v2_stock_hero_update_2x

Ogólne informacje o licencjach

Warunki użytkowania można znaleźć tutaj.

Zasoby Adobe Stock — z wyjątkiem zasobów z oznaczeniem „tylko do użytku redakcyjnego” — można wykorzystać w dowolnym projekcie kreatywnym, na przykład w reklamach, broszurach, prezentacjach, na plakatach i okładkach książek, w serwisach internetowych i w sprawozdaniach rocznych. Pełne warunki licencjonowania obrazów Adobe Stock można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/go/stockterms_pl.

Tak. Jeśli najpierw użyje się obrazu lub wideo w wersji podglądowej (ze znakiem wodnym), a następnie kupi licencję na taki zasób, znak wodny zostanie usunięty, a użytkownik otrzyma pracę w najwyższej dostępnej rozdzielczości.

Nie. Nie oferujemy licencji z prawem wyłączności.

Tak. Zasoby — z wyjątkiem tych z oznaczeniem „tylko do użytku redakcyjnego” — można edytować w dowolny sposób. Należy jednak pamiętać, że takie modyfikacje nie mogą naruszyć praw własności intelektualnej i innych praw osób fizycznych i prawnych, ani też ukazywać autora obrazu lub modela/modelki w złym świetle albo w sposób, który mógłby zostać uznany za obraźliwy. Zobacz http://www.adobe.com/go/stockterms_pl.

Zasoby do użytku redakcyjnego podlegają pewnym dodatkowym ograniczeniom. Szczegółowe informacje podano w sekcji „Czy zasoby do użytku redakcyjnego podlegają dodatkowym ograniczeniom?”.

Tak. Na licencji zaawansowanej można nabyć większość zdjęć, grafiki wektorowej i ilustracji Adobe Stock. Licencje zaawansowane umożliwiają wykorzystanie zasobów w nieograniczonej liczbie odsłon/egzemplarzy oraz tworzenie na ich podstawie produktów pochodnych przeznaczonych do sprzedaży, takich jak kubki, koszulki z nadrukiem itp. Aby kupić licencję zaawansowaną, należy kliknąć obraz w serwisie internetowym Adobe Stock i wybrać zakładkę Licencja zaawansowana. Jeśli masz już licencję na dany obraz, możesz kliknąć nazwę swojego konta na pasku nawigacyjnym w serwisie Adobe Stock, otworzyć stronę Historia licencji, przewinąć do odpowiedniego obrazu i kliknąć opcję Kup kolejną licencję.

Nie. W przypadku znaku logo firmy niezbędne są pełne prawa własności do obrazu, ponieważlogojest zazwyczaj zastrzeżone i podlega ochronie prawnej, aby inne firmy lub organizacje nie mogły użyć tego samego obrazu. Jako że Adobe Stock udziela tylko prawa do używania obrazów, a nie przekazuje prawa własności do nich, nie można użyć takich obrazów w znaku logo.

Wszystkie zasoby przeznaczone do użytku komercyjnego, które przedstawiają rozpoznawalne osoby, są zamieszczane wraz z podpisaną zgodą na rozpowszechnianie wizerunku, co pozwala na ich komercyjne wykorzystanie w granicach określonych w umowie licencyjnej. Obrazy i wideo do użytku redakcyjnego nie mają dołączonej zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby i dlatego niedozwolone jest ich wykorzystanie w celach komercyjnych.

Można kupić licencję na zasób w imieniu klienta. Należy jednak pamiętać, że jeśli ten sam zasób ma być używany na potrzeby różnych klientów, to należy zakupić osobne licencje dla każdego z nich.

Informacje o źródle zdjęcia muszą być podawane tylko wtedy, gdy obraz jest używany w artykule wstępnym albo w mediach społecznościowych. Publikując zdjęcia do użytku redakcyjnego w druku, w serwisach internetowych, blogach itd. należy podać informacje o autorze określone w serwisie Adobe Stock oraz zawarte w polu „Credit” metadanych IPTC. Takie informacje mogą mieć na przykład format „Nazwa agencji / imię i nazwisko autora — stock.adobe.com”.

Zasoby do użytku redakcyjnego

Zasoby do użytku redakcyjnego to obrazy i wideo wykorzystywane w materiałach informacyjnych, związane z aktualnymi tematami i przedstawiające rzeczywistych ludzi, zdarzenia, miejsca i produkty.

Wszystkie obrazy i wideo z kolekcji „Do użytku redakcyjnego” są sprzedawane na licencji Plus, podobnie jak obrazy i wideo z kolekcji Adobe Stock Premium. Taka licencja uprawnia do publikacji w nieograniczonym nakładzie.Prace do użytku redakcyjnego można nabywać w formie pojedynczych licencji na żądanie lub w ramach planu subskrypcyjnego Adobe Stock dla przedsiębiorstw.

Zasoby do użytku redakcyjnego podlegają pewnym dodatkowym ograniczeniom:

  • Takich zasobów nie można używać w celach komercyjnych, np. w reklamach, promocjach, artykułach sponsorowanych, kampaniach produktowych itd., także w przypadku nabycia licencji Plus.
  • Zasobów do użytku redakcyjnego można natomiast używać w publikacjach informacyjnych i kulturowych, np. w gazetach i czasopismach, na blogach lub w materiałach dotyczących wydarzeń.
  • Zasobów do użytku redakcyjnego nie wolno edytować. Dopuszczalne są wyłącznie drobne dopasowania jakości technicznej lub niewielkie kadrowanie albo zmiana rozmiaru. Wprowadzając takie zmiany, należy zachować kontekst redakcyjny i znaczenie oryginalnego zasobu.
  • Publikując zdjęcia do użytku redakcyjnego w druku, w serwisach internetowych, blogach itd. należy podać informacje o autorze określone w serwisie Adobe Stock oraz zawarte w polu „Credit” metadanych IPTC. Takie informacje mogą mieć na przykład format „Nazwa agencji / imię i nazwisko autora — stock.adobe.com”.
  • Gdy obrazy lub materiały wideo są wykorzystywane w filmach, programach telewizyjnych, podcastach itp., należy zamieścić informację o treści „Obrazy lub wideo zostały wykorzystane na mocy licencji udzielonej przez [nazwa agencji / nazwisko autora] – stock.adobe.com”.

Zobacz także