Rozwiązywanie problemów z procesorem graficznym (GPU) i sterownikiem karty graficznej | Lightroom

Omówienie

Problemy wymienione poniżej mogą być spowodowane wadliwym, nieobsługiwanym lub niekompatybilnym procesorem graficznym (zwanym również kartą graficzną, kartą wideo lub GPU) bądź sterownikiem karty graficznej. Rozwiązania wymienione w tej sekcji mogą pomóc w wyeliminowaniu następujących problemów:

 • Program Lightroom ulega awarii podczas uruchamiania, ulega awarii lub zawiesza w ogóle albo zwalnia bez wyjaśnienia.
 • Przesunięcie podstawowych suwaków wywoływania powoduje nieoczekiwane migotanie jasności obrazu lub przesunięcie kolorów
 • Pod polem wyboru „Użyj procesora graficznego” w oknie preferowanych ustawień wydajności Lightroom pojawia się komunikat „Przyspieszenie procesora graficznego zostało wyłączone z powodu błędów”.
 • Podgląd obrazów i miniatur w systemie Windows jest uszkodzony

Rozwiązanie 1: Wyłącz procesor graficzny w celu szybkiego zidentyfikowania przyczyny problemu

Aby szybko sprawdzić, czy problem jest związany z procesorem graficznym lub sterownikiem, wykonaj poniższe kroki:

 1. Uruchom program Lightroom.

 2. Przejdź do jednego z następujących folderów:

  • (macOS) Lightroom > Preferencje > Ogólne
  • (Windows) Edycja > Preferencje > Ogólne
 3. Usuń zaznaczenie opcji Użyj procesora graficznego.

 4. Zamknij i ponownie uruchom program Lightroom.

Jeśli problem ustąpił, prawdopodobnie był spowodowany procesorem graficznym lub sterownikiem. Dalsze kroki zmierzające do wyeliminowania problemu zawiera Rozwiązanie 4: Rozwiązywanie problemów ze sterownikiem graficznym i GPU.

Jeśli problem nadal występuje, procesor graficzny nie jest przyczyną. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów można znaleźć na stronie:

Rozwiązanie 2: Ręcznie wyłącz procesor graficzny

Jeśli nie można uruchomić programu Lightroom lub program ulega awarii, zanim można usunąć zaznaczenie w polu Użyj procesora graficznego, oto jak ręcznie wyłączyć te preferencje:

 1. Przejdź do jednego z następujących folderów:

  • (macOS) /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/com.adobe.lightroomCC.plist
  • (Windows) C:\Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom CC\Preferences\Lightroom CC Preferences.agprefs
  Uwaga:

  (Windows) Niektóre z szukanych folderów mogą być ukryte. Aby je wyświetlić, wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Wygląd i ustawienia osobiste > Opcje folderów. W obszarze Zaawansowane na karcie Widok zaznacz opcję Pokaż ukryte pliki i foldery, a następnie kliknij przycisk OK.

  (macOS) Folder biblioteki użytkownika jest domyślnie ukryty w wersji systemu Mac OS X 10.7 i nowszych. Aby uzyskać tymczasowy dostęp do pliku biblioteki użytkownika, naciśnij klawisz Option i wybierz kolejno Przejdź > Biblioteka w programie Finder.

 2. Otwórz plik Lightroom CC Preferences.agprefs (Windows) / com.adobe.lightroomCC.plist (macOS) w edytorze tekstu.

 3. Zmień wiersz useAutoBahn = true na useAutoBahn = false.

 4. Zapisz i zamknij plik Lightroom CC Preferences.agprefs (Windows) / com.adobe.lightroomCC.plist (macOS).

 5. Ponownie uruchom Lightroom.

Rozwiązanie 3: Wymuś używanie DirectX w systemie Windows lub Metal w systemie macOS przez program Lightroom

W przypadku awarii lub problemów z odświeżaniem wypróbuj następujące rozwiązanie:

 1. Przejdź do menu Pomoc > Informacje o systemie i przewiń ekran do sekcjiInformacje o procesorze graficznym w oknie dialogowym Informacje o systemie. Sprawdź, czy GPU jest ustawiony na OpenGL.

