Rozwiązywanie problemów i pomoc

Aktywacja czcionek

Nie można aktywować jednej lub kilku czcionek.

Aktywacja mogła nie powieść się ze względu na przerwę w połączeniu sieciowym, problem w połączeniu z usługą Creative Cloud lub problem z kontem.

Najpierw kliknij przycisk Ponów próbę, aby ponownie aktywować czcionki. Jeśli błąd nadal występuje, wykonaj czynności opisane w Przewodniku rozwiązywania problemów.

Zainstalowano już czcionkę o tej samej nazwie.

Wersja dostępna za pomocą usługi Adobe Fonts może być nowsza, niż ta już zainstalowana. Aby zastąpić wersję na komputerze, najpierw odinstaluj lokalną wersję za pomocą oprogramowania do zarządzania czcionkami lub narzędzi czcionek wbudowanych w system operacyjny.

  • W systemie macOS domyślna opcja zarządzania czcionkami to Zeszyt czcionek. Podświetl nazwę czcionki, a następnie wybierz opcję Wyłącz rodzinę [font] z menu Edycja.
  • W systemie Windows otwórz Panel sterowania i kliknij opcję Czcionki. Skopiuj czcionkę z folderu Czcionki do innej lokalizacji, aby utworzyć kopię zapasową, a następnie usuń ją z katalogu czcionek. Następnie wyloguj się z konta Windows i zaloguj ponownie, aby zaktualizować menu czcionek systemowych.

Potem kliknij przycisk Ponów próbę, aby ponownie aktywować czcionki.

Aktywna czcionka nie pojawia się w menu aplikacji.

Niektóre programy, w tym Adobe Acrobat i Microsoft Office, nie aktualizują automatycznie menu czcionek po dodaniu nowej czcionki. Te aplikacje należy najpierw uruchomić ponownie, aby nowe czcionki były dostępne. W przypadku gdy ponowne uruchomienie aplikacji nie przywróci aktywnej czcionki do menu czcionek, spróbuj wykonać następujące kroki zawarte w Przewodniku rozwiązywania problemów.

Zarządzanie kontem

Jak mogę zmienić hasło?

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień w obszarze Hasło. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zmień swoje hasło.

Jak uzyskać dostęp do szczegółów konta?

Wejdź na konto Adobe ID online i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID (adres e-mail) i hasła.

Jeśli masz konto Creative Cloud, możesz również uzyskać dostęp do swojego konta za pomocą aplikacji komputerowej Creative Cloud.

Dlaczego firma Adobe naliczyła mi opłatę za bibliotekę Typekit? Jak mogę otrzymać paragon?

Biblioteka Typekit została utworzona jako samodzielna usługa subskrypcji czcionek internetowych, a następnie w 2018 r. została przekształcona w usługę Adobe Fonts. Subskrypcje czcionek Typekit zakupione przed 15 października 2018 r. zostały oznaczone jako subskrypcje Typekit przez firmę Adobe.

Możesz wydrukować pokwitowanie za wcześniejszą opłatę za subskrypcję Typekit ze strony Faktury.

Jak mogę zmienić plan usługi Creative Cloud?

Plany można zmienić na swoim koncie w sekcji Plany i produkty. Zaloguj się na konto, aby rozpocząć. Instrukcje znajdują się w sekcji Zmień plan usługi Creative Cloud.

Jak zmienić lub zaktualizować informacje o karcie kredytowej?

Dane płatności można zaktualizować na swoim koncie w sekcji Plany i płatności. Zaloguj się na konto, aby rozpocząć.

Instrukcje znajdują się w sekcji Aktualizacja danych karty kredytowej i informacji rozliczeniowych.

Korzystanie z czcionek w witrynie

Czcionki nie działają lub nie wyglądają dobrze w mojej witrynie.

Może to być spowodowane preferencjami przeglądarki lub problemami z kodem. Wykonaj czynności opisane w Przewodniku rozwiązywania problemów, aby rozpocząć diagnozowanie określonego problemu.  

Moja witryna nie łączy się z domeną use.typekit.net.

W przypadku problemu z siecią lokalną lub przerwy w działaniu sieci czcionek, witryna może zgłosić, że nie może połączyć się z domeną use.typekit.net lub że nie udało się załadować zasobu z tej domeny. Sprawdź, jakie czynności możesz wykonać, aby zdiagnozować problem w Przewodniku rozwiązywania problemów.  

Licencjonowanie czcionek

Czy mogę używać czcionek do tworzenia logo lub innych obrazów?

Tak. Czcionek można używać w dowolnym programie komputerowym (np. Adobe Photoshop) do tworzenia obrazów lub grafiki wektorowej, które można następnie wykorzystać w dowolnym celu. Obejmuje to generowanie pliku PDF, pliku EPS lub pliku bitmapowego, takiego jak JPEG lub PNG.

Czy mogę używać czcionek do komercyjnych projektów lub pracy z klientem?

Tak. Możesz tworzyć projekty cyfrowe lub drukować prace do własnego użytku lub na potrzeby projektów dla klientów. Obejmuje to generowanie pliku PDF, pliku EPS lub pliku bitmapowego, takiego jak JPEG lub PNG.

Czy mogę używać czcionek internetowych w mojej osobistej lub firmowej witrynie?

Tak. Jeśli Twoja witryna jest wyświetlana w przeglądarce – na komputerze lub urządzeniu przenośnym – jest objęta licencją czcionki internetowej.

Licencja na czcionki internetowe wymaga również, aby czcionki były dodawane do witryny za pomocą dostarczanego przez nas kodu.