Caracteristici de accesibilitate

Alternative de la tastatură pentru acțiunile cu mouse-ul

Reader și Acrobat au aceleași comenzi rapide de la tastatură. Pentru a vedea lista completă, consultați Comenzile rapide de la tastatură din Asistență Acrobat.

Utilizarea unui cititor sau a unei lupe de ecran

Utilizați Asistentul pentru configurarea accesibilității pentru a configura Reader pentru o lupă de ecran sau pentru un cititor de ecran.

  • Alegeți Editare > Accesibilitate > Asistent pentru configurare, apoi selectați opțiunile dorite din fiecare ecran al Asistentului pentru configurare.

Utilizarea instrumentului de conversie a textului în vorbire și citire sonoră

Citirea sonoră este un instrument de conversie a textului în vorbire (TTS) încorporat în Adobe Reader. Acesta citește textul dintr-o fereastră a documentului.  

Pentru a utiliza Citirea sonoră, aveți nevoie de Adobe Reader și de un motor de conversie a textului în vorbire instalat pe sistemul dvs. De asemenea, documentul trebuie să fie accesibil, altfel, s-ar putea să nu poată fi citit deloc sau ar putea fi citit în ordine greșită.

Pentru a activa Citirea sonoră

  1. Din meniul Vizualizare, alegeți Citire sonoră > Activați Citirea sonoră.
  2. Mergeți din nou la Vizualizare > Citire sonoră, apoi alegeți o opțiune corespunzătoare pentru citire:
    • Pentru a citi pagina curentă, alegeți Citiți doar această pagină.
    • Pentru a citi tot documentul, alegeți Citiți până la finalul documentului.

Rearanjarea textului într-un PDF

Rearanjați un PDF pentru a-l prezenta temporar pe o singură coloană care este de lățimea panoului documentului. Această vizualizare rearanjată face ca documentul să fie mai ușor de citit.

  • Pentru a rearanja textul, alegeți Vizualizare > Zoom > Rearanjare.

În majoritatea cazurilor, în vizualizarea rearanjării apare numai text care poate fi citit. Textul care nu se rearanjează include formulare, comentarii, câmpuri pentru semnătură digitală și artefacte de pagină, precum numerele de pagină, antetele și subsolurile. Paginile care conțin atât text lizibil, cât și câmpuri de formulare sau câmpuri de semnătură digitală nu sunt rearanjate. Textul vertical se rearanjează pe orizontală.

Notă:

Nu puteți salva, edita sau tipări un document în timp ce este în vizualizarea Rearanjare.

Sigla Adobe

Conectați-vă la cont

[Feedback V2 Badge]