  OpenGL
  OpenGL

 2. Zamknij program Lightroom.

 3. Znajdź plik Camera Raw GPU Config.txt.

  • (macOS) /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Lightroom/Camera Raw GPU Config.txt
  • (Windows) \Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Lightroom\Camera Raw GPU Config.txt

  Folder Biblioteka jest domyślnie ukryty w systemie macOS X 10.7 i późniejszych wydaniach. Skorzystaj z instrukcji dostępnych tutaj.

 4. Ręcznie usuń plik Camera Raw GPU Config.txt.

 5. Ponownie uruchom Lightroom.

Rozwiązanie 4: Rozwiązywanie problemów ze sterownikiem graficznym i GPU

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych problemów spróbuj wykonać poniższe czynności w podanej kolejności.

 1. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji programu Lightroom.

  Wybierz kolejno opcje Pomoc > Aktualizacje. Więcej informacji zawiera artykuł Aktualizowanie aplikacji Creative Cloud.

 2. Upewnij się, że karta graficzna jest kompatybilna z programem Lightroom. Aby określić markę i model karty graficznej, zapoznaj się z częścią Jak określić markę i model karty graficznej?

 3. Zaktualizuj sterownik karty graficznej.

  Jeśli występuje którykolwiek z powyższych problemów lub program Lightroom nie uzyskuje dostępu do procesora graficznego, a karta graficzna spełnia minimalne wymagania systemowe, zaktualizuj sterownik graficzny.

  macOS:

  Sterowniki karty graficznej są aktualizowane poprzez aktualizacje systemu operacyjnego. Upewnij się, że masz najnowsze aktualizacje systemu macOS, wybierając opcję Aktualizacja oprogramowania na karcie Aktualizacje w aplikacji ze sklepu App Store.

  Windows:

  Pobierz najnowsze sterowniki bezpośrednio z witryny producenta karty graficznej:

  Wykonaj czystą instalację sterownika karty graficznej

  W razie aktualizacji sterownika karty graficznej zaleca się usunięcie wszystkich poprzednich wersji sterownika karty graficznej z komputera przed zainstalowaniem nowego. Nazywa się to czystą instalacją.

  Po określeniu marki i modelu karty graficznej na komputerze postępuj zgodnie z dokumentacją producenta karty i poniższymi zasobami:

  Po zainstalowaniu aktualizacji ponownie uruchom program Lightroom. Włącz opcję Użyj procesora graficznego w oknie Preferencje i spróbuj ponownie wykonać kroki, które spowodowały problem.

  Uwaga:
  • W usłudze Windows Update nie zawsze znajdują się najnowsze i najlepsze sterowniki. Aktualizacje sterowników należy sprawdzać bezpośrednio w witrynie internetowej producenta posiadanej karty.
  • Upewnij się, że wybierasz prawidłowy sterownik. Sterowniki w komputerach przenośnych różnią się czasami nazwą od podobnych sterowników w komputerach stacjonarnych.
  • Niektórzy producenci kart graficznych mają inne oprogramowanie, które należy aktualizować wraz ze sterownikiem wideo. Uważnie przeczytaj instrukcje dotyczące aktualizacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio z producentem karty graficznej.
 4. Wyłącz akceleratory graficzne innych firm. Programy narzędziowe innych firm oraz haxies do zwiększania częstotliwości taktowania procesora graficznego nie są obsługiwane.

 5. Używanie kilku kart graficznych z powodującymi konflikt sterownikami może prowadzić do problemów z funkcjami korzystającymi z procesora graficznego do przyspieszania lub działania w programie Lightroom. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, do tej samej karty graficznej należy podłączyć (przynajmniej) dwa monitory.

