Completarea formularelor

Formularul poate fi completat?

Nu toate formularele pot fi completate. Uneori, creatorii formularelor nu convertesc fișierele PDF în formulare interactive care pot fi completate. Sau concep în mod intenționat un formular care trebuie tipărit și completat manual. Aceste formulare non-interactive sunt denumite formulare simple.

Bară violet de-a lungul părții superioare?

Bara de mesaje violet indică faptul că formularul poate fi completat. În funcție de cum a fost creat formularul, acesta poate fi „interactiv” sau „simplu”.

Formular interactiv

Un formular interactiv conține câmpuri pe care le puteți selecta sau completa. Puteți activa opțiunea Completare automată pentru a vă ajuta să completați formularele mai rapid.

Formular simplu cu instrumentul Adăugare comentariu text

Un formular simplu nu conține câmpuri interactive. Cu toate acestea, dacă este disponibil, puteți utiliza instrumentul Adăugare comentariu text (Mașină de scris) pentru a tasta peste câmpurile goale ale formularului. Puteți adăuga text oriunde pe formular, nu numai în casetele specificate.

Formulare care pot fi completate

A. Formularele interactive evidențiază locurile de completat B. Formularele cu instrumentul Adăugare comentariu text vă permit să adăugați text oriunde pe formular 

Notă:

Bara violet se afișează numai în cazul în care creatorul formularului a activat-o.

Instrumentul Adăugare comentariu text este vizibil?

Formularele care afișează instrumentul Adăugare comentariu text vă permit să adăugați text oriunde pe formular. Dacă nu vedeți paleta instrumentului Adăugare comentariu text după cum se arată mai jos, căutați instrumentul în Comentariu > Adnotări sau Semnare > I Trebuie să semnez.

Dacă instrumentul Adăugare comentariu text este disponibil, puteți să adăugați text oriunde pe formular.

Notă:

Instrumentul Adăugare comentariu text este disponibil doar în cazul în care creatorul formularului l-a activat.

Bară galbenă de-a lungul părții superioare?

O bară de mesaje galbenă poate să apară atunci când deschideți un formular în Reader. Vizualizare protejată limitează ceea ce puteți face într-un fișier PDF pentru a proteja computerul de conținut potențial malițios. Dacă aveți încredere în sursa fișierului, faceți clic pe Activare toate funcțiile. După activare, puteți căuta bara de mesaje violet sau instrumentul Mașină de scris.

Bara de mesaje galbenă vă protejează de fișiere potențial riscante.

Bara violet sau instrumentul Mașină de scris nu apar?

Dacă nu vedeți bara violet de-a lungul părții superioare sau instrumentul Mașină de scris, formularul nu poate fi completat în Reader. Trebuie să tipăriți formularul și să îl completați manual.

Formular fără bara violet de-a lungul părții superioare și fără instrumentul Mașină de scris

Mostre de formular: simplu și interactiv

Patti Sokol, din cadrul Sokol Consulting, a creat două mostre de formular pentru a arăta diferența dintre un formular simplu și un formular interactiv. Faceți clic aici pentru a vedea un formular simplu. Observați că nu puteți tasta în câmpurile unui formular simplu. Faceți clic aici pentru a vedea un formular interactiv. Puteți evidenția câmpurile și puteți tasta în acestea.

Asigurați-vă că citiți informațiile din caseta text din partea de sus a fiecărei mostre de formular. Apoi mutați cursorul peste câmpuri pentru a vedea ce acțiuni sunt disponibile. De asemenea, puteți tipări și salva formularele pe computer.

Completarea formularelor interactive

Un formular interactiv care poate fi completat conține câmpuri pe care le puteți selecta sau completa. Puteți activa opțiunea Completare automată pentru a vă ajuta să completați formularele mai rapid.

Completarea unui formular interactiv

Într-un formular interactiv, cursorul se schimbă într-o pictogramă diferită, în funcție de câmp. De exemplu, instrumentul Mână  se schimbă într-un cursor de tip I-beam  atunci când puteți tasta text în câmpul formularului.

 1. Dacă este necesar, faceți clic dreapta pe document și selectați instrumentul Mână  sau instrumentul Selectare  din meniul derulant.

 2. Pentru a face câmpurile formularului mai ușor de identificat, faceți clic pe butonul Evidențiere câmpuri  pe bara de mesaje violet a documentului. Câmpurile formularului apar pe fundal colorat (albastru deschis implicit). Un contur colorat (roșu implicit) identifică câmpurile de formular necesare.

 3. Faceți clic în interiorul unui câmp de text pentru a tasta. Pentru casete de validare sau butoane de selecție, faceți clic pe opțiunea pe care doriți să o selectați.
 4. Apăsați tasta Tab pentru a vă deplasa înainte sau Shift + Tab pentru a vă deplasa înapoi.
 5. Când ați terminat, faceți clic pe butonul de trimitere pentru a trimite datele formularului. Butonul de trimitere poate să apară în bara de mesaje violet din partea de sus a formularului sau chiar în formular.

Pentru sfaturi de depanare privind completarea formularelor, consultați Depanarea formularelor.

Opțiuni pentru deplasarea între câmpurile de formular

Tastă

Rezultat

Tab sau Shift+Tab

Acceptă tastarea și trece la câmpul următor

Săgeată sus/stânga

Selectează butonul radio anterior dintr-un grup

Săgeată jos/dreapta

Selectează butonul radio următor

Esc

Respinge și deselectează câmpul de formular.

