Obsługa wyświetlaczy HiDPI, Retina | Acrobat, Reader

Renderowanie problemów na ekranach HiDPI i Mac Retina w systemie Windows

64-bitowe ekrany HiDPI i Mac Retina w systemie Windows 8.1 skalują interfejsy użytkownika aplikacji inaczej niż ekrany o niskiej rozdzielczości. Na tych urządzeniach programy Acrobat i Adobe Reader w wersjach starszych od wersji 11.0.07 mogą powodować wyświetlanie rozmazanych ikon, okien dialogowych nie mieszczących się na ekranie, niespójnych obiektów oraz rozmazanego tekstu i kontrolek.

Te problemy zostają znacznie ograniczone po aktualizacji do wersji 11.0.07.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Informacje o wersji. Produkty 10.x nie obsługują wyświetlaczy Retina w komputerach Mac.

Ustawienia skalowania 11.0.07

Programy Acrobat i Reader używają teraz monitorów HiDPI i mogą skalować interfejs użytkownika do 200%. To skalowanie jest włączane automatycznie przy użyciu ustawień systemowych i można je dostosować, wybierając kolejno opcje Preferencje > Ogólne > Skaluj dla rozdzielczości ekranu. Ustawienie ma domyślnie wartość Automatycznie, ale można zmienić jego wartość na 100% lub 200%. Panel sterowania systemu użytkownika zarządza innymi elementami, np. rozmiarem czcionki, elementami menu oraz listami rozwijanymi a nie preferencjami aplikacji.

 

Opcje i działanie ustawień skalowania w wersji 11.0.07 są następujące:

 • Automatycznie
  • W przypadku ustawień o wartości maksymalnie 150%, interfejs użytkownika jest wyświetlany na poziomie 100%.
  • W przypadku ustawień o wartości co najmniej 150%, interfejs użytkownika jest wyświetlany na poziomie 200%.
 • 100%
 • 200%

Konfiguracja rejestru

Jeśli potrzebne są ustawienia skalowania o wartości innej niż 100% lub 200%, można dopasować konfigurację, edytując preferencję rejestru.

Uwaga: Edytowanie rejestru jest dla użytkowników zaawansowanych i wymaga uprawnień administratora. Błędy mogą spowodować poważne problemy, których usunięcie wymaga ponownej instalacji systemu Windows. Edycji rejestru podejmujemy się na swoje własne ryzyko.

Ikony interfejsu użytkownika wyglądają dobrze w przypadku ustawień o wartości 100% i 200%. W przypadku innych ustawień niektóre ikony mogą wydawać się rozciągnięte.

Aby skonfigurować ustawienia skalowania:

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Wpisz regedit.exe i naciśnij przycisk Powrót, aby otworzyć edytor rejestru.
 3. Przejdź do jednego z następujących folderów:

Reader: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\11.0\AVGeneral
Acrobat: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat \11.0\AVGeneral

 1. Jeśli opcja dDPIScaling nie jest wyświetlana w prawym okienku, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz kolejno opcje Nowe > Wartość ciągu.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję dDPIScaling i wybierz opcję Modyfikuj.
 3. Ustaw wartość w zależności od potrzeb. Na przykład, 1.2 = 120%, 1.5 = 150%, 1.7 = 170%, itd. Wartość 0.0 oznacza, że aplikacja wybiera, którego ustawienia użyć.
 4. Uruchom produkt ponownie.
Okno dialogowe klucza

Ustawienia urządzenia dla użytkowników systemu 11.x Mac

Niektóre instalacje starsze niż 11.0.07 mają domyślnie małą rozdzielczość. Aby zweryfikować ustawienie, wybierz aplikację Acrobat lub Reader, przejdź do opcji Plik/Informacje i sprawdź, czy ustawienie Otwórz w niskiej rozdzielczości jest wyszarzone.

Sposób obejścia problemu 1

 1. Otwórz folder Applications/Adobe Acrobat XI Pro/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/Info.plist.
 2. Znajdź pozycję NSHighResolutionCapable.
 3. Jeśli wartością jest false, zmień ją na true.
 4. Uruchom produkt ponownie.

Sposób obejścia problemu 2

 1. Otwórz okno terminalu. 
 2. Wprowadź dotknij /Applications/Adobe\ Acrobat\ XI\ Pro/Adobe\ Acrobat\ Pro.app/
 3. Usuń zaznaczenie opcji Otwórz w małej rozdzielczości, aby aplikacja była uruchamiana w dużej rozdzielczości. 
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto