Nie można otworzyć plików aplikacji Photoshop Touch w programie Photoshop CC

Problem

Instalator wtyczek Touch App dostępny przez aplikację Creative Cloud na komputer nie umożliwia importowania plików programu Photoshop Touch do programu Photoshop. Aby importować pliki programu Photoshop Touch do programu Photoshop, pobierz i zainstaluj ręcznie wtyczkę importowania.

Rozwiązanie

Zainstaluj dodatek plug-in

Pobierz

Pobierz

  1. Pobierz plik zip odpowiedni do używanego systemu operacyjnego, używając łącza powyżej.
  2. Rozpakuj pobrany plik, klikając prawym przyciskiem myszy (Windows) lub klikając z klawiszem Command (macOS) i wybierając polecenie wyodrębnienia.
  3. Plik zip zawiera tylko jeden plik, AdobePSDXLoader.8BI. Plik znajduje się w folderze o nazwie Formaty plików.
  4. Zamknij program Photoshop.
  5. Umieść folder File Formats zawierający plik AdobePSDXLoader.8BI w następującym folderze docelowym w zależności od używanego systemu operacyjnego oraz zainstalowanych wersji programu Photoshop.

Folder docelowy dla dodatku plug-in

Windows:

C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop <wersja>\Plug-ins\File Formats

macOS:

Mac HD/Applications/Adobe Photoshop <wersja>/Plug-ins/File Formats

Uwaga: Jeśli to konieczne, można utworzyć dodatkowe kopie AdobePSDXLoader.8BI, ponownie rozpakowując plik AdobePSDXLoader.zip.

Potwierdź odpowiednią instalację

  1. Uruchom program Photoshop.
  2. Wybierz polecenie Plik > Otwórz.
  3. W polu Pliki typu na dole potwierdź, że .PSDX jest na liście obsługiwanych typów plików.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?