Podsumowanie nowych funkcji

Poznaj nowe funkcje usługi Adobe Learning Manager i wprowadzone ulepszenia.

Wersja usługi Adobe Learning Manager z sierpnia 2021 r. zawiera przede wszystkim ulepszenia interfejsu ucznia oraz obiegów pracy związanych z raportami i administracją. Oto niektóre wprowadzone zmiany:

 • Rynek zawartości. Usługa Learning Manager zawiera ponad 70 000 kursów o różnorodnej tematyce, takiej jak technika, zarządzanie czy przywództwo.
 • Ulepszone ułatwienia dostępu. Udoskonalone ułatwienia dostępu dla uczniów obejmują zaawansowaną nawigację przy użyciu klawiatury, dostęp dla czytników ekranu oraz dostosowany kontrast interfejsu.
 • Tekst sformatowany. Usługa Learning Manager obsługuje teraz formatowanie tekstu opisów kursów, programów, certyfikatów i materiałów pomocniczych. Autorzy mogą umieszczać w opisach hiperłącza, obrazy i tekst sformatowany. Nie są już ograniczeni do zwykłego tekstu.
 • Oceny gwiazdkami. Uczniowie mogą teraz oceniać kursy na 5-gwiazdkowej skali. Administrator może wybrać dotychczasowy system oceniania efektywności lub oceny gwiazdkami.
 • Integracja z usługą Badgr: Uczniowie mogą autoryzować usługę Prime do automatycznego wysyłania informacji o uzyskanych w niej odznakach na konto Badgr. Usługa Badgr umożliwia udostępnianie odznak w sieciach społecznościowych.
 • Eksportowanie zdarzeń edukacyjnych do systemu Salesforce. Usługa Learning Manager umożliwia eksportowanie pewnych zdarzeń, takich jak dodawanie użytkowników, rejestracja i ukończenie elementów, do systemu Salesforce. Pozwala też łączyć takie dane z odpowiednimi obiektami użytkowników lub kontaktów w rozwiązaniach Salesforce.

Więcej informacji podano poniżej.

Nowości i zmiany

Rynek zawartości

W usłudze Learning Manager jest teraz dostępny rynek zawartości umożliwiający przeglądanie i kupowanie szkoleń. Dostępnych jest ponad 70 000 kursów o różnorodnej tematyce, w wielu formatach. Specjalnie dobrane listy odtwarzania są przystosowane do wszelkich potrzeb związanych ze zdobywaniem nowych i rozwijaniem posiadanych umiejętności. 

Więcej informacji znajdziesz w artykule Rynek zawartości.

Ocena w formie gwiazdek

Uczniowie mogą oceniać kursy na 5-gwiazdkowej skali. Jeśli ta funkcja jest włączona na koncie, uczniowie mogą oceniać kursy w skali od 1 do 5 gwiazdek.Administrator może włączyć taką formę oceniania za pośrednictwem specjalnego ustawienia.Ocena kursu jest widoczna dla uczniów na wszystkich stronach w aplikacji ucznia. Uczniowie mogą też sortować szkolenia wg ocen. 

Więcej informacji znajdziesz w artykule Ocena w formie gwiazdek.

Eksportowanie rejestrów nauki do rozwiązań Salesforce

Usługa Learning Manager umożliwia teraz eksportowanie do rozwiązań Salesforce rejestrów nauki, takich jak transkrypty, raporty o użytkownikach i raporty o umiejętnościach.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Eksportowanie rejestrów nauki.

Edytor tekstu sformatowanego

Podczas tworzenia kursu, programu edukacyjnego, certyfikacji lub materiałów pomocniczych autorzy mogą wprowadzać różnorodną zawartość — na przykład tekst i obrazy — oraz formatować tekst.

Więcej informacji znajdziesz w pomocy dotyczącej tekstu sformatowanego.

Odznaki usługi Badgr

Uczniowie mogą zintegrować swoje konta na platformie edukacyjnej z kontami w serwisie Badgr. Umożliwia to udostępnianie odznak w witrynach społecznościowych za pośrednictwem konta Badgr.Usługa Badgr umożliwia uwierzytelnianie (weryfikowanie) odznak na podstawie standardu Backpack.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Integracja z usługą Badgr.

Inne nowe funkcje

Wykluczanie grup użytkowników

Czasami jest konieczne wykluczenie zbioru użytkowników z większej ich grupy. Pozwala to na przykład zarejestrować określonych użytkowników do szkolenia za pośrednictwem planów edukacyjnych lub odpowiednio skonfigurować widoczność katalogów.W tej wersji usługi Learning Manager można wykluczać uczniów lub ich grupy podczas tworzenia własnych grup użytkowników.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Wykluczanie grup użytkowników.

