Caracteristici de accesibilitate

Alternative de la tastatură pentru acţiunile cu mouse-ul

Reader şi Acrobat au aceleaşi comenzi rapide de la tastatură. Pentru a vedea lista completă, consultaţi Comenzile rapide de la tastatură din Asistenţă Acrobat.

Utilizarea unui cititor sau a unei lupe de ecran

Utilizaţi Asistentul pentru configurarea accesibilităţii pentru a configura Reader pentru o lupă de ecran sau pentru un cititor de ecran.

  • Selectaţi Editare > Accesibilitate > Asistent pentru configurare, apoi selectaţi opţiunile dorite din fiecare ecran al Asistentului pentru configurare.

Utilizarea instrumentului de conversie a textului în vorbire şi citire sonoră

Citirea sonoră este un instrument de conversie a textului în vorbire (TTS) încorporat în Adobe Reader. Acesta citeşte textul dintr-o fereastră a documentului.  

Pentru a utiliza Citirea sonoră, aveţi nevoie de Adobe Reader şi de un motor de conversie a textului în vorbire instalat pe sistemul dvs. De asemenea, documentul trebuie să fie accesibil, altfel, s-ar putea să nu poată fi citit deloc sau ar putea fi citit în ordine greşită.

Pentru a activa Citirea sonoră

  1. Din meniul Vizualizare, selectaţi Citire sonoră > Activaţi Citirea sonoră.
  2. Mergeţi din nou la Vizualizare > Citire sonoră, apoi selectaţi o opţiune corespunzătoare pentru citire:
    • Pentru a citi pagina curentă, selectaţi Citiţi doar această pagină.
    • Pentru a citi tot documentul, selectaţi Citiţi până la finalul documentului.

Rearanjarea textului într-un PDF

Rearanjaţi un PDF pentru a-l prezenta temporar pe o singură coloană care este de lăţimea panoului documentului. Această vizualizare rearanjată face ca documentul să fie mai uşor de citit.

  • Pentru a rearanja textul, selectaţi Vizualizare > Zoom > Rearanjare.

În majoritatea cazurilor, în vizualizarea rearanjării apare numai text care poate fi citit. Textul care nu se rearanjează include formulare, comentarii, câmpuri pentru semnătură digitală şi artefacte de pagină, precum numerele de pagină, antetele şi subsolurile. Paginile care conţin atât text lizibil, cât şi câmpuri de formulare sau câmpuri de semnătură digitală nu sunt reîncadrate. Textul vertical se reîncadrează pe orizontală.

Notă:

Nu puteţi salva, edita sau tipări un document în timp ce este în vizualizarea Reîncadrare.

Sigla Adobe

Conectați-vă la cont