Zarządzanie umowami i uzyskiwanie informacji odnoście transakcji

Gdy umowa została wysłana, możesz zmienić niektóre aspekty transakcji lub uzyskać informacje na jej temat.

Wszystkie dostępne działania i opcje można znaleźć, klikając transakcję na stronie Zarządzaj.

Zastępowanie bieżącego sygnatariusza

Z tego procesu można korzystać w przypadku wprowadzenia wcześniej nieprawidłowego adresu e-mail lub gdy użytkownik chce wprowadzić zmiany w indywidualnym podpisywaniu dokumentów

Uwaga:

Działanie to zastępuje tylko bieżącego sygnatariusza umowy. Jeśli musisz zmienić sygnatariusza, który jest dalej w kolejce, należy poczekać na jego kolej do podpisu.

 1. Jako nadawca umowy przejdź do strony Zarządzaj.
 2. Kliknij raz wybraną umowę.
 3. Kliknij kartę Historia w prawej części strony.
 4. Kliknij przycisk Zamień sygnatariusza.
 5. Podaj adres e-mail nowego sygnatariusza.
 6. Wprowadź wiadomość do nowego sygnatariusza.
 7. Kliknij przycisk Zamień sygnatariusza.

Uwaga:

Uwaga: jeśli potrzebujesz dokładniejszego objaśnienia procesu, możesz znaleźć instrukcję krok po kroku tutaj.

Anulowanie transakcji

Anulowanie umowy powoduje zatrzymanie transakcji w jej obecnym stanie. Nie będzie można sfinalizować transakcji i zostanie ona przeniesiona do kategorii Anulowane/Odrzucone na stronie Zarządzaj.

Uwaga:

Anulowanie transakcji jest trwałą, nieodwracalną czynnością. W razie potrzeby umowa będzie musiała zostać wysłana ponownie.

 1. Wybierz stronę Zarządzaj.
 2. Kliknij transakcję, którą chcesz anulować.
 3. Kliknij przycisk Anuluj w prawym górnym rogu.
 4. Wybierz, czy chcesz powiadomić pozostałe strony za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Wprowadź uwagi/powód.
 6. Kliknij przycisk Anuluj.

Uwaga:

Uwaga: jeśli potrzebujesz dokładniejszego objaśnienia procesu, możesz znaleźć instrukcję krok po kroku tutaj.

Przypomnienia: ustawianie lub usuwanie automatycznych przypomnień e-mail

Ustawienie przypomnień powoduje wysłanie wiadomości e-mail do następnego sygnatariusza, informując go o umowie czekającej na podpis. Przypomnienia można ustawić dla dowolnej trwającej transakcji. Zostają one wysłane do stron określonych przez użytkownika.

Ustawianie przypomnienia

 1. Jako nadawca umowy przejdź do strony Zarządzaj.
 2. Kliknij raz wybraną umowę.
 3. Kliknij kartę Przypomnij znajdującą się w prawej części strony.
 4. Wybierz uczestników, do których chcesz wysłać przypomnienie.
 5. Określ, czy przypomnienie będzie wysyłane z określoną częstotliwością, czy też w konkretny dzień.
 6. Dodaj notatkę, która pojawi się w wiadomości e-mail z przypomnieniem.
 7. Kliknij przycisk Ustaw przypomnienie.

Anulowanie przypomnienia

 1. Jako nadawca umowy przejdź do strony Zarządzaj.
 2. Kliknij raz wybraną umowę.
 3. Kliknij kartę Przypomnij w prawej części strony.
 4. Kliknij ikonę kosza znajdującą się obok przypomnienia.

Uwaga:

Uwaga: jeśli potrzebujesz dokładniejszego objaśnienia procesu, możesz znaleźć instrukcję krok po kroku tutaj.

Daty ważności: ustaw lub przedłuż daty wygaśnięcia

Ustawienie daty wygaśnięcia umowy powoduje automatyczne anulowanie transakcji po upłynięciu określonej liczby dni. Data ta może być również edytowana w celu zwiększenia ilości czasu dostępnego na jej podpisanie.

Uwaga:

Gdy umowa wygaśnie, transakcja zostanie anulowana. Anulowanie transakcji jest trwałą, nieodwracalną czynnością. W razie potrzeby umowa będzie musiała zostać wysłana ponownie.

Ustawianie daty wygaśnięcia

 1. Na stronie Wyślij wybierz polecenie Termin sfinalizowania lub Ustaw datę wygaśnięcia dla tego dokumentu w menu Opcje lub Opcje wysyłania.
 2. Wpisz liczbę dni do wygaśnięcia.
 3. Sprawdź czy wyświetlana, przewidywana data jest prawidłowa.
 4. Kontynuuj proces wysyłania.

Zmiana lub anulowanie daty wygaśnięcia

 1. Jako nadawca umowy przejdź do strony Zarządzaj.
 2. Kliknij raz wybraną umowę.
 3. Kliknij łącze Edytuj obok daty wygaśnięcia w oknie u góry po prawej stronie.
 4. Określ, czy chcesz zmienić lub usunąć bieżący termin.
  • W przypadku zmiany określ nową datę wygaśnięcia.
 5. Określ, czy chcesz powiadomić bieżących odbiorców.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga:

Uwaga: jeśli potrzebujesz dokładniejszego objaśnienia procesu, możesz znaleźć instrukcję krok po kroku tutaj.

Historia i raporty kontroli

Zdarzenia dla danej transakcji można wyświetlić na karcie Historia. Jest to zapis wszystkich ukończonych kroków podejmowanych względem umowy do chwili bieżącej. Raport kontroli jest przeznaczoną do zapisania wersją tej informacji w formie pliku PDF.

 1. Jako nadawca umowy przejdź do strony Zarządzaj.
 2. Kliknij raz wybraną umowę.
 3. Kliknij kartę Historia w prawej części strony.
 4. Przejrzyj zdarzenia związane z umową.
 5. Kliknij łącze Raport kontroli, aby otworzyć plik PDF z informacjami.

Uwaga:

Uwaga: jeśli potrzebujesz dokładniejszego objaśnienia procesu, możesz znaleźć instrukcję krok po kroku tutaj.

Umożliwienie dostępu do transakcji

Jako nadawca dokumentu możesz udostępnić umowę innej osobie, pod warunkiem, że posiada ona adres e-mail. Funkcja ta przydaje się menedżerom lub osobom, które muszą śledzić informacje dotyczące rozesłanych transakcji.

 1. Jako nadawca umowy przejdź do strony Zarządzaj.
 2. Kliknij raz wybraną umowę.
 3. Kliknij kartę Udostępnij w prawej części strony.
 4. Wprowadź adres e-mail, dla którego umowa zostanie udostępniona.
 5. Wprowadź wiadomość.
 6. Kliknij przycisk Udostępnij umowę.

     Uwaga:

     Uwaga: jeśli potrzebujesz dokładniejszego objaśnienia procesu, możesz znaleźć instrukcję krok po kroku tutaj.

     Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

     Informacje prawne   |   Zasady prywatności online