Rozbudowany interfejs internetowy dla urządzeń przenośnych

W tej wersji wprowadzono nowe elementy rozbudowanego interfejsu dla urządzeń przenośnych:

 • Strona główna, katalog i odtwarzacz obsługują ułatwienia dostępu.
 • W opisach kursów jest obsługiwany tekst sformatowany.
 • Kursy można oceniać w skali od 1 do 5 gwiazdek.
 • Katalog pozwala stosować filtry czasu trwania i formatu.

Resetuj kurs

Administrator może resetować postępy na kursach w programie edukacyjnym.

Jeśli uczeń ukończył pierwsze trzy moduły kursu, ale nie zda testu w trzecim module, nie może przejść do kolejnego kursu programu edukacyjnego. Administrator może zresetować próbę zdania trzeciego modułu. Dzięki temu uczeń będzie w stanie od nowa zdać ten moduł.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Resetowanie kursu.

Kursy oczekujące na zatwierdzenie

W tej wersji usługi Learning Manager administratorzy mogą wyświetlać kursy oczekujące na zatwierdzenie. Umożliwia to sprawdzanie, czy przełożeni odpowiednio zajmują się szkoleniami swoich pracowników. 

Administratorzy mogą zatwierdzać rejestrację do kursów zależnie od potrzeb.

Power BI

Ta wersja usługi Learning Manager pozwala eksportować raporty na temat szkoleń do usługi Power BI.

Funkcja Raporty ujednolicone umożliwia eksportowanie raportów na temat szkoleń do usługi Power BI.

Raport na temat szkoleń zawiera dwa dodatkowe pola.

 • Liczba użytkowników, którzy przekazali informacje zwrotne na temat kursu
 • Średnia liczba gwiazdek (ocena) kursu

Filtry raportu Ścieżka audytu użytkownika

Raport Ścieżka audytu użytkownika zawiera szczegóły wszystkich operacji związanych z użytkownikiem, takich jak dodawanie, usuwanie, zmiany ról czy zmiany przełożonych.

We wcześniejszych wersjach usługi Learning Manager ten raport można było filtrować wg dat. W tej wersji wprowadzono w tym raporcie możliwość filtrowania wg użytkowników i grup użytkowników. Pozwala to dostosowywać i porządkować eksportowane dane. 

Więcej informacji znajdziesz w artykule Ścieżka audytu użytkownika.

Obsługa pakietów HTML w materiałach pomocniczych

Materiały pomocnicze obsługują teraz standardowe pakiety HTML jako nowy typ zawartości. Uczniowie mogą dzięki temu przeglądać i pobierać pakiety HTML z poziomu odtwarzacza materiałów pomocniczych. 

Więcej informacji znajdziesz w artykule Obsługa protokołu HTML w materiałach pomocniczych.

Raport o testach

Jeśli kursy są oferowane w różnych językach, raport o testach zawiera dane w tych językach. Wcześniej odpowiedzi różnych użytkowników były eksportowane jedna pod drugą niezależnie od języka odpowiedzi. W tej wersji jeśli kurs jest dostępny w wielu językach, odpowiedzi udzielone w różnych językach można dodać jako odrębne kolumny raportu o testach. Dzięki temu odpowiedzi w poszczególnych językach są w oddzielnych kolumnach. 

Nie dotyczy to kursów oferowanych w jednym języku. W tym przypadku raport o testach powinien być eksportowany tak samo jak dotąd. Nie należy oczekiwać zmian w związku z tymi kursami.

Wsadowe czyszczenie użytkowników

Można zaznaczyć 50 pierwszych użytkowników i wyczyścić ich naraz. Administratorzy mogą dzięki temu zaznaczać i usuwać nawet 50 użytkowników naraz. Ułatwia to grupowe czyszczenie administratorów. Zalecane jest sprawdzenie listy użytkowników przed ich wyczyszczeniem. Ważne jest dbanie o to, aby nie czyścić niewłaściwych użytkowników.Więcej informacji znajdziesz w tym dokumencie.

Ulepszenia w tej wersji

Jakość usługi dla ucznia

Karta kursu

Kliknięcie karty powoduje otwarcie strony przeglądu kursu. We wcześniejszych wersjach usługi Learning Manager trzeba było kliknąć w określonym miejscu karty.Teraz można kliknąć kartę gdziekolwiek.Ta zmiana dotyczy wszystkich kart kursów, programów i certyfikatów.

