Konfiguracja stopki osobistej wiadomości e-mail Acrobat Sign

Definiowanie spersonalizowanej stopki

Usługi na poziomie Business i Enterprise pozwalają użytkownikom tworzyć spersonalizowane stopki, jak np. plik podpisu w wiadomości e-mail.

Jeśli opcja ta została włączona przez administratora konta, możesz ustawić ją, wybierając kolejno: Preferencje osobiste > Moja stopka wiadomości e-mail.

  • Jeżeli opcja ta jest niewidoczna, administrator może włączyć ją z poziomu konta lub grupy.

Stopka ta jest umieszczana w pobliżu dolnej części wiadomości e-mail związanych z transakcjami, ale ponad wszelkimi stopkami na poziomie konta:

Obraz

Grafika e-mail

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto