Problem

Instalator dodatków plug-in programu Touch App dostępny przez aplikację Creative Cloud na komputer nie umożliwia importowania plików programu Photoshop Touch do programu Photoshop CC. Obsługuje importowanie plików programu Touch do programu Photoshop CS6. Aby importować pliki programu Photoshop Touch do programu Photoshop CC, pobierz i zainstaluj ręcznie dodatek plug-in importu.

Rozwiązanie

Zainstaluj dodatek plug-in

Pobierz

Pobierz

  1. Pobierz plik zip odpowiedni do używanego systemu operacyjnego, używając łącza powyżej.
  2. Rozpakuj pobrany plik, klikając prawym przyciskiem myszy (Windows) lub klikając z klawiszem Command (Mac OS) i wybierając polecenie wyodrębnienia.
  3. Plik zip zawiera tylko jeden plik, AdobePSDXLoader.8BI. Plik znajduje się w folderze o nazwie Formaty plików.
  4. Zamknij program Photoshop CC.
  5. Umieść folder Formaty plików zawierający plik AdobePSDXLoader.8BI w następującym folderze docelowym w zależności od używanego systemu operacyjnego oraz zainstalowanych wersji programu Photoshop CC.

Uwaga: Jeśli na urządzeniu jest zainstalowany program Photoshop CC zarówno w wersji 32-bitowej, jak i 64-bitowej, umieść dodatek plug-in importera w każdej instalacji programu Photoshop CC oddzielnie.

Folder docelowy dla dodatku plug-in

Windows 7, Windows 8

(wersja 32-bitowa)
C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CC\Plug-ins\File Formats

(wersja 64-bitowa)
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC (64 Bit)\Plug-ins\Files Formats

W systemie Mac OS X 10.7 lub nowszych wersjach (tylko 64-bitowych)
Mac HD/Applications/Adobe Photoshop CC/Plug-ins/File Formats

Uwaga: Jeśli to konieczne, można utworzyć dodatkowe kopie AdobePSDXLoader.8BI, ponownie rozpakowując plik AdobePSDXLoader.zip.

Potwierdź odpowiednią instalację

  1. Uruchom program Photoshop CC.
  2. Wybierz kolejno opcje Plik > Otwórz.
  3. W polu Pliki typu na dole potwierdź, że .PSDX jest na liście obsługiwanych typów plików.