Rozwiązywanie problemów i pomoc

Pobieranie i instalowanie

Jak mogę pobrać i zainstalować program Muse?

Możesz pobrać program Muse z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby zakończyć pobieranie. Więcej informacji, w tym także o instalowaniu starszych wersji lub sprawdzaniu dostępności aktualizacji, można znaleźć w artykule Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Dlaczego nie mogę zainstalować programu Muse?

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Czy mogę pobrać wersję próbną programu Muse?

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud, w tym programu Muse, z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Jak mogę odzyskać mój identyfikator Adobe ID lub hasło?

Czy mogę zainstalować program Muse na innym komputerze?

Możesz zainstalować program Muse i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Zarządzanie kontem

Jak mogę zmienić moje hasło?

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień w obszarze Hasło. Więcej informacji o zmianie hasła i innych informacji o koncie można znaleźć w artykule Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika.

Jak mogę zmienić moje informacje o karcie kredytowej?

Jak mogę ulepszyć lub zmienić moje członkostwo?

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Moja wersja próbna wygasa wkrótce. Jak mogę ją przekształcić?

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jak mogę anulować członkostwo? Co się stanie z moimi plikami?

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Projekt reagujący

Jak mogę utworzyć odpowiadającą witrynę w programie Muse?

Wykonaj czynności z tego wszechstronnego samouczka, aby dowiedzieć się, jak utworzyć odpowiadającą witrynę od podstaw. Skrócone informacje dotyczące odpowiadających witryn można uzyskać, oglądając ten samouczek wideo.

Jak mogę dodać punkt przerwania?

Jakie są idealne punkty przerwania w projekcie na komputery i urządzenia przenośne?

Układ i zawartość witryny powinny określać sposób i miejsce dodawania punktów przerwania. Aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu punktów przerwania do odpowiadających witryn, patrz Wprowadzenie do projektowania odpowiadających witryn w programie Adobe Muse.

Jak mogę dodać efekty przewijania do odpowiadającej witryny?

Jak mogę projektować witryny na urządzenia przenośne?

Możesz użyć funkcji projektowania odpowiadających witryn w programie Muse, aby projektować witryny wyświetlające się poprawnie na wszystkich urządzeniach. Możliwe jest również utworzenie alternatywnego układu dla witryn na urządzenia przenośne.

Dodawanie elementów

Jak mogę utworzyć formularz kontaktowy?

Użyj widżetu Contact Form (Formularz kontaktowy), aby łatwo dodać formularz kontaktowy w swojej witrynie.

Do czego służą widżety Composition (Kompozycja) i jak mogę ich używać?

Widżet Composition (Kompozycja) umożliwia użytkownikowi interakcję z jedną częścią strony w celu zmiany zawartości wyświetlanej w innym obszarze. Dowiedz się więcej w tym artykule o dodawaniu widżetów Composition (Kompozycja).

Jak mogę dodać efekty przewijania?

W tym artykule możesz znaleźć informacje o kluczowych zasadach dodawania efektów przewijania. Potem możesz dowiedzieć się, jak zastosować efekty przewijania w przeglądarce lub na obrazach wypełnienia tła.

Jak mogę osadzać wideo?

Dowiedz się, jak używać znaczników iframe, aby osadzać wideo na stronach.

Jak mogę dodawać łącza kotwicy?

Wykonaj te proste czynności, aby dowiedzieć się, jak dodawać łącza kotwicy do strony.

Konfigurowanie i publikowanie witryny

Jak skonfigurować nową witrynę?

Obejrzyj ten krótki samouczek wideo, aby poznać kwestie związane z planowaniem konfigurowania nowej witryny w programie Muse. Następnie wykonaj czynności z tego samouczka, aby utworzyć pierwszą witrynę.

Jak mogę przesłać moją witrynę do niezależnego dostawcy usług WWW?

Dowiedz się, jak używać protokołu FTP (File Transfer Protocol), aby publikować witryny Muse na serwerze niezależnego dostawcy usług WWW.

Jak mogę opublikować moją witrynę za pomocą programu Catalyst?

Dowiedz się, jak używać obiegu pracy publikowania do hostowania ukończonej witryny w usłudze Adobe Business Catalyst.