Funkcja Zmień odbiorcę pozwala nadawcy przekierować umowę, gdy aktualny odbiorca jest niedostępny lub jeśli wprowadzono niepoprawny adres e-mail.

Jak zastąpić aktualnego odbiorcę

Zmianę aktualnego odbiorcy rozpoczyna się na stronie Zarządzanie i może to zrobić wyłącznie pierwotny nadawca umowy.

 1. W zakładce Zarządzanie kliknij raz umowę, którą chcesz edytować

  • Po wybraniu pozycja umowy jest podświetlona na niebiesko
 2. Najedź myszą na bieżącego odbiorcę (po prawej stronie)

  • Z lewej strony zostanie wyświetlony dymek z informacją
 3. W zależności od włączonych ustawień w dymku widoczne będą następujące ustawienia:

  • Zastąp odbiorcę – ta opcja zastępuje bieżącego odbiorcę, odbierając mu dostęp do umowy.
  • Dodaj alternatywnego odbiorcę – ta opcja dodaje nowego odbiorcę, pozostawiając przy tym oryginalnego odbiorcę i umożliwiając mu wypełnienie umowy.
  Zastąp interfejs użytkownika odbiorcy
 4. Dymek z informacją zmieni się i poprosi o wpisanie adresu e-mail nowego odbiorcy.

  • Wprowadź nowy adres e-mail i kliknij przycisk Zamień
  nowy adres e-mail

  Nastąpi przekierowanie na stronę główną i pojawi się komunikat o powodzeniu operacji

 5. success_banner


Lista aktywności i raport kontroli

 

Lista aktywności wyświetli informację o tym, kto delegował dokument od jednego do innego odbiorcy.

Lista aktywności

 

 

Również w raporcie inspekcji zostanie odnotowana zmiana odbiorcy

replace_recipientauditreport

Konfiguracja ustawień

Domyślne ustawienie funkcji zastępowania odbiorcy zakłada całkowite zastąpienie aktualnego odbiorcy nowym.

Użytkownicy korzystający z planu indywidualnego nie mogą zmienić tego ustawienia.

W przypadku użytkowników dysponujących wieloma licencjami, jest opcja zmiany tego domyślnego ustawienia na poziomie konta lub grupy, tak aby nadawca umowy mógł wybrać, która z opcji bardziej odpowiada bieżącym potrzebom.

Przejdź do karty Konto > Ustawienia konta > Ustawienia ogólne > Zastąp odbiorcę

6_nav_to_setting

Administratorzy muszą tu sobie odpowiedzieć na dwa pytania:

Która z opcji ma być domyślnym ustawieniem dla konta/grupy?

 • Tylko nowy odbiorca będzie mógł uczestniczyć – jest to oryginalne działanie domyślne.
  • Wybranie tej opcji powoduje dodanie opcji Zastąp odbiorcę do opcji strony Zarządzaj.
  • Jeśli główną obawą jest to, że wysłano umowę do niewłaściwego odbiorcy, jest to lepsze rozwiązanie.
 • Zarówno początkowy odbiorca jak i nowy odbiorca będą mogli uczestniczyć – jest to opcja polegająca na obejmowaniu
  • Wybranie tej opcji powoduje dodanie opcji Dodaj alternatywnego odbiorcę do opcji strony użytkownika Zarządzaj.
  • Jeśli główną obawą jest to, że procedura składania podpisów zostanie opóźniona z powodu braku dostępności odbiorców, bo są poza biurem lub nie można się z nimi skontaktować, wówczas to rozwiązanie jest lepsze.

Czy nadawca umowy powinien mieć możliwość zmiany ustawień domyślnych?

 • Zaznaczając pole wyboru Użytkownicy w moim koncie mogą wybrać, czy początkowy odbiorca może uczestniczyć po tym, jak go zastąpiono, sprawiasz, że opcje Zastąp odbiorcę i Dodaj alternatywnego odbiorcę zostaną dodane do opcji strony Zarządzaj.

Kwestie, o których należy pamiętać

Można zastąpić tylko aktualnego odbiorcę.

Przy umowach wysyłanych za pośrednictwem Mega Sign nie można korzystać z funkcji Zmień odbiorcę.

Ten sam indeks odbiorcy można zmienić wielokrotnie

 • W przypadku zastosowania opcji obejmowania zwiększa się liczbę potencjalnych odbiorców.
 • W przypadku zastosowania opcji zastępowania cała lista obecnych odbiorców zostaje zastąpiona tylko jednym, nowo wprowadzonym adresem.

Można pojedynczo zastępować odbiorców z grupy odbiorców oraz dodawać nowych odbiorców.

 • Nie ma możliwości usunięcia jednego odbiorcy bez jego zastąpienia.

Odbiorców w kolejności wysyłania równoległego można zastępować osobno.

Odbiorcy w kolejności wysyłania hybrydowego również mogą być zastępowani osobno.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online