Esc (apăsare de două ori)

Se iese din modul Ecran complet

Enter sau Return (câmp de text cu o singură linie)

Acceptă tastarea și deselectează câmpul

Enter sau Return (câmp de text cu mai multe linii)

Creează salt la rând nou în același câmp de formular

Enter sau Return (casetă de validare)

Activează sau dezactivează caseta de validare

Enter (tastatură)

Acceptă tastarea și deselectează câmpul de formular curent

Activarea opțiunilor de completare automată (doar formulare interactive)

Caracteristica Completare automată stochează intrări pe care le tastați în câmpurile de formular interactive. Apoi, funcția Completare automată sugerează sau introduce automat răspunsuri care corespund cu ceea ce ați tastat în alte câmpuri de formular. Sugestiile apar într-un meniu pop-up, din care puteți selecta o corespondență.

Caracteristica Completare automată este dezactivată în mod implicit, astfel încât trebuie să o activați din preferințele pentru Formulare dacă doriți să o utilizați.

 1. Selectați Editare > Preferințe (Windows) sau Reader > Preferințe (Mac OS) pentru a deschide caseta de dialog Preferințe.

 2. În caseta de dialog Preferințe, faceți clic pe Formulare în lista din partea stângă.

 3. La opțiunea Completare automată, alegeți Elementar sau Avansat din meniu. (În partea inferioară a casetei de dialog este afișată o descriere a fiecărui mod.)

 4. Selectați Memorare date numerice dacă doriți stocarea numerelor pe care le introduceți în formulare.

Ștergerea intrărilor din memoria pentru completare automată

Dacă funcția Completare automată include intrări nedorite, precum greșeli de ortografie accidentale, puteți să le eliminați.

 1. Selectați Editare > Preferințe (Windows) sau Reader > Preferințe (Mac OS) pentru a deschide caseta de dialog Preferințe.

 2. În caseta de dialog Preferințe, faceți clic pe Formulare în lista din partea stângă.

 3. În secțiunea Completare automată, selectați Editare listă de intrări și eliminați sau modificați cuvintele nedorite.

Completarea formularelor cu instrumentul Adăugare comentariu text

În cazul în care creatorul formularului a activat instrumentul Adăugare comentariu text, utilizați instrumentul respectiv pentru a completa formulare simple. Textul adăugat cu ajutorul instrumentului Adăugare comentariu text apare în Listă de comentarii (Comentariu > Listă de comentarii).

 1. În bara de mesaje violet sau bara de instrumente flotantă, faceți clic pe Adăugare comentariu text.

  Notă:

  Dacă opțiunea Adăugare comentariu text nu este disponibilă, trebuie să tipăriți formularul pentru a-l completa.

 2. Faceți clic pe un câmp de formular gol și tastați.

 3. (Opțional) Reglați opțiunile din bara de mesaje violet sau bara de instrumente flotantă pentru a modifica dimensiunea, poziția sau fontul textului.

 4. Când terminați, tipăriți o copie a formularului completat.

  Notă:

  Nu puteți trimite electronic un formular completat utilizând instrumentul Adăugare comentariu text. Trebuie să tipăriți formularul completat.

Salvarea formularelor

Nu toate formularele pot fi salvate. Formularele completate pot fi salvate doar dacă autorul formularului permite acest lucru. Dacă autorul PDF-ului a activat salvarea locală, faceți clic pe pictograma discului  din bara de instrumente aflată în partea din stânga sus a ferestrei sau din bara de instrumente flotantă, dacă vizualizați formularul pe Web. Apoi, redenumiți fișierul și salvați formularul cu informațiile dvs.

Bara violet afișează informații dacă puteți salva datele tastate în acest formular.

Bara de instrumente flotantă dintr-un formular vizualizat pe Web.

Când deschideți un formular în Adobe Reader, puteți vizualiza drepturile de utilizare în bara de înștiințări de deasupra formularului. Contactați autorul formularului pentru a vă schimba drepturile de utilizare.

Tipărirea formularelor

 1. În partea din stânga sus a ferestrei, faceți clic pe butonul Tipărire .

 2. Selectați o imprimantă din meniul din partea superioară a casetei de dialog Tipărire.

 3. În meniul Comentarii și formulare din zona din dreapta sus a casetei de dialog Tipărire, alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a tipări formularul și intrările tastate, selectați Document.

  • Pentru a tipări formularul, intrările tastate și orice comentarii de pe formular, selectați Document și marcaje.

Golirea formularelor

Golirea unui formular dintr-un browser

 1. Efectuați una dintre acțiunile de mai jos:
  • Apăsați butonul de resetare a formularului, dacă există. Această acțiune nu poate fi anulată.
  • Închideți browserul și porniți-l din nou.
  Notă:

  Datele formularului pot să nu fie golite complet dacă în browser se apasă butonul Reîncărcare sau Reîmprospătare, butonul Înapoi sau Revenire sau dacă se accesează o legătură la altă pagină.

Golirea unui formular din aplicația Reader

 1. Selectați Fișier > Revenire.

Importul sau exportul datelor formularului (doar aplicația Reader, fără browser)

În unele fluxuri de lucru, persoanele trimit formulare completate ca fișiere doar date într-un format precum PDF sau XML. În Reader, puteți să importați datele pentru a le vizualiza în contextul PDF-ului complet:

 1. În partea superioară dreaptă a ferestrei, faceți clic pe Extins, apoi faceți clic pe Import date.

De asemenea, puteți salva informațiile dintr-un formular PDF completat ca fișier de date în format diferit:

 1. În partea superioară dreaptă a ferestrei, faceți clic pe Extins, apoi faceți clic pe Export date.

Pentru mai multe informații, consultați Administrare fișiere de date formular în Asistență Acrobat.

Sigla Adobe

Conectați-vă la cont