Podstawowe procedury rozwiązywania problemów w programie Lightroom Classic

W tym dokumencie opisano podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów występujących podczas korzystania z programu Lightroom Classic. Spróbuj wszystkich opisanych poniżej czynności, zanim opublikujesz wpisy na forach w związku z problemami występującymi podczas pracy w programie Lightroom Classic.

Uwaga:

W przypadku awarii należy przesłać wszystkie raporty o awarii. Po przesłaniu do firmy Adobe raportu o awarii wraz z adresem e-mail, możesz otrzymać od nas wiadomość e-mail z rozwiązaniem tego problemu.

Znane błędy w programie Lightroom Classic

Sprawdź, czy napotkany problem jest znanym problemem w najnowszej wersji programu Lightroom Classic.

Zobacz znane problemy w programie Lightroom Classic.

Otrzymaj wsparcie dla najnowszej wersji wtyczki Camera

Najczęściej zadawane pytanie dotyczące pomocy technicznej brzmi: „Jak uzyskać obsługę plików surowych w najnowszych aparatach?”

Patrz Program Photoshop lub Lightroom nie obsługuje mojego aparatu fotograficznego.

Zainstaluj najnowsze aktualizacje programu Lightroom Classic

Aby rozwiązać wiele problemów, wystarczy po prostu zadbać o to, by wersja oprogramowania firmy Adobe była aktualna.

Zobacz artykuł Regularne aktualizowanie programu Lightroom Classic.

Uwaga:

Firma Adobe zapewnia pomoc techniczną i poprawki bezpieczeństwa dla obecnej wersji i wcześniejszej wersji. Poprawki błędów są dostępne tylko dla bieżącej wersji. Zobacz Lightroom Classic — Obsługiwane wersje, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Instalowanie aktualizacji systemu operacyjnego

Aby rozwiązać wiele problemów, wystarczy po prostu zadbać o to, aby wersja systemu operacyjnego była aktualna.

Firma Adobe zaleca przetestowanie partycji spoza środowiska produkcyjnego na własną rękę w celu upewnienia się, że posiadany sprzęt i sterowniki działają prawidłowo w nowym systemie operacyjnym.

W usłudze Creative Cloud nie wyświetlają się dostępne aktualizacje lub aplikacje są w wersji próbnej

Nie widzisz dostępnych aktualizacji? Aplikacje są wyświetlane jako wersje próbne?

Zapoznaj się z tematem Dostępne aktualizacje nie znajdują się na liście.

Nie mogę aktywować programu Lightroom Classic lub aplikacje są w wersji próbnej

Nie możesz aktywować programu Lightroom Classic, moduł wywoływania jest wyłączony lub aplikacje są wyświetlane jako wersja próbna? Zobacz:

Instalowanie aktualizacji sterowników karty graficznej (GPU)

Aby rozwiązać problemy z kartą graficzną (GPU) i sterownikiem, zobacz artykuł Rozwiązywanie problemów dotyczących procesora graficznego (GPU) i sterowników graficznych w programie | Lightroom Classic.

Więcej informacji na temat wykorzystania przez program Lightroom Classic procesora graficznego (GPU) karty graficznej komputera można znaleźć na stronie Procesor graficzny (GPU) — Najczęściej zadawane pytania | Lightroom Classic.

Windows:

Stosując najnowsze sterowniki wideo, można uniknąć awarii sterownika układu GPU, przerysowywania ekranu/dokumentu, wyświetlania niebieskiego ekranu lub obrazów przekreślonych oraz problemów z wyświetlaniem kolorów. Zaktualizowane sterowniki są dostępne w witrynie producenta karty (NVIDIA, AMD lub Intel).

Uwaga:

Samo uruchomienie usługi Windows Update nie gwarantuje posiadania najnowszego sterownika wideo. Aktualizacje sterowników należy sprawdzać bezpośrednio w witrynie internetowej producenta karty.

macOS:

Sterowniki wideo są dołączone do aktualizacji systemu operacyjnego. Upewnij się, że zainstalowane zostały wszystkie najnowsze aktualizacje systemu operacyjnego, wybierając Menu Apple > Ten Mac > Aktualizacja oprogramowania.

Optymalizacja wydajności programu Lightroom Classic

Aby zoptymalizować działanie programu Lightroom Classic na komputerze, zobacz Optymalizacja wydajności.

Kalibracja monitora

Uszkodzone profile monitora wpływają zarówno na wydajność, jak i na odwzorowanie kolorów w programie Lightroom Classic.

Skalibruj monitor za pomocą funkcji kalibracji systemu operacyjnego lub kolorymetru sprzętowego, aby utworzyć odpowiedni profil kolorów dla monitora.

Więcej informacji na temat kalibracji monitora można znaleźć w witrynie Jak (i dlaczego) kalibrować monitor.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące koloru w programie Lightroom Classic można znaleźć na stronie Najczęściej zadawane pytania dotyczące kolorów w programie Lightroom.

Przywracanie preferencji

Wiele nietypowych i przerywanych problemów z zachowaniem można rozwiązać, przywracając preferencje programu Lightroom Classic do stanu fabrycznego. 

Aby zresetować preferencje programu Lightroom Classic:

 1. Wyłącz program Lightroom Classic.
 2. Uruchom program Lightroom Classic, trzymając wciśnięte przyciski Shift + Option (macOS) lub Shift + Alt (Windows).

Pojawi się okno dialogowe z pytaniem o zresetowanie preferencji. 

 1. Kliknij przycisk Tak.
Zresetowanie preferencji programu Lightroom Classic

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Odzyskaj katalog i obrazy po zresetowaniu preferencji.

Rozwiązywanie problemów z brakującymi zdjęciami

W module wywoływania program Lightroom Classic informuje, że nie można znaleźć zdjęcia, jest ono offline, brakuje go lub w komórkach zdjęć w widoku siatki i na taśmie filmowej wyświetlana jest ikona braku zdjęcia ().

Zobacz Zlokalizuj brakujące zdjęcia.

Rozwiązywanie problemów z katalogami

Zobacz Katalogu programu Photoshop Lightroom Classic — często zadawane pytania.

Jeśli po otwarciu programu Lightroom Classic katalog jest pusty lub nie zawiera wszystkich zdjęć, których oczekujesz, prawdopodobnie przez przypadek utworzono nowy katalog lub otwarto niewłaściwy bądź stary katalog. Odwiedź stronę 

Jeśli podczas uruchamiania programu Lightroom Classic wystąpi błąd „Katalog Lightroom nie może zostać otwarty, ponieważ jest już otwarty w innej aplikacji”.

Zobacz Błąd: Nie można otworzyć katalogu programu Lightroom.

 

Dodatkowe zasoby katalogowe:

Uwaga:

Zarządzanie usługami pamięci masowej i synchronizacji online innych firm w programie Lightroom Classic 

W programie Lightroom Classic, podczas synchronizacji z usługami takimi jak Microsoft OneDrive lub Apple iCloud Drive, należy uważać na niezamierzone zużycie pamięci masowej online. Wyklucz lokalizację obrazów ekosystemu Lightroom w ustawieniach klienta synchronizacji lub określ inną lokalizację folderu w preferencjach synchronizacji programu Lightroom Classic, aby uniknąć przesyłania obrazów do pamięci masowej online usługi synchronizacji.

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją

Aby znaleźć szybkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące synchronizacji w programie Lightroom Classic, zobacz Najczęściej zadawane pytania dotyczące synchronizacji w programie Lightroom Classic.

Rozwiązywanie problemów z wtyczkami

Jeśli zainstalowano wiele wtyczek innych firm i w programie Lightroom Classic występują dziwne zachowania, należy w następnej kolejności rozwiązać problem z wtyczkami.

