Anulowanie transakcji

Istnieje wiele powodów anulowania umowy, którą wysłano do podpisania lub która oczekuje na podpis użytkownika. Proces anulowania jest prosty, a anulowane transakcje zostają zachowane na stronie Zarządzaj do celów informacyjnych.

Uwaga:

Dokument może anulować tylko jego nadawca.

Uwaga:

Po anulowaniu transakcji nie będzie można jej ponownie wysłać. Anulowanie jest czynnością nieodwracalną.

Szybkie kroki

 1. Wybierz stronę Zarządzaj.
 2. Kliknij transakcję, którą chcesz anulować.
 3. Kliknij przycisk Anuluj w prawym górnym rogu.
 4. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz skontaktować się z odbiorcą.
 5. Wprowadź opcjonalną uwagę/powód.
 6. Kliknij przycisk Anuluj.

Krok po kroku

 1. Przejdź do strony Zarządzaj, a następie kliknij transakcję, którą chcesz anulować. Następnie kliknij przycisk Anuluj w prawym dolnym rogu.

  Uwaga:

  Anulować można jedynie aktywne transakcje. Aktywne transakcje można znaleźć w kategorii Oczekuje na mój podpis oraz Wysłane do podpisania. Dokumenty w innych kategoriach zamiast opcji Anuluj mają opcję Usuń.

 2. Zaznaczenie opcji Powiadom inne strony e-mailem powoduje wysłanie wiadomości do odbiorców transakcji. Wiadomość ta zawiera informację o anulowaniu transakcji. Wprowadź opcjonalny powód anulowania transakcji i kliknij czerwony przycisk Anuluj.

 3. Wpis transakcji zostanie przeniesiony do kategorii Anulowane/odrzucone, opcja Anuluj zostanie zmieniona na opcję Usuń, a następnie zostanie wyświetlony komunikat o anulowaniu transakcji.

Wskazówki od Działu pomocy

 • Należy upewnić się, że anulowana zostanie właściwa transakcja! Po anulowaniu transakcji nie będzie można jej ponownie wysłać. Konieczne będzie ponowne stworzenie transakcji.
 • Wprowadzony powód zostanie umieszczony w wiadomości e-mail z informacją o anulowaniu wysyłanej do odbiorców. To dobry sposób informowania ich o tym, co dzieje się z umową.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online