Statusy umów

Umowy mogą mieć różne statusy. Podzielono je między kategorie na stronie Zarządzaj, a wszystkie umowy zostają umieszczone w odpowiednich sekcjach. Możesz filtrować oraz wyszukiwać umowy według statusu.

Oczekuje na moje zatwierdzenie

Umowy w tej sekcji oczekują na Twoje zatwierdzenie.

Transakcje znajdują się w tej kategorii, ponieważ:

 • użytkownik wysłał je i określił, że musi je zatwierdzić po podpisaniu przez kogoś innego;
 • użytkownik określił, że musi je zatwierdzić po czym wyszedł ze strony zatwierdzania;
 • ktoś wysłał użytkownikowi tę umowę do zatwierdzenia;
 • inny użytkownik udostępnia konto użytkownikowi i dostępne są umowy, które oczekują na zatwierdzenie.

Oczekuje na mój podpis

Umowy w tej sekcji oczekują na Twój podpis.

Transakcje znajdują się w tej kategorii, ponieważ:

 • użytkownik wysłał je i określił, że musi je podpisać po podpisaniu ich przez kogoś innego;
 • użytkownik określił, że musi je podpisać po czym wyszedł ze strony podpisywania;
 • ktoś wysłał użytkownikowi tę umowę do podpisania;
 • inny użytkownik udostępnia użytkownikowi konto, na którym znajdują się umowy oczekujące na podpis.

Projekt

Umowy w tej sekcji nie zostały jeszcze wysłane i trzeba je dokończyć przed wysłaniem.

Transakcje znajdują się w tej kategorii, ponieważ:

 • rozpoczęto proces wysyłania i opuszczono stronę tworzenia transakcji;
 • inny użytkownik udostępnia użytkownikowi konto, na którym znajdują się kopie robocze umów.

Czeka na moje wstępne uzupełnienie

Umowy w tej sekcji oczekują na dokończenie wstępnego uzupełniania i nie można ich wysłać do momentu zakończenia tego procesu.

Transakcje znajdują się w tej kategorii, ponieważ:

 • rozpoczęto wysyłanie umowy wymagającej wstępnego uzupełnienia i opuszczono stronę wstępnego uzupełniania;
 • inny użytkownik udostępnia użytkownikowi konto, na którym znajdują się umowy, które oczekują na wstępne uzupełnienie.

Wysłane do podpisania

Umowy w tej sekcji oczekują na podpis innych osób.

Transakcje znajdują się w tej kategorii, ponieważ:

 • wysłano umowę do podpisania przez inne osoby;
 • inny użytkownik udostępnia użytkownikowi konto, na którym znajdują się umowy oczekujące na podpis innych osób.

Podpisane

Umowy w tej sekcji zostały już podpisane.

Transakcje znajdują się w tej kategorii, ponieważ:

 • ukończono i podpisano umowę wysłaną do użytkownika;
 • wysłano umowę wymagającą podpisu użytkownika, która została podpisana przez wszystkie strony;
 • wysłano umowę wymagającą podpisu innych osób, która została podpisana przez wszystkie strony;
 • inny użytkownik udostępnia użytkownikowi konto, na którym znajdują się podpisane umowy.

Podpisany w programie Reader

Umowy w tej sekcji zostały podpisane za pomocą programu Acrobat lub programu Reader, a następnie wysłane do użytkownika.

Transakcje znajdują się w tej kategorii, ponieważ:

 • ktoś podpisał dokument za pomocą programu Acrobat/Reader i wysłał go do użytkownika;
 • podpisano dokument za pomocą programu Acrobat/Reader i wysłano go do innej osoby;
 • inny użytkownik udostępnia użytkownikowi konto, na którym znajdują się umowy, które podpisano za pomocą programu Acrobat lub programu Reader.

Anulowane/odrzucone

Umowy w tej sekcji zostały anulowane przez użytkownika lub odrzucone przez sygnatariusza.

Transakcje znajdują się w tej kategorii, ponieważ:

 • anulowano wysłane umowy;
 • sygnatariusz odrzucił wysłaną do niego umowę;
 • odrzucono umowę wysłaną do użytkownika;
 • umowa wywołała błąd systemu i została automatycznie anulowana;
 • inny użytkownik udostępnia użytkownikowi konto, na którym znajdują się anulowane lub odrzucone umowy.

Wygasłe

Umowy znajdujące się w tej sekcji zostały anulowane ze względu na upłynięcie daty wygaśnięcia.

Transakcje znajdują się w tej kategorii, ponieważ:

 • ustawiono datę wygaśnięcia umowy, która upłynęła przed ukończeniem umowy;
 • inny użytkownik udostępnia użytkownikowi konto, na którym znajdują się wygasłe umowy.

Zarchiwizowane

Umowy znajdujące się w tej sekcji zostały przesłane za pośrednictwem łącza Zarchiwizuj dokument na stronie głównej.

Transakcje znajdują się w tej kategorii, ponieważ:

 • skorzystano z łącza Zarchiwizuj dokument w celu przesłania dokumentu;
 • inny użytkownik udostępnia użytkownikowi konto, na którym znajdują się zarchiwizowane umowy.

Uwaga:

Na stronie Zarządzaj możesz przesłać dokument do archiwum, klikając łącze Prześlij umowy znajdujące się pod tą sekcją.

Szablon biblioteki

Dokumenty w tej sekcji to szablony biblioteki i pól formularza nadające się do wielokrotnego użytku.

Dokumenty znajdują się w tej kategorii, ponieważ:

 • utworzono szablon biblioteki lub pól formularza;
 • twórca szablonu udostępnił go w grupie lub na koncie;
 • inny użytkownik udostępnia użytkownikowi konto, na którym utworzono szablon.

Uwaga:

W przypadku szablonów biblioteki i pól formularza na stronie Zarządzaj dostępne są łącza wysyłania i edytowania. Umożliwiają one odpowiednio wysyłanie i edycję szablonu.

Widżet

Dokumenty w tej sekcji są hostowanymi umowami utworzonymi przez użytkownika.

Dokumenty znajdują się w tej kategorii, ponieważ:

 • utworzono widżet;
 • inny użytkownik udostępnił użytkownikowi widżet;
 • inny użytkownik udostępnia użytkownikowi konto, na którym utworzono widżet.

Widżety posiadają łącza uzyskaj kod oraz edytuj widoczne na stronie Zarządzaj. Umożliwiają one odpowiednio uzyskanie kodu URL/JavaScript i edycję widżetu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online