 1. Sprawdź u producenta wtyczki, czy jest dostępna aktualizacja dla danej wtyczki.
 2. Wyłącz problematyczne wtyczki za pomocą Menedżera wtyczek w programie Lightroom Classic:
  1. W programie Lightroom wybierz kolejno: Plik > Menedżer wtyczek.
  2. Kliknij przycisk Wyłącz dla każdej z wymienionych wtyczek.
  3. Sprawdź, czy problem nadal występuje.
  4. Jeśli problem zostanie rozwiązany, włączaj wtyczki z powrotem, jedna po drugiej.
  5. Sprawdź, czy po ponownym włączeniu każdej z wtyczek problem występuje ponownie.
Wyłączanie wtyczki w programie Lightroom

Program Lightroom Classic nie uruchamia się w wersji Windows N

Program Lightroom Classic do uruchomienia się wymaga pakietu Windows Media Feature Pack.

Instrukcje instalowania pakietu Media Feature Pack w systemach Windows 10 N i Windows 11 N:

 • Windows 10 N: wybierz Start, a następnie wybierz Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje i funkcje > Opcjonalne funkcje > Dodaj funkcję.  Następnie znajdź pozycję Media Feature Pack na liście dostępnych opcjonalnych funkcji.
 • Windows 11 N: wybierz Start, a następnie wybierz Ustawienia > Aplikacje > Funkcje opcjonalne.  Wybierz Wyświetl funkcje obok Dodaj opcjonalną funkcję, a następnie wybierz pozycję Media Feature Pack na liście dostępnych opcjonalnych funkcji.
Uwaga:

Nie zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, jednak należy go uruchomić ponownie w celu pomyślnego ukończenia instalacji pakietu Media Feature Pack.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pakietu Windows Media Feature Pack, kliknij tutaj.

Rozwiązywanie problemów związanych z uprawnieniami konta użytkownika

Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie jest skuteczne, napotkany problem może być związany z uprawnieniami użytkownika.

Kliknij Napraw, aby kontynuować

Jeśli po uruchomieniu programu Lightroom zostanie wyświetlone okno dialogowe o treści Program Lightroom napotkał problemy z uprawnieniami użytkownika, kliknij przycisk Napraw, aby kontynuować w oknie dialogowym błędu.

Ręczna zmiana uprawnień do folderów

Ręcznie zmień uprawnienia do następujących folderów i wszystkich elementów w tych folderach na Odczyt i zapis, tak aby aplikacje Adobe mogły zapisywać w tych folderach po ich otwarciu lub podczas używania:

 • /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/
 • /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/
 • /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Caches/Adobe/
 • /Users/[nazwa użytkownika]/Documents/Adobe/

Wykonaj następujące czynności:

1.   Otwórz folder Biblioteka użytkownika. Aby to zrobić, naciśnij klawisz Option i wybierz w Finderze opcję Idź > Biblioteka.

Uwaga:

Folder Biblioteka jest domyślnie ukryty w systemie macOS X 10.7 i późniejszych wydaniach. Aby zlokalizować i uzyskać dostęp do zawartości użytkownika w folderze Biblioteka, zobaczNie można wyświetlić plików biblioteki użytkownika w systemie Mac OS X 10,7 i nowszych.

2.   Zmień uprawnienia dla tych folderów i wszystkich elementów w tych folderach na Odczyt i zapis. Aby wykonać zmiany uprawnień, zapoznaj się z tematami Przypisywanie uprawnień użytkownikom i grupom oraz Stosowanie uprawnień do wszystkich elementów w folderze lub na dysku w artykule Apple Ustawianie uprawnień dla elementów na komputerze Mac.

Uwaga:

Upewnij się, że masz uprawnienia do odczytu i zapisu dla wszystkich elementów dołączonych do tych folderów. Wymaga to podania nazwy i hasła administratora.

3.    Uruchom program Lightroom.        

Przywracanie uprawnień za pomocą skryptu

Jeśli poprzednie rozwiązanie nie rozwiązuje problemu uprawnień do folderów, spróbuj skorzystać z łatwego do uruchomienia rozwiązania opartego na skrypcie powłoki systemowej, które opisano poniżej. Ten skrypt powłoki systemowej automatycznie przywraca prawo własności i uprawnienia do odczytu/zapisu oraz usuwa listę kontroli dostępu (ACL) ze zbioru folderów użytkownika Adobe i ich podfolderów.

