Completarea formularelor

Formularul poate fi completat?

Nu toate formularele pot fi completate. Uneori, creatorii formularelor nu convertesc fişierele PDF în formulare interactive care pot fi completate. Sau concep în mod intenţionat un formular care trebuie tipărit şi completat manual. Aceste formulare non-interactive sunt denumite formulare simple.

Bară violet de-a lungul părţii superioare?

Bara de mesaje violet indică faptul că formularul poate fi completat. În funcţie de cum a fost creat formularul, acesta poate fi „interactiv” sau „simplu”.

Formular interactiv

Un formular interactiv conţine câmpuri pe care le puteţi selecta sau completa. Puteţi activa opţiunea Completare automată pentru a vă ajuta să completaţi formularele mai rapid.

Formular simplu cu instrumentul Adăugare comentariu text

Un formular simplu nu conţine câmpuri interactive. Cu toate acestea, dacă este disponibil, puteţi utiliza instrumentul Adăugare comentariu text (Maşină de scris) pentru a tasta peste câmpurile goale ale formularului. Puteţi adăuga text oriunde pe formular, nu numai în casetele specificate.

Formulare care pot fi completate

A. Formularele interactive evidenţiază locurile de completat B. Formularele cu instrumentul Adăugare comentariu text vă permit să adăugaţi text oriunde pe formular 

Notă:

Bara violet se afişează numai în cazul în care creatorul formularului a activat-o.

Instrumentul Adăugare comentariu text este vizibil?

Formularele care afişează instrumentul Adăugare comentariu text vă permit să adăugaţi text oriunde pe formular. Dacă nu vedeţi paleta instrumentului Adăugare comentariu text după cum se arată mai jos, căutaţi instrumentul în Comentariu > Adnotări sau Semnare > I Trebuie să semnez.

Dacă instrumentul Adăugare comentariu text este disponibil, puteţi să adăugaţi text oriunde pe formular.

Notă:

Instrumentul Adăugare comentariu text este disponibil doar în cazul în care creatorul formularului l-a activat.

Bară galbenă de-a lungul părţii superioare?

O bară de mesaje galbenă poate să apară atunci când deschideţi un formular în Reader. Vizualizare protejată limitează ceea ce puteţi face într-un fişier PDF pentru a proteja computerul de conţinut potenţial maliţios. Dacă aveţi încredere în sursa fişierului, faceţi clic pe Activare toate funcţiile. După activare, puteţi căuta bara de mesaje violet sau instrumentul Maşină de scris.

Bara de mesaje galbenă vă protejează de fişiere potenţial riscante.

Bara violet sau instrumentul Maşină de scris nu apar?

Dacă nu vedeţi bara violet de-a lungul părţii superioare sau instrumentul Maşină de scris, formularul nu poate fi completat în Reader. Trebuie să tipăriţi formularul şi să îl completaţi manual.

Formular fără bara violet de-a lungul părţii superioare şi fără instrumentul Maşină de scris

Mostre de formular: simplu şi interactiv

Patti Sokol, din cadrul Sokol Consulting, a creat două mostre de formular pentru a arăta diferenţa dintre un formular simplu şi un formular interactiv. Faceţi clic aici pentru a vedea un formular simplu. Observaţi că nu puteţi tasta în câmpurile unui formular simplu. Faceţi clic aici pentru a vedea un formular interactiv. Puteţi evidenţia câmpurile şi puteţi tasta în acestea.

Asiguraţi-vă că citiţi informaţiile din caseta text din partea de sus a fiecărei mostre de formular. Apoi mutaţi cursorul peste câmpuri pentru a vedea ce acţiuni sunt disponibile. De asemenea, puteţi tipări şi salva formularele pe computer.

Completarea formularelor interactive

Un formular interactiv care poate fi completat conţine câmpuri pe care le puteţi selecta sau completa. Puteţi activa opţiunea Completare automată pentru a vă ajuta să completaţi formularele mai rapid.

