Uwaga:
poniższy artykuł zawiera instrukcje dotyczące nowego interfejsu usługi Adobe Sign.
Kliknij tutaj, aby przejrzeć te same instrukcje dotyczące klasycznego interfejsu użytkownika usługi Adobe Sign.


Udostępnij umowę (lub inny dokument) innemu użytkownikowi

Jako nadawca dokumentu możesz udostępnić umowę innej osobie, pod warunkiem, że ma ona adres e-mail. Funkcja ta przydaje się menedżerom lub osobom, które muszą śledzić informacje dotyczące rozesłanych transakcji.

Uwaga:

Udostępnianie zapewnia dostęp „tylko do wglądu” do dokumentu i jego historii.

  1. Jako nadawca umowy przejdź do strony Zarządzaj i kliknij umowę. Następnie kliknij łącze Udostępnij w prawej części strony.

  2. Wpisz adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić umowę. Dodaj wiadomość, która zostanie wysłana w wiadomości e-mail i kliknij przycisk Udostępnij umowę.

    Udostępnij umowę

    Uwaga:

    Udostępnienie będzie działać nawet po ukryciu transakcji z widoku strony Zarządzaj.

Użytkownik, który otrzyma udostępniony dokument , może zobaczyć, że jest on udostępniony na stronie Zarządzaj.

Jasnoszary skrypt pod tytułem dokumentu wskazuje osobę, która go udostępniła:

Udostępnione przez na stronie Zarządzaj