  (macOS)

  Wyłącz opcję Automatyczne przełączanie grafiki na karcie Oszczędzanie energii w Preferencjach systemowych.

  Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji firmy Apple: https://support.apple.com/pl-pl/HT202043

  (Windows)

  Jeśli musisz użyć więcej niż jednej karty graficznej, wyjmij lub wyłącz mniej wydajne karty. Załóżmy na przykład, że masz dwie różne karty korzystające z dwóch różnych sterowników — kartę graficzną NVIDIA i kartę graficzną AMD. W takim przypadku upewnij się, że do programu Lightroom została przypisana karta graficzna o wysokiej wydajności, a nie zintegrowana lub energooszczędna karta graficzna.

  NVIDIA:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie i wybierz panel sterowania NVIDIA.
  2. Kliknij ustawienia opcji Zarządzaj 3D.
  3. Kliknij Ustawienia programu i dodaj plik Lightroom.exe. Zmień preferowany procesor graficzny na Wysokowydajny procesor NVIDIA.

  AMD:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie i wybierz narzędzie AMD Catalyst Control Center lub Configure Switchable Graphics.
  2. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz opcję Wysoka wydajność zamiast Oszczędzanie energii.

  Dodatkowe instrukcje dotyczące ustawienia danej karty jako podstawowej karty graficznej w systemie Windows znajdują się w dokumentacji sterownika producenta karty.

 6. (Windows) Jeżeli zrealizowanie poprzedniego kroku nie rozwiąże problemu, rozważ wyłączenie kart graficznych.

  Jeśli w systemie Windows jest używana więcej niż jedna karta graficzna, karta wysokiej klasy może nie być ustawiona jako karta podstawowa. Aby wyłączyć mniejszą z dwóch kart, użyj Menedżera urządzeń w systemie Windows. W konsoli Menedżer urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę karty i wybierz opcję Wyłącz.

  Wyłącz kartę graficzną
  Wyłączanie karty graficznej

 7. Nie korzystaj z programu Lightroom w maszynie wirtualnej (VM).

  Uruchamianie programu Lightroom w maszynach wirtualnych (VM) nie zostało dokładnie przetestowane ani nie jest oficjalnie obsługiwane ze względu na znane problemy związane z funkcjami zależnymi od procesora graficznego w środowiskach VM.

  Po wykonaniu powyższych kroków można sprawdzić rezultaty poprzez włączenie opcji Użyj procesora graficznego w oknie Preferencje.

 8. Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie jest skuteczne, ostatnią opcją jest zakup kompatybilnej karty graficznej lub całkowite wyłączenie procesora graficznego poprzez wykonanie następujących kroków:

  1. Uruchom program Lightroom.
  2. Przejdź do jednego z następujących folderów:
   • (macOS) Lightroom > Preferencje > Ogólne
   • (Windows) Edycja > Preferencje > Ogólne
  3. Usuń zaznaczenie opcji Użyj procesora graficznego.
  4. Zamknij i ponownie uruchom program Lightroom.

Rozwiązywanie problemów z procesorem GPU w programie Lightroom (wersja ze sklepu Microsoft Store)

Jeśli program Lightroom (wersja ze sklepu Microsoft Store) nie może korzystać z procesora graficznego, spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Zamknij program Lightroom.

 2. W polu wyszukiwania wpisz Ustawienia graficzne i naciśnij klawisz Enter.

 3. Wybierz pozycję Aplikacja uniwersalna w menu rozwijanym Wybierz aplikację, aby ustawić preferencje.

  Aplikacja uniwersalna
  Wybierz pozycję Aplikacja uniwersalna

 4. Wybierz pozycję Adobe Lightroom z menu rozwijanego Wybierz aplikację i kliknij przycisk Dodaj.

 5. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Opcje.

 6. Wybierz opcję Wysoka wydajność i kliknij przycisk Zapisz.

  Wysoka wydajność
  Wybierz opcję Wysoka wydajność

 7. Uruchom program Lightroom.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto