v2_stock_hero_update_2x

Adobe Stock dla przedsiębiorstw

Adobe Stock dla przedsiębiorstw zapewnia dostęp do milionów wysokiej jakości zdjęć, filmów, szablonów i zasobów 3D bez tantiem — a także do nowych kolekcji prac Premium i do użytku redakcyjnego. W planie Adobe Stock dla przedsiębiorstw dostępne są pewne możliwości specyficzne wyłącznie dla tego planu, takie jak wyższy poziom ochrony i zabezpieczenia przed roszczeniami oraz lepsze funkcje zarządzania licencjami w porównaniu z planami dla pojedynczych użytkowników oraz dla zespołów.

Adobe Stock dla przedsiębiorstw oferuje niestandardowe uprawnienia licencyjne, zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach przedsiębiorstwa. Ponieważ klienci biznesowi mają specyficzne wymagania i problemy, Adobe Stock dla przedsiębiorstwoferuje wyższe poziomy zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami, a nawet indywidualne stawki takiego zabezpieczenia. Współużytkowanie uprawnień licencyjnych do prac ułatwia współpracę i umożliwia wykorzystanie tego samego obrazu w wielu projektach bez konieczności nabywania kolejnej licencji. Obowiązujące na całym świecie uprawnienia do archiwizacji umożliwiają przedsiębiorstwu łatwe tworzenie kopii zapasowych zasobów, na które nabyło licencje.

Warunki licencji Adobe Stock dla przedsiębiorstwstanowiąelement umowy ETLA zawartej przez klienta. Aktualne i historyczne wersje warunków Adobe Stock dla przedsiębiorstw są dostępne pod adresem Warunki licencyjne Adobe dla przedsiębiorstw.

Tak. Klienci korzystający z oferty Creative Cloud dla przedsiębiorstw z usługami zarządzanymi mogą czerpać korzyści ze zintegrowanych obiegów pracy Adobe Stock. Użytkownicy mogą pobierać obrazy i filmy Adobe Stock do bibliotek Creative Cloud przechowywanych w zarządzanych instancjach usług.

Adobe Stock dla zespołów

Administratorzy Creative Cloud dla zespołów mogą dodawać subskrypcje Adobe Stock na dwa sposoby:

  • W serwisie Adobe Stock: Przejdź do strony https://creative.adobe.com/pl/plans, kliknij kartę Business, a następnie opcję Wybierz plany.
  • W serwsie Admin Console Creative Cloud dla zespołów: Zaloguj się w panelu administratora zespołu na stronie creative.adobe.com/pl, kliknij opcję Dodaj licencje, a następnie wybierz odpowiednie subskrypcje Adobe Stock z rozwijanego menu. Po dokonaniu zakupu subskrypcje można przypisać dowolnemu członkowi zespołu (w tym także sobie). Licencje na obrazy będą współdzielone przez cały zespół.

Administratorzy Adobe Stock dla zespołów mogą zarządzać tą usługą za pomocą tego samego serwisu Admin Console, którego używają do zarządzania planem Creative Cloud dla zespołów. Potrzebny jest tylko jeden plan na cały zespół. W razie konieczności można jednak dodawać kolejne plany. Wszyscy członkowie zespołu będą mogli korzystać ze wspólnej puli licencji. Każdy licencjonowany zasób może być wykorzystany przez maksymalnie 10 członków zespołu. Funkcja puli licencji i możliwość współużytkowania licencjonowanych zasobów nie są dostępne w planach Creative Cloud dla pojedynczych użytkowników.

Plan subskrypcyjny Adobe Stock należy do podmiotu gospodarczego; prawa do wszelkich prac licencjonowanych w ramach tego planu również są własnością tego podmiotu. Wszyscy członkowie zespołu mogą korzystać ze wspólnego planu, aby kupować licencje na obrazy, szablony i zasoby 3D. W ramach subskrypcji zespołowej każdy licencjonowany zasób może być współużytkowany przez maksymalnie 10 członków zespołu. Jeśli obraz zostanie użyty w projekcie na potrzeby klienta, to trzeba będzie nabyć osobne licencje dla każdego takiego klienta.

Po nabyciu subskrypcji Adobe Stock należy ją przypisać użytkownikowi w celu aktywacji. Subskrypcję Adobe Stock można przypisać wyznaczonej osobie z zespołu albo użytkownikowi o uprawnieniach administratora. Dostęp do wspólnej puli licencji na obrazy będą mieli wszyscy członkowie zespołu. Dzięki funkcji puli licencji wszystkie osoby w zespole — niezależnie od tego, której z nich przypisano produkt — będą mogły korzystać z nowej subskrypcji.

Uwaga:

Wszyscy członkowie zespołu — zarówno administratorzy, jak i użytkownicy, którym przypisano dowolny produkt (Adobe Stock lub inny, na przykład Photoshop, Illustrator, InDesign itd.) — będą mieć dostęp do puli obrazów.

W planie obejmującym 10 zasobów miesięcznie niewykorzystane licencje są przenoszone na kolejne miesiące (do limitu 120 licencji), pod warunkiem, że subskrypcja pozostaje aktywna. W planie obejmującym 40 zasobów miesięcznie niewykorzystane licencje są przenoszone na kolejne miesiące (do limitu 480 licencji), pod warunkiem, że subskrypcja pozostaje aktywna. W przypadku największego planu subskrypcyjnego dla zespołów, który obejmuje 750 obrazów miesięcznie, niewykorzystane licencje nie są przenoszone na kolejny okres.

Jeśli zespół wykorzysta wszystkie licencje przysługujące w danym miesiącu lub jeśli członek zespołu podejmie próbę nabycia licencji na zasób nieobjęty planem subskrypcyjnym (na przykład wideo), to będzie można dokończyć taką transakcję, płacąc kartą kredytową online. Ta opcja jest dostępna tylko w krajach, w których usługa Adobe Stock jest sprzedawana bezpośrednio w serwisach Adobe.com i stock.adobe.com.

Tak. Jeśli administrator doda plan Adobe Stock dla zespołów do tego samego konta, to oba plany subskrypcyjne będą się kończyć jednocześnie. Należy pamiętać, że po wygaśnięciu subskrypcji Adobe Stock wszystkie niewykorzystane licencje przepadają.

Klienci posiadający już subskrypcję Creative Cloud dla zespołów mogą dodać do niej osobną subskrypcję Adobe Stock (lub kombinację wielu subskrypcji tej usługi). Zmiana planu jest możliwa w chwili jego odnowienia.

Subskrypcje Adobe Stock dla zespołów zapewniają dostęp do obrazów standardowych i szablonów. Obrazy standardowe mają domyślnie licencję standardową, natomiast szablony i zasoby 3D mają domyślnie licencję Plus. Szczegółowe informacje na temat różnych typów licencji obowiązujących w ramach subskrypcji Adobe Stock dla zespołów można znaleźć w artykule Warunki licencji.