Podręcznik użytkownika Anuluj

Znajdowanie zasobów według podobieństwa do innego zasobu

Funkcja „Znajdź podobne” w serwisie Adobe Stock umożliwia szybkie wyszukiwanie zasobów, w tym nagrań wideo, które są podobne do innego, określonego zasobu. Uzyskane wyniki można dalej zawężać według zawartości, kolorystyki lub kompozycji. Funkcję „Znajdź podobne” można połączyć z wyszukiwaniem na podstawie słów kluczowych lub innymi filtrami, co pozwala ogromnie zredukować czas poświęcany na szukanie zasobów.

Znajdowanie zasobów według kryterium podobieństwa do innego zasobu Adobe Stock

Znajdowanie zasobów według podobieństwa do innego zasobu

Funkcja Znajdź podobne umożliwia wyszukiwanie zasobów zgodnych pod względem zawartości, kolorystyki i kompozycji (w przypadku zdjęć) lub zawartości i kolorystyki (w przypadku wideo).

Wprowadź słowo kluczowe na pasku wyszukiwania i wybierz zasób. Następnie zatrzymaj wskaźnik myszy nad zasobem i wybierz polecenie Znajdź podobne. (Metoda alternatywna: Przeglądając wyniki wyszukiwania, można po prostu przeciągnąć miniaturkę zasobu Adobe Stock na pasek wyszukiwania).

Wyszukiwanie można dodatkowo sprecyzować, wybierając jeden z filtrów podrzędnych:

  • Zawartość  Wyszukiwane są kolejne obrazy i materiały wideo o takiej samej zawartości podstawowej. Jeśli zasób przedstawia na przykład śmiejące się dziecko, to filtr Zawartość zwróci obrazy i wideo ze śmiejącymi się dziećmi w różnych sceneriach i na różnych tłach.
  • Kolor  Wyszukiwane są obrazy i wideo o właściwościach kolorystyki i oświetlenia zbliżonych do wybranego zasobu.
  • Kompozycja  Znajdowane są obrazy o takim samym układzie zawartości co wskazany obraz. Pozwala to szybko znaleźć obrazy przedstawiające wyizolowany obiekt na środku albo obrazy wyrównane do prawej lub lewej strony.

Znajdowanie zasobów na podstawie własnego obrazu

Przesyłanie obrazu i wyszukiwanie podobnych zasobów

Wyszukiwanie można oprzeć na przesłanym przez siebie obrazie, używając filtrów podrzędnych, aby dodatkowo zawęzić wyniki. W ten sposób można na przykład znajdować obrazy pasujące do kolorystyki marki. Wystarczy przesłać obraz z oznakowaniem marki i wybrać filtr podrzędny Kolor. Dodając słowa kluczowe, można wyszukać obrazy zawierające konkretne obiekty i używające kolorystyki oryginalnego obrazu. 

Aby rozpocząć wyszukiwanie, kliknij ikonę aparatu fotograficznego na pasku wyszukiwania, a następnie prześlij plik.

Aby jeszcze bardziej sprecyzować wyszukiwanie, włącz jeden z podfiltrów na panelu Znajdź podobne po lewej stronie: Kolor, Kompozycja lub Zawartość.

Znajdowanie zasobów przez zmianę położenia i rozmiaru przedstawionego obiektu

Znajdowanie zasobów według położenia i wielkości przedstawionych na nich obiektów

Wyszukiwanie można zawęzić, wybierając interesującą część obrazu i zmieniając jej rozmiar lub położenie (lub oba te parametry). Funkcja wyszukiwania zwróci wówczas zasoby zgodne z tym nowym rozmiarem i położeniem wybranego obiektu. Jest to przydatne, gdy udało się już zidentyfikować modeli/modelki lub obiekty, które będą odpowiednie — funkcja ta pozwala bowiem wyszukać takie osoby lub obiekty w różnych scenariuszach, ułatwiając prowadzenie spójnej narracji w ramach kampanii.

Najpierw prześlij obraz do wyszukiwania wizualnego albo wybierz go z wyników wyszukiwania według słów kluczowych i kliknij przycisk Znajdź podobne. Kliknij jeden z punktów na panelu Znajdź podobne, aby zaznaczyć obiekt lub osobę na obrazie. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zmień rozmiar obiektu lub osoby, aby określić, w jakim stopniu elementy mają dominować na obrazie.
  • Przesuń osobę lub obiekt w inne miejsce, aby określić, gdzie powinny się znajdować.
  • Zmień słowa kluczowe, aby wyszukać dany obiekt lub osobę w innej sytuacji.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?