Czcionki Adobe Fonts — Materiały do nauki i pomoc techniczna

Rozpocznij

Poznaj podstawy i rozpocznij pracę.

Rozpocznij

Podręcznik użytkownika

Uzyskaj skrócone odpowiedzi i szczegółowe procedury.

Podręcznik użytkownika


Rozwiązywanie problemów i pomoc

Aktywacja mogła nie powieść się ze względu na przerwę w połączeniu sieciowym, problem w połączeniu z usługą Creative Cloud lub problem z kontem.

Najpierw kliknij przycisk Ponów próbę, aby ponownie aktywować czcionki. Jeśli błąd nadal występuje, wykonaj czynności opisane w Przewodniku rozwiązywania problemów.

Wersja dostępna za pomocą usługi Adobe Fonts może być nowsza, niż ta już zainstalowana. Aby zastąpić wersję na komputerze, najpierw odinstaluj lokalną wersję za pomocą oprogramowania do zarządzania czcionkami lub narzędzi czcionek wbudowanych w system operacyjny.

  • W systemie macOS domyślna opcja zarządzania czcionkami to Album z czcionkami. Podświetl nazwę czcionki, a następnie wybierz opcję Wyłącz rodzinę [font] z menu Edycja.
  • W systemie Windows otwórz Panel sterowania i kliknij opcję Czcionki. Skopiuj czcionkę z folderu Czcionki do innej lokalizacji, aby utworzyć kopię zapasową, a następnie usuń ją z katalogu czcionek. Następnie wyloguj się z konta Windows i zaloguj ponownie, aby zaktualizować menu czcionek systemowych.

Potem kliknij przycisk Ponów próbę, aby ponownie aktywować czcionki.

Niektóre programy, w tym Adobe Acrobat i Microsoft Office, nie aktualizują automatycznie menu czcionek po dodaniu nowej czcionki. Te aplikacje należy najpierw uruchomić ponownie, aby nowe czcionki były dostępne. W przypadku gdy ponowne uruchomienie aplikacji nie przywróci dodanej czcionki do menu czcionek, spróbuj wykonać następujące kroki zawarte w Przewodniku rozwiązywania problemów.

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień dostępny w obszarze Hasło. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zmień swoje hasło.

Wejdź na konto Adobe ID online i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID (adres e-mail) i hasła.

Jeśli masz konto Creative Cloud, możesz również otworzyć dane konta za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop.

Biblioteka Typekit została utworzona jako samodzielna usługa subskrypcji czcionek internetowych, a następnie w 2018 r. została przekształcona w usługę Adobe Fonts. Subskrypcje czcionek Typekit zakupione przed 15 października 2018 r. zostały oznaczone jako subskrypcje Typekit przez firmę Adobe.

Możesz wydrukować pokwitowanie za wcześniejszą opłatę za subskrypcję Typekit ze strony Faktury.

Plany można zmienić na swoim koncie w sekcji Plany i produkty. Zaloguj się na konto, aby rozpocząć. Szczegółowe instrukcje: Zmiana planu Creative Cloud.

ikona konta

Wciąż potrzebujesz pomocy? Tu znajdziesz więcej informacji o kontach, płatnościach i planach.

Może to być spowodowane preferencjami przeglądarki lub problemami z kodem. Wykonaj czynności opisane w Przewodniku rozwiązywania problemów, aby rozpocząć diagnozowanie określonego problemu.

W przypadku problemu z siecią lokalną lub przerwy w działaniu sieci czcionek, witryna może zgłosić, że nie może połączyć się z domeną use.typekit.net lub że nie udało się załadować zasobu z tej domeny. Sprawdź, jakie czynności możesz wykonać, aby zdiagnozować problem w Przewodniku rozwiązywania problemów.

Tak. Czcionek można używać w dowolnym programie komputerowym (np. Adobe Photoshop) do tworzenia obrazów lub grafiki wektorowej, które można następnie wykorzystać w dowolnym celu. Obejmuje to generowanie pliku PDF, pliku EPS lub pliku bitmapowego, takiego jak JPEG lub PNG.

Tak. Możesz tworzyć projekty cyfrowe lub drukować prace do własnego użytku lub na potrzeby projektów dla klientów. Obejmuje to generowanie pliku PDF, pliku EPS lub pliku bitmapowego, takiego jak JPEG lub PNG.

Tak. Jeśli Twoja witryna jest wyświetlana w przeglądarce – na komputerze lub urządzeniu przenośnym – jest objęta licencją czcionki internetowej.

Licencja na czcionki internetowe wymaga również, aby czcionki były dodawane do witryny za pomocą dostarczanego przez nas kodu.