Completarea unui formular interactiv

Într-un formular interactiv, cursorul se schimbă într-o pictogramă diferită, în funcţie de câmp. De exemplu, instrumentul Mână  se schimbă într-un cursor de tip I-beam  atunci când puteţi tasta text în câmpul formularului.

 1. Dacă este necesar, faceţi clic dreapta pe document şi selectaţi instrumentul Mână  sau instrumentul Selectare  din meniul derulant.

 2. Pentru a face câmpurile formularului mai uşor de identificat, faceţi clic pe butonul Evidenţiere câmpuri  pe bara de mesaje violet a documentului. Câmpurile formularului apar pe fundal colorat (albastru deschis implicit). Un contur colorat (roşu implicit) identifică câmpurile de formular necesare.

 3. Faceţi clic în interiorul unui câmp de text pentru a tasta. Pentru casete de validare sau butoane de selecţie, faceţi clic pe opţiunea pe care doriţi să o selectaţi.
 4. Apăsaţi tasta Tab pentru a vă deplasa înainte sau Shift + Tab pentru a vă deplasa înapoi.
 5. Când aţi terminat, faceţi clic pe butonul de trimitere pentru a trimite datele formularului. Butonul de trimitere poate să apară în bara de mesaje violet din partea de sus a formularului sau chiar în formular.

Pentru sfaturi de depanare privind completarea formularelor, consultaţi Depanarea formularelor.

Opţiuni pentru deplasarea între câmpurile de formular

Tastă

Rezultat

Tab sau Shift+Tab

Acceptă tastarea şi trece la câmpul următor

Săgeată sus/stânga

Selectează butonul radio anterior dintr-un grup

Săgeată jos/dreapta

Selectează butonul radio următor

Esc

Respinge şi deselectează câmpul de formular.

Esc (apăsare de două ori)

Se iese din modul Ecran complet

Enter sau Return (câmp de text cu o singură linie)

Acceptă tastarea şi deselectează câmpul

Enter sau Return (câmp de text cu mai multe linii)

Creează salt la rând nou în acelaşi câmp de formular

Enter sau Return (casetă de validare)

Activează sau dezactivează caseta de validare

Enter (tastatură)

Acceptă tastarea şi deselectează câmpul de formular curent

Activarea opţiunilor de completare automată (doar formulare interactive)

Caracteristica Completare automată stochează intrări pe care le tastaţi în câmpurile de formular interactive. Apoi, funcţia Completare automată sugerează sau introduce automat răspunsuri care corespund cu ceea ce aţi tastat în alte câmpuri de formular. Sugestiile apar într-un meniu pop-up, din care puteţi selecta o corespondenţă.

Caracteristica Completare automată este dezactivată în mod implicit, astfel încât trebuie să o activaţi din preferinţele pentru Formulare dacă doriţi să o utilizaţi.

 1. Selectaţi Editare > Preferinţe (Windows) sau Reader > Preferinţe (Mac OS) pentru a deschide caseta de dialog Preferinţe.

 2. În caseta de dialog Preferinţe, faceţi clic pe Formulare în lista din partea stângă.

 3. La opţiunea Completare automată, selectaţi Elementar sau Avansat din meniu. (În partea inferioară a casetei de dialog este afişată o descriere a fiecărui mod.)

 4. Selectaţi Memorare date numerice dacă doriţi stocarea numerelor pe care le introduceţi în formulare.

Ştergerea intrărilor din memoria pentru completare automată

Dacă funcţia Completare automată include intrări nedorite, precum greşeli de ortografie accidentale, puteţi să le eliminaţi.

 1. Selectaţi Editare > Preferinţe (Windows) sau Reader > Preferinţe (Mac OS) pentru a deschide caseta de dialog Preferinţe.

 2. În caseta de dialog Preferinţe, faceţi clic pe Formulare în lista din partea stângă.

 3. În secţiunea Completare automată, selectaţi Editare listă de intrări şi eliminaţi sau modificaţi cuvintele nedorite.

