Uwaga:

  Usługa Typekit zmieniła nazwę na Adobe Fonts i wchodzi teraz w skład Creative Cloud i innych subskrypcji. Więcej informacji.

Praca z czcionkami internetowymi z usługi Adobe Fonts

Czcionki internetowe z usługi Adobe Fonts są teraz dostępne w programie Adobe Animate dla dokumentów HTML5 Canvas.

Integracja usługi Adobe Fonts z programem Animate pozwala łatwo używać w dokumentach HTML5 Canvas tysięcy czcionek wysokiej jakości opracowanych przez profesjonalne studia.

Ograniczony zestaw czcionek z biblioteki Adobe Fonts jest dostępny na każdym poziomie planu Creative Cloud. W przypadku wykupienia planu płatnego można korzystać z całej biblioteki obejmującej tysiące czcionek.

Więcej informacji o planach członkostwa dotyczących usługi Adobe Fonts można znaleźć w artykule Korzystanie z czcionek internetowych na serwerach usługi Adobe Fonts.

W przeciwieństwie do czcionek internetowych obsługiwanych na własnych serwerach usługa Adobe Fonts przechowuje czcionki na odrębnych serwerach, z których uzyskuje do nich dostęp zawartość. Jeśli po wybraniu czcionek z biblioteki Adobe Fonts dokument zostanie opublikowany w Internecie, usługa Adobe Fonts automatycznie udostępni te czcionki na serwerze i połączy konto Adobe Fonts autora z zawartością w Internecie.

Biblioteka Adobe Fonts jest dostępna w ramach członkostwa Creative Cloud. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://fonts.adobe.com. Można kupować nowe czcionki Adobe Fonts.Ponownie uruchom program Animate, aby wyświetlić kupione czcionki na zakładce Wszystkie czcionki ekranu Adobe Fonts.

Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas

 1. Otwórz dokument HTML5 Canvas i wybierz narzędzie Tekst z panelu Narzędzia.

 2. W panelu Właściwości wybierz opcję Tekst dynamiczny i kliknij przycisk Dodaj czcionki internetowe obok pola rozwijanego Rodzina czcionek.

  TypeKit-Selection
 3. W wyświetlonym oknie Dodawanie czcionek Adobe Fonts kliknij przycisk Pierwsze kroki.

  Dodawanie czcionek Adobe Fonts
  Dodawanie czcionek Adobe Fonts
 4. W oknie dialogowym Dodawanie czcionek Adobe Fonts są wymienione czcionki Adobe Fonts dostępne w danym planie członkostwa Creative Cloud. Oprogramowanie ułatwia wybranie czcionki najlepiej odpowiadającej potrzebom projektu. W tym celu można przeglądać kroje pisma, wyszukiwać czcionki, a także filtrować właściwości czcionek.

  Aby skorzystać z dowolnych z poniższych filtrów, kliknij opcję Filtry:

  • Klasyfikacja: Czcionki internetowe można filtrować na podstawie ich klasyfikacji, wybierając na przykład szeryfowe, bezszeryfowe czy skrypt.
  • Zalecane zastosowania: Pozwala filtrować czcionki internetowe na podstawie określonych w bibliotece zastosowań, takich jak akapity czy nagłówki.
  • Właściwości: Filtrowanie odbywa się na podstawie właściwości, takich jak grubość, szerokość i wysokość.
  Okno dialogowe Dodawanie czcionek Adobe Fonts
  Okno dialogowe Dodawanie czcionek Adobe Fonts
 5. Po znalezieniu odpowiedniej czcionki wystarczy ją kliknąć. Obok wybranych czcionek jest wyświetlany znacznik wyboru. Można wybrać do dodania wiele czcionek naraz. Na zakładce Wybrane czcionki są wyświetlane wszystkie wybrane pozycje.

  Klikając stopkę podglądu czcionki, można obejrzeć jej warianty, na przykład cienki, pogrubiony i kursywę.

  Wybieranie czcionek
  Wybieranie czcionek

  Kliknij przycisk OK, aby dodać wybrane czcionki. 

  selected-web-font-family-menu
  selected-web-font-family-menu
 6. Wybierz dodaną czcionkę, aby użyć jej w dokumencie HTML5 Canvas.

  font-in-use
  Używanie wybranej czcionki w dokumencie
 7. Przed opublikowaniem zawartości w Internecie otwórz okno Ustawienia publikowania, kliknij zakładkę Czcionki internetowe i określ adres URL strony, na której zostanie umieszczona zawartość HTML5. Na przykład: www.adobe.com/pl. Można określić wiele adresów URL, rozdzielając je przecinkami.

  Okno dialogowe Adres URL czcionek internetowych
  Okno dialogowe Adres URL czcionek internetowych

  Uwaga:

  • Czcionki internetowe Adobe Fonts są wczytywane tylko z domen o nazwach wymienionych na liście w ustawieniach publikowania. Jeśli czcionki nie działają lub na stronie jest wyświetlany komunikat o błędzie 403 związany z usługą Adobe Fonts, upewnij się, że domena witryny jest wymieniona na tej liście, po czym ponownie opublikuj projekt.
  • Dane wyjściowe generowane przez opcję testowania filmu służą tylko jako podgląd. Aby wygenerować plik wyjściowy do wdrożenia, należy użyć opcji Plik > Publikuj.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online