Błąd: Nie można otworzyć katalogu programu Lightroom

Problem

W trakcie uruchamiania programu Lightroom Classic występuje błąd Katalog Lightroom nie może zostać otwarty, ponieważ jest już otwarty w innej aplikacji.

Rozwiązanie

 1. Zamknij program Lightroom Classic.

 2. Przejdź do folderu, w którym zapisany jest twój plik katalogowy [twojanazwakatalogu].lrcat . Domyślnie program Lightroom Classic zapisuje katalogi w następujących folderach:

  • Windows: \Users\[nazwa użytkownika]\Pictures\Lightroom
  • Mac OS: /Users/[nazwa użytkownika]/Pictures/Lightroom/

  gdzie [nazwa użytkownika] to identyfikator użytkownika, za pomocą którego nastąpiło zalogowanie.

 3. Przenieś plik [twojanazwakatalogu].lrcat.lock do Kosza (macOS lub Windows), jeśli znajduje się on w tej lokalizacji folderu.

  Uwaga:

  Nie należy usuwać ani przenosić głównego pliku [twojanazwakatalogu].lrcat.

 4. Uruchom ponownie program Lightroom Classic.

 5. Jeśli katalog zostanie otwarty pomyślnie, możesz opróżnić Kosz (macOS lub Windows).

Więcej informacji

Kiedy program Lightroom Classic jest uruchomiony z otwartym katalogiem, tworzy plik [twajanazwakatalogu].lrcat.lock obok pliku [twajanazwakatalogu].lrcat . Plik ten zapewnia, że nie ma innego dostępu do używanego katalogu. Po zakończeniu pracy w programie Lightroom Classic plik blokady jest automatycznie usuwany.

Jednakże, jeśli program Lightroom Classic nie zostanie prawidłowo zamknięty, plik .lrcat.lock pozostanie w tym samym folderze co plik .lrcat, co uniemożliwi otwarcie Lightroom Classic.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?