Tablica liderów

Jako dodatkowe ułatwienie dostępu poprawiono proces dodawania współpracowników do osi czasu tablicy liderów zgodnie z poniższą ilustracją. Działanie tej funkcji nie uległo zmianie. Uczniowie mogą nadal dodawać/usuwać współpracowników z poziomu osi czasu tablicy liderów.

Ułatwienia dostępu w aplikacji ucznia

Wprowadzono szereg ulepszeń w celu ułatwienia korzystania z usługi Learning Manager w roli ucznia. Dzięki tym zmianom użytkownicy mogą wskazać rolę ucznia i nacisnąć klawisz Tab, aby otworzyć menu szybkiej nawigacji. Ułatwia to korzystanie z tej sekcji uczniom, którzy używają klawiatury. Menu nawigacji wygląda następująco:

Ułatwienia dostępu związane z nawigacją
Ułatwienia dostępu związane z nawigacją

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze są teraz dodawane do listy ucznia, gdy uczeń je pobiera. Dotąd materiały pomocnicze nie były dodawane, choć uczniowie mogli je pobierać i wyświetlać.

Interfejs administratora

Wykluczanie grup użytkowników

Czasami jest konieczne wykluczenie zbioru użytkowników podczas rejestrowania osób do kursów czy udostępniania im katalogów.W tej wersji usługi Learning Manager można wykluczać uczniów lub ich grupy. Służy do tego opcja Wyłącz uczniów w oknie dialogowym dodawania grupy użytkowników.

Pozwala to na przykład skonfigurować plan edukacyjny, do którego są rejestrowani wszyscy użytkownicy, w przypadku których lokalizacja=Kalifornia, ale bez użytkowników lokalizacji Sklep 5 (znajdującej się w Kaliforni).Można to zrobić, tworząc grupę użytkowników zawierających wszystkie osoby z grupy „Kalifornia”, ale bez osób z lokalizacją „Sklep 5”. Tak dostosowanej grupy można następnie użyć w planach edukacyjnych, ustawieniach katalogów itp. 

Raport o testach

Jeśli kursy są oferowane w różnych językach, raport o testach zawiera dane w tych językach.Wcześniej odpowiedzi różnych użytkowników były eksportowane jedna pod drugą niezależnie od języka odpowiedzi. W tej wersji jeśli kurs jest dostępny w wielu językach, odpowiedzi udzielone w różnych językach można dodać jako odrębne kolumny raportu o testach.Dzięki temu odpowiedzi w poszczególnych językach są w oddzielnych kolumnach. 

Nie dotyczy to kursów oferowanych w jednym języku. W tym przypadku raport o testach powinien być eksportowany tak samo jak dotąd. Nie należy oczekiwać zmian w związku z tymi szkoleniami.  

Wsadowe czyszczenie użytkowników

Można zaznaczyć 50 pierwszych użytkowników i wyczyścić ich naraz.Administratorzy mogą dzięki temu zaznaczać i usuwać nawet 50 użytkowników naraz. Ułatwia to grupowe czyszczenie administratorów.Zalecane jest sprawdzenie listy użytkowników przed ich wyczyszczeniem. Ważne jest dbanie o to, aby nie czyścić niewłaściwych użytkowników. 

Edytor tekstu sformatowanego

Edytor tekstu sformatowanego jest teraz dostępny dla autorów oraz administratorów w przypadku szkoleń i materiałów pomocniczych.Uczniowie mogą korzystać z edytora tekstu sformatowanego podczas komentowania wpisów społecznościowych i wpisów na tablicach.

Opisy dodane do szkoleń działają nadal bez zmian. Ta wersja nie powinna wpłynąć na istniejące opisy. 

Klienci, którzy opracowali własne interfejsy wizualne, nie powinni zauważyć zmian w istniejących opisach. Aby użyć tekstu sformatowanego, należy zastosować/wczytać plik CSS dostarczony przez zespół usługi Learning Manager. Zostanie on udostępniony w dokumentacji usługi Learning Manager po wydaniu tej wersji.  

Kopiowanie i wklejanie identyfikatorów e-mail

W oknie dialogowym Transkrypty uczniów można generować transkrypty powiązane z identyfikatorami e-mail podanymi w oddzielnej sekcji. Jest też możliwe sprawdzanie poprawności tych identyfikatorów.

Dodatkowa zakładka Identyfikatory e-mail umożliwia kopiowanie i wklejanie identyfikatorów uczniów w celu generowania ich transkryptów.

Zmiany dotyczące uwzględniania wielkości znaków

Zauważyliśmy, że atrybuty użytkowników były czasami importowane ze zmienioną wielkością znaków.Atrybut „Lokalizacja” mógł na przykład zostać zaimportowany raz jako „Lokalizacja”, a później jako „lokalizacja”. W tym przypadku wielkość litery L uległa zmianie. Powodowało to tworzenie dwóch atrybutów użytkownika w usłudze Learning Manager. 

W tej wersji usługa Learning Manager analizuje atrybuty przychodzące i nie tworzy dwóch atrybutów z różną wielkością znaków. W powyższym przykładzie atrybut zachowuje nazwę „lokalizacja”, gdyż taka etykieta została zaimportowana jako ostatnio.

Jeśli na koncie istnieją atrybuty zduplikowane w podobny sposób, podczas importowania pliku CSV użytkowników zostaną one scalone.W naszym przykładzie atrybut „Lokalizacja” zostanie usunięty, gdyż plik CSV zawiera już etykietę „lokalizacja”. Wszelkie wartości atrybutu „Lokalizacja”, takie jak „San Jose” czy „Sydney”, zostaną prawidłowo przypisane do atrybutu o nazwie „lokalizacja”.Nie nastąpi więc utrata danych.

Omówimy to na przykładzie:

Załóżmy, że zaimportowano atrybut „Lokalizacja”, w przypadku którego istnieją wartości „San Jose”, „Miami” itp. Później ponownie zaimportowano plik CSV użytkowników, ale atrybut otrzymał nazwę „lokalizacja”. Wielka litera L została zmieniona na małą l. Wcześniej platforma utworzyłaby osobną grupę użytkowników z atrybutem „lokalizacja” innym niż „Lokalizacja”.W dwóch grupach istniałyby atrybuty „Lokalizacja — miami” i „lokalizacja — miami”.W raportach Transkrypt ucznia widniałyby dwie kolumny: dla atrybutów „Lokalizacja” i „lokalizacja”. 

W nowej wersji platforma rozumie, że chodzi o ten sam atrybut. Jest zachowywana najnowsza wersja wielkości liter w nazwie atrybutu, czyli „lokalizacja” w naszym przykładzie. Grupa „Lokalizacja — Miami” jest dzięki temu zamieniana na „lokalizacja — Miami”, a użytkownicy pozostają w praktyce w tej samej grupie. 

Podobnie są traktowane wartości atrybutów, takie jak „Miami” czy „San Jose”. Jeśli więc wartość „Miami” zmieni się na „miami” w pliku CSV użytkowników, platforma nie utworzy nowej grupy. Zamiast tego istniejąca grupa użytkowników „lokalizacja — Miami” otrzyma nazwę „lokalizacja — miami”, a użytkownicy pozostaną w tej samej grupie. 

Wartości atrybutów

W tej wersji usługi Learning Manager jest zachowywana wielkość znaków atrybutu użytkownika i jego wartości.Jeśli na przykład atrybut użytkownika to „lokalizacja”, a wartość „PARYŻ”, usługa zachowuje i wyświetla je dokładnie w takiej formie.W przypadku problemów administrator może teraz edytować nazwy i wartości atrybutów w celu poprawienia pisowni. 

Aby to zrobić, administrator musi w aplikacji administratora użyć opcji Użytkownicy > Grupy użytkowników i kliknąć nazwę grupy.

Zmiany etykiet zakresu dat

Gdy administrator lub przełożony wyświetla raporty w interfejsie, można ustawić zakres dat filtra:

 • Ten miesiąc
 • Ostatnie 3 pełne miesiące
 • Ostatnie 12 pełnych miesięcy

W tej wersji można ustawić dokładne daty filtrowania, co ułatwia pobieranie raportów z określonych przedziałów czasu. Filtry mogą na przykład mieć następującą postać:

 • Od 1 maja 2021 r. do dzisiaj
 • Od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.
 • Od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Ta zmiana będzie widoczna w aplikacjach administratora i przełożonego.Sama funkcja filtrowania działa tak samo. Jawne wyświetlanie dat ułatwia jej zrozumienie.

Uwagi na temat wersji

Informacje o bieżącej wersji usługi Learning Manager (internetowej i na urządzenia) oraz wcześniejszych wersjach znajdziesz w artykule Uwagi na temat wersji.

Poprawki błędów

Informacje o błędach usuniętych w tej aktualizacji znajdziesz na liście usuniętych błędów.

Znane problemy

Informacje o znanych problemach w tej aktualizacji znajdziesz na liście znanych problemów.

Wymagania systemowe

Wcześniejsze wersje usługi Learning Manager

Masz pytanie lub pomysł?

Zapytaj społeczność

Jeśli masz pytania lub chcesz podzielić się pomysłami, dołącz do społeczności usługi Adobe Learning Manager. Zachęcamy do przekazywania opinii. Chętnie odpowiemy na pytania.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto