Podręcznik użytkownika Anuluj

Często zadawane pytania | Adobe Stock dla przedsiębiorstw i zespołów

Adobe Stock dla przedsiębiorstw

Adobe Stock dla przedsiębiorstw zapewnia dostęp do milionów wysokiej jakości zdjęć, filmów, szablonów i zasobów 3D bez tantiem — a także do nowych kolekcji prac Premium i do użytku redakcyjnego. W planie Adobe Stock dla przedsiębiorstw dostępne są pewne możliwości specyficzne wyłącznie dla tego planu, takie jak wyższy poziom ochrony i zabezpieczenia przed roszczeniami oraz lepsze funkcje zarządzania licencjami w porównaniu z planami dla pojedynczych użytkowników oraz dla zespołów.

Adobe Stock dla przedsiębiorstw oferuje niestandardowe uprawnienia licencyjne, zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach przedsiębiorstwa. Jako że klienci z sektora przedsiębiorstw mają specyficzne potrzeby i wymagania biznesowe, Adobe Stock dla przedsiębiorstw oferuje rozszerzone poziomy zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami, a nawet niestandardowe stawki w tym zakresie. Współużytkowanie uprawnień licencyjnych do prac ułatwia współpracę i umożliwia wykorzystanie tego samego obrazu w wielu projektach bez konieczności nabywania kolejnej licencji. Obowiązujące na całym świecie uprawnienia do archiwizacji umożliwiają przedsiębiorstwu łatwe tworzenie kopii zapasowych zasobów, na które nabyło licencje. Więcej informacji: Adobe Stock dla przedsiębiorstw

Warunki licencji Adobe Stock dla przedsiębiorstw stanowią element umowy ETLA zawartej przez klienta. Aktualne i historyczne wersje warunków Adobe Stock dla przedsiębiorstw są dostępne pod adresem Warunki licencyjne Adobe dla przedsiębiorstw.

Tak. Klienci korzystający z oferty Creative Cloud dla przedsiębiorstw z usługami zarządzanymi mogą czerpać korzyści ze zintegrowanych obiegów pracy Adobe Stock. Użytkownicy mogą pobierać obrazy i filmy Adobe Stock do bibliotek Creative Cloud przechowywanych w zarządzanych instancjach usług.

Creative Cloud dla przedsiębiorstw — edycja 4 Creative Cloud dla przedsiębiorstw z nieograniczonym dostępem do wszystkich standardowych obrazów, wektorów, ilustracji, szablonów i zasobów 3D usługi Adobe Stock.  

Creative Cloud dla przedsiębiorstw — edycja 4 + Stock Premium łączy możliwości planu Creative Cloud dla przedsiębiorstw z nieograniczonym dostępem do wszystkich standardowych obrazów, prac wektorowych, ilustracji, szablonów i zasobów 3D, a także wszystkich klipów wideo, utworów muzycznych i obrazów premium.

Oferty te można nabywać za pośrednictwem swojego opiekuna klienta w Adobe.

Jako że w każdej umowie planu dla przedsiębiorstw ujęto warunki specyficzne dla danego klienta, kwestię rozszerzenia do planu Creative Cloud dla przedsiębiorstw — edycja 4 należy omówić z odpowiednim opiekunem klienta ze strony Adobe.

Tak, dowiedz się więcej o zawartości Adobe wygenerowanej przy pomocy sztucznej inteligencji na stronie z podstawami i często zadawanymi pytaniami.

Adobe Stock dla zespołów

Administratorzy Creative Cloud dla zespołów mogą dodawać subskrypcje Adobe Stock na dwa sposoby:

  • W serwisie internetowym Adobe Stock: Można tu przeglądać wyselekcjonowaną kolekcję i wybierać zasoby.
  • W serwisie Admin Console planu Creative Cloud dla zespołów: Zaloguj się w panelu administratora zespołu na stronie creative.adobe.com, kliknij opcję Dodaj licencje, a następnie wybierz odpowiednie subskrypcje Adobe Stock z rozwijanej listy. Po dokonaniu zakupu subskrypcje można przypisać dowolnemu członkowi zespołu (w tym także sobie). Licencje na obrazy będą współdzielone przez cały zespół.

Administratorzy Adobe Stock dla zespołów mogą zarządzać tą usługą za pomocą tego samego serwisu Admin Console, którego używają do zarządzania planem Creative Cloud dla zespołów. Zespół potrzebuje tylko jednego planu, ale administratorzy mogą w razie potrzeby dodać wiele takich planów.

