkcji przesyłania plików CSV. 

Odtwarzacz Fluidic

 • Do tej pory zawartość kursu o wielkości powyżej 500 MB, którą przesłano na platformę Captivate, nie była poprawnie odtwarzana w odtwarzaczu Fluidic. Problem rozwiązano. Obecny limit wielkości to 2 GB. 

Rozliczanie

 • Kiedy administrator określa liczbę uczniów i klika opcję Złóż zamówienie, pojawia się teraz okno dialogowe ze szczegółowymi informacjami o płatnościach za subskrypcję miesięczną i roczną w przeliczeniu na jednego użytkownika. 

Rozwiązane problemy

Tworzenie kursów z użyciem modułów
 • Podczas tworzenia kursów z modułami aktywności autorzy mogą obecnie wybrać prawidłowe zewnętrzne adresy URL, nawet jeśli jest w nich zawarta struktura folderów. Dotychczas adresy URL zawierające strukturę folderów nie były obsługiwane. Ten problem został rozwiązany.  
 • Przesyłana do usługi Learning Manager zawartość będąca projektami, która miała postać pliku ZIP zawierającego strukturę folderu (np. plik ZIP > folder > zawartość), nie była obsługiwana. Ten problem został rozwiązany. 

Aplikacja na tablety

 • Dotychczas użytkownicy aplikacji Learning Manager dla systemu Android nie mogli pobierać plików zasobów kursu. Ten problem został rozwiązany. 
 • Kiedy użytkownik korzystający z odtwarzacza Fluidic nagrał notatkę, nie mógł jej później pobrać z kursu. Ten problem został rozwiązany. 

Data wydania: 28 września 2015 r.

Ulepszenia

Tworzenie kursów z użyciem modułów

 • Aplikacja Learning Manager obsługuje teraz przesyłanie zawartości SCORM nawet wtedy, gdy w pliku manifest.xml nie ma informacji o wersji. W takiej sytuacji aplikacja przyjmuje, że chodzi o wersję domyślną, tj. 1.2.  
 • Do tej pory zawartość kursu o wielkości powyżej 500 MB, którą przesłano na platformę Captivate, nie była poprawnie odtwarzana w odtwarzaczu Fluidic. W aktualizacji 2 limit wielkości zmieniono na 800 MB.

Rozliczanie

 • Administrator, który opłaca subskrypcję z użyciem karty kredytowej, może przy pierwszym zamówieniu podać liczbę użytkowników nie mniejszą niż 10. Tak więc ograniczenie minimalnej liczby użytkowników zostało zmienione ze 100 na 10. 

Rejestracja użytkowników

 • W wiadomości e-mail wysyłanej do uczniów po rejestracji znajduje się obecnie łącze URL do tworzenia identyfikatora Adobe ID. 

Dodawanie użytkowników

 • Kiedy administrator dodawał użytkowników za pomocą funkcji przesyłania plików CSV, nie zawsze mógł użyć do tego celu konta Exavault. Ten problem został rozwiązany. 

Rozwiązane problemy

Programy i plany edukacyjne

 • Obecnie uczniowie mogą być automatycznie zapisywani do tego samego programu edukacyjnego w ramach wielu planów edukacyjnych. Wcześniej nie zawsze się tak działo. Ten problem został rozwiązany. 

Wyświetlanie tablicy liderów i odznak

 • Kiedy uczeń kończył kurs zawierający odznakę, odznaka nie była widoczna w interfejsie ucznia ani w pobranym pliku. Ten problem został rozwiązany. 

Aplikacja na tablety

 • Po przejściu do adresu URL aplikacji ucznia w urządzeniu z systemem operacyjnym Android pojawia się teraz wyskakujące okno z informacją o dostępności aplikacji ucznia. 

Inne poprawki

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał utworzenie konta użytkownika w przypadku korzystania z platformy Akamai. 
 • Rozwiązano problem z przesyłaniem zawartości w formacie SCORM 1.2 w przypadku plików ZIP z wieloma folderami. 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online