Completarea formularelor cu instrumentul Adăugare comentariu text

În cazul în care creatorul formularului a activat instrumentul Adăugare comentariu text, utilizaţi instrumentul respectiv pentru a completa formulare simple. Textul adăugat cu ajutorul instrumentului Adăugare comentariu text apare în Listă de comentarii (Comentariu > Listă de comentarii).

 1. În bara de mesaje violet sau bara de instrumente flotantă, faceţi clic pe Adăugare comentariu text.

  Notă:

  Dacă opţiunea Adăugare comentariu text nu este disponibilă, trebuie să tipăriţi formularul pentru a-l completa.

 2. Faceţi clic pe un câmp de formular gol şi tastaţi.

 3. (Opţional) Reglaţi opţiunile din bara de mesaje violet sau bara de instrumente flotantă pentru a modifica dimensiunea, poziţia sau fontul textului.

 4. Când terminaţi, tipăriţi o copie a formularului completat.

  Notă:

  Nu puteţi trimite electronic un formular completat utilizând instrumentul Adăugare comentariu text. Trebuie să tipăriţi formularul completat.

Salvarea formularelor

Nu toate formularele pot fi salvate. Formularele completate pot fi salvate doar dacă autorul formularului permite acest lucru. Dacă autorul PDF-ului a activat salvarea locală, faceţi clic pe pictograma discului  din bara de instrumente aflată în partea din stânga sus a ferestrei sau din bara de instrumente flotantă, dacă vizualizaţi formularul pe Web. Apoi, redenumiţi fişierul şi salvaţi formularul cu informaţiile dvs.

Bara violet afişează informaţii dacă puteţi salva datele tastate în acest formular.

Bara de instrumente flotantă dintr-un formular vizualizat pe Web.

Când deschideţi un formular în Adobe Reader, puteţi vizualiza drepturile de utilizare în bara de înştiinţări de deasupra formularului. Contactaţi autorul formularului pentru a vă schimba drepturile de utilizare.

 1. În partea din stânga sus a ferestrei, faceţi clic pe butonul Tipărire .

 2. Selectaţi o imprimantă din meniul din partea superioară a casetei de dialog Tipărire.

 3. În meniul Comentarii şi formulare din zona din dreapta sus a casetei de dialog Tipărire, selectaţi una dintre următoarele:

  • Pentru a tipări formularul şi intrările tastate, selectaţi Document.

  • Pentru a tipări formularul, intrările tastate şi orice comentarii de pe formular, selectaţi Document şi marcaje.

Golirea formularelor

Golirea unui formular dintr-un browser

 1. Efectuaţi una dintre acţiunile de mai jos:
  • Apăsaţi butonul de resetare a formularului, dacă există. Această acţiune nu poate fi anulată.
  • Închideţi browserul şi porniţi-l din nou.
  Notă:

  Datele formularului pot să nu fie golite complet dacă în browser se apasă butonul Reîncărcare sau Reîmprospătare, butonul Înapoi sau Revenire sau dacă se accesează o legătură la altă pagină.

Golirea unui formular din aplicaţia Reader

 1. Selectaţi Fişier > Revenire.

Importul sau exportul datelor formularului (numai aplicaţia Reader, nu şi în browser)

În unele fluxuri de lucru, persoanele trimit formulare completate ca fişiere doar date într-un format precum PDF sau XML. În Reader, puteţi să importaţi datele pentru a le vizualiza în contextul PDF-ului complet:

 1. În partea superioară dreaptă a ferestrei, faceţi clic pe Extins, apoi faceţi clic pe Import date.

De asemenea, puteţi salva informaţiile dintr-un formular PDF completat ca fişier de date în format diferit:

 1. În partea superioară dreaptă a ferestrei, faceţi clic pe Extins, apoi faceţi clic pe Export date.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Administrare fişiere de date formular în Asistenţă Acrobat.

Sigla Adobe

Conectați-vă la cont