Podręcznik użytkownika Anuluj

Często zadawane pytania | Używanie i licencjonowanie

Ogólne informacje o licencjach

Warunki użytkowania można znaleźć tutaj.

Zasoby Adobe Stock — z wyjątkiem zasobów z oznaczeniem „tylko do użytku redakcyjnego” — można wykorzystać w dowolnym projekcie kreatywnym, na przykład w reklamach, broszurach, prezentacjach, na plakatach i okładkach książek, w serwisach internetowych i w sprawozdaniach rocznych. Pełne warunki licencjonowania obrazów Adobe Stock można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/go/stockterms_pl.

Tak. Jeśli najpierw użyje się obrazu lub wideo w wersji podglądowej (ze znakiem wodnym), a następnie kupi licencję na taki zasób, znak wodny zostanie usunięty, a użytkownik otrzyma pracę w najwyższej dostępnej rozdzielczości.

Nie. Nie oferujemy licencji z prawem wyłączności.

Tak. Zasoby — z wyjątkiem tych z oznaczeniem „tylko do użytku redakcyjnego” — można edytować w dowolny sposób. Należy jednak pamiętać, że takie modyfikacje nie mogą naruszyć praw własności intelektualnej i innych praw osób fizycznych i prawnych, ani też ukazywać autora obrazu lub modela/modelki w złym świetle albo w sposób, który mógłby zostać uznany za obraźliwy. Zobacz http://www.adobe.com/go/stockterms_pl.

Zasoby do użytku redakcyjnego podlegają pewnym dodatkowym ograniczeniom. Szczegółowe informacje podano w sekcji „Czy zasoby do użytku redakcyjnego podlegają dodatkowym ograniczeniom?”.

Tak. Na licencji zaawansowanej można nabyć większość zdjęć, grafiki wektorowej i ilustracji Adobe Stock. Licencje zaawansowane umożliwiają wykorzystanie zasobów w nieograniczonej liczbie odsłon/egzemplarzy oraz tworzenie na ich podstawie produktów pochodnych przeznaczonych do sprzedaży, takich jak kubki, koszulki z nadrukiem itp. Aby kupić licencję zaawansowaną, należy kliknąć obraz w serwisie internetowym Adobe Stock i wybrać zakładkę Licencja zaawansowana. Jeśli masz już licencję na dany obraz, możesz kliknąć nazwę swojego konta na pasku nawigacyjnym w serwisie Adobe Stock, otworzyć stronę Historia licencji, przewinąć do odpowiedniego obrazu i kliknąć opcję Kup kolejną licencję.

Nie. W przypadku znaku logo firmy niezbędne są pełne prawa własności do obrazu, ponieważ logo jest zazwyczaj zastrzeżone i podlega ochronie prawnej, aby inne firmy lub organizacje nie mogły użyć tego samego obrazu. Jako że Adobe Stock udziela tylko prawa do używania obrazów, a nie przekazuje prawa własności do nich, nie można użyć takich obrazów w znaku logo.

Wszystkie zasoby przeznaczone do użytku komercyjnego, które przedstawiają rozpoznawalne osoby, są zamieszczane wraz z podpisaną zgodą na rozpowszechnianie wizerunku, co pozwala na ich komercyjne wykorzystanie w granicach określonych w umowie licencyjnej. Obrazy do użytku redakcyjnego nie mają dołączonej zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby i dlatego niedozwolone jest ich wykorzystanie w celach komercyjnych. 

Można kupić licencję na zasób w imieniu klienta. Należy jednak pamiętać, że jeśli ten sam zasób ma być używany na potrzeby różnych klientów, to należy zakupić osobne licencje dla każdego z nich.

Na zasobie pojawi się nowa, zielona etykietka z napisem „Przeniesiona”. Inne osoby w organizacji również będą widzieć tę etykietę, sygnalizującą, że jeśli chcą użyć takiego zasobu, muszą go kupić ponownie.

Na zasobie pojawi się nowa, zielona etykietka z napisem „Przeniesiona”. Inne osoby w organizacji również będą widzieć tę etykietę, sygnalizującą, że jeśli chcą użyć takiego zasobu, muszą go kupić ponownie.

Informacje o źródle zdjęcia muszą być podawane tylko wtedy, gdy obraz jest używany w artykule redakcyjnym. Publikując zdjęcia do użytku redakcyjnego w druku, w serwisach internetowych, blogach itd., należy podać informacje o autorze określone w serwisie Adobe Stock oraz zawarte w polu „Credit” metadanych IPTC. Takie informacje mogą mieć na przykład format „Nazwa agencji / imię i nazwisko autora — stock.adobe.com”.

Zasoby do użytku redakcyjnego

Kolekcja prac ilustracyjnych do użytku redakcyjnego koncentruje się na obrazach koncepcyjnych, które wykorzystują prawdziwe marki i produkty do tworzenia ważnego przekazu. Treściami do użytku redakcyjnego o charakterze ilustracyjnym mogą być zdjęcia, ilustracje i prace wektorowe. Obejmują one wizerunki popularnych marek z rynku konsumenckiego.

