Rozwiązywanie problemów i pomoc

ColdFusion Express to nowa opcja wdrożenia programu ColdFusion (wersja 2018). Umożliwia szybkie skonfigurowanie wystąpienia programistycznego programu ColdFusion bez uruchamiania pełnego instalatora. Patrz temat Instalacja programu ColdFusion.

Pod koniec 30-dniowego okresu próbnego edycja Trial programu ColdFusion automatycznie staje się wersją Developer, czyli bezpłatnym, w pełni funkcjonalnym serwerem tylko do celów programistycznych. Aby tworzyć i wdrażać aplikacje, należy kupić edycję Standard lub Enterprise programu ColdFusion. Dowiedz się więcej o różnych edycjach programu ColdFusion i opcjach zakupu.

Poznaj podstawowe testy dotyczące rozwiązywania problemów, aby ułatwić ich wyeliminowanie.

Dowiedz się, jak korzystać z modułu administracyjnego ColdFusion w celu dostosowania ustawień i usług, zmiany haseł i wykonywania innych zadań administracyjnych.

Uzyskaj informacje na temat zarządzania źródłami danych.

Program ColdFusion Builder to pakiet IDE umożliwiający tworzenie i wdrażanie aplikacji mobilnych. Dowiedz się więcej z tych często zadawanych pytań na temat programu ColdFusion Builder.

Pomoc dotyczącą znaczników, funkcji, zarezerwowanych zmiennych języka CFML i nie tylko zawiera podręcznik użytkownika języka CFML. Informacje znajdziesz także w tym przewodniku języka programowania CFML.

Uzyskaj pełną listę znaczników i funkcji języka CFML.

Uzyskaj informacje o parametrach i użyciu funkcji serializeJSON i deserializeJSON.

Znajdź najnowsze uaktualnienia programu ColdFusion (wersja 2016) oraz informacje o zawartości i dacie wydania każdego uaktualnienia. Inne uaktualnienia znajdują się na stronie Uaktualnienia programu ColdFusion.

Dowiedz się, jak odinstalować najnowsze uaktualnienie, jeżeli wystąpią problemy.