Z puli licencji mogą korzystać wszyscy użytkownicy należący do organizacji, która nabyła plan Creative Cloud dla zespołów (użytkownicy pełniący rolę właściciela umowy lub administratora systemu albo przypisani do dowolnego produktu). Użytkownicy indywidualnych planów Creative Cloud nie mogą korzystać z puli licencji w celu udostępniania licencjonowanych zasobów.

Uwaga:

Subskrypcja Adobe Stock dla zespołów obejmuje pule licencji. Dostęp do puli licencji mają wszyscy członkowie zespołu, którzy pełnią rolę właściciela kontraktu lub administratora systemu albo zostali przypisani do dowolnego produktu.

Po nabyciu subskrypcji Adobe Stock należy ją przypisać użytkownikowi w celu aktywacji. Subskrypcję Adobe Stock można przypisać wyznaczonej osobie z zespołu albo użytkownikowi o uprawnieniach administratora. Dostęp do wspólnej puli licencji na obrazy będą mieli wszyscy członkowie zespołu. Aby korzystać z obrazów, użytkownik, któremu przypisano produkt, musi zalogować się w usłudze Adobe Stock i wybrać nazwę zespołu z profilu w prawym górnym rogu.

Dzięki funkcji puli licencji wszystkie osoby w zespole — niezależnie od tego, której z nich przypisano produkt — będą mogły korzystać z nowej subskrypcji.

przełącz profile u góry po prawej

Subskrypcja obejmuje dostęp do standardowych typów obrazów Adobe Stock, takich jak zdjęcia, wektory i ilustracje.

Plan subskrypcyjny Adobe Stock należy do podmiotu gospodarczego; prawa do wszelkich prac licencjonowanych w ramach tego planu również są własnością tego podmiotu.

Gdy plan Adobe Stock zostanie przypisany jednemu z użytkowników w celu aktywacji, wszyscy członkowie zespołu, którym przypisano produkty, będą mogli współużytkować ten plan, aby nabywać licencje na obrazy, szablony i zasoby 3D.

Administrator główny i administratorzy dodatkowi także będą mogli korzystać ze wspólnego planu Adobe Stock dla zespołów po jego aktywacji. Jeśli obraz zostanie użyty w projekcie na potrzeby klienta, to trzeba będzie nabyć osobne licencje dla każdego takiego klienta.

W planie obejmującym 10 zasobów miesięcznie niewykorzystane licencje są przenoszone na kolejne miesiące (do limitu 120 licencji), pod warunkiem, że subskrypcja pozostaje aktywna. W planie obejmującym 40 zasobów miesięcznie niewykorzystane licencje są przenoszone na kolejne miesiące (do limitu 480 licencji), pod warunkiem, że subskrypcja pozostaje aktywna. W przypadku największego planu subskrypcyjnego dla zespołów, który obejmuje 750 obrazów miesięcznie, niewykorzystane licencje nie są przenoszone na kolejny okres.

Jeśli zespół wykorzysta wszystkie licencje przysługujące w danym miesiącu lub jeśli członek zespołu podejmie próbę nabycia licencji na zasób nieobjęty planem subskrypcyjnym (na przykład wideo), to będzie można dokończyć taką transakcję, płacąc kartą kredytową online. Ta opcja jest dostępna tylko w krajach, w których usługa Adobe Stock jest sprzedawana bezpośrednio w serwisach Adobe.com i stock.adobe.com.

Tak. Jeśli administrator doda plan Adobe Stock dla zespołów do tego samego konta, to oba plany subskrypcyjne będą się kończyć jednocześnie. Należy pamiętać, że po wygaśnięciu subskrypcji Adobe Stock wszystkie niewykorzystane licencje przepadają.

Klienci posiadający już subskrypcję Creative Cloud dla zespołów mogą dodać do niej osobną subskrypcję Adobe Stock (lub kombinację wielu subskrypcji tej usługi). Zmiana planu jest możliwa w chwili jego odnowienia.

Subskrypcje Adobe Stock dla zespołów zapewniają dostęp do obrazów standardowych i szablonów. Obrazy standardowe mają domyślnie licencję standardową, natomiast szablony i zasoby 3D mają domyślnie licencję Plus. Szczegółowe informacje na temat różnych typów licencji obowiązujących w ramach subskrypcji Adobe Stock dla zespołów można znaleźć w artykule Warunki licencji.

Tak, dowiedz się więcej o zawartości Adobe wygenerowanej przy pomocy sztucznej inteligencji na stronie z podstawami i często zadawanymi pytaniami.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online