Zasoby do użytku redakcyjnego o charakterze ilustracyjnym są przeznaczone „tylko do użytku redakcyjnego” i mają odpowiednie oznaczenie. Jest ono widoczne po wskazaniu ich myszą w wynikach wyszukiwania. Odpowiednia informacja znajduje się też w sekcji „Ograniczenia” na panelu informacji o obrazie. 

Zasoby do użytku redakcyjnego o charakterze ilustracyjnym są przeznaczone „tylko do użytku redakcyjnego”. Zasoby tego typu podlegają pewnym dodatkowym ograniczeniom:

  • Takich zasobów nie można używać w celach komercyjnych, np. w reklamach, promocjach, artykułach sponsorowanych, kampaniach produktowych itd. — także w przypadku nabycia licencji plus. 

  • Zasobów do użytku redakcyjnego można natomiast używać w publikacjach informacyjnych i kulturowych, np. w gazetach i czasopismach, na blogach lub w materiałach dotyczących wydarzeń. 

  • Zasobów do użytku redakcyjnego nie wolno edytować. Dopuszczalne są wyłącznie drobne dopasowania jakości technicznej lub niewielkie kadrowanie albo zmiana rozmiaru. Wprowadzając takie zmiany, należy zachować kontekst redakcyjny i znaczenie oryginalnego zasobu. 

  • Publikując zdjęcia do użytku redakcyjnego w druku, w serwisach internetowych, blogach itd., należy podać informacje o autorze określone w serwisie Adobe Stock oraz zawarte w polu „Credit” metadanych IPTC. Takie informacje mogą mieć na przykład format „Nazwa agencji / imię i nazwisko autora — stock.adobe.com”. 

  • Gdy obrazy lub materiały wideo są wykorzystywane w filmach, programach telewizyjnych, podcastach itp., należy zamieścić informację o treści „Obrazy lub wideo zostały wykorzystane na mocy licencji udzielonej przez [nazwa agencji / nazwisko autora] – stock.adobe.com”. 

Zasoby audio

Z zasobów audio Adobe Stock na licencji standardowej lub rozszerzonej można korzystać m.in. w materiałach szkoleniowych, reklamach internetowych, filmach ze ślubu i wesela, reklamach płatnych, mediach społecznościowych. 

Jeśli utwór audio Adobe Stock ma być używany w filmach, programach telewizyjnych, materiałach wideo na żądanie (SVOD), aplikacjach, grach lub w punktach sprzedaży, trzeba kupić rozszerzoną licencję audio.  

Korzystanie z samodzielnego utworu audio Adobe Stock jest niedozwolone. Musi on być zsynchronizowany z nagraniem wizualnym lub pozostałym materiałem dźwiękowym, na przykład w podcaście. Więcej informacji podano na stronie Warunków licencji oraz Warunków użytkowania.

Użytkownicy, którzy mają plan indywidualny lub zespołowy, mogą pobierać ścieżki audio Adobe Stock tylko na licencji standardowej. Licencje rozszerzone są dostępne dla użytkowników planów dla przedsiębiorstw. Więcej informacji podano w serwisie planów dla przedsiębiorstw.

Tak. Materiał wideo zawierający ścieżki audio z Adobe Stock można opublikować w serwisie YouTube. Wraz z każdą licencjonowaną ścieżką otrzymujesz kod weryfikacyjny licencji. Publikując film zawierający ścieżki audio z Adobe Stock, możesz otrzymać od serwisu YouTube roszczenie dotyczące praw autorskich. W takiej sytuacji należy przesłać kod licencji Adobe Stock do każdego licencjonowanego utworu. Więcej informacji: Kody licencji.

Możesz wykonać instrukcje podane w dokumentacji pomocy Google, aby zgłosić sprzeciw do roszczenia YouTube dotyczącego praw autorskich. W sprzeciwie podaj identyfikator licencji otrzymany przy zakupie ścieżki audio w Adobe Stock. Identyfikator licencji można odszukać na stronie stock.adobe.com. Kliknij ikonę profilu, a następnie wybierz opcję Historia licencji.

Tak. Wszystkie zasoby Adobe Stock są wolne od tantiem i mogą być ponownie wykorzystywane w wielu projektach.

Dopuszczalne są minimalne modyfikacje, takie jak zmiana wysokości tonu lub kompresja czasowa. Nie wolno modyfikować ścieżki dźwiękowej w taki sposób, aby utworzyć nową piosenkę, remiks lub mashup. Więcej informacji o dozwolonych sposobach użytku podano na stronie Warunków licencji oraz w Warunkach użytkowania.

Nie. Materiały audio Adobe Stock są dostępne do podglądu w serwisie Adobe Stock oraz w programie Premiere Pro bez słyszalnych znaków wodnych.

Nie. Nie ma konieczności uzyskiwania dodatkowych licencji od takich organizacji. Utwory audio Adobe Stock nie są zarejestrowane w OZZ.

Zobacz także

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto