Funkcja Zmień odbiorcę pozwala nadawcy przekierować umowę, gdy aktualny odbiorca jest niedostępny lub jeśli wprowadzono niepoprawny adres e-mail.
Uwaga:
poniższy artykuł zawiera instrukcje dotyczące nowego formatu strony.
Kliknij tutaj, aby zapoznać się z tym samym procesem w klasycznym układzie strony.

Jak zastąpić aktualnego odbiorcę

Zmianę aktualnego odbiorcy rozpoczyna się na stronie Zarządzanie i może to zrobić wyłącznie pierwotny nadawca umowy.

 1. W zakładce Zarządzanie kliknij raz umowę, którą chcesz edytować

  • Po wybraniu pozycja umowy jest podświetlona na niebiesko
 2. Najedź myszą na bieżącego odbiorcę (po prawej stronie)

  • Z lewej strony zostanie wyświetlony dymek z informacją
 3. Kliknij łącze Zmień sygnatariusza

  Przejdź do zmiany sygnatariusza
 4. Dymek z informacją zmieni się i poprosi o wpisanie adresu e-mail nowego odbiorcy.

  • Wprowadź nowy adres e-mail i kliknij przycisk Zamień
  nowy adres e-mail

  Nastąpi przekierowanie na stronę główną i pojawi się komunikat o powodzeniu operacji

 5. success_banner


Lista aktywności i raport kontroli

 

Lista aktywności wyświetli informację o tym, kto delegował dokument od jednego do innego odbiorcy.

Lista aktywności

 

 

Również w raporcie inspekcji zostanie odnotowana zmiana odbiorcy

replace_recipientauditreport

Konfiguracja ustawień

Domyślne ustawienie funkcji zastępowania odbiorcy zakłada całkowite zastąpienie aktualnego odbiorcy nowym.

Użytkownicy korzystający z planu indywidualnego nie mogą zmienić tego ustawienia.

W przypadku użytkowników dysponujących wieloma licencjami, jest opcja zmiany tego domyślnego ustawienia na poziomie konta lub grupy, tak aby nadawca umowy mógł wybrać, która z opcji bardziej odpowiada bieżącym potrzebom.

Przejdź do karty Konto > Ustawienia konta > Ustawienia ogólne > Zastąp odbiorcę

6_nav_to_setting

Administratorzy muszą tu sobie odpowiedzieć na dwa pytania:

Która z opcji ma być domyślnym ustawieniem dla konta/grupy?

 • Tylko nowy odbiorca będzie mógł uczestniczyć – jest to domyślna opcja zastępowania
  • Jeśli główną obawą jest to, że wysłano umowę do niewłaściwego odbiorcy, jest to lepsze rozwiązanie.
 • Zarówno początkowy odbiorca jak i nowy odbiorca będą mogli uczestniczyć – jest to opcja polegająca na obejmowaniu
  • Jeśli główną obawą jest to, że procedura składania podpisów zostanie opóźniona z powodu braku dostępności odbiorców, bo są poza biurem lub nie można się z nimi skontaktować, wówczas to rozwiązanie jest lepsze.

Czy nadawca umowy powinien mieć możliwość zmiany ustawień domyślnych?

 • Zaznaczając pole wyboru Użytkownicy w moim koncie mogą wybrać, czy początkowy odbiorca może uczestniczyć po tym, jak go zastąpiono, sprawiasz, że na stronie Zastąp bieżącego sygnatariusza będzie wyświetlone pole wyboru, które pozwoli nadawcy wybrać jedną lub drugą opcję.
  • Wartość dla poziomu konta/grupy określa status pola wyboru w trakcie wczytywania strony. 

Kwestie, o których należy pamiętać

Można zastąpić tylko aktualnego odbiorcę.

Przy umowach wysyłanych za pośrednictwem Mega Sign nie można korzystać z funkcji Zmień odbiorcę.

Ten sam indeks odbiorcy można zmienić wielokrotnie

 • W przypadku zastosowania opcji obejmowania zwiększa się liczbę potencjalnych odbiorców.
 • W przypadku zastosowania opcji zastępowania cała lista obecnych odbiorców zostaje zastąpiona tylko jednym, nowo wprowadzonym adresem.

W grupie odbiorców nie można zmieniać osobno poszczególnych odbiorców.

 • W takim przypadku w opcji zastępowania cała grupa zostaje zastąpiona jednym, nowo wprowadzonym adresem e-mail.
 • Natomiast w opcji obejmowania grupa odbiorców zostaje powiększona o jednego, nowego odbiorcę.

Odbiorców w kolejności wysyłania równoległego można zastępować osobno.

Odbiorcy w kolejności wysyłania hybrydowego również mogą być zastępowani osobno.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online