Adobe Muse — Materiały do nauki i pomoc techniczna

Rozwiązywanie problemów i pomoc

Możesz pobrać program Muse z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby zakończyć pobieranie. Więcej informacji, w tym także o instalowaniu starszych wersji lub sprawdzaniu dostępności aktualizacji, można znaleźć w artykule Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud, w tym programu Muse, z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Możesz zainstalować program Muse i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się, jak zalogować się do aplikacji Adobe, aby je aktywować.

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień w obszarze Hasło. Więcej informacji o zmianie hasła i innych informacji o koncie można znaleźć w artykule Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika.

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Wykonaj czynności z tego wszechstronnego samouczka, aby dowiedzieć się, jak utworzyć odpowiadającą witrynę od podstaw. Skrócone informacje dotyczące odpowiadających witryn można uzyskać, oglądając ten samouczek wideo.

Układ i zawartość witryny powinny określać sposób i miejsce dodawania punktów przerwania. Aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu punktów przerwania do odpowiadających witryn, patrz Wprowadzenie do projektowania odpowiadających witryn w programie Adobe Muse.

Możesz użyć funkcji projektowania odpowiadających witryn w programie Muse, aby projektować witryny wyświetlające się poprawnie na wszystkich urządzeniach. Możliwe jest również utworzenie alternatywnego układu dla witryn na urządzenia przenośne.

Użyj widżetu Contact Form (Formularz kontaktowy), aby łatwo dodać formularz kontaktowy w swojej witrynie.

Widżet Composition (Kompozycja) umożliwia użytkownikowi interakcję z jedną częścią strony w celu zmiany zawartości wyświetlanej w innym obszarze. Dowiedz się więcej w tym artykule o dodawaniu widżetów Composition (Kompozycja).

W tym artykule możesz znaleźć informacje o kluczowych zasadach dodawania efektów przewijania. Potem możesz dowiedzieć się, jak zastosować efekty przewijania w przeglądarce lub na obrazach wypełnienia tła.

Dowiedz się, jak używać znaczników iframe, aby osadzać wideo na stronach.

Wykonaj te proste czynności, aby dowiedzieć się, jak dodawać łącza kotwicy do strony.

Obejrzyj ten krótki samouczek wideo, aby poznać kwestie związane z planowaniem konfigurowania nowej witryny w programie Muse. Następnie wykonaj czynności z tego samouczka, aby utworzyć pierwszą witrynę.

Dowiedz się, jak używać protokołu FTP (File Transfer Protocol), aby publikować witryny Muse na serwerze niezależnego dostawcy usług WWW.

Dowiedz się, jak używać obiegu pracy publikowania do hostowania ukończonej witryny w usłudze Adobe Business Catalyst.