Aby uruchomić skrypt powłoki, wykonaj następujące czynności:

 1. Pobierz plik LightroomCorrectPermission.zip, korzystając z powyższego łącza. Domyślnie plik jest pobierany do folderu /Users/[nazwa użytkownika]/Downloads/LightroomCorrectPermission.zip.
 2. Rozpakuj pobrany plik zip, aby wyodrębnić plik skryptu powłoki LightroomCorrectPermission.sh.
 3. Na pulpicie komputera Mac w polu wyszukiwania Spotlight wpisz Terminal i uruchom aplikację Terminal.
 4. Z Findera przeciągnij rozpakowany plik skryptu powłoki LightroomCorrectPermission.sh (z kroku 2) do okna Terminala. W oknie terminala widać następujący tekst:
  /Users/[nazwa użytkownika]/Downloads/LightroomCorrectPermission.sh
 5. Naciśnij Enter, aby uruchomić skrypt powłoki.
 6. Po wyświetleniu monitu wprowadź dane uwierzytelniające logowania do systemu Mac.
  Uwaga: Należy upewnić się, że do logowania używane jest konto z uprawnieniami administratora.
 7. Uruchom program Lightroom.

Utwórz nowe konto użytkownika admin

Aby zidentyfikować problemy związane z uprawnieniami, należy utworzyć konto użytkownika administratora. Instrukcje na temat tworzenia konta użytkownika administratora znajdują się na następujących stronach: 

macOS:

Uwaga:

Podczas tworzenia użytkownika należy pamiętać o zmianie okna podręcznego Nowe konto z Standardowe na Administrator.

Jeżeli nadal występuje problem w systemie macOS, spróbuj naprawić uprawnienia na dysku. Więcej informacji można znaleźć w Zapoznaj się z tematem Naprawa uprawnień dysku za pomocą narzędzia Disk Utility.

Uwaga:

Jeśli podczas uruchamiania programu Lightroom Classic wystąpił błąd uprawnień użytkownika, zobacz Program Lightroom napotkał problemy z uprawnieniami użytkownika, aby znaleźć rozwiązania.

Windows:

Po utworzeniu konta użytkownika administratora zaloguj się jako nowy użytkownik i uruchom program Lightroom Classic, aby sprawdzić, czy problem już nie występuje.

Uwaga:

Użycie polecenia Naprawa uprawnień rozwiązuje problemy z uprawnieniami w systemie operacyjnym, ale nie w aplikacjach, takich jak Lightroom Classic.

Uruchamianie w trybie bezpiecznym w celu rozwiązywania problemów z dodatkami systemowymi i narzędziami

Czasami problemy z działaniem programu Lightroom Classic mogą być powodowane przez rozszerzenia lub inne narzędzia innych firm.

Uruchamiając komputer w trybie awaryjnym, rozszerzenia i narzędzia innych firm są wyłączone, co może pomóc w rozwiązaniu problemu.

macOS:

 • Uruchamianie w trybie awaryjnym: W systemie macOS, tryb awaryjny wyłącza wszystkie rozszerzenia i elementy startowe firm zewnętrznych. Działa tylko z wymaganymi rozszerzeniami jądra i elementami startowymi zainstalowanymi przez firmę Apple.

Windows:

Rozwiązywanie innych problemów

Spróbuj wszystkich opisanych powyżej czynności, zanim opublikujesz wpisy na forach w związku z problemami występującymi podczas pracy w programie Lightroom Classic.

W przypadku pytań dotyczących sposobu wykonywania czynności lub zmian w zachowaniu pomiędzy różnymi wersjami programu Lightroom Classic należy zapoznać się z poniższymi tematami:

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w rozwiązywaniu ogólnych problemów, zapoznaj się z poniższymi tematami:

Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z instalacją/pobieraniem aplikacji lub członkostwem w usłudze Creative Cloud, zapoznaj się z poniższymi tematami:

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?