Udostępnianie umowy innemu użytkownikowi


Udostępnianie umowy (lub innego dokumentu) innemu użytkownikowi

Jako nadawca dokumentu możesz udostępnić umowę innej osobie, pod warunkiem, że ma ona adres e-mail i nie jest powiązana z tą umową.

Funkcja ta przydaje się menedżerom lub osobom, które muszą śledzić poszczególne informacje dotyczące rozesłanych transakcji. Aby wyświetlić pełną listę umów dla użytkownika lub grupy, zapoznaj się z sekcją Udostępnianie konta.

Uwaga:

Udostępnianie poszczególnych umów zapewnia dostęp „tylko do wglądu” do dokumentu i jego historii.

 1. Jako nadawca umowy przejdź do strony Zarządzaj i kliknij umowę. Następnie kliknij łącze Udostępnij w prawej części strony.

 2. Wpisz adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić umowę. Dodaj wiadomość, która zostanie wysłana w wiadomości e-mail i kliknij przycisk Udostępnij umowę.

  Udostępnij umowę

  Uwaga:
  • Udostępnienie będzie działać nawet po ukryciu transakcji w widoku strony Zarządzaj.
  • Próba udostępnienia umowy adresowi e-mail, który już jest uczestnikiem tej umowy, spowoduje wygenerowanie komunikatu o błędzie wskazującego, że co najmniej jedna osoba udostępniająca jest już uczestnikiem umowy i dlatego nie można jej udostępnić
   .

Użytkownik, który otrzyma udostępniony dokument, może zobaczyć, że jest on udostępniony na stronie Zarządzaj.

Jasnoszary skrypt pod tytułem dokumentu wskazuje osobę, która go udostępniła:

Udostępnione przez na stronie Zarządzaj

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto