Program Camera Raw może korzystać ze zgodnego procesora graficznego (zwanego również kartą wideo lub GPU) w celu przyspieszenia kilku operacji.

Uwaga:

Ten dokument poświęcono programowi Camera Raw. Szczegóły dotyczące użycia procesora graficznego w programie Photoshop można znaleźć pod adresem:

Wymagania systemowe

Ustal, czy program Camera Raw uzyskuje dostęp do procesora graficznego

Jeśli program Camera Raw może używać procesora graficznego, w preferencjach programu Camera Raw zaznaczona jest opcja Używaj procesora graficznego. Aby uzyskać dostęp do preferencji programu Camera Raw, wykonaj następujące czynności:

 • Mac OS: wybierz pozycje Edycja > Preferencje > Camera Raw.
 • Windows: wybierz pozycje Photoshop > Preferencje > Camera Raw.

Ustal markę i model swojej karty wideo

Aby ustalić markę i model karty wideo, uruchom program Photoshop i wybierz kolejno opcje Pomoc > Informacje o systemie i sprawdź informacje dotyczące procesora graficznego:

Okno Informacje o systemie w programie Adobe Camera Raw z wyświetlonymi informacjami o GPU

Rozwiązywanie problemów

Potencjalne problemy, które mogą wystąpić

 • Obszar obrazu w oknie dialogowym w programie Camera Raw jest cały niebieski lub cały biały
 • Przesunięcie podstawowych suwaków wywoływania powoduje nieoczekiwane migotanie jasności obrazu lub przesunięcie kolorów
 • Awaria po wywołaniu programu Camera Raw, ogólnie awarie lub blokowanie lub nieuzasadnione spowolnienia
 • W obszarze „Użyj procesora graficznego” na karcie Preferencje wydajności w programie Camera Raw wyświetlany jest komunikat „Przyspieszenie procesora graficznego zostało wyłączone z powodu błędów”
 • Podgląd obrazów i miniatur w systemie Windows jest uszkodzony
Komunikat o błędzie w programie Adobe Camera Raw poniżej opcji Użyj procesora graficznego

Rozwiązania

 1. Aktualizuj programy Photoshop i Camera Raw.
 2. Aktualizuj sterownik karty wideo.
 3. Wyłącz akceleratory graficzne innych firm
 4. Narzędzia GPU innych firm nie są obsługiwane (dotyczy to m.in. Riva Tuner oraz MSI Afterburner).

 5. Wyłącz opcję Automatyczne przełączanie grafiki na karcie Oszczędzanie energii w Preferencjach systemowych (Mac OS).
 6. Zastąp kartę wideo nową, zgodną kartą wideo.
 7. Usuń zaznaczenie opcji Użyj procesora graficznego w preferencjach programu Camera Raw:
  • Mac OS: wybierz pozycje Photoshop > Preferencje > Camera Raw.
  • Windows: wybierz pozycje Edycja > Preferencje > Camera Raw.

Aktualizacja sterownika karty wideo

Jeśli program Camera Raw nie uzyskuje dostępu do procesora graficznego, a karta wideo spełnia minimalne wymagania systemowe, zaktualizuj sterownik karty graficznej.

Mac OS

Sterowniki karty graficznej są aktualizowane poprzez aktualizacje systemu operacyjnego. Upewnij się, że masz najnowsze aktualizacje systemu operacyjnego, wybierając opcję Aktualizacja oprogramowania w menu Apple lub Aktualizacje w aplikacji ze sklepu App Store.

Windows

Pobierz najnowszy sterownik bezpośrednio z witryny producenta karty wideo:

Uwaga:

Ważne: Wykonanie aktualizacji systemu Windows nie powoduje aktualizacji sterownika karty graficznej. Aktualizacje sterowników należy sprawdzać bezpośrednio w witrynie internetowej producenta karty.

Czy program Camera Raw może używać wielu procesorów graficznych lub kart wideo?

 • Program Camera Raw obecnie korzysta tylko z jednego procesora graficznego. Używanie dwóch kart wideo nie zwiększa wydajności programu Camera Raw.
 • Używanie kilku kart wideo z powodującymi konflikt sterownikami może powodować problemy z funkcjami używającymi procesora graficznego do przyspieszania w programie Camera Raw.
 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, do tej samej karty wideo należy podłączyć (przynajmniej) dwa monitory.
 • Jeśli konieczne jest użycie więcej niż jednej karty graficznej, upewnij się, że są stosowane te same modele tego samego producenta. W przeciwnym razie mogą występować awarie i inne problemy.
 • Kartę wideo można wyłączyć w konsoli Menedżer urządzeń w systemie Windows. W konsoli Menedżer urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę karty i wybierz opcję Wyłącz.
Menu kontekstowe w programie Adobe Camera Raw do wyłączania karty wideo

Instrukcje na temat sposobu ustawienia danej karty jako podstawowej karty wideo w systemie Windows znajdują się w dokumentacji sterownika producenta karty.

Rozwiązanie 1: Wymuś, aby program Camera Raw używał systemu Windows DirectX lub macOS Metal

 1. Przejdź do opcji Preferencje> Camera Raw i sprawdź, czy procesor GPU jest obecnie ustawiony na OpenGL.

  openglacr
 2. Zamknij program Photoshop

 3. Znajdź plik Config.txt GPU programu Camera Raw

  Windows:

  \Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Camera Raw GPU Config.txt

  macOS:

  /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU/Camera Raw GPU Config.txt

  Domyślnie w systemie Mac OS X 10.7 i nowszych wersjach folder Biblioteka użytkownika jest ukryty. Użyj następujących wskazówek tutaj

 4. Ręcznie usuń plik Config.txt GPU programu Camera Raw

 5. Uruchom ponownie program Photoshop.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online