Zmiana dokumentów dołączonych do umowy
Uwaga:
poniższy artykuł zawiera instrukcje dotyczące nowego formatu strony.
Kliknij tutaj, aby zapoznać się z tym samym procesem w klasycznym układzie strony.


Zmiana dokumentów i/lub pól w umowie, która została wysłana

Jeśli umowa już została wysłana do podpisania, ale jest potrzeba jej modyfikacji, taką umowę można zmodyfikować bez potrzeby jej anulowania i rozpoczynania procesu od nowa. Ustawienia modyfikacji umowy można włączyć globalnie (na poziomie konta) lub dla danej grupy.

Modyfikacja umowy umożliwia dodawanie, usuwanie, zamienianie (usuwanie, a następnie dodawanie) oraz rejestrowanie dokumentów i pól formularza.

Funkcji modyfikacji umowy można używać tylko dla dokumentów, które spełniają wymagania do przeprowadzenia modyfikacji. Jeśli dokument jest możliwy do modyfikacji, łącze Zmodyfikuj umowę wyświetla się na stronie Zarządzaj po wybraniu dokumentu. Modyfikować można umowy, które spełniają następujące kryteria:

 • Umowa nie została podpisana, zatwierdzona ani oddelegowana do popisania przez sygnatariusza lub osobę zatwierdzającą przez osobę delegującą, do której dokument został przypisany.
 • Umowa nie zawiera podpisów cyfrowych ani podpisów składanych własnoręcznie.
 • Umowa nie została zainicjowana w niestandardowym obiegu pracy.
 1. Kliknij łącze Zarządzaj, aby przejść do strony zarządzania.

 2. Wybierz umowę, którą chcesz zmodyfikować.

  Jeśli umowę można modyfikować, po prawej stronie dostępne będzie łącze Modyfikuj umowę.

  Obraz strony Zarządzaj z wybraną umową

  Kliknij przycisk Zmień umowę, aby otworzyć stronę Wyślij w ograniczonym trybie edycji.

  Nie można wprowadzać zmian w sekcjach Odbiorcy ani Wiadomość.

 3. Na stronie Wyślij można dodawać, usuwać, zastępować (usuwać, a następnie dodawać) dokumenty i zmieniać ich kolejność.

  Widok limitowanej strony Wyślij
 4. W zależności od ustawień wysyłania można mieć możliwość korzystania z opcji Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, aby dodać pola formularza do zmodyfikowanej umowy.

  • Jeśli nie ma potrzeby dodawania pól formularza lub brak jest opcji Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, kliknij przycisk aktualizacji, aby zapisać zmiany.
  • Aby dodać pola formularza, włącz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, a następnie kliknij przycisk aktualizacji, aby otworzyć środowisko tworzenia dokumentu. Po zakończeniu pracy w środowisku tworzenia dokumentu kliknij przycisk aktualizacji.


Interakcja odbiorców ze zmodyfikowanymi umowami

Odbiorca zmodyfikowanej umowy zostaje powiadomiony, że w umowie zaszły zmiany przed jej podpisaniem, zatwierdzeniem lub oddelegowaniem. 

Obraz komunikatu o błędzie, kiedy wysyłający zmodyfikował umowę

Odbiorca może kliknąć przycisk OK, aby kontynuować. Proces podpisywania, zatwierdzania i delegowania przebiega normalnie.

 

Jeśli jednak umowa właśnie została zmodyfikowana, a odbiorca wciąż jest na stronie Adobe Sign, odbiorca zostaje o tym poinformowany i musi kliknąć przycisk OK, aby kontynuować.

Obraz komunikatu o błędzie, kiedy umowa już została podpisana

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online